De Heide

Plaats
Buurtschap
Horst aan de Maas
Noord-Limburg
Limburg

De Heide

Terug naar boven

Status

- De Heide is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Horst aan de Maas.

- Buurtschap De Heide valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Broekhuizenvorst.

- Buurtschap De Heide heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Heide ligt rond de Heideweg en rond de kruising van deze weg met de Hulsweg, rond het W gedeelte van de weg Genenberg, en rond de Swolgenseweg, van iets voor het kruispunt met de Heideweg in het W tot de bebouwde kom van het dorp Broekhuizenvorst in het O. De buurtschap ligt ZW van dat dorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Heide omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Paaszaterdag is de dag waarop de schooljongens ratelend hun rondgang door onze dorpen en de buitengebieden houden. Pinksterzaterdag is de beurt aan de meisjes; de Pinksterbloem trekt dan zingend en ratelend door de straten van Broekhuizenvorst, De Heide en Ooijen en sinds 1990 ook weer door Broekhuizen en de Stokt. De Pinksterbloem heeft niets te maken met de langs de sloten en in weilanden groeiende bloem die deze naam draagt. De rondgang van de Pinksterbloem, ook wel de Pinksterbruid genaamd, is een nabootsing door de kinderen van feesten die door de ouderen bij het begin van de meimaand gevierd werden. Wij noemen het hier meiboom planten, het meitak steken. Het soort tak dat door de jongemannen aan de woningen van de meisjes werd gestoken gaf aan hoe men over de meisjes dacht en het uitroepen van de meikoningin met de daarbij behorende feesten. De feesten voor de ouderen zijn hier goeddeels verdwenen."

Reactie toevoegen