Ooststellingwerf

Gemeente
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

gemeente_ooststellingwerf_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Ooststellingwerf anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Ooststellingwerf anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Ooststellingwerf

Terug naar boven

Status

- Ooststellingwerf is een gemeente in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven. De hoofdplaats is Oosterwolde.

- De gemeente Ooststellingwerf omvat de dorpen Appelscha, Donkerbroek, Elsloo, Fochteloo, Haule, Haulerwijk, Langedijke, Makkinga, Nijeberkoop, Oldeberkoop, Oosterwolde, Ravenswoud en Waskemeer, en de buurtschappen Aekinga, Bekhof, Bentemaden, Boekhorst, Bovenveld, Bûterheideveld, Buttinga, Canada, De Knolle, De Koelanden, De Monden (deels), De Riete, Deddingabuurt, Drie Tolhekken, Elleboog, Egypte, Frankrijk, Hoogeduurswoude, 't Hoogezand, Janssenstichting, Jardinga, Klazinga, Koudenburg, Laagduurswoude, Medhuizen, Moskou, Nanninga, Nieuwe Vaart, Oude Willem (deels), Petersburg (grotendeels), Prandinga, Rolpaal, Schrappinga, Terwisscha, Tronde, Twijtel, Veneburen, Venekoten, Weper, Weperpolder, Willemstad, Zuid (grotendeels) en Zuidhorn. In totaal zijn dit 13 dorpen en 43 buurtschappen. Onder de pagina van Jardinga vind je informatie over de verdwenen (informele) buurtschap Hiddekamp.

- Wapen van de gemeente Ooststellingwerf.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Ooststellingwerf.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Ooststellingwerf ligt in de Zuidoosthoek van Fryslân, en grenst in het ZW aan de gemeente Weststellingwerf, in het W aan de gemeente Heerenveen, in het N aan de gemeente Opsterland, in het O aan de Drentse gemeenten Noordenveld en Smilde, en in het Z aan de Drentse gemeente Westerveld.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Ooststellingwerf 955 huizen met 5.444 inwoners, verdeeld in dorp Oldeberkoop 109/646 (= huizen/inwoners) met buurtschap Dedgeburen 2/13, dorp Nijeberkoop 21/142, dorp Makkinga 53/294 met de buurtschappen Middelburen 8/72, Twietel 4/32 en Veneburen 5/34, dorp Donkerbroek 124/669 met de buurtschappen De Russchen 1/6, Haulerwijk (deels) 12/69 en De Schansbreeberg 1/5, dorp Haule 29/142 met de buurtschappen Haulerwijk (deels) 177/1.015 en Koldenburg 2/25, dorp Oosterwolde 106/548 met de buurtschappen De Poel 3/14, Boekhorst 6/30, Buttinge 4/35, Groot Klazinga 3/10, Hooge Duurswolde 4/22, Jarringa 4/31, Klein Klazinga 2/6, Knolle 1/8, Methuizen 1/8, Nanninga 2/15, Schrappinga 1/7, Steginga 1/8, Ter Hoor 1/9, Veenkoten 2/20, Weper 6/48 en Prandinga 1/7, dorp Vochteloo 28/163, dorp Appelscha 139/665 met de buurtschappen Akinga 6/31, De Bult 5/28, Hoog-Appelscha 10/128, Terwisga 1/18 en Hoogeveen 1/15, dorp Langedijke 6/36 met de buurtschappen De Bosch 1/7, De Weide 1/8 en Legeduurswolde 7/44 en dorp Elsloo 44/239 met de buurtschappen Tronde 8/58 en Zuidhorn 2/14.

Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 11.000 huizen met ca. 25.500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeenteraad van Ooststellingwerf heeft middels een in maart 2018 unaniem aangenomen motie aan wethouder Henk de Boer verzocht zich bij de Provincie sterk te gaan maken voor een groter woningbouwcontingent voor de gemeente. Er is momenteel al een zekere krapte op de woningmarkt in de gemeente en de raad verwacht dat dit de komende jaren alleen maar gaat toenemen. Vooralsnog mag de gemeente in de komende jaren ongeveer 250 woningen bouwen, maar er liggen bouwplannen voor bij elkaar grotere aantallen, die vooralsnog dus deels niet kunnen worden gehonoreerd.

- Structuurvisie gemeente Ooststellingwerf.

Terug naar boven

Evenementen

- Ooststellingwerf is ontstaan in 1517 en heeft daarom in 2017 met tal van evenementen het 500-jarig bestaan gevierd. Via de Facebookpagina onder de link kunnen degenen die e.e.a. hebben meegemaakt het nog eens terugkijken, en degenen die het niet hebben meegemaakt kunnen zien wat ze gemist hebben. ;-)

- Stichting Vakantiespel Ooststellingwerf organiseert rond de bouwvakvakantie in de zomermaanden twee spelweken voor basisschoolscholieren uit de gemeente.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- IVN afd. Ooststellingwerf heeft o.a. een paddenstoelenwerkgroep, die alle soorten paddenstoelen in de gemeente inventariseert. Op één zoektocht vindt men vaak wel 50 tot 70 verschillende soorten paddenstoelen, waaronder ook zeldzame soorten die weinig in het gebied voorkomen.

- De in 2016 opgerichte Stichting O18 wil in Ooststellingwerf op een duurzame wijze kunst, cultuur en de bijzondere gemeenschap in de schijnwerpers zetten. Dat gold niet alleen voor het jaar 2018, Leeuwarden Culturele Hoofdstad, maar geldt ook voor de jaren daarna. Met enkele kunstprojecten in 2016 heeft O18 reeds een start gemaakt om de deuren naar de schatkamers van de gemeente naar inwoners en toeristen toe te openen. Gastvrije Open Deuren naar de talloze natuur-, rust- en cultuurzoekende bezoekers van deze prachtige, authentieke, inspirerende, aangename en actieve zuidoosthoek van Friesland.

De vele buitengewone locaties in Ooststellingwerf en hun verhalen vormen de basis van O18 Open Deuren. Hierbij zijn verleden en heden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hiermee willen zij de Ooststellingwervers en anderen inspireren en enthousiasmeren om deel te nemen in het culturele landschap van de gemeente en de provincie. O18 nodigt inwoners en bezoekers uit om door deze Open Deuren mee te gaan in de verhalen van het ‘Land van natuurlijk ritme’ (toeristisch profiel van Zuidoost Friesland). Hier kun je écht van het leven genieten, onderneem en beleef je veel, heb je onverwachte ontmoetingen, doe je inspiratie op, onthaast je en kun je weldadig verblijven in een groene en duurzame omgeving.

- Kunst en cultuur zijn in de visie van de in 2008 opgerichte Stichting Kunstwerf - met als werkgebied de gemeente Ooststellingwerf - belangrijke zingevende uitingsvormen. Cultureel erfgoed en diverse vormen van kunst kunnen op zichzelf een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van normen en waarden in de samenleving. Naast haar intrinsieke waarde is kunst, in de visie van Stichting Kunstwerf, ook belangrijk als middel voor ontwikkeling en versterking op het terrein van educatie, welbevinden en op economisch gebied. Kunstwerf wil dicht bij de mensen zijn en hen raken, in beroering brengen, tot nieuwe initiatieven laten komen of ongekende talenten laten ontdekken. Dat doen ze o.a. middels de onderdelen Filmwerf, Muziekwerf, Cultuurwerf en Kunstwerkplaats.

- De Hein Mader Kunstroute in en rondom Appelscha en Oosterwolde, zie daarvoor verder onder: Tsjeintgum, Bezienswaardigheden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ooststellingwerf (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Ooststellingwerf. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Nieuws: - Nieuwe Ooststellingwerver: actualiteiten m.b.t. de kernen in de gemeente Ooststellingwerf e.o. - Nieuwe Ooststellingwerver op Facebook.

- Jongeren: - Agrarische Jongeren Ooststellingwerf (AJO) is een studieclub voor en door agrarische jongeren. Ze organiseren boeiende bijeenkomsten en excursies.

- Zorg en welzijn: - Vraagwijzer Ooststellingwerf geeft antwoord op vragen over wonen, werken en zorg en helpt de juiste organisatie te vinden.

- De gemeente Ooststellingwerf is in oktober 2018 gestart met een proef, vooralsnog voor een jaar, met het concept Welzijn op Recept, bij twee huisartsenpraktijken, in Appelscha en Oosterwolde. Welzijn op Recept is een alternatief voor het ‘traditionele pilletje’ voor mensen met psychosociale klachten. Een huisarts verwijst zo’n patiënt door naar een welzijnscoach of schrijft een recept uit voor activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport of cultuur. De patiënt ontdekt hierdoor (opnieuw) wat hem of haar gelukkig maakt. Bij klachten zoals hoofdpijn of mensen die "niet lekker in hun vel zitten" is niet altijd een fysieke oorzaak te vinden. Als de dokter dat nodig acht, bestaat zijn recept dan uit een doorverwijzing naar Ooststellingwerver welzijnsorganisatie Scala. Daar brengt een persoonlijk begeleider in kaart welke activiteiten de persoon in kwestie kunnen helpen om gezonder en gelukkiger te worden. Vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld. Of sport.

Het is overigens aan de persoon zelf of die het recept wil benutten. De doorverwijzing naar Scala is volgens de gemeente een ‘extra instrument’ voor huisartsen om de mentale en fysieke gezondheid van hun patiënten te verbeteren. Wethouder Esther Verhagen heeft er hoge verwachtingen van. Het project vormt ook een offensief tegen eenzaamheid, volgens de gemeente niet zelden bron van psychosociale klachten. Zo kan de begeleider van Scala met de verwijsbrief in de hand helpen iemands sociale netwerk uit te breiden. De gemeente laat monitoren of de welzijnsactiviteiten effect sorteren. Verhagen hoopt ook dat mensen er minder vaak een beroep door hoeven doen op de zwaarbelaste geestelijke gezondheidszorg.

- Duurzaamheid: - "Stichting DO! staat voor Duurzaam Ooststellingwerf. DO! wil de gemeente duurzamer maken. Met verschillende projecten kan een leefbare en duurzame omgeving worden gerealiseerd. Dit wil de stichting bereiken door samen te werken met overheid, onderwijs, bedrijven en inwoners. DO! is ontstaan uit het Koploperproject waaraan meerdere bedrijven in de gemeente hebben meegedaan. Het Koploperproject helpt bedrijven voor één jaar om duurzamer te worden. DO! heeft een langetermijnstrategie, waarmee zij streeft naar continue aandacht voor duurzaamheid. DO! werkt vanuit de drie P’s: People, Planet, Profit. Dit betekent dat DO! het leefbaar wil maken voor de inwoners van de gemeente, met aandacht voor de leefomgeving. Ook streeft de stichting naar een energieneutrale leefomgeving, waarin het bedrijfsleven kan bloeien.

DO! is een platform dat verbinding maakt tussen idee - project - subsidie - uitvoering. Het ondersteunt activiteiten met als onderwerp een duurzame omgeving, waar mensen goed kunnen leven en de bedrijven gezond renderen. DO! helpt met onderzoek naar de haalbaarheid van projecten, helpt met subsidie verlenen en staat garant voor de afgesproken kwaliteit tegenover subsidieverstrekkers. DO! is een platform, en brengt mensen, ideeën en uitvoerders met elkaar in contact. DO! is een stichting, die bestaat uit een bestuur van drie ondernemers uit Ooststellingwerf. Verder is er een Doe-raad die het bestuur benoemt en adviseert. Deze raad bestaat uit personen die betrokken zijn bij de gemeente en komen uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Zo wil DO! een breed draagvlak binnen de gemeente creëren. Daarnaast ondersteunen professionals DO!, die tevens aanspreekpunt zijn voor de stichting om de continuïteit van de projecten te waarborgen."

- "Energiecoöperatie De Eendracht Ooststellingwerf is begonnen als Energiecoöperatie De Eendracht Makkinga. De coöperatie is in 2012 opgericht door een groep enthousiaste inwoners van Makkinga die de energieopwekking in eigen hand wilde nemen. Als vrijwilligers is de oprichting nog een hele onderneming. Statuten en reglementen opstellen, naar de notaris en Kamer van Koophandel en natuurlijk leden werven. Uiteindelijk groeide de coöperatie langzaam maar gestaag. Er werden al veel zaken aangepakt zoals energiebesparing voor en door leden en er werd onderzoek gedaan naar lokale opwekking van energie.

In 2015 bleek het werkgebied echter te klein om het verschil te maken. Lokale energieopwekking en de energietransitie werden steeds belangrijker, maar de coöperatie was te klein om genoeg financiële reserves op te bouwen en (grote) projecten uit te voeren. Er werd gekeken naar verbreding van het werkgebied. De logische keuze was om het werkgebied uit te breiden naar de gehele gemeente. De uitbreiding van het werkgebied heeft in 2016 geresulteerd in de naamsverandering naar Energiecoöperatie (EC) De Eendracht Ooststellingwerf. Het aantal leden is sindsdien fors toegenomen. Het bestuur kent nu een brede vertegenwoordiging uit de gehele gemeente, van Oldeberkoop tot aan Haulerwijk. De Eendracht heeft hard gewerkt aan haar doelstellingen en haar naamsbekendheid. Er is samenwerking gezocht met de gemeente en andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid, zoals de Stichting DO! Voor nu en in de toekomst is er voor EC De Eendracht veel werk aan de winkel. Bouw je met ons mee? Word lid en draag je steentje bij!"

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Maandelijkse nieuwsbrief van de gemeente Ooststellingwerf voor ondernemers in de gemeente.

- "Op grond van demografische ontwikkelingen, in combinatie met de recente economische crisis, (b)lijkt in toenemende mate te worden ingezien dat de ontwikkeling van de noordelijke economie niet een zaak is van alleen kernzones en dat een gepaste economische ontwikkeling van het platteland absoluut (meer) aandacht verdient. De centrale ligging in Noord-Nederland en de aanwezige kwaliteit van natuur en landschap bieden, in combinatie met een goede bereikbaarheid, aantrekkelijke mogelijkheden voor de noodzakelijke economische basis voor een prettige woon- en leefomgeving in onze gemeente. Als actieve ondernemersorganisatie wil de Commeriële Club Ooststellingwerf (CCO) een bijdrage leveren aan de economische dynamiek binnen de gemeente. Wij kiezen daarbij voor het stimuleren van een gezond economisch klimaat binnen de gestelde ruimtelijke en landschappelijke randvoorwaarden. Dat is goed voor de samenleving en goed voor de ondernemers. Een ondernemende houding, behalve bij ondernemers ook bij de gemeentelijke overheid, en een constructieve samenwerking tussen gemeentelijke overheid en bedrijfsleven zijn daarbij essentieel. Een belangrijke functie van de CCO is en blijft natuurlijk ook het bieden van een platform aan ondernemers waarbinnen formeel en informeel contacten kunnen worden benut om sámen te komen tot een gezonde economische ontwikkeling binnen de gemeente."

- "LTO Noord afdeling ABO Ooststellingwerf is een actieve afdeling met 160 agrarische bedrijven en in totaal bijna 350 leden. De agrarische sector is een belangrijke economische motor in ons gebied. Het is dan ook belangrijk om een sterke spreekbuis namens de agrariërs te hebben. Het bestuur is woordvoerder namens de agrarisch ondernemers richting diverse (lokale) instanties. Samen met de beleidsadviseurs van LTO Noord wordt door ons bij tal van organisaties bewerkstelligd dat er met agrarische belangen rekening wordt gehouden. We hebben ook een zeer actieve PR-commissie, die elk jaar door middel van verschillende activiteiten de landbouw op de kaart zet voor alle inwoners van de gemeente en ver daarbuiten. Dit doet de commissie onder meer door scholen op bedrijven uit te nodigen en door bij verschillende fiets- en wandelvierdaagsen bedrijven open te stellen voor de deelnemers."

Reactie toevoegen