Den Hoorn

Plaats
Dorp
Midden-Delfland
Delfland
Zuid-Holland

den_hoorn_plaatsnaambord.jpg

Den Hoorn is een dorp in de gemeente Midden-Delfland. T/m 2003 viel het onder de gemeente Schipluiden. Voor 1921 viel het nog onder andere gemeenten, zie daarvoor het kopje Status.

Den Hoorn is een dorp in de gemeente Midden-Delfland. T/m 2003 viel het onder de gemeente Schipluiden. Voor 1921 viel het nog onder andere gemeenten, zie daarvoor het kopje Status.

Den Hoorn

Terug naar boven

Status

Den Hoorn is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Midden-Delfland. T/m 1811 gemeente Hof van Delft. In 1812 over naar gemeente 't Woudt, per 1-4-1817 over naar de opnieuw ingestelde gemeente Hof van Delft, in 1921 over naar gemeente Schipluiden, in 2004 over naar gemeente Midden-Delfland.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Hoe noem je een inwoner van dit dorp? Aad van Meurs stelt in zijn onder Geschiedenis gelinkte artikel: “Een Horenaar is iemand die later in het dorp is komen wonen. Een Horenees is iemand die er is geboren of er zijn oorsprong heeft. (ook baby’s waarvan de ouders op het moment van geboren worden in Den Hoorn wonen en die elders zijn geboren in een ziekenhuis zijn Horenezen).” De eveneens in dit dorp geboren en getogen Piet Nowee vindt dat álle inwoners van Den Hoorn Horenezen zijn: “Hoorenaar, Horenaar en Hoornaar wordt hetzelfde uitgesproken. Een Hoornaar is een insect en eindigt daarbij ook nog op ‘naar’. Alles wel beschouwd kun je de volgende conclusie trekken: als iemand je een Horenaar of Hoorenaar of Hoornaar noemt dan bedoelt deze persoon dat je een insect en een naarling bent. Daar staat tegenover dat Hoorenees een geuzennaam is.”

Oudere vermeldingen
Den Hoorn is rond 1100 gesticht onder de naam Dijkshoorn. De Dijkhoornseweg door het dorp herinnert hier nog aan.

Terug naar boven

Ligging

Den Hoorn ligt W van de stad Delft, N van het dorp Schipluiden, ONO van het dorp De Lier, O van de dorpen 't Woudt en Naaldwijk, ZO van de dorpen Kwintsheul en Wateringen en Z van het dorp Rijswijk en de stad Den Haag.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Den Hoorn 53 huizen met 240 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 3.500 huizen met ca. 7.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Artikel over opgravingen bij Den Hoorn in 2003, waarbij de oudste sporen van menselijke beschaving in West-Nederland zijn gevonden (ca. 3500 v.Chr.). - Artikel II over de opgravingen bij Den Hoorn in 2003.

- Jeugdherinneringen van Aad van Meurs m.b.t. de vele winkeliers e.a. detailhandel in Den Hoorn.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Onder de Dijkhoornseweg Noord in Den Hoorn ligt de waterkering die inwoners en bedrijven van de Voordijkhoornse Polder beschermt tegen wateroverlast. De kering is te laag en voldoet niet meer aan de veiligheidsnorm. In 2016 startte Hoogheemraadschap van Delfland daarom een participatieproces met bewoners en perceeleigenaren over de beste oplossing voor de te lage kering. Met hen zijn verschillende oplossingen besproken, variërend van het ophogen van de rijbaan, het fietspad of de parkeerplaatsen op de Dijkshoornseweg tot aan het verleggen van de kering naar de oever.

Daaruit volgde dat het verleggen van de kering naar de oever de beste oplossing is. Aan de oever zal Delfland een constructie realiseren, die goed samengaat met de komende ontwikkelingen. Op een perceel gaat namelijk ook woningbouw plaatsvinden. Voor alle partijen is dit een gewenste oplossing. De kering wordt zodanig ingepast dat de woningen volgens plan kunnen worden gebouwd. Bovendien beschermt de kering de nieuwe woningen tegen wateroverlast. De bestaande woningen aan de Dijkhoornsweg ondervinden bij dit plan geen last door ophoging van de weg. Delfland is blij met de uitkomst van dit participatieproces. In goede samenspraak met de omgeving realiseren we daarmee een duurzame en in de toekomst goed te beheren en onderhouden kering." (bron: Hoogheemraadschap van Delfland, september 2018)

- Anno 2017 is voor Den Hoorn een Centrumplan in ontwikkeling, dat o.a. voorziet in een extra supermarkt. De inwoners hebben de nodige vraagtekens bij de haalbaarheid en wenselijkheid van de plannen. Voor nadere informatie zie de link.

- De Harnaschpolder is een oude polder, gelegen W en N van de kern Den Hoorn, in het W grenzend aan de A4, in het NO grenzend aan de Rijswijkse buurtschap (en woonwijk in wording) Sion. Dit tot voor kort kassengebied wordt herbestemd tot deels Bedrijventerrein Harnaschpolder, deels nieuwbouwwijk. Een deel van de Harnaschpoler, O van de weg Gantel, is recent middels grenscorrectie van Den Hoorn naar Delft overgegaan. De nieuwbouw aldaar wordt dan ook geprofileerd als Harnaschpolder Delft, een deel van de nieuwbouw in Den Hoorn heeft de benaming Buurtschap Harnas Molen gekregen.

Bewonersvereniging Harnaschpolder. - Buurtinfo Woudselaan (deel van het Den Hoornse deel van de nieuwbouw in de Harnaschpolder). - Fotoverslag ontwikkelingen rond de Harnaschwetering. - Fotoverslag ontwikkelingen in en rond de Harnaschpolder. - Helaas is in het ontwerp van de waterrijke wijk niet voorzien in vaarmogelijkheden vanuit de wijk naar de omliggende wateren. Om dit alsnog mogelijk te maken, hebben Studenten van de Hogeschool Rotterdam daarom een ontwerp gemaakt voor een moderne variant van de aloude overtoom. Realisatie is nog niet zeker, omdat dit van veel factoren afhangt. Voor nadere details zie het rapport onder de link.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Den Hoorn heeft 15 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn heeft een creatief en educatief aanbod van cursussen en workshops op alle terreinen van kunst en cultuur. Voor jong en ouder in de gemeente Midden-Delfland. Voor mensen met ervaring en voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Ze bieden cursussen aan op het gebied van dans, theater, muziek, beeldende kunst, techniek en mode. De cursussen worden gegeven door docenten met veel ervaring en kennis, die dit met veel passie overbrengen. Stichting Kunst en Cultuur biedt kinderen, jongeren en volwassenen een kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

- Cultuurstek Den Hoorn is in 2012 opgericht met als doel het stimuleren, organiseren en faciliteren van culturele activiteiten in het dorp.

- Handbalvereniging DIOS organiseert een feestweek voor Den Hoorn vanaf woensdag voor Pinksteren t/m 2e Pinksterdag. Het DIOS Lentefeest is opgericht in 1982 toen het 10-jarig bestaan van Handbalvereniging DIOS werd gevierd. Voor haar leden organiseerde de handbalvereniging een feestweek rond Pinksteren op het toenmalige sportterrein aan de Woudseweg. Deze week werd zo goed ontvangen, dat het bestuur van DIOS besloot om het een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Zo is het DIOS Lentefeest geboren. Bezoekers en deelnemers kwamen al snel niet alleen uit de handbalgelederen maar uit het hele dorp, waarbij alle leeftijdscategorieën waren vertegenwoordigd. De gemeente was zo enthousiast, dat zij verzocht aan de handbalvereniging om het DIOS Lentefeest in het vervolg centraal in het dorp te vieren. Sindsdien is het Koningin Julianaplein in Den Hoorn de thuisbasis van dit feest.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Den Hoorn (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Het Galjoen. - Mariaschool. - Basisschool Het Talent. - Kinderopvang 't Kickertje.

- Muziek: - Muziekvereniging D.E.K. (Door Eigen Kracht).

- Sport: - SV Den Hoorn (voetbal) is opgericht in 1952.

- Duurzaamheid: - In maart 2018 is de pilotinstallatie voor korrelslibtechnologie voor de afvalwaterzuivering Harnaschpolder in Den Hoorn officieel in gebruik genomen. Naar verwachting is het gebruik van korrelslib voordelig voor verschillende aspecten van het proces van afvalwaterzuivering, waarmee voor bestaande zuiveringen een nieuwe toekomst in het verschiet ligt. De pilot en het onderzoek zijn mogelijk door samenwerking van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland, Delfluent Services, TU Delft, Evides Industriewater en Royal HaskoningDHV.

In de pilotopstelling worden de procescondities ontwikkeld en getest die nodig zijn om korrelslib te vormen in een zuivering met continue doorstroming. Naar verwachting levert een continu korrelslibproces een beduidend lager energieverbruik op. Daarnaast zou daaruit een waardevolle grondstof (biopolymeren) kunnen worden gewonnen. Bijkomstig voordeel: door de compactheid van dit proces komen bestaande onderdelen van de zuiveringsinstallatie vrij, zodat de capaciteit kan worden vergroot en/of ruimte vrijkomt voor nabehandeling ter verbetering van de kwaliteit van het effluent. Als de resultaten van de pilot positief zijn, zal deze korrelslibtechnologie naar verwachting voor meerdere bestaande afvalwaterzuiveringen toepasbaar worden.

Voor het Hoogheemraadschap van Delfland is het zuiveren van afvalwater een belangrijke taak. Vanwege de eindigheid van grondstoffen én de opgave om circulair te werken, beschouwt het waterschap de waterzuivering als een fabriek waar grondstoffen worden gewonnen of water weer bruikbaar kan worden gemaakt. Deze pilot past helemaal in deze ambitie: niet alleen zuiveren, maar ook het herbruikbaar maken van grondstoffen en water - met een zo laag mogelijk energieverbruik.

- Veiligheid: - Brandweer Den Hoorn. - Buurtpreventie Den Hoorn.

Reactie toevoegen