Barger-Oosterveld

Wijk
Dorp in de stad
Emmen
Drenthe

barger-oosterveld_bouw_gerardus_majellakerk_1906.jpg

De buurtschap Barger-Oosterveld wordt een dorp door de bouw van de Gerardus Majellakerk in 1906. Hier poseren de bouwvakkers van de kerk in aanbouw even voor de fotograaf, een vrouw brengt de werklieden een bakje koffie. (© www.barger-oosterveld.nl)

De buurtschap Barger-Oosterveld wordt een dorp door de bouw van de Gerardus Majellakerk in 1906. Hier poseren de bouwvakkers van de kerk in aanbouw even voor de fotograaf, een vrouw brengt de werklieden een bakje koffie. (© www.barger-oosterveld.nl)

Barger-Oosterveld

Terug naar boven

Status

- Barger-Oosterveld is een wijk en 'dorp in de stad'* in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

* De gemeente Emmen heeft aan een aantal dorpen die inmiddels door de uitbreidingen van de stad in de bebouwde kom van de stad zijn komen te liggen, geen eigen postcode en bijbehorende woonplaatsnaam toegekend, bij het in 1978 in werking getreden postcodesysteem. Voor de postadressen liggen die dorpen daarom sindsdien 'in' (de woonplaats) Emmen en zijn formeel ook wijken van die stad. De inwoners beschouwen sommige van die plaatsen echter in de praktijk nadrukkelijk nog altijd als 'dorp bij Emmen' en niet als wijk van Emmen. Barger-Oosterveld is er daar een van. Voor deze bijzondere categorie plaatsen hebben wij de categorie 'dorp in de stad' in het leven geroepen.

- Barger-Oosterveld heeft witte plaatsnaamborden, omdat het formeel binnen de bebouwde kom van Emmen ligt, en heeft formeel daarom geen eigen 'bebouwde kom'. Praktisch gezien is dat wat ons betreft wél het geval: ter plekke is het dorp namelijk nog wel degelijk als zodanig te onderscheiden.

- Slogan: de inwoners vinden hun dorp 'Het mooiste dorp van Emmen', aldus de lokale dorpssite.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
't Oosterseveld.

Oudere vermeldingen
Oorspronkelijk heette dit gebied Het Oosterse Veld. Het gebied N van het Z buurdorp Nieuw-Dordrecht, rond de Klazienaveensestraat, staat in de atlas nog vermeld als veldnaam Het Oosterveld. De plaatsnaam werd vroeger ook als één woord aan elkaar geschreven, als Bargeroosterveld dus. Sommigen spellen het nog altijd zo, maar op de plaatsnaamborden staat het nu eenmaal in twee woorden, als tegenwoordig kennelijk formele dan wel voorkeursspelling, dus conformeren wij ons op deze pagina daaraan.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Flintenstad.

Terug naar boven

Ligging

Barger-Oosterveld ligt direct O van Emmen en wordt door de Rondweg N391 van de stad gescheiden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Barger-Oosterveld heeft ca. 1.100 huizen met ca. 2.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tot ver in de 19e eeuw was het huidige Barger-Oosterveld een heidegebied dat toebehoorde aan de Barger boeren van de dorpen Noordbarge en Zuidbarge. Ze lieten er schapen grazen, hielden er bijen en staken er heideplaggen. De eerste bewoners kwamen rond 1870. Zij leefden in primitieve keten en waren individuele gelukszoekers die vanaf de veilige zandgronden wilden meeprofiteren van de veenontginningen in de buurt. Kennelijk wordt 1880 als ontstaansjaar van de nederzetting beschouwd, want in 2005 heeft men het 125-jarig bestaan gevierd.

- Nadere informatie over de geschiedenis van Barger-Oosterveld.

- In 2014 heeft de geboren Barger-Oostervelder Ben Wösten het boek 'Vrogger' gepubliceerd. In de dorpskrant kan men maandelijks een verhaal van Ben Wösten lezen over 'vrogger' in Barger-Oosterveld en omgeving. Het boek bestaat ook uit persoonlijke verhalen van Wösten die worden ondersteund met oude foto's. Het boek, dat door de schrijver in eigen beheer is uitgegeven, is te koop bij Dorpshuis De Barnstee.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Herman Fischer uit Klazienaveen is eigenaar van het al enige tijd leegstaande horecapand Halfweg met omliggende grond. Het pand staat op de route tussen Barger-Oosterveld en Nieuw-Dordrecht, op de hoek Oosterveldsestraat / Sint Gerardusstraat. Fischer heeft anno 2018 plannen om er 8 kavels voor woningbouw te ontwikkelen. Er moeten nog wel de nodige procedures voor worden doorlopen. Plaatselijk Belang vindt het een uitstekende ontwikkeling, omdat het dorp niet rijk bedeeld is met bouwkavels, te meer omdat de gemeente recentelijk nog een aantal kavels aan de Bargerweg heeft geschrapt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Barger-Oosterveld werd een dorp door de bouw van de - thans rijksmonumentale - RK Gerardus Majellakerk (Splitting 142) in 1906, op een toen nog grote open heidevlakte grenzend aan het veen. Het was de eerste RK kerk in de gemeente Emmen, en de eerste kerk in Nederland die werd toegewijd aan Sint Gerardus Majella. De plaats had in die tijd nog geen dorpskern. De meesten bewoners woonden verspreid op het zand langs het veen. Het is dus geen veenkolonie, zoals soms ten onrechte in literatuur wordt vermeld. Na de oprichting van de kerk begint het dorp zich voorspoedig te ontwikkelen. Hier is ook de eerste bedevaart in Drenthe ontstaan, die tot op de dag van vandaag nog altijd plaatsvindt.

Het is een architectonisch gezien buitengewoon belangrijke kerk, gebouwd naar ontwerp van de Amersfoortse architect Herman Kroes, in traditionalistische stijl met neogotische elementen. Glas-in-loodramen in het koor van H.J. de Vos, glasschilder te Utrecht. De kerk blijkt al snel te klein en is daarom in 1922 uitgebreid, naar ontwerp van architect Jos. Cuypers (Roermond). Ook diens zoon Pierre was er bij betrokken. In 1923 is de Mariakapel gebouwd en is de begraafplaats ingericht, met kruis afkomstig uit het atelier van Cuypers en Zn. De dakruiter is in 1922 verwijderd.

In 1937 vond de tweede uitbreiding plaats, naar ontwerp van H.J. Bakx uit Groningen, waarbij ook de pastorie is uitgebreid. Tegen de westgevel is bij deze ingreep een (orgel)balkon aangebracht. De veranderingen van de jaren zestig zijn in deze kerk terughoudend uitgevoerd. In 1996 is een nieuwe dakruiter naar oorspronkelijk ontwerp teruggeplaatst. Oorspronkelijke klok uit 1906, gegoten door de firma Peht und Gebrüder te Gescher/Westfalen, geschonken door een dame uit Utrecht. De ingegoten namen Arnoldus-Helena verwijzen naar haar ouders. Verder luidt de tekst: "Oosterveld en Emmerveen/Roep ik tot gebed bijeen". De Gerardus Majella kerk behoort tegenwoordig tot de De Goede Herder Parochie. - In 2015 is een boek verschenen over de geschiedenis van de Sint Gerardus Majellakerk (ruim 200 pagina’s, rijkelijk geïllustreerd, samengesteld door de Oostervelders Johnny Ameln en Cor Siekman).

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Middenstands Vereniging Barger-Oosterveld, ook wel kortweg de MiVeBa genoemd, organiseert door het jaar heen diverse activiteiten voor de inwoners. Contactpersoon: H. Lubbers, tel. 0591-625111.

- Carnaval. - "Carnavalsvereniging De Zeskante Steen is in 1970 opgericht door een groepje Barger-Oostervelders die hebben bedacht dat carnaval ook prima in ons mooie dorp gevierd kon worden. In het verleden werd de optocht op zaterdag gehouden, maar door een toename van het aantal optochten in de regio is besloten om de optocht op zondag te zetten. Jaarlijks organiseert de vereniging een optocht met ruim 100 deelnemende praalwagens en daarnaast nog enkele loopgroepen. Inmiddels is de optocht, met jaarlijks ca. 50.000 bezoekers, de grootste in Noord-Nederland." - Videoreportage carnavalsoptocht 2019. - Foto's carnavalsoptocht 2020. - CV De Bende van Ellende is een serieuze en gezellige groep die sinds 2014 aan carnavalsoptochten in Ter Apel, Rütenbrock en Barger-Oosterveld meedoet.

Het carnavalsfeest oftewel het Flintfest zoals het hier heet, werd in Barger-Oosterveld vanouds gevierd in de 3 dorpskroegen die het dorp rijk is: Crazy Times/Boogie Bar, de Oale Stee en Melody. Het feest werd zo populair dat de bezoekers niet meer in de kroegen pasten. Daarom hadden ze in 2019 voor het eerst een feesttent met een capaciteit van 1.000 personen neergezet. Maar ook die barstte al snel uit zijn voegen. Mensen gingen teleurgesteld naar huis terug omdat er geen plek meer was. Een tweede grote tent erbij plaatsen was geen optie, omdat de carnavalsoptocht er ook nog fatsoenlijk door moet kunnen. Daarom hebben ze in overleg besloten om vanaf carnaval 2020 de kroegen tijdens het carnavalsfeest te sluiten. In plaats daarvan komen er twee grote tenten tussen de Rondweg en het stadion van FC Emmen. Op korte afstand van het dorp, voor iedereen goed bereikbaar en volop parkeergelegenheid. En het personeel van de die kroegen doet uiteraard zijn ding in de feesttenten. Dit nieuwe concept van het Flintfest in 2020 was een groot succes; alle 4.500 kaarten zijn verkocht en de bezoekers waren overwegend enthousiast over het concept.

- Koningsdag wordt elk jaar mede dankzij de scholen, Plaatselijk Belang en de plaatselijke middenstandsvereniging (MIVEBA) weer groots gevierd in Barger-Oosterveld. Al vroeg in de morgen nemen de verschillende standhouders van groot tot klein hun positie in in het centrum. Voor de kleinere jeugd is er een optocht met versierde fietsen. Op de braderie staat veel jeugd en ook diverse lokale verenigingen. Er zijn ook kraampjes met een hapje en drankje, en de lokale motorclub is traditiegetrouw aanwezig om met motoren met de jeugd een toertje door het dorp te maken. Ook is er altijd veel belangstelling voor de stoet nostalgische landbouwvoertuigen en auto’s. Er spelen ook diverse bands.

- Het doel van de Feest4Daagse Barger-Oosterveld (eind mei) is het organiseren van een fantastisch feest (zonder winstoogmerk) voor iedereen van 0-100 jaar. Laagdrempelig, gemoedelijkheid en saamhorigheid zijn de sleutelwoorden voor dit feest.

- Toneelvereniging Barger-Oosterveld is opgericht in 1918 en heeft dus in 2018 het 100-jarig bestaan gevierd. Jaarlijks brengen ze in mei een nieuw stuk op de planken.

- Jaarlijks organiseert Stichting Jeugdvoetbal v.v. SVBO in een weekend eind juni een meerdaags Jeugdtoernooi voor Onder 19 en Onder 17-junioren (in 2020 voor de 8e keer). Teams komen op vrijdagavond aan op het Sportpark van v.v. SVBO en spelen op zaterdag en zondag hun wedstrijden. De opzet is om elk team minimaal 3 wedstrijden per dag te laten spelen. Er kunnen maximaal 26 teams aan dit toernooi deelnemen. Elk team speelt zowel op de zaterdag als zondag. Teams van alle niveaus zijn welkom op het toernooi. Er wordt een compleet voetbalweekend aangeboden. Daarbij horen natuurlijk de voetbalwedstrijden. Daarnaast wordt er gezorgd voor een ontbijt op de zaterdag- en zondagmorgen. Ook wordt er op zaterdagavond een warme maaltijd aangeboden. Verder is er gezorgd voor slaaptenten en sanitaire voorzieningen. Ook is er een avondprogramma in de feesttent.

- Aan de rand van het dorp ligt Natuurijsbaan Barger-Oosterveld aan de Sint Gerardusstraat. In de zomer staat het groene gras er hoog en valt het stukje land verder niemand op, maar in de winter transformeert IJsvereniging Hou Vol het naar een gezellige natuurijsbaan waar het gras slechts onder het ijs te vinden is en waar de schaatsliefhebbers vanuit Emmen naar toe komen om er een rondje te schaatsen.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Barger-Oosterveld op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Barger-Oosterveld.

- Nieuws: - De Dorpskrant (6x per jaar) is via de link ook online te lezen.

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang Barger-Oosterveld behartigt de belangen van het dorp richting de gemeente Emmen. Ze zijn hiervoor dan ook door de gemeente erkend als Erkende Overleg Partner (EOV). Het bestuur vergadert ca. 6 keer per jaar. In het najaar is er de Algemene Ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar. Als inwoner kun je in feite voor alle problemen die met de gemeente te maken hebben terecht bij Plaatselijk Belang. Voor kleine zaken is er tegenwoordighet gemeentelijke Meldpunt."

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Barnstee is in 1975 gerealiseerd. Het dorpshuis heeft een aantal vergaderzalen, een sportzaal en een recreatiezaal geschikt voor diverse activiteiten. In 2017 is Stichting Sociaal Cultureel Werk (SCW) Barger-Oosterveld eigenaar geworden van het dorpshuis. In 2017 en 2018 zijn met behulp van subsidies een aantal onderhoudswerkzaamheden aan het pand uitgevoerd, zoals een nieuw dak, nieuwe vloeren, verbeterde toegang voor mindervaliden, realisatie van een extra zaal, airconditioning in de sportzaal. Het activiteitenaanbod in De Barnstee is verder gestegen en zeer divers. Professionals huren vergaderruimtes en het plaatselijke verenigingsleven heeft nog altijd een belangrijke plaats in het dorpshuis.

- Onderwijs: - Brede School Barger-Oosterveld biedt onderdak aan Basisschool Op 't Veld, St. Gerardusschool, SKW De Barnstee en Kinderdagverblijf Hoipiepeloi. Het Sportteam ondersteunt de Brede School bij de sportactiviteiten. Het sportteam bestaat uit studenten van het Drenthe College. De buurtsportcoaches voor deze locatie sturen o.a. het Sportteam aan. De cultuurcoach voor deze locatie coördineert de activiteiten op het gebied van Kunst & Cultuur.

- Muziek: - In 1910 start Muziekvereniging Juliana in Nieuw-Dordrecht, in 1920 hernoemd in Volharding, en in 1923 wordt Muziekvereniging Sint Gerardus in buurdorp Barger-Oosterveld opgericht. In de oorlogsjaren is het voor beide korpsen moeilijk om voldoende leden bij elkaar te houden, er zijn ook niet genoeg goede instrumenten per korps meer en de bodem van de kassen komt ook in zicht. De verenigingen besuiten daarom om te fuseren tot Muziekvereniging Volharding, die haar werkgebied in beide dorpen heeft. De geschiedenis van de vereniging(en) kun je hier lezen, o.a. over de grootse viering van het 100-jarig bestaan in 2010. "Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden; Volharding is nooit te groot en kan nieuwe leden goed gebruiken. Kom dus gerust eens geheel vrijblijvend kennismaken met onze vereniging tijdens een optreden of repetitie! Heb je zelf geen instrument of zou je volgens jouzelf nog wel wat scholing kunnen gebruiken? Geen probleem; wij kijken samen naar de mogelijkheden!"

- Sport: - Voetbalvereniging SVBO. "Binnen SVBO wordt door vele vrijwilligers hard gewerkt om alle doelstellingen en het voortbestaan van de club te realiseren. De ruim 120 onbetaalde krachten binnen SVBO zorgen er voor dat ongeveer 450 leden uit Barger-Oosterveld en omstreken wekelijks hun favoriete sport kunnen beoefenen."

- Handbalvereniging SVBO is opgericht in 1950.

- Volleybalvereniging VVBO.

- Overige verenigingen: - Oldtimer Club Barger-Oosterveld.

- Motor Toerclub Barger-Oosterveld.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Barger-Oosterveld.

Reactie toevoegen