Bijsteren

Plaats
Buurtschap
Putten
Veluwe
Gelderland

Bijsteren

Terug naar boven

Status

- Bijsteren is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Putten.

- De buurtschap Bijsteren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Putten.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Biesteren.

Oudere vermeldingen
Midden 12e eeuw Bekestere(n), Bekistere, 1326 Beysteren, 1663 Beijsteren, 1830-1855 Bysteren, 1867 Bijsteren.

Naamsverklaring
Etymologie onzeker. Er zijn enkele verklaringen gegeven: bika-sterja*- 'spitse uitloper', onder verwijzing naar Bikschote (België), 1216 Beckescothe; bekesetere* 'bewoner langs de beek' en beke-sterja*- 'bij een beek gelegen langgerekte verhoging'. Bijsteren is gelegen aan de rand van het Veluwemassief en sterja*- 'uitloper' is in overeenstemming met de plaatselijke gesteldheid.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bijsteren ligt direct W van Putten, rond de Bijsterenseweg.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sinds 2006 is de nieuwbouwwijk Bijsteren gerealiseerd. 800 woningen in het gebied tussen de provincialeweg in het O, de Stationsweg in het N en de spoorlijn in het W, in alle segmenten van de woningmarkt. Van kleine eenvoudige appartementen voor jongeren tot luxe villa’s voor welgestelde gezinnen. De woonwijk voldoet aan de eisen die bewoners van een dorp op de rand van de Veluwe mogen verwachten: een rustige autoluwe wijk met hier en daar besloten hofjes en veel groen in de vorm van wadi’s, houtwallen en bomenrijen. Zo sluit de wijk enerzijds aan op het dorpse karakter en de kleinschaligheid van het oude Putten en zoekt het anderzijds aansluiting bij het omringende landschap.

Wat betreft de bebouwing is Bijsteren opgedeeld in kleinere eenheden van afzonderlijk herkenbare woonbuurten. De buurten hebben onderling sterke overeenkomsten, maar iedere buurt heeft tevens een eigen karakter. Qua groen hebben de ontwikkelaars zich laten inspireren door de waardevolle landschappelijke kenmerken van het omringende kampenlandschap, zoals boerenerven temidden van de houtsingels en het aanwezige reliëf. Er zijn zowel koopwoningen als huurwoningen gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Van 2004-2009 heeft de Hersteld Hervormde Gemeente Putten gekerkt op 2 locaties, zijnde 's morgens 'gesplitst' met 2 diensten in het koetshuis van kasteel Klein Vanenburg (tegenwoordig Orangeriezaal genoemd), dat ca. 350 mensen kon herbergen, en 's middags gezamenlijk in Cultureel Centrum Stroud. Vanaf 1-4-2009 heeft men gekerkt in de Nieuwe Kerk van de Hervormde PKN Gemeente. In 2011 is de nieuwe eigen kerk gereed gekomen in de nieuwbouwwijk Bijsteren (Henslare 2).

Reactie toevoegen