Duiven

Plaats
Dorp en gemeente
Duiven
Liemers
Gelderland

gemeente_duiven_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Duiven anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Duiven anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Duiven

Terug naar boven

Status

- Duiven is een dorp en gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Liemers.

- Onder de gemeente Duiven vallen naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen Groessen en Loo (grotendeels) en de buurtschappen De Eng*, Helhoek** en Nieuwgraaf*.
* Deze vallen onder het dorp Duiven. ** Deze valt onder het dorp Groessen.

- Wapen van de gemeente Duiven.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Duiven.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Duve, Duuve, Duven.

Oudere vermeldingen
838 kopie 11e eeuw Thuuina, 1131 Thufen, 1272 Dvuen, 1291 Duuen, 1294-1295 insula super Duven.

Naamsverklaring
Betekent waarschijnlijk het Oudnederlandse thufina, een afleiding van het Germaanse þûb&ha* (vergelijk het Oudnoorse þúfa 'heuvel') met de betekenis 'heuveltje'. In 1297 wordt Theodericus dicti de Duuen ook de Columba (Latijn voor 'duif') genoemd, waaruit is af te leiden dat de oorspronkelijke betekenis toen niet meer bekend was.(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Duiven ligt O van het dorp Westervoort, de stad Huissen en de rivieren de Nederrijn en de IJssel, OZO van het 'dorp in de stad' Elden, ZO van de stad Arnhem en de dorpen Velp en Rozendaal, Z van de dorpen Lathum en Rheden, ZW van de dorpen Giesbeek, De Steeg, Angerlo, Voor-Drempt, Achter-Drempt, Ellecom, Dieren en Spankeren en de stad Doesburg, WNW van de dorpen Nieuw Wehl, Kleindorp, Hoog-Keppel en Laag Keppel, W van de dorpen Loil, Didam, Nieuw-Dijk en Wehl, WNW van de stad Zevenaar en de dorpen Groessen, Ooy, Oud-Zevenaar, Aerdt en Herwen, NNW van de dorpen Pannerden en Millingen aan de Rijn, NNO van het dorp Doornenburg en NO van de dorpen Loo, Angeren, Haalderen en Bemmel. De A12 loopt centraal door de gemeente. De hoofdplaats Duiven ligt Z in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Duiven 361 huizen met 2.493 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 92/732 (= huizen/inwoners), de dorpen Groessen 222/1.406 en Loo 30/242 en de buurtschap Nieuwgraaf 17/113. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 10.000 huizen met ca. 25.500 inwoners. Het gelijknamige dorp heeft ca. 9.000 huizen met ca. 23.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp en deze gemeente, kun je terecht bij de in 1980 opgerichte Historische Kring Duiven Groessen Loo. "De kring heeft momenteel ongeveer 300 leden/abonnees. Binnen de historische kring zijn diverse werkgroepen actief, voor o.a. genealogie, beeld & geluid en documentatie. De vereniging beschikt over veel documentatie en heeft tevens een bescheiden bibliotheek. Voor wie op zoek gaat is er voldoende bewaard gebleven. De vereniging geeft enkele malen per jaar het periodiek "Driepas" met zeer interessante artikelen uit. De vereniging is gevestigd in de OGtent (Remigiusplein 9). Daar worden maandelijks de vergaderingen van het bestuur en iedere woensdag de bijeenkomsten van de werkgroepen gehouden. Ook worden daar door de vereniging een aantal maal per jaar lezingen georganiseerd, die in de regionale- en lokale pers worden aangekondigd. Kom gerust eens kijken. Ook niet-leden zijn er van harte welkom."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de in 2009 opgestelde Structuurvisie Duiven staan de speerpunten voor de komende jaren ten aanzien van woningbouw, industrie en landschap in de gemeente. Die speerpunten zijn onder andere de openheid van het landschap koesteren, het Looveld en de Groessense Weide als waardevol landschappelijk gebied aanmerken en de kernen Loo en Groessen tot ‘cultuurhistorisch waardevol’ opwaarderen. Verder willen B en W meer natuurlijke verbindingszones realiseren. De komende jaren mogen er nog maar 800 tot 1.200 woningen worden gebouwd, bijvoorbeeld in de Ploen-Noord, in de Plakse Weide, op de terreinen van twee voormalige kassen in Loo en op een locatie tussen de Binnenwei en de Husselarijstraat in Loo.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Duiven heeft 5 rijksmonumenten.

- Duiven heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- De RK H. Remigiuskerk in Duiven (Remigiusplein 4) is een van de oudste kerken van de Liemers. Het is een laatgotische dorpskerk, waarvan in de oude toestand bewaard de 12e-eeuwse toren, met in romaniserende vormen rond 1500 uitgevoerde klokkenverdieping en hoge spits, alsmede het in Nederrijns-laatgotische trant opgetrokken pseudobasilicale schip. Natuurstenen zuilen, kruisribgewelven op fraai gebeeldhouwde kraagstenen. Het koor is in 1910 door een groter neogotisch presbyterium vervangen. Mechanisch torenuurwerk, later voorzien van electrische opwinding. Orgel uit 1929 van J.J. Elbertse uit Soestdijk. De krant Het Centrum schreef daar destijds over t.g.v. de ingebruikname van het orgel: "De orgelbouwer heeft hierbij wéér een werk geleverd dat in alle opzichten aan zijn bestemming beantwoordt. Hij werd terecht apart bedankt in het slotwoord, dat pastoor Van Schaik aan het eind van de bespeling sprak. Ook dit monument is een waardige reden van voldoening voor pastoor Van Schaik, die reeds zoovele werken van eerste-rangs-kunstenaars in zijn kerk deed plaatsen, geholpen door den godvruchtigen offerzin van de Duivense parochianen."

- Huis Magerhorst (Ploenstraat 48) is een niet als zodanig erkende havezate en een voormalig kasteel. De vroegste vermelding dateert uit rond 1400, toen het huis een leengoed was van de abdij van Elten, in het bezit van het geslacht Van Egeren. De traptoren aan de zuidkant van het huis bevat een zeldzaam soort mezekouw. Na een groot aantal wisselingen van eigenaar is het huis in 1960 aangekocht door de gemeente Duiven, die het in 1967 weer doorverkoopt aan dr. J.G.P.G. Boogaarts, die het huis laat restaureren. De gracht is gedempt. Het originele huis is verwoest tijdens een brand in de 18e eeuw, waarbij alleen de toren gespaard bleef. Op de plaats van het huis is toen een boerderij gebouwd, waarbij delen van de originele muur zijn opgenomen in het nieuwe huis. M.b.t. het Huis Magerhorst bestaat een sage: Het zou spoken rondom de Magerhorst zodra de klokken tijdens kerstmis twaalf keer luiden. Op dat moment hoort men wapengekletter van zwaarden zonder iets te zien. De heren van kasteel De Ploen en kasteel Magerhorst zijn elkaar volgens de overlevering met zwaarden op eerste kerstdag te lijf gegaan, waarbij de heer van Magerhorst het onderspit moest delven.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Stichting HOP (Horeca Ondernemers aan het Plein) bestaat uit horecaondernemers die zijn gevestigd aan het Remigiusplein in Duiven. Gezamenlijk organiseren zij door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten. Op de Facebookpagina onder de link houden ze je daarvan op de hoogte.

- MidZomerNachtFestival De Liemers (weekend eind juni).

- Van begin december tot begin januari kun je schaatsen op IJsbaan Duiven, de grootste overdekte ijsbaan van Gelderland (775 m2). Het totale ijsoppervlak is 950 m2.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Voor de ontsluiting van woonwijk De Nieuweling in het ZO van Duiven is een voet-/fietspad tussen de Wildenborchallee en de Heiliglandsestraat aangelegd. Ten zuiden van dit pad is in 2009 een fruitbongerd ingericht. Hierdoor ontstaat binding met het landschap en de cultuurhistorie van de omgeving. Er worden daarom ook zoveel mogelijk lokale fruitrassen gebruikt en de bongerd wordt omsloten door een meidoornhaag. Het fruit is geschikt voor consumptie en mag door iedereen geplukt worden. De volgende soorten zijn aangeplant: Bigarreau Burlat (kers), Schneider`s Spate Knorpelkirsche (kers), Victoria (pruim), Reine Claude d`Oullins (pruim), Groninger Kroon (appel), Elstar (appel), Rode Boskoop (appel), Beurre Hardy (peer), Beurre Alexandre Lucas (peer) en Jut (peer).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Duiven, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Duiven. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Nieuws: - Nieuws uit Duiven op Facebook.

- Muziek: - "Liemers Harmonie Duiven bestaat uit een harmonieorkest, slagwerkgroep #LHDswg, jeugdorkest De Notenknallers en een jeugdslagwerkgroep. Ook verzorgen onze eigen docenten de muziekopleidingen. Liemers Harmonie is een aantrekkelijke muziekvereniging voor jong en ouder. Traditioneel ontstaan, maar gaat vernieuwingen niet uit de weg. Daarom voelen veel jeugdleden zich er thuis. Wij verzorgen optredens in binnen- en buitenland in verschillende disciplines. Van concert en concours tot mars en samba. Ook draagt Liemers Harmonie bij aan de muzikale omlijsting van verschillende evenementen in het dorp. Liemers Harmonie is traditioneel als het moet en vernieuwend als het kan."

- Schutterij: - Schutterij Onderling Genoegen is opgericht in 1896, heeft 900 leden en organiseert onder meer de Schuttersfeesten rond de laatste zondag van augustus. Schutterij Onderling Genoegen is een moderne, uit tradities gevormde vereniging die in haar handelen de traditionele leus 'broederschap, trouw en dienstbaarheid' vertaalt naar de huidige begrippen 'betrokkenheid, respect en sociale verbondenheid'. Haar doel is het in stand houden van haar tradities en gebruiken voor de Duivense gemeenschap en deze waar nodig en mogelijk af te stemmen of uit te breiden op basis van de huidige tijdgeest.

- In 1983 is binnen Schutterij Onderling Genoegen het keurkorps de Lee Enfield groep opgericht, een groep gedreven mannen die tijdens bijzondere evenementen, zoals de Kermis en de Duivense Taptoe, een mooi showtje weggeeft en ook tijdens concoursen meeloopt op de weg. De naam van de groep komt van het wapen dat men draagt. Onderling Genoegen komt in 1982, dankzij medewerking van de Koninklijke Landmacht, in het bezit van 40 stuks Lee Enfield geweren, afkomstig uit de Saksen Weimarkazerne in Arnhem en tijdens de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden gebruikt bij de bevrijding van ons land.

- Duurzaamheid: - "Droogcentrale Primco Duiven en The Green Solution hebben in maart 2021 een warmteleveringsovereenkomst getekend. Met het hete water dat Primco produceert, bevoorraadt The Green Solution onder meer onkruidbestrijders voor de openbare ruimte. Onkruid bestrijden met heet water is de meest milieuvriendelijke en effectieve oplossing van dit moment. In de zomer van 2020 heeft de gemeente Amsterdam al succesvol onkruid bestreden met heet water. Dat water werd toen door Primco geleverd via haar warmtecentrale in Lelystad. Intussen hebben meerdere gemeenten interesse getoond in deze methode. In de Primco-centrale worden aardappel- en wortelstoomschillen en andere reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie gedroogd om het het geschikt te maken als grondstof voor veevoer. Met de restwarmte wordt heet water gemaakt voor The Green Solution. The Green Solution levert niet alleen heet water aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in grootschalige onkruidbestrijding bij onder meer gemeenten, maar ook voor reiniging van tankopleggers, zonnepanelen en productiemiddelen in de voedselketen." (bron: The Green Solution, maart 2021)

- "De Raad van State heeft in december 2020 groen licht gegeven voor de bouw van twee windturbines op het terrein van de rioolwaterzuivering op bedrijventerrein InnoFase in Duiven. De Raad van State heeft het beroep dat is ingediend ongegrond verklaard. Waterschap Rijn en IJssel is initiatiefnemer om de molens te kunnen bouwen en is blij met de uitspraak. “Dit is een belangrijke stap naar een energieneutraal waterschap in 2025. Wij bekijken samen met de omwonenden hoe we het vervolg goed en zorgvuldig kunnen vormgeven”, aldus heemraad Antoinet Looman. Ook de gemeente is verheugd dat de plannen kunnen doorgaan. De bouw van de turbines op de locatie start naar verwachting in 2022. Energieneutraal waterschap. Waterschap Rijn en IJssel neemt verantwoordelijkheid voor haar energieverbruik. In 2025 wil het waterschap energieneutraal zijn. Om dat te behalen zet ze in op een mix van duurzame energievormen zoals biogas, zonne-energie en windenergie. Naast de genoemde windturbines zijn er plannen voor een windturbine op het terrein nabij de rioolwaterzuivering in Zutphen." (bron: Waterschap Rijn en IJssel, december 2020)

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Onder het motto "Duiven Maakt Het Waar" vind je onder de link nieuws over ondernemers en ondernemen in de gemeente. Aldaar vind je ook de link naar de website.

Reactie toevoegen