Barger-Oosterveld

Plaats
Dorp
Emmen
Drenthe

barger-oosterveld_bouw_gerardus_majellakerk_1906.jpg

De buurtschap Barger-Oosterveld wordt een dorp door de bouw van de Gerardus Majellakerk in 1906. Hier poseren de bouwvakkers van de kerk in aanbouw even voor de fotograaf, een vrouw brengt de werklieden een bakje koffie. (© www.barger-oosterveld.nl)

De buurtschap Barger-Oosterveld wordt een dorp door de bouw van de Gerardus Majellakerk in 1906. Hier poseren de bouwvakkers van de kerk in aanbouw even voor de fotograaf, een vrouw brengt de werklieden een bakje koffie. (© www.barger-oosterveld.nl)

Barger-Oosterveld

Terug naar boven

Status

- Barger-Oosterveld is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

- Het dorp Barger-Oosterveld heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien ´in´ Emmen. Je zou het daarom een 'dorp in de stad' kunnen noemen.

- Omdat Barger-Oosterveld formeel binnen de bebouwde kom van de stad Emmen ligt, heeft het dorp witte plaatsnaamborden en geen blauwe.

- Slogan: de inwoners vinden hun dorp 'Het mooiste dorp van Emmen', aldus de lokale dorpssite.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
't Oosterseveld.

Oudere vermeldingen
Oorspronkelijk heette dit gebied Het Oosterse Veld. Het gebied N van het Z buurdorp Nieuw-Dordrecht, rond de Klazienaveensestraat, staat in de atlas nog vermeld als veldnaam Het Oosterveld. De plaatsnaam werd vroeger ook als één woord aan elkaar geschreven, als Bargeroosterveld dus. Sommigen spellen het nog altijd zo (zie bijv. het filmpje van het carnaval 2016, hieronder bij Jaarlijkse evenementen) maar op de plaatsnaamborden staat het nu eenmaal in twee woorden, als tegenwoordig kennelijk formele dan wel voorkeursspelling, dus conformeren wij ons daaraan op deze pagina.

Terug naar boven

Ligging

Barger-Oosterveld ligt direct O van Emmen en is van de stad gescheiden door de Rondweg N391.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Barger-Oosterveld heeft ca. 1.100 huizen met ca. 2.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tot ver in de 19e eeuw was het huidige Barger-Oosterveld een heidegebied dat toebehoorde aan de Barger boeren van de dorpen Noordbarge en Zuidbarge. Ze lieten er schapen grazen, hielden er bijen en staken er heideplaggen. De eerste bewoners kwamen rond 1870. Zij leefden in primitieve keten en waren individuele gelukszoekers die vanaf de veilige zandgronden wilden meeprofiteren van de veenontginningen in de buurt. Kennelijk is de nederzetting formeel in 1880 opgericht, want in 2005 heeft men het 125-jarig bestaan gevierd.

- Nadere informatie over de geschiedenis van Barger-Oosterveld.

- In 2014 heeft de geboren Barger-Oostervelder Ben Wösten het boek 'Vrogger' gepubliceerd. In de dorpskrant kan men maandelijks een verhaal van Ben Wösten lezen over 'vrogger' in Barger-Oosterveld en omgeving. Het boek bestaat ook uit persoonlijke verhalen van Wösten die worden ondersteund met oude foto's. Het boek, dat door de schrijver in eigen beheer is uitgegeven, is te koop bij Dorpshuis De Barnstee.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Herman Fischer uit Klazienaveen is eigenaar van het al enige tijd leegstaande horecapand Halfweg met omliggende grond. Het pand staat op de route tussen Barger-Oosterveld en Nieuw-Dordrecht, op de hoek Oosterveldsestraat / Sint Gerardusstraat. Fischer heeft anno 2018 plannen om er 8 kavels voor woningbouw te ontwikkelen. Er moeten nog wel de nodige procedures voor worden doorlopen. Plaatselijk Belang vindt het een uitstekende ontwikkeling, omdat het dorp niet rijk bedeeld is met bouwkavels, te meer omdat de gemeente recentelijk nog een aantal kavels aan de Bargerweg heeft geschrapt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Barger-Oosterveld werd een dorp door de bouw van de Gerardus Majellakerk in 1906, op een toen nog grote open heidevlakte grenzend aan het veen. Het was de eerste RK kerk in de gemeente Emmen, en de eerste kerk in Nederland die werd toegewijd aan Sint Gerardus Majella. De plaats had in die tijd nog geen dorpskern. De meesten bewoners woonden verspreid op het zand langs het veen. Het is dus geen veendorp, zoals soms ten onrechte in literatuur wordt vermeld. Na de oprichting van de kerk begint het dorp zich voorspoedig te ontwikkelen. Hier is ook de eerste bedevaart in Drenthe ontstaan, die tot op de dag van vandaag nog altijd plaatsvindt. De Gerardus Majella kerk behoort tot de De Goede Herder Parochie. - In 2015 is een boek verschenen over de geschiedenis van de Sint Gerardus Majellakerk (ruim 200 pagina’s, rijkelijk geïllustreerd, samengesteld door de Oostervelders Johnny Ameln en Cor Siekman).

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Carnaval. - Film van de carnavalsoptocht 2016.

- Het doel van de Feest4Daagse Barger-Oosterveld (eind mei) is het organiseren van een fantastisch feest (zonder winstoogmerk) voor iedereen van 0-100 jaar. Laagdrempelig, gemoedelijkheid en saamhorigheid zijn de sleutelwoorden voor dit feest.

- Toneelvereniging Barger-Oosterveld is opgericht in 1918 en heeft dus in 2018 het 100-jarig bestaan gevierd. Jaarlijks brengen ze in mei een nieuw stuk op de planken.

- In een weekend eind augustus 2017 was er de 1e editie van Nederpop XXL. De intentie is dat het een jaarlijks evenement wordt.

- Aan de rand van het dorp ligt Natuurijsbaan Barger-Oosterveld aan de Sint Gerardusstraat. In de zomer staat het groene gras er hoog en valt het stukje land verder niemand op, maar in de winter transformeert IJsvereniging Hou Vol het naar een gezellige natuurijsbaan waar het gras slechts onder het ijs te vinden is en waar de schaatsliefhebbers vanuit Emmen naar toe komen om er een rondje te schaatsen.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Barger-Oosterveld op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Barger-Oosterveld.

- Nieuws: - De Dorpskrant (6x per jaar) is via de link ook online te lezen.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Barnstee is in 1975 gerealiseerd. Het dorpshuis heeft een aantal vergaderzalen, een sportzaal en een recreatiezaal geschikt voor diverse activiteiten. In 2017 is Stichting Sociaal Cultureel Werk (SCW) Barger-Oosterveld eigenaar geworden van het dorpshuis. In 2017 en 2018 zijn met behulp van subsidies een aantal onderhoudswerkzaamheden aan het pand uitgevoerd, zoals een nieuw dak, nieuwe vloeren, verbeterde toegang voor mindervaliden, realisatie van een extra zaal, airconditioning in de sportzaal. Het activiteitenaanbod in De Barnstee is verder gestegen en zeer divers. Professionals huren vergaderruimtes en het plaatselijke verenigingsleven heeft nog altijd een belangrijke plaats in het dorpshuis.

- Onderwijs: - Brede School Barger-Oosterveld biedt onderdak aan Basisschool Op 't Veld, St. Gerardusschool, SKW De Barnstee en Kinderdagverblijf Hoipiepeloi. Het Sportteam ondersteunt de Brede School bij de sportactiviteiten. Het sportteam bestaat uit studenten van het Drenthe College. De buurtsportcoaches voor deze locatie sturen o.a. het Sportteam aan. De cultuurcoach voor deze locatie coördineert de activiteiten op het gebied van Kunst & Cultuur.

- Muziek: - In 1910 start Muziekvereniging Juliana in Nieuw-Dordrecht, in 1920 hernoemd in Volharding, en in 1923 wordt Muziekvereniging Sint Gerardus in Barger-Oosterveld opgericht. In de oorlogsjaren is het voor beide korpsen moeilijk om voldoende leden bij elkaar te houden, er zijn ook niet genoeg goede instrumenten per korps meer en de bodem van de kassen komt ook in zicht. De verenigingen besuiten daarom om te fuseren tot Muziekvereniging Volharding, die haar werkgebied in beide dorpen heeft. De geschiedenis van de vereniging(en) kun je hier lezen, o.a. over de grootse viering van het 100-jarig bestaan in 2010. "Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden; Volharding is nooit te groot en kan nieuwe leden goed gebruiken. Kom dus gerust eens geheel vrijblijvend kennismaken met onze vereniging tijdens een optreden of repetitie! Heb je zelf geen instrument of zou je volgens jouzelf nog wel wat scholing kunnen gebruiken? Geen probleem; wij kijken samen naar de mogelijkheden!"

- Sport: - Voetbalvereniging SVBO. - Handbalvereniging SVBO. - Volleybalvereniging VVBO. - Schietbaan Z.O.D. in het Oosterbos, met mogelijkheden voor schieten met hagel, skeet, trap en parcours de chasse.

- Overige verenigingen: - Oldtimer Club Barger-Oosterveld.

- Motor Toerclub Barger-Oosterveld.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Barger-Oosterveld.

Reactie toevoegen