Drie

Plaats
Buurtschap
Ermelo
Veluwe
Gelderland

drie_plaatsnaambord.jpg

De buurtschap Drie heeft sinds 2013 eindelijk ook plaatsnaambordjes, zodat je niet alleen kunt zien waar je heen moet (voorheen stonden er alleen richtingbordjes in de omgeving), maar ook kunt zien wanneer je er bent aangekomen. Wel zo handig...

De buurtschap Drie heeft sinds 2013 eindelijk ook plaatsnaambordjes, zodat je niet alleen kunt zien waar je heen moet (voorheen stonden er alleen richtingbordjes in de omgeving), maar ook kunt zien wanneer je er bent aangekomen. Wel zo handig...

Drie

Terug naar boven

Status

- Drie is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Ermelo.

- De buurtschap Drie valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ermelo.

- Hoewel toeristisch gezien een bekend en populair plaatsje, heeft buurtschap Drie pas sinds 2013 plaatsnaamborden. Voorheen verwezen alleen richtingbordjes in de omgeving naar de buurtschap (zodat je wel kon zien waar je heen moest, maar niet kon zien wanneer/dat je er was aangekomen...).

- De buurtschap Drie ligt buiten de bebouwde kom, met een 60 km-zone.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
855 kopie eind 9e of begin 10e eeuw Thri, 10e eeuw Thri, 13e eeuw (in) Dri.

Naamsverklaring
Betekent misschien letterlijk 'drie', op te vatten als 'driehuizen', of naar het aantal heuvels of beken in de directe omgeving?(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Drie ligt ZO van Ermelo, W van Speuld, W en NW van de kruising Sprielderweg / Drieërweg / Dodenweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Drie 5 huizen met 28 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts een handvol panden, met een handvol inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Drie heeft 5 rijksmonumenten, zijnde 4 archeologische monumenten (een grafheuvel, en 3 terreinen met per stuk 2 grafheuvels) en de bekende uitspanning 't Boshuis (Sprielderweg 205) die volgens de jaartalankers uit 1765 dateert.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- 1 km ZW van het kerntje van Drie ligt het Solse Gat of Solsche Gat, formeel nét in de gemeente Putten (de grens tussen de gemeenten Putten en Ermelo loopt in dit bosgebied langs het beekje de Laak). Dit is een leemkuil, die waarschijnlijk al tijdens de voorlaatste ijstijd is ontstaan als een zogeheten pingoruïne. Dat is een 'krater' die is ontstaan als het gevolg van het smelten van een grote klomp ijs in de bodem. Later hebben boeren er leem afgegraven. Onder in het gat is een moerassig terrein ontstaan met daarin een poel. Gezien deze voor de Veluwe bijzondere omstandigheid, heeft zich hier ook een bijzondere flora ontwikkeld die zich in een dergelijke 'biotoop' thuisvoelt, zoals waterdrieblad, slanke sleutelbloem en bosanemoon. En ook amfibieën zoals kleine watersalamanders en padden voelen zich er thuis.

Volgens een oude legende heeft op deze plek ooit een klooster gestaan. Door liederlijk gedrag van de monniken zou het klooster door de aarde verzwolgen zijn. Soms kun je de klokken van het klooster nog horen en verschijnen de geesten van de monniken... Aldus de volksverhalen over het Solse Gat die je onder de link kunt lezen.

Het Solse Gat is een populaire plek bij wichelroedelopers, omdat zij hier leylijnen menen te vinden. En Gereformeerde politieke partijen in Putten hebben in 1999 gepleit voor een verbod op een vermeend heksenfeest tijdens Walpurgisnacht bij het Solse Gat. Anderen betwijfelden of er wel zo'n feest is geweest, en zo ja of je het dan zou moeten verbieden. Zie ook het artikel over de legende van het Solse Gat door Enne Koops op Historiek.nl.

- Drie ligt ca. 10 km landinwaarts vanaf het huidige Nuldernauw, de vroegere Zuiderzee. Toch was de beukenlaan alhier vroeger een baken voor de schippers van de Zuiderzee, waarom het dan ook wel 'bakenbeuken' worden genoemd. Maar hoe kan dat dan? Welnu, tot in de 19e eeuw lag Drie aan de noordkant van het Speulderbos. Vanaf hoge punten was er een vrij uitzicht mogelijk over de - toen nog - heide ten noorden van het bos en op de Zuiderzee, nog verder noordelijk. De beuken bereiken een hoogte van ongeveer 40 meter en Drie ligt zelf ook al op ca. 50 meter boven zeeniveau. Vandaar dat schippers zich tot ver op de Zuiderzee op deze 'bakenbeuken' konden oriënteren.

Het grootste deel van de oude beuken moest in 1999 worden gekapt. De huidige beuken zijn dus nog relatief jong. De beukenlaan ligt nu in het bos, maar vroeger lagen aan weerszijden nog akkers. Na het uitkopen van de boeren, in de 19e eeuw, zijn de akkers bebost. Wallen in het bos zijn vaak de vroegere omgrenzingen van de akkers. (© Cultuurland Advies, Wapenveld)

- N van de kern van Drie ligt een crossbaan.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Drie, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van de buurtschap Drie van fotograaf Martin Stevens.

Reactie toevoegen