De Zande

Plaats
Buurtschap
Kampen
Salland
Overijssel

de_zande_plaatsnaambord_kopie.jpg

De Zande is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Kampen. T/m 1936 grotendeels gemeente Kamperveen, deels gemeente Zalk en Veecaten. In 1937 in zijn geheel over naar gemeente IJsselmuiden, in 2001 over naar gem. Kampen.

De Zande is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Kampen. T/m 1936 grotendeels gemeente Kamperveen, deels gemeente Zalk en Veecaten. In 1937 in zijn geheel over naar gemeente IJsselmuiden, in 2001 over naar gem. Kampen.

De Zande

Terug naar boven

Status

- De Zande is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Kampen. T/m 1936 grotendeels gemeente Kamperveen, deels gemeente Zalk en Veecaten. In 1937 in zijn geheel over naar gemeente IJsselmuiden, in 2001 over naar gemeente Kampen.

- Buurtschap De Zande valt voor de postadressen grotendeels onder de 'formele woonplaats' Kamperveen (die in de praktijk helemaal niet bestaat). Voor een klein deel valt de buurtschap, ook voor de postadressen, onder het dorp Zalk. Wij kunnen ons voorstellen dat in de praktijk de hele buurtschap voor de voozieningen, het verenigingsleven en dergelijke op het dorp Zalk is georiënteerd.

- Buurtschap De Zande heeft - in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land, die daar doorgaans te dunbebouwd voor zijn - een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden) in plaats van de voor een buurtschap gangbaardere (want buiten de kom) witte borden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1398 ten Zande, 1851 De Zande, 1877 ook Zande.

Naamsverklaring
"Betekent op het zand 'zand', naar de bodemgesteldheid."(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Zande ligt rond de gelijknamige weg en rond (het korte) gedeelte van de weg Zalkerdijk vanaf huisnummer 1c, in NW richting. De buurtschap ligt aan de Z oever van de rivier de IJssel, Z van het dorp Wilsum, ZO van de stad Kampen en het dorp IJsselmuiden, ZW van het dorp 's-Heerenbroek, WZW van het dorp Zalk, NW van de dorpen Hattemerbroek en Wezep, NO van het dorp Oosterwolde en O van het dorp Noordeinde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat De Zande buurtschap 23 huizen met 157 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 55 huizen en een handvol woonschepen, met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je in deze buurtschap schaatsen op de ijsbaan van IJsclub Adsum.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het college van Kampen heeft de recreatiemogelijkheden in de uiterwaarden van de IJssel bij buurtschap De Zande beperkt. Dat volgde op een berisping die de gemeente kreeg van de Inspectie Ruimtelijke Ordening. B en W willen de wildgroei van het recreatieve gebruik van het gebied aan banden leggen. De inspectie heeft daar positief op gereageerd. In de 'nieuwe' bepalingen voor het natuurgebied, die eind 2006 zijn ingegaan, mogen er in de avonduren geen tenten of caravans staan en er mag niet worden overnacht. Ook is het sindsdien verboden in de avonduren een boot af te meren. Ongeveer twintig bergingen en bouwsels van vóór 1994 mochten blijven.

Terug naar boven

Eten en drinken

- "In het kleine plaatsje De Zande is ons Ruspunt Het Jachthuis gelegen, vlak bij de IJssel. Hier kun je genieten van een kopje koffie, thee, fris, cake, appeltaart of boerenijs."

Reactie toevoegen