Delden (Vorden)

Plaats
Buurtschap
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

delden_bij_vorden_plaatsnaambord_kopie.jpg

Delden is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Vorden. De buurtschap Delden valt onder het dorp Vorden. (© H.W. Fluks)

Delden is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Vorden. De buurtschap Delden valt onder het dorp Vorden. (© H.W. Fluks)

Delden (Vorden)

Terug naar boven

Status

- Delden is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Vorden.

- De buurtschap Delden valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Vorden.

- De buurtschap Delden ligt de bebouwde kom. Voor zover ons bekend staat er slechts één plaatsnaambordje in de omgeving (en die staat er in ieder geval sinds 2016, wellicht al eerder).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
996 kopie 1480 Thelden, 1129 kopie 1480 Deldun, 1216 Dhelden, 1235 Dellen.

Naamsverklaring
Etymologie onzeker. Men heeft gedacht aan het Oudnoorse þel 'grond, bodem' met het verzamelsuffix -iþi*, ter aanduiding van een complex, en aan samenhang met het Oudnoorse dæld 'kleine laagte'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Delden ligt ZW van Vorden, O van Wichmond en NW van Hengelo, rond de wegen Deldenseweg, Deldensebroekweg, Riethuisweg, Hamminkweg, Spiekerweg, 't Heegken en Lankampweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Delden 68 huizen met 464 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Molen
"In mei 1890 verhuisde G.H. Jolink met zijn gezin vanuit Hengelo (Gld.) naar Vorden en betrok een nieuw huis no. B 81, bij de kruising van Deldenseweg en Hamminkweg. Hij liet een molen bouwen, deze was gereed op 15 augustus 1890 en kreeg no. B 82b. Op 10 juli 1899 meldde het gemeentebestuur van Vorden aan de Commissaris der Koningin: "Bij dezen heb ik de eer U Hoog Edele Gestrenge mede te deelen: Dat gisteren middag door het inslaan van de bliksem is afgebrand de windkorenmolen en schorsmolen van G.H. Jolink staande in de Buurtschap Delden onder deze Gemeente. De molen is verzekerd bij de Mij. Unitas te Amsterdam voor ƒ 3150,--, het aanwezige graan voor ƒ 315,--, samen ƒ 3465,--.

Op het oogenblik was aanwezig circa 60 hectol. graan en een vracht eikenschors, die mede verbrand zijn. Daar geen water aanwezig was in een omtrek van 500 meter, geen naburige gebouwen en de molen geheel van stroo en hout niet te redden was, is door de brandweer geen hulp verleend." Tijdens de collegevergadering van woensdag 23 augustus 1899 kreeg molenaar Jolink vergunning "... om in de plaats van zijn afgebrand perceel een stoommolen te doen plaatsen ...". Per 15 juli 1907 verliet de familie Jolink het huis en de stoommolen." (bron: artikel 'De Korenmolen te Delden', door R. Poesse, in Vordensche Kronyck 1993 no. 1, uitg. Oudheidkundige Vereniging Oud Vorden)

Terug naar boven

Beeld

- Oude en recente foto's en ansichtkaarten van buurtschap Delden.

Reacties

(2)

Getuige oudere versies van Street View is de buurtschap kennelijk al minstens sinds augustus 2016 bebord i.p.v. genoemde 2018.

(goo.gl/maps/ZrwkKr5VAaU2)

Dank voor de tip! Ik heb de beschrijving er op aangepast.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen