Waalre

Plaats
Dorp en gemeente
Waalre
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

NB gemeente Waalre in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Waalre in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Waalre in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Waalre

Terug naar boven

Status

- Waalre is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen. Het gemeentehuis bevindt zich tegenwoordig in Aalst.

- De gemeente Waalre is in 1923 vergroot met de gemeente Aalst.

- De gemeente omvat naast het gelijknamige dorp verder nog het dorp Aalst en de buurtschappen Achtereind, Ekenrooi, Heikant, Heuvel, Loon en Timmereind. Dat zijn 2 dorpen en 6 buurtschappen in totaal.

- Onder het dorp Waalre vallen de buurtschappen Heikant, Heuvel, Loon en Timmereind.

- Wapen van de gemeente Waalre.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Waalre.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Waalré.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Waalre grenst in het ZW aan Dommelen en Riethoven, in het W aan de rivier de Dommel, in het NW aan Knooppunt De Hogt (A2/A67) en (bijna) aan Veldhoven, in het N aan de gecombineerde A2/A67 en Eindhoven, in het NO aan Knooppunt Leenderheide (ook A2/A67), in het O aan de A2 en Heeze en in het Z aan Valkenswaard, en ligt ZW van Geldrop, Nuenen, Mierlo en Helmond en NW van Leende. Het gelijknamige dorp ligt W in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Waalre 118 huizen met 803 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 44/285 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Heuvel 34/238 en Loon 40/280. Tegenwoordig hebben de gemeente en de gelijknamige postale woonplaats ca. 7.000 huizen met ca. 17.000 inwoners, dit is inclusief de aantallen voor het dorp Aalst, met ca. 4.000 huizen en ca. 10.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Waalre, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Het Waalres Museum (Willibrorduslaan 4) heeft een intiem karakter en bevindt zich in de voormalige Linnenfabriek Swane, waarvan het oostelijk deel in 1861 gebouwd is als een fabriek voor linnen en pellen. In 1899 is de fabriek uitgebreid tot de huidige vorm. In 1998 verwerft Stichting Het Waalres Museum het gebouw, waarna restauratie volgt. In 2000 is de restauratie voltooid en wordt het complex geklasseerd als rijksmonument. Het museum richt zich op het organiseren en presenteren van tentoonstellingen en activiteiten, waarbij de nadruk ligt op het industrieel erfgoed uit de gemeente Waalre (= het gelijknamige dorp plus het dorp Aalst), waaronder de Brabantia collectie (huishoudelijke artikelen) en de Simplexcollectie (speelgoed en puzzels), alsmede textiel, waaronder antiek damast uit de periode 1550-1950. Bij het tonen van het industriële erfgoed wordt waar mogelijk een verbinding gemaakt met de actualiteit van huidige industriële activiteiten. Daarnaast biedt Het Waalres Museum een platform voor voornamelijk Waalrese kunstenaars en zijn er diverse exposities van hedendaagse kunst en bijzondere particuliere verzamelingen.

- Stichting Waalres Erfgoed is opgericht in 1986 om het erfgoed van Aalst en Waalre veilig te stellen voor de inwoners en hun nageslacht. Zij doet dit door het verzamelen, bestuderen en beschrijven van documenten en foto's. Daarnaast wil Waalres Erfgoed het dagelijks leven van de inwoners door de eeuwen heen zo veel mogelijk inzichtelijk maken. Projectgroepen leggen de resultaten van hun onderzoek vast en maken dat openbaar door lezingen en publicaties. Verzamelingen die aan Waalres Erfgoed worden toevertrouwd, worden beheerd en toegankelijk gemaakt. Waalres Erfgoed adviseert lokale en regionale overheden en instanties over de historische waarde van plekken waar nieuwbouw gepland staat. Zij doet dit alles primair voor de huidige inwoners en hun nageslacht maar ook voor alle personen die interesse hebben in het lokale erfgoed zoals bijvoorbeeld de journalistiek.

- Verhalen over de geschiedenis van Waalre op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Waalre heeft als plaats 15 rijksmonumenten.

- Waalre heeft 28 gemeentelijke monumenten.

- Lang voor de huidige Oude Sint-Willibrorduskerk in Waalre (Oude Torenstraat 6) gebouwd werd, bevond zich op dezelfde plek al een houten kerkgebouw. Deze Mariakerk is, waarschijnlijk in 712, door Sint Willibrord ingewijd. De kerk omvat het tufstenen schip in romaanse stijl uit de 12e eeuw, en de latere uitbreiding en toren uit de 15e eeuw, in gotische stijl. Het schip is een der oudste van Noord-Brabant. Sinds de Tweede Wereldoorlog is de kerk in gebruik als herdenkingskapel voor Brabantse gesneuvelden. Jaarlijks bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei wordt er een herdenkingsplechtigheid gehouden. Daarnaast wordt de kerk verhuurd voor kerkelijke vieringen zoals dopen, huwelijken en uitvaarten. Op het rond de kerk gelegen kerkhof bevindt zich onder meer het graf van schrijver Anton Coolen.

In de toren bevindt zich sinds de bouw van de toren in ca. 1470 een uurwerk. Het is voorzien van een elektrische aandrijving met eindeloze ketting (systeem Huijgens). Een slingervanger zorgt ervoor dat het uurwerk nauwkeurig op tijd loopt. Het uurwerk zelf stamt zeer waarschijnlijk uit 1360. Het is daarmee mogelijk het oudste complete (met wijzerplaat en wijzers) nog werkende uurwerk ter wereld en zou door Hendric van Thoren (stadsuurwerkmaker van Maastricht) gemaakt kunnen zijn. Het is museaal opgesteld in een deels glazen kabinet. - Beschrijving orgel van het Oude Sint-Willibrorduskerkje. In de kerk bevindt zich sinds 1950 ook een beiaard met 37 (oorspronkelijk 35) klokken, uit de klokkengieterij van Petit & Fritsen, geschonken door de Brabantse industrie.

- De RK Sint-Willibrorduskerk in Waalre (Markt 23) is in 1925 gebouwd, omdat de Oude Sint-Willibrorduskerk te klein was geworden. De kerk is gebouwd naar ontwerp van architect Louis Kooken, met neoromaanse kenmerken. Het is een driebeukige basilicale kruiskerk met een aan de zijkant geplaatste vlakopgaande, vierkante toren met als spits een hoogopgaand tentdak, dat bedekt is met leien. Aan de buitenkant van het gebouw, maar vooral in het interieur zijn door de toepassing van twee tinten baksteen, stemmige versieringen aangebracht. Merkwaardig is het brede schip en de eveneens brede, halfcirkelvormige apsis, die gesierd wordt door een reeks glas-in-loodramen. Dit typeert het gebouw als een Christocentrische kerk.

De apsis wordt gedekt door een kegelvormig dak. Voor de kerk staat een Heilig Hartbeeld van Jan Custers. Tegenwoordig is door teruglopend kerkbezoek deze kerk te groot geworden. De Willibrordusparochie heeft daarom in 2014 de Oude Willibrorduskerk, die sinds 1939 eigendom was van de burgerlijke gemeente, voor een symbolisch bedrag van de gemeente overgenomen. Het is de bedoeling dat de kerkdiensten in de toekomst daar weer gaan plaatsvinden en dat de Willibrorduskerk aan de Markt verkocht wordt.

- De Volmolen of Waalrese Molen in Waalre (Molenstraat 60) is een watermolen op de Dommel. Het is zeker dat de molen in 1350 reeds bestond en is uitgebreid tot een dubbele molen, waarvan een helft zich op het grondgebied van Riethoven bevond. De toenmalige bezitter was de Abdij van Echternach, die ontginningen deed plaatsvinden waardoor de behoefte aan maalcapaciteit toenam. De Riethovense molen werd als oliemolen gebruikt en de Waalrese molen als korenmolen. In 1792 kwam de molen in het bezit van Pieter Vreede, een lakenfabrikeur uit Leiden. Hij liet huisarbeid door wevers verrichten in Tilburg en bracht uiteindelijk, daar hij patriot was en in Leiden politieke moeilijkheden ondervond, ook zijn lakenfabriek naar Tilburg. Pieter Vreede gebruikte de molen als volmolen.

Tot 1876 bleef de watermolen in handen van de familie Vreede. Daarna daarna was hij tot 1951 eigendom van de familie Van Gastel. In 1962 is de molen door een storm verwoest. Architect Ad van Empel herbouwde de molen, waarvan het westelijke deel gereed kwam in 1992. Aan het oostelijk deel is in 1994 begonnen, maar dit deel is in 1995 door brand verwoest. In 1998 is de molen verkocht. Sinds 2000 wordt de molen ingezet voor elektriciteitsproductie. Waterschap De Dommel heeft een vispassage aangebracht.

- "Het rijksmonumentale pand op Markt 8 in Waalre is een fabrieksgebouw uit 1891, gebouwd als kantoor, linnenweverij en magazijn voor Linnenweverij v/h van Dijk & Zonen. Dit gebouw vormt de kern van het complex. Het ligt centraal aan de zuidelijke pleinwand van de Markt, geflankeerd door een groep van vier symmetrisch opgebouwde, eveneens rijksmonumentale herenhuizen (huisnrs. 6/7/9/10), die deel uitmaken van het bovengenoemde weverijcomplex. Het bevat nu een kantine en ontvangstruimte. Het fabrieksgebouw, dat langgerekt van vorm is en haaks op de pleinwand ligt, bestaat uit één bouwlaag onder mansardekap gedekt met oud-hollandse dakpannen en kruispannen. Het gebouw, dat 14 traveeën telt, is opgetrokken uit machinale baksteen gemetseld in kruisverband. De kopgevel aan de Markt is witgeschilderd en wordt afgesloten door een lijst van windveerpannen. Op de verdieping bevindt zich een hijsdeur met hijsbalk met ernaast T-vensters.

Op de begane grond twee driedelige kruisvensters. De muuropeningen in de zijgevels zijn getoogd en deels vereenvoudigd. Een enkel raam bevat nog de oorspronkelijke kleine roedenverdeling. Ook in deze gevel bevindt zich een hijsdeur met hijsbalk. In de gevels gietijzeren geornamenteerde balkankers en geprofileerde lijstgoten. Inwendig verlaagde plafonds onder houten balklagen. Deels gemetselde toogjes op ijzeren profielen. De mansardekap wordt gedragen door tien houten Philibertspanten. Waardering. Het fabrieksgebouw van Linnenweverij Van Dijk is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling van de nijverheid en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de laagbouw voor de textielindustrie. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de sobere opbouw en ornamentiek. Het heeft ensemblewaarde als onderdeel van een geleidelijk gegroeid en samenhangend geheel op de Markt in Waalre, met gebouwen van uiteenlopend karakter en constructie. Het is tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur en de constructie van het inwendige." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

- Gevelstenen in Waalre.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Locomotief Festival (weekend eind augustus / begin september) is een gratis toegankelijk festival. Vrijdag: Hardstyle. Zaterdag: Deep-, Tech House & Techno. Zondag: Live Rock, Pop & Cover Bands.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- IVN afdeling Valkenswaard-Waalre organiseert allerlei activiteiten voor jong en ouder op het gebied van natuur- en milieueducatie. Het werkgebied beslaat de genoemde gemeenten plus het dorp Riethoven.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Waalre, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Waalre (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Waalre.

- Media / nieuws: - RTV Horizon is de streekomroep voor de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Waalre. - Weekblad De Schakel houdt je op de hoogte van het laatste nieuws uit de gemeente. Via de link is de krant ook online te lezen.

- Muziek: - Muziekonderwijs Aalst-Waalre (MAW) is een vereniging van gediplomeerde muziekdocenten. Bij MAW kun je naast instrumentale en vocale lessen terecht voor algemene muzikale vorming, muziek op schoot, stemvorming, kinderkoor, jeugdkoor, orkesten, heterogene en homogene ensembles. Individuele lessen zijn te verkrijgen voor accordeon, altviool, bariton trompet, basgitaar, blokfluit, cello, contrabas, dwarsfluit, gitaar, harp, hoorn, keyboard, klarinet, piano, saxofoon, slagwerk, trombone, trompet, tuba, viool en zang.

- Dans: - "Iedereen kan dansen! Kom dansen bij DéDé Dance in Waalre. Docentes Bo en Eline geven hier DéDé Danceballet les in Sporthal Hoeveland. Momenteel zijn er vooral jeugdgroepen, maar bij genoeg animo geven we ook dansles aan volwassenen. Interactie zorgt voor leren. De lessen worden zo gegeven dat de informatie blijft hangen. Zelfs de allerjongste groepen pikken dingen op. Leer meteen de oefeningen zelfstandig uitvoeren en onthouden. Hoe ouder je wordt, hoe beter je weet hoe jij de danspassen op een goede manier uitvoert. Lekker gek doen. Het gaat niet alleen maar om serieus dansen. Plezier maken is net zo belangrijk. Een les wordt echt leuk met een gezonde dosis aan gezelligheid en grapjes. Daarom maken we van speciale gelegenheden altijd iets leuks. Tijdens Sinterklaas en de Kerstmarkt plannen we leuke activiteiten. Onze docenten geven ook regelmatig workshops op basisscholen, zodat iedereen in Waalre met ons kennismaakt. Wil je een keer meedoen? Vraag eens een gratis proefles aan en dans ook in je eigen dorp de sterren van de hemel. Kinderen tot en met 5 jaar mogen zélfs 3 gratis proeflessen volgen."

- Sport: - Voetbalvereniging RKVV Waalre.

- Bravo is de volleybalvereniging voor de woonkernen Aalst*, Dommelen*, Valkenswaard, Waalre en Westerhoven*. Zij hebben meer dan 250 leden, vanaf 6 jaar oud, en zijn actief in zowel de competitie van de Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond) als de regionale competities voor recreanten. * In deze plaatsen trainen ze in sporthallen.

- Zorg: - Zorgboerderij 't Angelag. - Planterij de Pimpernel, zorgkwekerij.

- Openbaar vervoer: - Buurtbus Waalre gaat via dat dorp van Aalst naar Veldhoven v.v.

Reactie toevoegen