Deinum

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

Deinum kerk JD [640x480].JPG

Deinum, dorpsgezicht

Deinum, dorpsgezicht

Deinum

Terug naar boven

Status

- Deinum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

- Onder het dorp Deinum valt ook een deel van de buurtschap Ritsumasyl.

- Deinum werkt op veel gebieden samen met de kleine buurdorpen Blessum en Boksum en de buurtschap Ritsumasyl. Zo is er bijv. een gezamenlijke Dorpskrant.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1397 Deynim, 1420 tho Deinum, 1439 to Deynum.

Naamsverklaring
Mogelijk ontstaan uit Dagingahem* = heem 'woonplaats, woning' van de Daginga*, een afleiding met het suffix -ing- van de persoonsnaam Dago met als betekenis 'van de lieden van Dago'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Deinum ligt W van Leeuwarden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Deinum 74 huizen met 496 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Eind 2014 is de nieuwe rondweg Haak om Leeuwarden gereed gekomen. Voorheen bestaande infrastructuur, zoals de N31 in deze omgeving, is hiermee overbodig geworden en opgeruimd. Dit biedt kansen voor de dorpen Deinum, Boksum en Ritsumasyl om vrijkomende gebieden opnieuw in te richten, oude verbindingen te herstellen en nieuwe aan te leggen. Zo is Deinum-Oost in 2015 opnieuw ingericht. Er komt een nieuwe vaart en het laantje tussen het dorp en It Holt wordt hersteld. Ook wordt het sportcomplex verplaatst en komen er op de plek van de vroegere N31 kavels voor wonen en werken. Voorheen was er jarenlang geen ruimte voor woningbouw in het dorp.

Door de ontwikkeling van een nieuwe vaarweg van Deinum naar Boksum aansluitend op het Boksumersoal, in combinatie met de recent aangelegde vaarroute richting Marsum, ontstaat zo een nieuwe vaarroute tussen de Swette en de Kleiroute, waardoor het Van Harinxmakanaal wordt ontlast van pleziervaart. Verder komt aan het Van Harinxmakanaal, in het verlengde van het Sylster Rak, een jachthaven. Die haven staat via de nieuwe vaart ook in verbinding met de Boksumer Soal.

Terug naar boven

Bedrijvigheid

- Misschien heb je je weleens afgevraagd, als je er voorbij reed, wat het Brandstoffendepot van Defensie op Trekwei 12 (vanuit het dorp gezien aan de overkant van en langs het kanaal) eigenlijk inhoudt. Het is een afdeling van de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO). Bijzonder is dat de locatie niet is gekoppeld aan het pijpleidingnetwerk van Defensie, maar dat de voorraad vanuit Rotterdam met een tankschip wordt aangevoerd. Zij leveren dit vervolgens door aan Vliegbasis Leeuwarden. Het depot omvat 2,5 miljoen liter kerosine. Wat daar allemaal bij komt kijken, kun je lezen in de reportage over Brandstoffendepot Deinum in Defensietijdschrift Materieelgezien, april 2014.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Deinum heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde (PKN) kerk (Tsjerkepaed 3) met toren en kerkhof, en de bijbehorende terp. Deze kerk is door zijn unieke en karakteristieke uivormige torenbekroning zeer bekend in Friesland. In de volksmond staat deze grote ui op de spits bekend als 'de sipel'. De geschiedenis begint hier tussen 800 en 1000 jaar na Christus. Het eerste kerkje was waarschijnlijk van hout. Tussen 1050 en 1200 stond er een tufstenen kerkje. Later zijn de zijmuren verlengd en is het vijfzijdige koor bijgebouwd. Het is niet bekend of de eerste kerkjes in die tijd een toren hadden. De huidige toren is gebouwd tussen 1550 en 1567. Het is een robuuste, laatgotische toren. De geledingen zijn mooi versierd met bewerkte steen. De uivormige torenbekroning is een uiting van renaissance en is in 1589 aangebracht. De toren en de kerk zijn de afgelopen eeuwen een aantal keren gerestaureerd. Enkele keren zag het er naar uit dat kerk en toren zouden moeten worden afgebroken, maar zover is het gelukkig nooit gekomen. Het door Willem Hardorff in 1865 vervaardigde kerkorgel was in 2016 aan restauratie toe. In 2017 is dat uitgevoerd. Op deze pagina vind je een verslag in tekst en beeld van de orgel-restauratie.

Nog een bijzonderheid van deze kerk is dat de toren in 2016 eindelijk weer zijn 2e klok heeft gekregen. Meer dan 250 jaar hing in de toren met uivormige spits namelijk maar 1 klok. De 2e klok is aangeschaft dankzij sponsoring door Stichting tot Behoud van Monumenten in Menameradiel. Deinum heeft daardoor weer de beschikking over een mannen- en een vrouwenblok (boppeslach). De Deinumerklok geldt als een klankmonument van grote nationale waarde. Het unieke is dat hij nooit is gerestaureerd en nog net zo in de toren hangt zoals hij in 1544 is gegoten. De Duitsers hebben hem in 1943 uit de toren gehaald om het metaal te gebruiken voor wapens, maar tot omsmelten is het gelukkig niet gekomen. De klok is later teruggevonden op een schip in een Duitse haven en daarna op zijn oude vertrouwde plek teruggehangen.

- Molen Heechhiem is in 1936 gebouwd voor de bemaling van de Heechhiemsterpolder. De molen staat W van Deinum, aan de Blessumervaart, vlak bij het Van Harinxmakanaal. Het is een maalvaardige Amerikaanse windmotor met 18 bladen van het type Record. Van 2002-2004 is de molen gerestaureerd in opdracht van Stichting Molens in Menaldumadeel, die de molen in eigendom heeft. De windmotor is op afspraak te bezichtigen.

- Piet Heeringa uit Deinum heeft een ‘tik’ van schoolplaten. Het begon allemaal met de plaat ‘Bos- en weidevogels’. Die hing vroeger altijd bij meester Humalda in het lokaal van de lagere school. Jaren later zag Piet de plaat ergens te koop staan. Hij aarzelde geen moment en schafte hem aan. Het was een van de eerste van de verzameling, die inmiddels meer dan 2500 platen bevat. Misschien ken je ze zelf nog wel van vroeger op je eigen school. De platen van Cornelis Jetses en van Koekoek. Koeien in een weiland, of wilde dieren op de Afrikaanse steppe. De collectie omvat o.a. aardrijkskundige, geschiedkundige en Bijbelse schoolplaten. De oudste stammen uit de 19e eeuw.

Heeringa was en is altijd gespitst op de mogelijkheid nieuwe schoolplaten voor zijn collectie te verwerven. Zo kwam hij eens in contact met een oude leerkracht, die zijn verzameling van de hand wilde doen. Piet beloofde een goede bestemming voor ze te vinden en nam alle platen over. Vevolgens dacht hij: "Misschien vinden anderen mijn verzameling oude schoolplaten ook wel mooi", en besloot in 2009 de stal van zijn boerderij te verbouwen tot Schoolplatenmuseum. Zie ook de videoreportage over het Schoolplatenmuseum door Omrop Fryslân (2009). Overigens is ook de stelpboerderij waar het museum in gevestigd is, het bekijken waard. Het pand dateert uit 1888 en is ontworpen door de beroemde Friese architect Willem Cornelis de Groot (in de volksmond 'W.C.'), die o.a. ook het Diaconessenhuis en het Sint Anthony Gasthuis in Leeuwarden heeft ontworpen.

- Kunstwerk De Sipel van kunstenaar Ids Willemsma verwijst naar de beroemde uivormige (sipel is Fries voor ui) top van de kerktoren.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Deinum Open Air (op een zaterdag in juli, 1 x in de 2 jaar, in de oneven jaren) is een festival dat nieuw talent een kans biedt om op te treden met topmuzikanten.

- Dorpsfeest Deinum Nocht & Wille (eind augustus).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Deinum.

- Nieuws: - Nieuws uit Deinum op Facebook.

- Onderwijs en kinderopvang: - Samenwerkingsschool SWS Twaspan is ontstaan vanuit een fusie van openbaar en christelijk onderwijs. De school staat open voor alle leerlingen zonder onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging en heeft ca. 90 leerlingen, verdeeld over 5 groepen.

- "Kinderdagverblijf Deinum is een gezellige en persoonlijke kinderopvang. Individuele benadering van ieder kind staat voorop. Samenspelen. Bij ons is het niet 'ieder voor zich' of het recht van de sterkste, maar leren samen te leven met elkaar. Het kind leert bij ons te wachten op het speelgoed dat het zo graag wil hebben, tot het kind wat er mee speelt klaar is. Kinderen leren voor elkaar te zorgen door drinken of fruit uit te delen of te helpen met tafel dekken. De leidster is hierin de spil, altijd vriendelijk en geduldig en altijd beschermend. Groter groeien. Het speelgoed en de omgeving dagen je uit om te ontdekken en te proberen. Bij groter groeien hoort eindeloos kunnen spelen, klimmen, vallen en weer opstaan. Het houten speelgoed is zo gemaakt dat er genoeg ruimte blijft voor eigen fantasie. Dus geen knopje op de brandweerauto voor de sirene want de sirene maak je zelf! De mooie stoffen poppen dagen het kind uit te fantaseren dat de pop drinkt, slaapt, lacht of huilt. En als het kind zelf in het weekend zijn knie gestoten heeft, dan krijgt de pop een pleister op zijn knie. Geprikkeld worden om te fantaseren en te bewegen, daar word je groot van.

De buitenschoolse opvang (BSO) heeft een eigen gezellige plek binnen Kindercentrum Deinum voor de kinderen die uit school komen. Door onze locatie bij SWS Twaspan kunnen de kinderen zonder het schoolterrein te hoeven verlaten zo naar onze groepsruimte lopen. We hebben een huiselijke woonkamer waar de kinderen worden verwelkomd door hun vaste leidster. Hier kunnen ze tot rust komen na een lange schooldag en lekker ontspannen. Ze beginnen met een kopje thee, fruit, ontbijtkoek en krentenbrood. De verhalen over wat ze beleefd hebben vandaag worden verteld. Dan gaat het tosti apparaat op tafel en mogen ze hun eigen tosti's maken. De rest van de dag kiest ieder kind zelf wat het graag wil doen. Er kan binnen worden gespeeld met allerlei soorten speelgoed. Of ze kunnen een spelletje doen, knutselen of timmeren aan de timmertafel. Buiten spelen mag natuurlijk ook! Het schoolplein, de tuin van het kindercentrum en de speeltuin achter de school; er is zoveel te doen!"

- Muziek: - Fanfare Advendo is er van en voor de dorpen Deinum, Blessum en Boksum. "In ons korps spelen we op bugels, cornetten, trompetten, F-hoorns, saxofoons, baritons, euphoniums, trombones, bassen en slagwerk. Speel je op zo'n instrument? Of wil je het leren? Wanneer je op muziekles gaat of bij het korps speelt, krijg je een instrument van het korps om te gebruiken. Hiervoor betaal je geen extra kosten. Elke maandagmiddag geeft Hilda Wiersma les aan iedereen die een blaasinstrument wil bespelen. Volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Ook op slagwerk zijn lessen mogelijk. Na ongeveer een jaar muziekles mag je meespelen in het jeugdkorps. Heb je je A-diploma (of speel je op minimaal A-niveau) dan speel je mee in het fanfareorkest. Ben je geïnteresseerd? Bel dan met Pieter Bouwma, tel. 058-2542232."

- Sport: - Sportvereniging SF Deinum (SFD) bestaat sinds 2016, als fusievereniging van vier clubs, te weten DTD, S&S, Sparta '59 en TDK. De vereniging biedt voor alle leeftijdscategorieën veel keus om te sporten: je kunt er terecht voor kaatsen, korfbal, voetbal, volleybal, gymnastiek en jazzdance. In competitieverband of aangenaam bezig met gelijkgestemde liefhebbers op bijvoorbeeld een doordeweekse avond. Het nieuwe sportcomplex heeft, tussen de vier prachtig aangelegde sportvelden, een eveneens zeer fraai clubgebouw gerealiseerd dat aan alle hedendaagse eisen voldoet. Voor de sportliefhebber een ideale locatie om zijn/haar sport te beleven, zowel actief als passief. SFD, met naast leden uit het dorp zelf ook leden uit de buurkernen Boksum, Blessum, Jellum, Weidum, Bears, Marsum, Ritsumasyl en Leeuwarden, is een laagdrempelige vereniging waar iedereen welkom is en aan een ieder de gelegenheid wordt geboden zich thuis te voelen.

- Squadra Deinum is een wielrenvriendenploeg uit de Trije Doarpen te weten het genoemde dorp plus de buurdorpen Blessum en Boksum. Het is geen officiële vereniging en je kunt er geen lid van worden. Doelstelling van deze vriendenploeg is: wekelijks lekker rondjes rond de kerk fietsen; gezamenlijke toertochten fietsen; jaarlijks een tocht in het buitenland maken. Op dit moment zijn er 19 renners/rensters actief bij de Squadra. Het maximum aantal deelnemers is daarmee bereikt.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Deinum kerk.

Reactie toevoegen