Absdale

Plaats
Buurtschap
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

absdale_huize_klimop_kopie.jpg

Over de geschiedenis van Huize Klimop in buurtschap Absdale valt veel te vertellen. Zie daarvoor het hoofdstuk Geschiedenis. (© Google StreetView)

Over de geschiedenis van Huize Klimop in buurtschap Absdale valt veel te vertellen. Zie daarvoor het hoofdstuk Geschiedenis. (© Google StreetView)

Absdale

Terug naar boven

Status

- Absdale is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 31-3-1970 gemeente Sint Jansteen.

- De buurtschap Absdale valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder de stad Hulst en voor een klein deel onder het dorp Heikant.

- De buurtschap Absdale heeft - in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land - een bebouwde kom en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Abtsdaal, Abtsdale, ca. 1315/1484/ca. 1750 Absdale, 1839 ook Abtsdaal.

Naamsverklaring
Betekent 'dal van de abt', een ontginning door de monniken van de abdij van Ter Duinen (die het destijds Abbatis Vallis noemden, red.). De naam komt als Abtsdael voor in het Middelnederlandse dierenepos Van den vos Reynaerde.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Absdale ligt WZW van de stad Hulst, rond de weg van Hulst naar Axel, rond de Absdaalseweg (de N258) en de wegen Tolweg, Tarweweg, Gerstweg, Oud Ferdinandusdijk en Riet- en Wulfsdijkweg en ligt verder WNW van de dorpen SInt Jansteen en Kapellebrug, NW van het dorp Heikant, NO van het dorp Koewacht en OZO van de stad Axel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1910 heeft de buurtschap Absdale 550 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Dekzandrug/polder
Absdale is gelegen op een dekzandrug met een hoogte van meer dan twee meter boven N.A.P., die daarom tijdens de inundaties (= onderwaterzettingen) van rond 1600 boven water bleef. In 1617 vond er O van de buurtschap een herdijking plaats onder de naam Absdalepolder. De polder is in de 16e en 17e eeuw verscheidene malen onder water gezet door middel van het doorsteken van de zeedijken. Onder meer in 1672, om de aanstormende Fransen tegen te houden. Naderhand weer ingedijkt en verschillende malen overstroomd, is deze in 1788/1789 definitief ingedijkt. Sindsdien is het een vruchtbare polder.

Boterfabriek/cafés
In 1896 is er een boterfabriekje gesticht in Absdale, in het pand op Tolweg 94. Een gedenkplaats in de gevel herinnert er nog aan. Het pand had twee kelders: een voor de productie en een voor de opslag. Het fabriekje was geen lang leven beschoren, omdat de kosten van het botermaken hoger waren dan de opbrengst. Een exact jaar van sluiting is vooralsnog niet bekend. Dat was in ieder geval vóór 1927. Nadien is er een café in gekomen, dat in de loop der jaren diverse namen heeft gehad. Aanvankelijk heette het Café Boterfabriek, rond 1933 werd het Café Klimop, vanwege de grote klimop die de hele voorgevel bedekte. Omdat die nogal woekerde en men vreesde voor vochtige muren, is deze op enig moment gerooid. Rond 1947 is het café herdoopt in Trapken Op.

Het bier dat er verkocht werd, was van burgemeester-brouwer Dierick uit Koewacht. Eerst A. Dierick en later George Dierick. In 1975 koopt dhr. R. de Vliegere van het in de regio befaamde restaurant De Huifkar het pand. Hij gaat er in 1978/1979 wonen. Hij houdt alleen tijdens de kermis van Absdale het café nog open. In 1987 heeft zijn zoon Carlo het pand betrokken. Tegenwoordig heet het pand weer - getuige het gevelopschrift - (weer) Huize Klimop. Vroeger heeft de kleine buurtschap overigens wel vijf cafés gehad. Naast het hiervoor beschreven café waren dat Bij Wieze (van de meisjes Wieze en Mieken van Avermaete), De Speelwagen (van Tine en Belle Martens), bij Toon Wagenaar en bij Van Dam.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Zalencentrum De Tijd heeft onder de nieuwe naam De Bourgondiër in 2014 een doorstart gemaakt.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Sinds 2012 is er weer, als vanouds, jaarlijks een kermis in Absdale (die voorheen bekend stond als Polderkermis). De kermis is medio juli.

Reactie toevoegen