Waalre

Plaats
Dorp en gemeente
Waalre
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

NB gemeente Waalre in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Waalre in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Waalre in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Waalre

Terug naar boven

Status

- Waalre is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen. Het gemeentehuis bevindt zich tegenwoordig in Aalst.

- De gemeente is in 1923 vergroot met de gemeente Aalst.

- De gemeente Waalre omvat naast het gelijknamige dorp verder nog het dorp Aalst en de buurtschappen Achtereind, Ekenrooi, Heikant, Heuvel, Loon en Timmereind. Dat zijn 2 dorpen en 6 buurtschappen in totaal.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Heikant, Heuvel, Loon en Timmereind.

- Wapen van de gemeente Waalre.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Woldere.

Oudere vermeldingen
704 kopie 1191 Waetriloe, 712 kopie 1191 Waderloe, 914 kopie 13e eeuw Waderlo, 1100-1110 Waderloe, 1156 Waderlo, 1169 Waderloe, 1438 Waderloy, 1469 Wadelre, 1580 Waelre, 1773 Waalderen of Waalre, 1803 Walderen, 1840 Waalré.

Naamsverklaring
"Samenstelling van lo 'licht, open bos' en onduidelijk eerste deel wadar*. Wel verbonden met het Nieuwnederlandse water, maar de -d- in de oude vormen wijst op andere herkomst. De verklaring van wadar* als een samenstelling van het Middelnederlandse wede 'bos, kreupelhout' en aard 'bouwland' is in het licht van de oudste vormen onmogelijk. Anderen denken aan het Oudnederlandse weder 'ram', dat men ook in de oude naam Wederde voor Valkenswaard herkent, maar dat sommigen verbinden met wad 'doorwaadbare plaats'(?)."(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Waalre grenst in het ZW aan Dommelen en Riethoven, in het W aan de rivier de Dommel, in het NW aan Knooppunt De Hogt (A2/A67) en (bijna) aan Veldhoven, in het N aan de gecombineerde A2/A67 en Eindhoven, in het NO aan Knooppunt Leenderheide (ook A2/A67), in het O aan de A2 en Heeze en in het Z aan Valkenswaard, en ligt ZW van Geldrop, Nuenen, Mierlo en Helmond en NW van Leende. Het gelijknamige dorp ligt W in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Waalre 118 huizen met 803 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 44/285 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Heuvel 34/238 en Loon 40/280. Tegenwoordig hebben de gemeente en de gelijknamige postale woonplaats ca. 7.000 huizen met ca. 17.000 inwoners, dit is inclusief de aantallen voor het dorp Aalst, met ca. 4.000 huizen en ca. 10.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Waalre, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Het Waalres Museum (Willibrorduslaan 4) heeft een intiem karakter en bevindt zich in de voormalige Linnenfabriek Swane, waarvan het oostelijk deel in 1861 gebouwd is als een fabriek voor linnen en pellen. In 1899 is de fabriek uitgebreid tot de huidige vorm. In 1998 verwerft Stichting Het Waalres Museum het gebouw, waarna restauratie volgt. In 2000 is de restauratie voltooid en wordt het complex geklasseerd als rijksmonument. Het museum richt zich op het organiseren en presenteren van tentoonstellingen en activiteiten, waarbij de nadruk ligt op het industrieel erfgoed uit de gemeente Waalre (= het gelijknamige dorp plus het dorp Aalst), waaronder de Brabantia collectie (huishoudelijke artikelen) en de Simplexcollectie (speelgoed en puzzels), alsmede textiel, waaronder antiek damast uit de periode 1550-1950. Bij het tonen van het industriële erfgoed wordt waar mogelijk een verbinding gemaakt met de actualiteit van huidige industriële activiteiten. Daarnaast biedt Het Waalres Museum een platform voor voornamelijk Waalrese kunstenaars en zijn er diverse exposities van hedendaagse kunst en bijzondere particuliere verzamelingen.

- Stichting Waalres Erfgoed is opgericht in 1986 om het erfgoed van Aalst en Waalre veilig te stellen voor de inwoners en hun nageslacht. Zij doet dit door het verzamelen, bestuderen en beschrijven van documenten en foto's. Daarnaast wil Waalres Erfgoed het dagelijks leven van de inwoners door de eeuwen heen zo veel mogelijk inzichtelijk maken. Projectgroepen leggen de resultaten van hun onderzoek vast en maken dat openbaar door lezingen en publicaties. Verzamelingen die aan Waalres Erfgoed worden toevertrouwd, worden beheerd en toegankelijk gemaakt. Waalres Erfgoed adviseert lokale en regionale overheden en instanties over de historische waarde van plekken waar nieuwbouw gepland staat. Zij doet dit alles primair voor de huidige inwoners en hun nageslacht maar ook voor alle personen die interesse hebben in het lokale erfgoed zoals bijvoorbeeld de journalistiek.

- Verhalen over de geschiedenis van Waalre op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Waalre heeft als plaats 15 rijksmonumenten.

- Waalre heeft 28 gemeentelijke monumenten.

Oude Sint-Willibrorduskerk
Lang voor de huidige Oude Sint-Willibrorduskerk in Waalre (Oude Torenstraat 6) gebouwd werd, bevond zich op dezelfde plek al een houten kerkgebouw. Deze Mariakerk is, waarschijnlijk in 712, door Sint Willibrord ingewijd. De kerk omvat het tufstenen schip in romaanse stijl uit de 12e eeuw, en de latere uitbreiding en toren uit de 15e eeuw, in gotische stijl. Het schip is een der oudste van Noord-Brabant. Sinds de Tweede Wereldoorlog is de kerk in gebruik als herdenkingskapel voor Brabantse gesneuvelden. Jaarlijks bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei wordt er een herdenkingsplechtigheid gehouden. Daarnaast wordt de kerk verhuurd voor kerkelijke vieringen zoals dopen, huwelijken en uitvaarten. Op het rond de kerk gelegen kerkhof bevindt zich onder meer het graf van schrijver Anton Coolen.

In de toren bevindt zich sinds de bouw van de toren in ca. 1470 een uurwerk. Het is voorzien van een elektrische aandrijving met eindeloze ketting (systeem Huijgens). Een slingervanger zorgt ervoor dat het uurwerk nauwkeurig op tijd loopt. Het uurwerk zelf stamt zeer waarschijnlijk uit 1360. Het is daarmee mogelijk het oudste complete (met wijzerplaat en wijzers) nog werkende uurwerk ter wereld en zou door Hendric van Thoren (stadsuurwerkmaker van Maastricht) gemaakt kunnen zijn. Het is museaal opgesteld in een deels glazen kabinet. - Beschrijving orgel van het Oude Sint-Willibrorduskerkje. In de kerk bevindt zich sinds 1950 ook een beiaard met 37 (oorspronkelijk 35) klokken, uit de klokkengieterij van Petit & Fritsen, geschonken door de Brabantse industrie.

Sint-Willibrorduskerk
De RK Sint-Willibrorduskerk in Waalre (Markt 23) is in 1925 gebouwd, omdat de Oude Sint-Willibrorduskerk te klein was geworden. De kerk is gebouwd naar ontwerp van architect Louis Kooken, met neoromaanse kenmerken. Het is een driebeukige basilicale kruiskerk met een aan de zijkant geplaatste vlakopgaande, vierkante toren met als spits een hoogopgaand tentdak, dat bedekt is met leien. Aan de buitenkant van het gebouw, maar vooral in het interieur zijn door de toepassing van twee tinten baksteen, stemmige versieringen aangebracht. Merkwaardig is het brede schip en de eveneens brede, halfcirkelvormige apsis, die gesierd wordt door een reeks glas-in-loodramen. Dit typeert het gebouw als een Christocentrische kerk.

De apsis wordt gedekt door een kegelvormig dak. Voor de kerk staat een Heilig Hartbeeld van Jan Custers. Tegenwoordig is door teruglopend kerkbezoek deze kerk te groot geworden. De Willibrordusparochie heeft daarom in 2014 de Oude Willibrorduskerk, die sinds 1939 eigendom was van de burgerlijke gemeente, voor een symbolisch bedrag van de gemeente overgenomen. Het is de bedoeling dat de kerkdiensten in de toekomst daar weer gaan plaatsvinden en dat de Willibrorduskerk aan de Markt verkocht wordt.

Klooster
"Klooster Wilgefortis-gesticht (Hoogstraat 6) gebouwd in 1911-'13 door de RK Willibrordusparochie ten behoeve van de zustercongregatie Dochters van Maria en Joseph ('s-Hertogenbosch). Het ontwerp is van architect L. Kooken (Eindhoven) in traditionalistische stijl met motieven van de Um 1800-stijl. De zusters verzorgden tot 1973 een kleuterschool en lager onderwijs voor meisjes. Tevens waren ze actief in de bejaardenzorg. Na dat jaar werd het klooster gesloten. Het onderwijs en de ouderenzorg werden door anderen overgenomen. Het klooster staat met de west- of voorgevel in de Hoogstraat. Tot het rijksmonument behoren het voormalige klooster, de kapel en de kleuterschool. Het bejaardenhuis en de meisjesschool blijven in dit kader buiten beschouwing.

Het klooster met kapel en kleuterschool is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een geestelijke ontwikkeling, namelijk de bloei van orden en congregaties rond 1900 en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het congregatieklooster. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de stijl, die vernieuwing van het kloostertype beoogde door terug te grijpen op eigentijdse stromingen, en is tevens van belang als voorbeeld van het werk van architect Kooken. Het is uitwendig gaaf bewaard gebleven." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Volmolen of Waalrese Molen
De Volmolen of Waalrese Molen in Waalre (Molenstraat 60) is een watermolen op de Dommel. Het is zeker dat de molen in 1350 reeds bestond en is uitgebreid tot een dubbele molen, waarvan een helft zich op het grondgebied van Riethoven bevond. De toenmalige bezitter was de Abdij van Echternach, die ontginningen deed plaatsvinden waardoor de behoefte aan maalcapaciteit toenam. De Riethovense molen werd als oliemolen gebruikt en de Waalrese molen als korenmolen. In 1792 kwam de molen in het bezit van Pieter Vreede, een lakenfabrikeur uit Leiden. Hij liet huisarbeid door wevers verrichten in Tilburg en bracht uiteindelijk, daar hij patriot was en in Leiden politieke moeilijkheden ondervond, ook zijn lakenfabriek naar Tilburg. Pieter Vreede gebruikte de molen als volmolen.

Tot 1876 bleef de watermolen in handen van de familie Vreede. Daarna daarna was hij tot 1951 eigendom van de familie Van Gastel. In 1962 is de molen door een storm verwoest. Architect Ad van Empel herbouwde de molen, waarvan het westelijke deel gereed kwam in 1992. Aan het oostelijk deel is in 1994 begonnen, maar dit deel is in 1995 door brand verwoest. In 1998 is de molen verkocht. Sinds 2000 wordt de molen ingezet voor elektriciteitsproductie. Waterschap De Dommel heeft een vispassage aangebracht.

Linnenweverij Van Dijk
"Het rijksmonumentale pand op Markt 8 in Waalre is een fabrieksgebouw uit 1891, gebouwd als kantoor, linnenweverij en magazijn voor Linnenweverij v/h van Dijk & Zonen. Dit gebouw vormt de kern van het complex. Het ligt centraal aan de zuidelijke pleinwand van de Markt, geflankeerd door een groep van vier symmetrisch opgebouwde, eveneens rijksmonumentale herenhuizen (huisnrs. 6/7/9/10), die deel uitmaken van het bovengenoemde weverijcomplex. Het bevat nu een kantine en ontvangstruimte. Het fabrieksgebouw, dat langgerekt van vorm is en haaks op de pleinwand ligt, bestaat uit één bouwlaag onder mansardekap gedekt met oud-hollandse dakpannen en kruispannen. Het gebouw, dat 14 traveeën telt, is opgetrokken uit machinale baksteen gemetseld in kruisverband. De kopgevel aan de Markt is witgeschilderd en wordt afgesloten door een lijst van windveerpannen. Op de verdieping bevindt zich een hijsdeur met hijsbalk met ernaast T-vensters.

Op de begane grond twee driedelige kruisvensters. De muuropeningen in de zijgevels zijn getoogd en deels vereenvoudigd. Een enkel raam bevat nog de oorspronkelijke kleine roedenverdeling. Ook in deze gevel bevindt zich een hijsdeur met hijsbalk. In de gevels gietijzeren geornamenteerde balkankers en geprofileerde lijstgoten. Inwendig verlaagde plafonds onder houten balklagen. Deels gemetselde toogjes op ijzeren profielen. De mansardekap wordt gedragen door tien houten Philibertspanten. Waardering. Het fabrieksgebouw van Linnenweverij Van Dijk is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling van de nijverheid en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de laagbouw voor de textielindustrie. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de sobere opbouw en ornamentiek. Het heeft ensemblewaarde als onderdeel van een geleidelijk gegroeid en samenhangend geheel op de Markt in Waalre, met gebouwen van uiteenlopend karakter en constructie. Het is tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur en de constructie van het inwendige." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Sigarenfabriek
"Voormalige Sigarenfabriek uit 1912 op Willibrordusalaan 1-3 in Waalre, in vormen van de Art Nouveau, gebouwd voor de familie Swane. De fabriek is markant gesitueerd op de hoek met de driehoekige Markt, met de voor- of zuidgevel aan de Willbrorduslaan. De productie van sigaren werd gestopt in 1923. Hoogopgaand kubusvormig gebouw van drie bouwlagen onder plat dak. Hierin bevonden zich het kantoor met de directieruimten op de begane grond, de productieruimten voor sigaren op de eerste en de droogzolder voor tabak op de tweede verdieping. De architectuur van de fabriek is monumentaal. De vier buitengevels hebben op het dak een balustrade van siermetselwerk met op de hoeken uitkragende bekroonde pilasters. Bovendien heeft de voorgevel een bekroonde top met pilasters waartussen een rondnis. Tussen de onderpui en de bovenbouw bevindt zich een rondboogfries. De onderpui bevat terugliggende gevelvlakken met lisenen en een plint van profielstenen. Het gebouw is opgetrokken uit machinale baksteen gemetseld in kruisverband. De muuropeningen zijn alle getoogd met uitzondering van de pui op de begane grond in de voorgevel deze heeft elips- en rondbogen. De vensters op de verdieping en begane grond hebben een geometrische roedenverdeling.

Het fabrieksgebouw is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling van de nijverheid en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de hoogbouw voor de sigarenindustrie. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de sobere maar voor de bouwtijd modieuze en representatieve opbouw en ornamentiek. Het is tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Het is als representant van de ontwikkeling van de sigarenindustrie in de Brabantse Kempen zeldzaam." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Boerderij Het Kasteel
Boerderij Het Kasteel (Dommelseweg 5) is het overblijfsel van het in 1867 grotendeels afgebroken kasteel van de heren van Waalre. Een gedeelte van de gracht is nog aanwezig. In het woonhuis van de boerderij kelders met gemetselde tongewelven, opgaand muurwerk met natuurstenen vensterneggen en met kruiskozijnen, gekoppelde ontlastende korfboogjes erboven. 16e eeuw. Inwendig enkele gesneden sleutelstukken en een schouw.

Gevelstenen
- Gevelstenen in Waalre.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Locomotief Festival (weekend eind augustus / begin september) is een gratis toegankelijk festival. Vrijdag: Hardstyle. Zaterdag: Deep-, Tech House & Techno. Zondag: Live Rock, Pop & Cover Bands.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

IVN
"IVN Valkenswaard-Waalre - die als werkgebied deze gemeenten beslaat plus het dorp Riethoven - is opgericht in 1967. In 2017 hebben we het 50-jarig bestaan uitgebreid gevierd. - Lees hier meer over de historie van de afdeling. Op allerlei manieren probeert de vereniging mensen - groot en klein - meer te betrekken bij de natuur. Alle werk wordt gedaan door vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk binnen onze afdeling is georganiseerd in werkgroepen. Kijk in het menu van onze site onder Werkgroepen voor een overzicht. Sommige groepen tellen slechts enkele leden, andere hebben er tientallen. De groepen beslissen grotendeels zelf over de invulling van hun werkzaamheden, zonder veel bemoeienis van het afdelingsbestuur.

Vrijwilliger of lid worden? Alle groepen verwelkomen graag nieuwe mensen in hun gelederen. Spreekt het werk van een groep je aan, aarzel dan niet en maak vrijblijvend kennis. Degenen die de IVN-gedachte een warm hart toedragen zijn welkom als lid of als vriend. Een volwaardig (landelijk) lid betaalt € 24.00 per jaar en ontvangt zowel het landelijk IVN-blad Mens en Natuur, als het plaatselijk blad. Je kunt ook vriend van het IVN worden. Dan betaal je € 15.00 per jaar en ontvang je het plaatselijk blad. Leden en vrienden van het IVN krijgen korting bij activiteiten zoals cursussen. Voor jeugdleden gelden aangepaste tarieven. De jongste leden betalen € 15.00 per jaar, de oudere jeugdleden € 20.00 per jaar."

Stronkentrekken
"Het handmatig onderhoud van vennen, heidevelden en beekdalen zal niet meer hetzelfde zijn sinds Natuurwerkgroep Waalre vond dat het werk handiger gedaan moest kunnen worden. “We ontwikkelen zelf wel een stronkentrekker”, vonden enkele vrijwilligers die in hun werkbare leven verbonden waren aan bedrijven in Brainport Brabant. En zo geschiedde. Met groot succes! “Rond het dorp liggen 32 vennen, waarvan sommige erg klein. Veel vennen waren dichtgegroeid met bos of gewoonweg opgedroogd. Onze IVN Natuurwerkgroep wilde ze open maken. We gingen dennen- en berkenopslag verwijderen en we zaagden bomen om in de venoevers. Maar het bleek onbegonnen werk. De wortels van vooral berken en Amerikaanse eiken bleven vaak intact en na enkele jaren waren veel bomen groter dan toen we ze afgeknipt en -gezaagd hadden. Het was dweilen met de kraan open”, vertelt Ben Putman, coördinator van de Natuurwerkgroep.

Enkele jaren geleden vonden leden van Natuurwerkgroep Waalre dat dit werk handiger gedaan kon worden. Putman: “We hadden mensen in onze groep die voorheen hoogwaardig werk deden bij hightechbedrijven in onze regio Brainport Brabant. Zij gingen aan de slag en bedachten een heuse stronkentrekker, die aan alle randvoorwaarden voor optimaal natuuronderhoud voldoet.” Als voorbeeld noemt Putman dat er in een aantal gevallen geen zware machines meer de kwetsbare natuur in hoeven. “Deze stronkentrekker kan als een klein pakketje zelfs achterop de fiets mee. Bij gebruik verstoort hij dus niet zijn omgeving. En er is heel handig mee te werken. In de ontwikkelfase hebben er drie vrouwen in de praktijk ook daadwerkelijk mee gewerkt. Dan moet het toch handig te bedienen zijn”, lacht hij. “Maar”, voegt hij er meteen serieus aan toe, “gebruik van de stronkentrekker heeft geleid tot een heel andere werkcyclus bij het meerjaren-natuuronderhoud dat meteen veel fundamenteler kan plaatsvinden.”

Ontwikkelteam. “Het eerste type dat we in elkaar knutselden was nog wankel en niet stevig genoeg”, herinnert Ben Putman zich. “Maar het werkte wel al fantastisch!”, voegt hij er enthousiast aan toe. “We lieten het aan Mari de Bijl van Brabants Landschap en andere vrijwilligers zien, die zagen de voordelen en wilden er graag mee werken. Daarop hebben we een ontwikkelteam gevormd dat voortvarend aan de slag ging. Zo hebben Jos Hulshof en Marc Moons het reken- en constructiewerk aangepakt. Na 2017 hebben we twee types ontwikkeld en gebouwd. Deze hadden een trekkracht van 1150 kilo en oogstten bij inzet in de praktijk het nodige resultaat.”

Van prototype naar certificering. Iedereen in de omgeving was enthousiast en wilde het apparaat wel lenen om er mee te werken. Putman: “Maar ja, dat mag niet zomaar. Werken met een apparaat kan gevaarlijk zijn, daarom heb je er een CE-Europees Certificaat van veiligheid voor nodig. En dat krijg je dus niet makkelijk.” De werkgroep richtte een stichting op die eigenaar werd van de ontwikkelrechten. Het apparaat werd verder verfijnd, en zijn roem snelde vooruit. Organisaties als de Provincie Noord-Brabant en Brabants Landschap zagen de mogelijkheden en hielpen met geld en kennis om de certificering te kunnen regelen. “Zodra we de CE-certificering verkregen, hebben we een producent en verkooporganisatie gezocht,” vertelt Putman.

Berken, wilgen en eiken. Sinds kort is er een nieuw model in gebruik. Ben Putman somt de mogelijkheden op: “Deze stronkentrekker heeft met aluminium versterkte poten en een dikke staalplaat waarop de draailier is bevestigd. Alles bij elkaar weegt hij iets meer dan twintig kilo. Hij past in delen nog steeds achterop de fiets. De lier kan tot 1550 kilo trekken. Daarmee trekt hij de Amerikaanse vogelkers, berken en wilgen met het grootste gemak uit de grond. Maar ook stronken met lange penwortels als de Amerikaanse eik, weet hij op te trekken. Sinds we begonnen met de allereerste experimenten hebben we zeker twaalf hectare heide terugveroverd op bos. De opengemaakte vennetjes en stukken heide verhogen niet alleen de biodiversiteit, maar geven ook wandelplezier, zeker nu de heide in bloei komt. En dat is een belangrijke motivatie om door te gaan en mooie natuur te behouden voor de volgende generaties!” Handenwrijvend besluit Ben Putman: “Inmiddels wordt de stronkentrekker gemaakt door Kuijpers Metaal uit Reusel en verkocht door Lecoba, een leverancier van bos-, park- en tuinmachines uit Wintelre, allebei hier vlakbij. Als gebruik van onze stronkentrekker betekent dat vennen en heide met meer resultaat beheerd kunnen worden en beter bestand raken tegen CO2-vervuiling, hebben we pas écht ons doel bereikt."" (bron: Provincie Noord-Brabant, augustus 2021)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Waalre, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Waalre (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Waalre.

- Media / nieuws: - RTV Horizon is de streekomroep voor de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Waalre. - Weekblad De Schakel houdt je op de hoogte van het laatste nieuws uit de gemeente. Via de link is de krant ook online te lezen.

- MFC en gemeentehuis: - Het gemeentehuis staat in een bosgebied tussen de dorpskernen van Aalst en Waalre (Koningin Julianalaan 19), dateert uit 1929 en is een rijksmonument. Het pand is in traditionalistische stijl ontworpen door architect H.W. Valk. In de nacht van 17 op 18 juni 2012 is het pand door een aanslag deels afgebrand. Besloten is het pand te herbouwen. Dit nieuwe multifunctionele Huis van Waalre, zoals het nu heet, is op 8 en 9 juni 2018 feestelijk geopend. Inwoners, verenigingen en de gemeente komen hier samen om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken. Het gebouw is een thuis voor de Waalrese verenigingen, de bibliotheek en andere instellingen die samen met de gemeente het gebouw gebruiken. Het is een plek voor alle inwoners van de gemeente, waar zij graag en veel komen, waarbij het ontmoeten en samenwerken centraal staat.

- Muziek: - Muziekonderwijs Aalst-Waalre (MAW) is een vereniging van gediplomeerde muziekdocenten. Bij MAW kun je naast instrumentale en vocale lessen terecht voor algemene muzikale vorming, muziek op schoot, stemvorming, kinderkoor, jeugdkoor, orkesten, heterogene en homogene ensembles. Individuele lessen zijn te verkrijgen voor accordeon, altviool, bariton trompet, basgitaar, blokfluit, cello, contrabas, dwarsfluit, gitaar, harp, hoorn, keyboard, klarinet, piano, saxofoon, slagwerk, trombone, trompet, tuba, viool en zang.

- Dans: - "Iedereen kan dansen! Kom dansen bij DéDé Dance in Waalre. Docentes Bo en Eline geven hier DéDé Danceballet les in Sporthal Hoeveland. Momenteel zijn er vooral jeugdgroepen, maar bij genoeg animo geven we ook dansles aan volwassenen. Interactie zorgt voor leren. De lessen worden zo gegeven dat de informatie blijft hangen. Zelfs de allerjongste groepen pikken dingen op. Leer meteen de oefeningen zelfstandig uitvoeren en onthouden. Hoe ouder je wordt, hoe beter je weet hoe jij de danspassen op een goede manier uitvoert. Lekker gek doen. Het gaat niet alleen maar om serieus dansen. Plezier maken is net zo belangrijk. Een les wordt echt leuk met een gezonde dosis aan gezelligheid en grapjes. Daarom maken we van speciale gelegenheden altijd iets leuks. Tijdens Sinterklaas en de Kerstmarkt plannen we leuke activiteiten. Onze docenten geven ook regelmatig workshops op basisscholen, zodat iedereen in de gemeente met ons kennismaakt. Wil je een keer meedoen? Vraag eens een gratis proefles aan en dans ook in je eigen dorp de sterren van de hemel. Kinderen tot en met 5 jaar mogen zélfs 3 gratis proeflessen volgen."

- Sport: - Voetbalvereniging RKVV Waalre.

- Bravo is de volleybalvereniging voor de woonkernen Aalst*, Dommelen*, Valkenswaard, Waalre en Westerhoven*. Zij hebben meer dan 250 leden, vanaf 6 jaar oud, en zijn actief in zowel de competitie van de Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond) als de regionale competities voor recreanten. * In deze plaatsen trainen ze in sporthallen.

- Openbaar vervoer: - Buurtbus Waalre gaat via dat dorp van Aalst naar Veldhoven v.v.

Reactie toevoegen