Waskemeer

Plaats
Dorp
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

waskemeer 60 jaar logo.jpg

Waskemeer heeft in 2014 het 60-jarig bestaan als dorp gevierd

Waskemeer heeft in 2014 het 60-jarig bestaan als dorp gevierd

Waskemeer

Terug naar boven

Status

- Waskemeer is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

- Onder het dorp Waskemeer valt ook de buurtschap Janssenstichting.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Waskemar.

Oudere vermeldingen
Waskemeer heeft de huidige naam sinds 1954, toen de buurtschap de dorpsstatus kreeg toegekend. Voorheen heette het Haulerwijk-Beneden of Beneden-Haulerwijk (en buurdorp Haulerwijk heette voorheen Boven-Haulerwijk) en dáárvoor Cruijmte.

Naamsverklaring
"Genoemd naar een poel ten westen van de Haulervaart (1718 Gr. Waske Meer, 1851-1855 Wasch Meer). Indien waske- een afleiding is van wase 'modder', dan is de betekenis van Waskemeer 'modderige plas' (ten noordwesten ligt 1851-1855 Modder Poel). De huidige vorm wijst echter in de richting van 'was, het wassen'. Ter vergelijking: op de Veluwe heetten plaatsen die gebruikt werden voor het wassen van schapen wel Wasch."(1)

Terug naar boven

Ligging

Waskemeer ligt ZO van Bakkeveen, ZW van Haulerwijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Waskemeer heeft ca. 350 huizen met ca. 850 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Waskemeer heeft 4 rijksmonumenten, zijnde 3 archeologisch waardevolle terreinen, en het woonhuis op Kruisweg 19. Het dorp heeft dus maar 1 rijksmonumentaal pand, maar dat is wel een heel bijzondere. Lees maar wat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed er over zegt: "De arbeiderswoning, typologisch verwant aan de keuterboerderijen, is in 1914 gebouwd naar ontwerp van architect M.O. Meek, in opdracht van de Woningstichting in Ooststellingwerf, in ambachtelijk-traditionele bouwtrant. De woning maakte deel uit van een 15-tal arbeiderswoningen die in opdracht van de stichting zijn gebouwd. Behalve nummer 19 zijn nog de woningen Kruisweg 23 en 25 bewaard gebleven, maar deze zijn in de loop der tijd verbouwd. De woning bestaat uit een woongedeelte en een inpandig schuurgedeelte onder een doorgaande nok. De naar het westen georiënteerde entree bevindt zich in de noordwestelijke krimp. Aan de achterzijde van de vrijliggende woning is een groot grasland; aan de voorzijde wordt de woning van de weg gescheiden door een hekje en een smalle strook grond.

De arbeiderswoning van het krimptype is op een rechthoekige plattegrond gebouwd. Het zadeldak is belegd met rode gegolfde Friese pannen; op de nok staat een gemetselde schoorsteen. De topgevel met overstekende dakrand heeft een strakke windveer en beschoten geveltop. De gevels zijn opgetrokken in bruine bakstenen (waalklinker in sterke tras) met een rollaag ter hoogte van de plint rondom. De voorgevel wordt ingedeeld door twee vierruitsvensters met zesruits bovenlichten; de geveltop heeft twee kleine zoldervensters. Alle vensters worden afgesloten door een kopse segmentboog in witte en gele verblendstenen. In de krimpen zijn twee woonkamervensters met dezelfde roedeverdeling als die in de voorgevel. De geverfde houten voordeur in de krimp is oorspronkelijk. De zijgevels van het schuurgedeelte worden ingedeeld door kleine getoogde ijzeren stalramen met een kopse segmentboog in witte en gele stenen en bakstenen afzaten.

De arbeiderswoning, in 1914 in Waskemeer gebouwd, is van cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: als uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling op het platteland, m.n. van de volkshuisvesting; vanwege de typologische verwantschap met de voor de Friese Wouden karakteristieke keuterijtjes; vanwege het voor dit type woning opvallende materiaalgebruik en de ornamentiek; vanwege de hoge mate van architectonische gaafheid van het exterieur."

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

P'optimaal
"Het P'optimaal Festival in Waskemeer (op een zaterdag eind mei of begin juni, in 2022 voor de 5e keer, gratis toegankelijk) is een gemoedelijk en levendig popfestival met een jong karakter. Aangezien het een popfestival betreft proberen wij een line-up te formeren die voor alle leeftijden interessant is. Het P'optimaal Festival is een muziekfestival voor jong en oud, daarom is ervoor gekozen om qua muziekstijlen geen beperkingen te stellen. Wij hopen hiermee de levendigheid in de gemeenschap positief te beïnvloeden alsook een ontmoetingsplek te creëren waarbij in alle gezelligheid genoten kan worden van het gezelschap alsook van muziek. Naast muziek geeft P'optimaal ook de ruimte om op een sportieve manier van de omgeving te genieten, met een sportief middagprogramma dat eindigt op het festivalterrein waarbij een ieder in alle rust kan bijkomen met een drankje en muziek. Het programma begint ’s middags rond 5 uur gaat door tot 2 uur ’s nachts."

Beer
Dorpsfeest 'De Beer van Waskemeer' is er jaarlijks van do t/m za eind augustus en/of begin september.

Ringsteken
"Na bijna 10 jaar van afwezigheid is in 2020 een jaarlijkse traditie in ere hersteld. Het betreft het Ringsteken, op een zaterdag in september, op de oprit van de fam. Zandberg, waar alle ruimte is voor een groot parcours op een mooi vlakke harde weg. Men kan aan de achterzijde via de rotonde gewoon weer in de rij aansluiten, deelnemers en publiek zijn door een greppel en dranghekken goed gescheiden, mooier en veiliger kan het niet. Het spel is ooit ontstaan als opvulling van het jaarlijkse 'Beer van Waskemeer' spektakel, waar ze nog een extra middag wilden vullen met een leuk spelelement. Men is toen wezen kijken in Aarlanderveen waar het al jaren werd gedaan en ze waren meteen 'verkocht'.

De kunst van het spel is dat je met een redelijke snelheid van circa 15 tot 20 km/uur bij 2 palen een hangende ring van circa 2 cm doorsnee moet opsteken met een geprepareerde steekstok. Je zit met 2 personen op de trekker: een bestuurder en een steker die altijd op het spatscherm aan de linkerzijde zit. Dat klinkt allemaal vrij gemakkelijk, maar door het gewiebel van de trekker en de ring valt het nog niet mee en is het een handigheid geworden die de een gemakkelijker afgaat dan de ander. En een dosis geluk is soms ook de oplossing. Na een aantal steekronden worden de beste koppels toegelaten tot de finale en als de uitslag steeds gelijk oploopt, worden de ringen vervangen door steeds kleinere exemplaren tot de winnaar overblijft. Het allerleukste is eigenlijk de versierde trekkers, het werk wat men er aan besteedt is werkelijk prachtig om te zien en brengt een geweldige saamhorigheid op gang. Waar een klein dorp dan groot in kan zijn! Afsluitend is er een gezellige nazit Dorpshuis Ald Leger in Waskemeer. Deelnemers kunnen zich jaarlijks tot begin september opgeven via een mailtje naar ringrijdenwaskemeer@gmail.com."

- Sinterklaasintocht.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Waskemeer, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Waskemeer (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Waskemeer.

- Nieuws: - Nieuws uit het dorp op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang DES (Door Eendracht Sterk) behartigt de belangen van het dorp Waskemeer, de buitengebieden en de inwoners in het algemeen. Het bestuur vergadert maandelijks en informeert de bewoners via dorpskrant Waskemare en via de dorpssite over de voortgang en de genomen besluiten. Daarnaast is er nauwe samenwerking met de dorpen uit de regio. Zaken waar DES zich mee bezighoudt: deurmatproblemen, waarbij we als bemiddelaar fungeren tussen bewoners en de gemeente; ontwikkeling van bouwlocaties en een woonvisie; bevordering van recreatie en toerisme; ontwikkeling van wegen in en rondom het dorp; aanbod van voldoende en veilige speeltoestellen; beschikbaarheid van een evenemententerrein; pleitbezorger voor het behoud van voorzieningen in het dorp, in de breedste zin van het woord; ondersteunen van initiatieven die de sociale cohesie bevorderen; toekenning van welzijnssubsidiegelden aan initiatiefnemers; beschikbaarheid van digitale infrastructuur (glasvezel); gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven.

Wat heeft de vereniging in de laatste jaren bereikt?: er is een publieke website voor Waskemeer; ondersteuning bij activiteiten van diverse verenigingen en stichtingen; bemiddeling tussen diverse verenigingen en stichtingen; de realisatie van de Stroffelstiennen op Meester van Hasseltweg; herinrichting en veiliger maken van de gevaarlijke kruispunten en straten; herstel en verbreding van het fietspad in het Blauwe Bos; bijdrage aan vernieuwing van speelvoorzieningen; de realisatie van AED’s en oprichting AED-groep; steunen van diverse dorpsinitiatieven mede met behulp van subsidies; dorpsconciërge voor contact met buitendienst en keuze werkzaamheden Caparis; bijdrage aan wandelknooppuntenroute; samenwerking met buurtsportcoaches Scala; reproductie dorpsvlag; realisatie Pannakooi; verlichting over de vaart.

Waar is de vereniging op dit moment mee bezig? De vereniging is druk bezig met het uitvoeren van de plannen die neergelegd zijn in de Regioagenda van de ‘kanaal- en wegdorpen’ Donkerbroek, Haule, Haulerwijk en Waskemeer. Belangrijke aandachtsgebieden zijn woonomgeving, woningbouw, verkeer en bereikbaarheid, recreatie en toerisme, sportaccommodaties, werkgelegenheid en bedrijvigheid, onderwijs, zorg en cultuur en historie. Verder zijn we bezig met plannen waarin ons dorp een leefbare samenleving blijft, waarin onze inwoners en hun behoeften centraal staan. Word ook lid! Hoe groter het ledental van DES, hoe (daad)krachtiger het bestuur zich kan tonen in de contacten met B&W en de gemeenteraad. Wil je lid worden of een subsidie aanvragen? Of heb je andere vragen? Neem contact met ons op!"

- Onderwijs: - Scholengemeenschap Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs, met ongeveer 3200 leerlingen en 400 medewerkers. Er zijn vijf locaties: een in Burgum, drie in Drachten (Raai, De Ring, Splitting) en een in Waskemeer. Weekblad Elsevier heeft laatstgenoemde locatie van CSG Liudger in 2020 uitgeroepen tot ‘superschool’. Het gaat om de theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-tl). Het is een van de 20 scholen in de categorie vmbo-gt. De school scoorde op drie van de vier door Elsevier vastgestelde onderdelen het hoogst. In het jaarlijkse onderzoek - op basis van onderwijsresultaten uit gegevens van de Onderwijsinspectie - worden 3.000 scholen beoordeeld op vier criteria: de onderwijspositie van de leerling in de derde klas ten opzicht van het advies van de basisschool, de onderbouwsnelheid waarin de tijd wordt gemeten die een leerling nodig heeft om in de derde klas te komen, het bovenbouwsucces waarbij wordt beoordeeld hoeveel leerlingen overgaan zonder te blijven zitten en in één keer hun examen halen en tot slot het gemiddelde cijfer voor het centraal examen. CSG Liudger Waskemeer scoorde op de eerste drie onderdelen het hoogst. “Het predicaat bevestigt dat persoonlijke aandacht en een goede sfeer de basis voor goede resultaten vormen. Dit is een mooie opsteker voor de onderwijsvernieuwingen die we komend schooljaar gaan doorvoeren. Wij zijn super trots op onze leerlingen en onze school”, reageerde directeur Dick Wilbrink. In 2000 zijn er 39 scholen die het predicaat Superschool mogen dragen.

- "CBS De Paadwizer is een christelijke school voor basisonderwijs in Waskemeer. De school is een van de elf scholen die onder het bestuur van De Tjongerwerven CPO valt. Een stichting voor christelijk basisonderwijs in de gemeenten Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Heerenveen. Onze school telt ca. 50 leerlingen. Wij zijn een kleine school waar iedereen welkom is. Wel vinden we het belangrijk dat iedereen respect heeft voor onze christelijke normen en waarden. ‘Wa’t it paad net wit, kin in oar net paadwiis meitsje.’ De naam van de school vindt zijn oorsprong in een bijbelverhaal, waaruit blijkt dat wij onze inspiratie halen om een wegwijzer (Paadwizer) voor de kinderen te zijn. CBS De Paadwizer is samen met peuterspeelgroep De Boefkes van Scala gevestigd in multifunctioneel gebouw De Boekebeam. CBS De Paadwizer beschikt over 4 groepslokalen en een ruime hal, die multifunctioneel inzetbaar is. In het gebouw is ook een ruim en goed geoutilleerd speellokaal aanwezig. Deze is voor gemeenschappelijk gebruik en wordt door zowel de basisschool als de peuterspeelgroep gebruikt. De school ligt centraal in het dorp, aan een verkeersremmende straat."

In 2016 verdween de openbare school uit het dorp. Een samenwerking tussen De Paadwizer en de openbare buurschool kwam helaas niet van de grond. Marian Macco was toen nog geen directeur van De Paadwizer, maar betreurt het dat de scholen er niet uitkwamen: "De openbare school fuseerde met een openbare school in Haule. Er is nog steeds een handvol kinderen dat vanuit Waskemeer naar school in Haule gaat. Dat lijkt me niet wenselijk. Het liefst heb je toch dat kinderen naar de school in hun eigen dorp kunnen. Zeker omdat deze kinderen hier in het dorp ook al samen op voetbal en volleybal zitten. Het is natuurlijk zonde dat dat op school dan niet zo is." (bron en voor nadere informatie zie Friesch Dagblad, 30-1-2020, welk artikel gaat over het feit dat het christelijk onderwijs in dit dorp in 1920 van start is gegaan en in 2020 dus het 100-jarig jubileum heeft gevierd)

Reactie toevoegen