Borneo

Plaats
Buurtschap
Land van Cuijk
Peelland
Noord-Brabant

Borneo bordje [640x480].jpg

Borneo, ook deze buurtschap moet een plaatsnaambordje ontberen, zodat je alleen aan het straatnaambordje Borneoweg kunt zien dat je kennelijk in de buurtschap bent aanbeland...

Borneo, ook deze buurtschap moet een plaatsnaambordje ontberen, zodat je alleen aan het straatnaambordje Borneoweg kunt zien dat je kennelijk in de buurtschap bent aanbeland...

Borneo

Terug naar boven

Status

- Borneo is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de streek Noordoost-Brabant, gemeente (en streek) Land van Cuijk. T/m 2021 gemeente Mill en Sint Hubert.

- De buurtschap Borneo valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Mill.

- Borneo heeft geen plaatsnaambordje en is ter plekke dus niet als buurtschap herkenbaar, anders dan aan het straatnaambordje Borneoweg.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Borneo ligt (in het) Z van Mill, Z van het bedrijventerrein dat in de Topografische atlas Noord-Brabant (1) Molenheide heet en op Google Maps 'Het Spoor', rond de Borneoweg. Rond deze weg liggen ook nog de wegen Antillenweg, Surinameweg en Arubaweg, die in tegenstelling tot de Borneoweg niet als gelijknamige buurtschap zijn gekwalificeerd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Vermoedelijk omvat de buurtschap Borneo alleen de Borneoweg. In dat geval omvat de buurtschap ca. 10 huizen.

Terug naar boven

Geschiedenis

"In het zuiden van het dorp Mill ligt een klein Indisch buurtje, dat bestaat uit vier geografische straten: de Borneoweg, Arubaweg, Surinameweg en Antillenweg. De aanleg en naamgeving van deze vier straten heeft echter nogal wat voeten in de aarde gehad. Zo heette de Borneoweg in eerste instantie Vloetseweg en liep het conflict over de aan te leggen West-Indische straten zo hoog op dat de Raad van State eraan te pas kwam.

Van Vloetseweg tot Borneo
In de Indische buurt is de Borneoweg de oudste, hoewel de totstandkoming van de naam enigszins verwarrend is. Hoewel de weg toen nog de Vloetseweg heette, zijn van de naam ‘Borneo’ al in 1915-1916 de eerste vermeldingen in het kadaster. Ook in oude kranten wordt deze naam genoemd. Na de Tweede Wereldoorlog is de straatnaam Vloetseweg op verschillende ongedateerde straatnaamlijsten veranderd in Borneoweg. Toch wordt op de plattegronden van Mill, ook de hedendaagse, naast de Borneoweg ook de naam Borneo vermeld, als naam van de buurtschap.

Opvallend genoeg lijkt de onofficiële vernoeming naar Borneo te zijn ontstaan als scheldnaam. Dit blijkt uit verslagen van de gemeenteraad en een brief van de straatnamencommissie uit de jaren zestig: ‘De naam Borneoweg blijft in dit geval een rariteit, men fluistert te Mill zelfs, dat het in oorsprong een scheldnaam is, net als de benamingen Oeral en Balkan.’ En uit de notulen van de raadsvergadering van 29 juli 1966: ‘Wat de naam Borneoweg betreft, kan bovendien worden opgemerkt, dat hij van oorsprong een scheldnaam is.’ Alle drie de genoemde buurten (Borneo, Oeral en Balkan) zijn van oorsprong arbeidersbuurten. In het vrij afgelegen Borneo, het lag zeker 1,5 kilometer van de oorspronkelijke bebouwde kom van Mill, werden de werknemers van de zaagmolenfabriek Lamers-Van Strijp in simpele twee-onder-eenkapswoningen gehuisvest. Je kunt dus zeggen dat de naam in eerste instantie niets te maken heeft met trots op Nederlands-Indië of bewoning door mensen die een band hebben met datzelfde Indië.

Er zijn na 1948 wel Ambonezen in Mill gehuisvest, maar dat was in een heel ander deel van het dorp, namelijk het kamp Vilheide. Ook zijn er, vanuit het klooster van Mill, enkele missionarissen uitgezonden naar Borneo, maar ook dat speelde zich voornamelijk in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw af. Deze connecties met Indië hebben dus niets te maken met het initiële gebruik van de naam Borneo. Vanaf 1958 worden de huurhuizen aan de Borneoweg ieder voor zich verkocht.

Het bungalowpark
De andere drie straten in dit gebied (Antillenweg, Surinameweg en Arubaweg) vormen samen het bungalowpark van Mill. De eerste plannen dateren van 1959, toen met Staatsbosbeheer werd overeengekomen dat Staatsbosbeheer niet meer aan bebossing van het gebied rond de Vorleweg zou doen." (bron: project 'Onze Indische Buurten'. "Het project Onze Indische Buurten onderzoekt de geschiedenissen van de ruim 90 Indische buurten die sinds 1869 in Nederland zijn ontstaan. Wat was de relatie van een gemeente met de voormalige kolonie? Vanuit welke gedachte is voor de koloniale straatnamen gekozen? Welke sporen van de koloniale relatie zijn terug te zijden in de Indische buurten zelf? Wij vinden het belangrijk dat deze gedeelde geschiedenis van Nederland en Oost- en West-Indië zichtbaar en levend blijft. Daarom hebben meer dan 50 auteurs de afgelopen jaren de geschiedenissen die achter de Indische buurten schuilgaan onderzocht, beschreven en verzameld. Dat doen we niet alleen voor bewoners van de buurten, maar ook voor historici en geografen, en vooral voor leden van de Nederlands-Indische, Surinaamse en Antilliaanse gemeenschappen." Deze onderzoeken leiden medio 2020 tot een boek van 450 pagina's, gebonden, in kleur, waarin al deze buurten worden beschreven)

Reactie toevoegen