Edam-Volendam

Gemeente
Edam-Volendam
Waterland
Noord-Holland

edam-volendam-zeevang_fusiegemeente_kopie.jpg

De nieuwe fusiegemeente Edam-Volendam zoals die in 2016 is ontstaan. Het groene gebied is de voormalige gemeente Zeevang, het blauwe gebied de 'oude' gemeente Edam-Volendam.

De nieuwe fusiegemeente Edam-Volendam zoals die in 2016 is ontstaan. Het groene gebied is de voormalige gemeente Zeevang, het blauwe gebied de 'oude' gemeente Edam-Volendam.

Edam-Volendam

Terug naar boven

Status

- Edam-Volendam is een gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland. T/m 1974 heette de gemeente Edam. Dit was dus geen fusie - wat vaak ten onrechte wordt gedacht - maar alleen een naamswijziging: de kernen Edam en Volendam vormden immers altijd al samen één gemeente. De hoofdplaats van de gemeente is Volendam.

- De gemeente Edam-Volendam is in 2016 vergroot met de gemeente Zeevang (formeel was er sprake van een fusie met een bijbehorende formele 'nieuwe' gemeente).

- De gemeente Edam-Volendam omvat vanouds de kernen Edam (stad), Volendam (dorp) en Purmer (buurtschap; deels) en sinds de herindeling van 2016 ook de dorpen Beets, Hobrede, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen, Schardam en Warder en de buurtschappen Etersheim en Verloreneinde. In totaal zijn dit 1 stad, 8 dorpen en 3 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Edam-Volendam. De sinds 2016 formeel nieuwe gemeente heeft - vooralsnog - geen nieuw wapen gekregen maar wel een nieuw gemeentelogo.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Edam-Volendam.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Edam-Volendam ligt aan het Markermeer en ligt N van de stad Monnickendam en het dorp Marken, O en NO van de stad Purmerend, NO, O en ZO van het dorp Middenbeemster, ZO van de dorpen Avenhorn en De Goorn en Z en ZW van de stad Hoorn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Edam (die dan dus ook het dorp Volendam omvat) 884 huizen met 4.024 inwoners. Tegenwoordig heeft de gemeente Edam-Volendam ca. 14.500 huizen met ca. 36.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de Zuidpolder-Oost (het poldergebied O van Edam, N van Volendam) is sinds 2009 nieuwbouwwijk De Broeckgouw in ontwikkeling (aanvankelijk was sprake van de naam Dijkwijk). In de wijk komen uiteindelijk ca. 1.000 woningen. Bezwaren van natuurorganisaties zijn in 2009 door de Raad van State ongegrond verklaard. - Reportage RTV Noord-Holland met betrokkenen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Edam-Volendam (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Edam-Volendam. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media/nieuws: - RTV L.O.V.E. is de lokale omroep voor de gemeente Edam-Volendam.

- Nieuwssite voor de kernen van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland. - Nieuw Volendam, krant voor de gemeente. - De Stadskrant, met naast het reguliere nieuws ook een 2-wekelijkse uit-agenda.

- Senioren: - "Stichting Seniorenraad Edam-Volendam heeft als doel: het fungeren als platform voor alle ouderen in de gemeente, georganiseerd of niet georganiseerd, en te adviseren over alle zaken die het plaatselijk en regionaal ouderenbeleid betreffen, initiatieven van derden te ondersteunen en waar noodzakelijk haar standpunt openbaar te maken en voorts binnen de door haar gegeven mogelijkheden te voorzien in gevallen waarin het ouderenbeleid niet voorziet en daaraan uitvoering te geven. Teneinde deze doelstelling nader inhoud te kunnen geven is met het College van Burgemeester en Wethouders een convenant gesloten, waarin onder meer is overeengekomen dat de Seniorenraad aan het College zowel gevraagd als ongevraagd advies zal geven over beleidsvoorstellen van de gemeente over zaken ten aanzien van inwoners van 55 jaar en ouder. De Seniorenraad is een onafhankelijk adviesorgaan en niet gelieerd aan enige politieke partij."

- Zorg: - "MEE Amstel en Zaan werkt samen met andere partners en de gemeente Edam-Volendam in het Zorgteam. Binnen het zorgteam zijn onze medewerkers dé experts voor mensen met een beperking. Het zorgteam is er voor mensen met complexe zorgvragen. Ook voor vragen rondom de Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz) kan iedereen gebruik maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Wlz-vragen gaan bijvoorbeeld over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm, of bij een wens voor verandering van zorgaanbieder. Vanuit VTO Zaanstreek Waterland biedt MEE Amstel en Zaan trajectbegeleiding voor ouders kinderen met complexe ontwikkelingsvragen bij het afstemmen van passende (informele) zorg en voorzieningen."

- Welzijn: - "Het verrichten van vrijwilligerswerk brengt veel voordelen met zich mee. Zowel voor de vrijwilliger als voor de samenleving. Het is een plezierige vrijetijdsbesteding. Maar ook een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen, ervaring op te doen en om jezelf te ontwikkelen. In de gemeente Edam-Volendam leveren tal van vrijwilligers een onmisbare bijdrage aan een sterke sociale infrastructuur. De gemeente beschouwt vrijwilligerswerk als een belangrijk middel voor betrokkenheid bij de samenleving van burgers en maatschappelijke groepen. Daarom ondersteunt en stimuleert de gemeente het vrijwilligerswerk. De vrijwilligersmakelaarsfunctie is bedoeld voor de ondersteuning van het vrijwilligerswerk bij non-profit (vrijwilligers-)organisaties. De makelaarsfunctie vormt een brug tussen organisaties en vrijwilligers o.a. door middel van de digitale vacaturebank. Tevens zetten de vrijwilligersmakelaars zich in voor het opzetten van (vrijwilligers-) projecten. Op zoek naar vrijwilligerswerk bij een Non Profit (vrijwilligers-)organisatie? Neem een kijkje in onze Vacaturebank. Gratis je vrijwilligersvacature plaatsen? Laat het ons weten via het Contactformulier."

- "Stichting Club en Buurthuiswerk (CBW) Edam-Volendam is een instelling voor sociaal-cultureel werk voor alle leeftijdgroepen en alle mogelijke doelgroepen. De onderdelen zijn: Kinderopvang en Peuterspeelzalen; Kinderwerk; Tiener- en Jongerenwerk; Seniorenwerk; Aandachtgroepen; Cursussen en Clubs; Kunst en Cultuur. Bij het CBW heft iedereen de mogelijkheid om maatschappelijk mee te doen, zelfs als je (nog) niet weet waar je zou kunnen beginner. Kom gewoon eens binnenlopen en we bespreken de mogelijkheden. Al velen hebben op deze manier een leuke en inspirerende vrijwilligersklus gevonden waar zij zelf en vele anderen plezier aan beleven.

Wil je niet direct als vrijwilliger aan de slag maar zoek je een leuke daginvulling, ontmoeting of gezelligheid? Ook dan ben je van harte welkom om binnen te komen. Te denken valt aan: samen bezig zijn met creatieve activiteiten, samen koken en bakken, leren van elkaar en elkaar stimuleren, samen activiteiteten ontwikkelen of helpen een groot evenement te organiseren. Ieder doet iets naar eigen interesse en er is altijd iets wat bij jou past! Voor de gemeente voert het CBW het beheer over de volgende complexen, ook ten behoeve van onderhuurders: Maria Goretti Gebouw, De Ark, Pop- en Cultuurhuis PX en De Singel (Edam). Het CBW is zelf huurder van het pand Hofstede 2A."

- Talentontwikkeling: - "De gemeente Edam-Volendam zit boordevol talent. Alliantie Kansrijk streeft ernaar om het talent in iedereen naar boven te halen en door te ontwikkelen. Of het nu op sportief of op creatief gebied is: wij bieden voor ieder wat wils. Er worden wekelijks tientallen activiteiten georganiseerd met enthousiaste begeleiders die graag helpen bij het ontwikkelen van je sportieve of creatieve talenten. Daar is dus voor iedereen een kans te vinden om de eigen talenten te ontdekken. Kansen voor iedereen. Deze kansen bieden wij graag aan iedereen: ook aan jongeren of volwassenen die zich door lichamelijke of financiële redenen beperkt voelen om mee te doen aan diverse activiteiten. Aan deze mensen bieden wij graag hulp. Dit kan zijn in de vorm van een mentor die voor extra begeleiding zorgt, of het bieden van financiële hulpmiddelen. We willen iedereen motiveren om de eigen talenten te ontdekken dus daar helpen we graag bij! Als er andere redenen zijn waardoor iemand denkt niet aan een activiteit mee te kunnen doen, doen we er alles aan om hierbij te helpen zodat niemand zich beperkt hoeft te voelen en gewoon mee kan doen.

Om alle activiteiten binnen de gehele gemeente in kaart te brengen, zijn we diverse samenwerkingen aangegaan. Zo werken we samen met alle basisscholen en beide middelbare scholen in de gemeente Edam-Volendam (de Triade in Edam en het Don Bosco College in Volendam) om kinderen en jongeren niet alleen tijdens schooluren maar ook daarbuiten diverse activiteiten aan te kunnen bieden. Op de scholen kan door docenten en begeleiders worden gekeken waar behoefte aan is en waar verbeteringen nodig zijn. Dit doen we ook door onderzoeken te verrichten onder de jongeren en te vragen waar ze zich mee bezig (zouden willen) houden. Ook laten we de leerlingen al op school creatieve opdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld decors bouwen voor lokale evenementen of tekeningen maken, waardoor ze al tijdens schooluren hun talenten kunnen ontdekken.

Voor de buitenschoolse talentonwikkeling zijn we een samenwerking aangegaan met LEF. Deze organisatie richt zich op jongeren die al een behoefte hebben om uit te gaan maar hier nog te jong voor zijn. Ook hiervoor willen we diverse nieuwe activiteiten organiseren zodat deze jongeren zich bezig kunnen houden met hobby’s en/of sporten waarbij ze zichzelf daadwerkelijk kunnen ontwikkelen. Men kan hiervoor ideeën aandragen via Denktank LEF: deze groep, bestaande uit ouders, kroegbazen, de gemeente Edam-Volendam en andere betrokkenen, bedenkt oplossingen en manieren om de jongeren bezig te houden met diverse activiteiten tot op de leeftijd waarop ze de kroeg in mogen. Dit is beter voor de hersenen, gezondheid en natuurlijk voor de talentontwikkeling. Verder werken we samen met tal van (sport)verenigingen en clubs die ieder verschillende activiteiten organiseren. Door al deze activiteiten te verzamelen op onze website, kun je gemakkelijk zien wat er allemaal te doen is in jouw omgeving en kun je je meteen inschrijven wanneer er iets is dat je zou willen proberen. Als je het leuk vindt, bieden we je graag mogelijkheden om zelf iets te organiseren. Dan kunnen daarna anderen zich via de site inschrijven voor jouw activiteit! Op die manier zorgen we dat er voor iedereen in de gemeente wat leuks te vinden is om zichzelf in te trainen en te ontwikkelen."

- Duurzaamheid: - "Zeker met de kennis van nu, heeft de gemeenteraad in het jaar dat het Klimaatakkoord van Parijs werd getekend, met de 'Duurzaamheidsagenda Edam-Volendam 2018-2022. Verantwoord Vooruit' gekozen voor een ambitieniveau met betrekking tot circulaire economie, het aanpassen aan de klimaatverandering (adaptatie) en het beperken van onze bijdrage aan het vergroten van het probleem (mitigatie). Want we willen een leefbare, schone en veilige omgeving. Ook in de toekomst. De maatregelen in deze agenda vormen ons actieplan. Het is onze lokale invulling en bijdrage aan VN- en landelijk beleid. Maar het is niet de insteek om ons hierdoor te laten beperken. Want de ontwikkelingen gaan snel en als zich nieuwe kansen aandienen, dan zullen we de agenda daarop bijstellen.

Wie zich waagt aan een denkexperiment, krijgt het moeilijk. De wereld zal er binnen afzienbare tijd heel anders gaan uitzien. En eigenlijk weet niemand nog in welke mate en hoe snel dat zal gebeuren. Gas voor koken en verwarmen verdwijnt. Auto’s op diesel en benzine worden museumstukken. Zonnepanelen en warmtepompen worden routinematig geïnstalleerd. Oplaadpalen zullen overal oppoppen, maar waarschijnlijk ook weer verdwijnen. Net zoals met de vroegere tv-antennes. Afval verdwijnt. Er ontstaan een nieuwe bouwstijl. De levensduur van producten wordt weer langer in plaats van korter. Gebruik wordt belangrijker dan bezit. Plastics verdwijnen uit winkels. En extreem weer gaat misschien het aanzien van de parken bepalen. Of het allemaal uitkomt? We zullen het zien.

Al met al is deze agenda een prachtige mijlpaal geworden. Een mijlpaal, waarbij duurzaamheid de vanzelfsprekende plek krijgt in gemeentelijk beleid die het verdient. Tegelijkertijd realiseer ik me dat de agenda nog niet meer is dan een voornemen om dingen te doen. Het is zeker nog geen resultaat. Het is nog geen mentaliteitsverandering. De opgave voor de komende tijd is om te verbinden en samen over te gaan tot actie. Want het is een opgave die zeker niet alleen van de gemeente is. Wat dat betreft spreek ik mijn dank uit aan de inwoners en ondernemers die vol energie hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze Duurzaamheidsagenda en de leden van de klankbordgroep in het bijzonder. Zij vertegenwoordigen het draagvlak en dragen bij aan de inspiratie om de agenda succesvol uit te voeren. Zonder hen was het niet gelukt. Hetzelfde geldt ook voor de ambtenaren van de gemeente Edam-Volendam uit alle hoeken van de organisatie, die hebben meegedacht en meegewerkt aan deze agenda. Zij vormen mede de fundering, maar zijn nu vooral ook de succesfactor bij de implementatie van duurzaamheid in elk facet van gemeentelijk functioneren. Er staat wat op het spel. Daarom gaan we voortvarend en verantwoord vooruit. En dat gaat alleen lukken als we het samen doen. Deze coproductie past dan ook uitstekend bij de gemeentelijke missie ‘Ondernemend & betrokken’ en ik hoop dat we die samenwerking de komende jaren kunnen uitbouwen. Voor een leefbare, schone en veilige toekomst. Wim Runderkamp, Wethouder duurzaamheid."

Reactie toevoegen