Egede

Plaats
Buurtschap
Hellendoorn
Salland
Overijssel

Egede Vensterbaankiesroute [640x480].jpg

In Egede kun je als wandelaar kiezen uit diverse 'Vensterbaankiesroutes'

In Egede kun je als wandelaar kiezen uit diverse 'Vensterbaankiesroutes'

egede_bankje_reefhuisweg_hoek_hancateweg_oost.jpg

In buurtschap Egede kun je als wandelaar kiezen uit diverse 'Vensterbaankiesroutes'. Onderweg kun je op diverse bankjes even uitrusten, zoals hier aan de Reefhuisweg op de hoek met de Hancateweg.

In buurtschap Egede kun je als wandelaar kiezen uit diverse 'Vensterbaankiesroutes'. Onderweg kun je op diverse bankjes even uitrusten, zoals hier aan de Reefhuisweg op de hoek met de Hancateweg.

eelen_en_rhaan_hancate_egede_palmpaasoptocht_hellendoorn_2017.jpg

In de kleine buurtschappen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan is door het jaar heen regelmatig van alles te doen voor jong en ouder. Zo doen de kinderen van deze buurtschappen mee aan de palmpaasoptocht in Hellendoorn. © www.facebook.com/plaatselijkbelangHEER

In de kleine buurtschappen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan is door het jaar heen regelmatig van alles te doen voor jong en ouder. Zo doen de kinderen van deze buurtschappen mee aan de palmpaasoptocht in Hellendoorn. © www.facebook.com/plaatselijkbelangHEER

egede_reefhuisweg.jpg

Buurtschap Egede, buurtschapsgezicht aan de Reefhuisweg

Buurtschap Egede, buurtschapsgezicht aan de Reefhuisweg

Egede

Terug naar boven

Status

- Egede is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hellendoorn.

- De buurtschap Egede valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hellendoorn.

- De buurtschap Egede heeft plaatsnaamborden, namelijk zoals beschreven onder Hellendoorn, Status, Bebording, en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1331 Eghen, ca. 1390 Egene, 1442 heideveld: Ekede, 1471 Eghene, 1803 Egede. Wij hebben het ook vermeld zien staan als Egéde, dus kennelijk moet het zo worden uitgesproken.

Naamsverklaring
Betekenis onbekend. Misschien zijn de oude vormen zonder dentaal niet dezelfde plaats. Aanknoping bij het Middelnederlandse egede 'eg', een veldnaam die met name in Vlaanderen en Brabant voorkomt, moet worden afgewezen.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Egede ligt ca. 5 km N van Hellendoorn, ZW van Den Ham, NW van Marle en grenst in het Z aan het Overijssels Kanaal en in het W aan de Regge.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Egede 29 huizen met 177 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap nog altijd, of wederom ca. 30 huizen, en enkele bedrijfsgebouwen, met ca. 75 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Egede kende vroeger door de ligging aan de Regge een grote bloei in landbouw, transport en visserij, waar tegenwoordig niet veel meer van over is.

In deze buurtschap heeft een havezate gestaan. Het werd voor het eerst in 1382 genoemd. Op de plek van het huis is nu een boerenerf. Er staat nu alleen nog een restant van de havezate. De toegangspoorten staan nu bij een herenhuis in Enschede.

Tweede Wereldoorlog
In 2015 is het boek 'Buurtschappen in oorlogstijd: de Tweede Wereldoorlog in Egede, de Kruimers, Hancate en Meer' verschenen (auteur: Johan Alferink. 124 pag., met foto's. Uitgave in de Historische Reeks van Uutgeverieje 'n Boaken, Nijverdal). Samenvatting: In een samenleving waar weinig doordringt van de buitenwereld, sijpelen toch de kenmerkende verschijnselen van een naderende oorlog binnen. Mobilisatiesoldaten duiden op mogelijke gevaren, vele vliegtuigen in de meidagen van 1940 geven aan dat het gevaar inderdaad is gearriveerd. Aanwezigheid van Duitse militairen bij de sluizen van het Overijssels Kanaal in Egede en omstreken maken de beklemming nog tastbaarder. De eeuwenoude geborgenheid van de plattelandssamenleving wordt dermate bedreigd, dat men zich begint te verzetten. Soms door ogenschijnlijke aanpassing en stil verzet, maar evenzogoed door actief weerstand te bieden. Ooggetuigen en andere betrokkenen vertellen op soms ontroerende wijze hoe het dagelijkse leven werd verstoord en hoe men trachtte daar mee om te gaan.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Buurtschap Ontwikkelings Plan (BOP) Egede, Hancate, Eelen en Rhaan schetst de door de inwoners wenselijk geachte ontwikkelingen voor deze buurtschappen. Het BOP staat niet meer online op de site van Plaatselijk Belang. Via hen is wel een digitaal exemplaar ervan op te vragen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 2008 is een replica van een oude gemeentegrenspaal uit 1816 in Egede geplaatst. De grenspaal aan de Regge is door Henk Braakman vervaardigd uit bentheimer steen, in samenspraak met de Historische Kring Hellendoorn / Nijverdal.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Vensterbaankiesroute bestaat uit 4 wandelroutes die je laten kennismaken met al het moois dat de buurtschap Egede te bieden heeft. Tijdens een rustpauze op de bijzondere zitbanken die her en der langs de route zijn geplaatst, kijk je als het ware door een venster vanwaar je uitzicht hebt over de prachtige omgeving. Hier komt ook de naam Vensterbaankiesroute vandaan. Verder is “Venster’n” een Twents – Sallandse aanduiding voor voortbewegen. De 4 bewegwijzerde wandelroutes hebben een lengte van respectievelijk 3, 4, 8 en 12 kilometer. De start van de routes is bij de parkeerplaats bij de stuw van Hancate. Het routeboekje is verkrijgbaar bij de VVV’s in Nijverdal en Hellendoorn.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Het Buurtschopp'n Kraantie, voor de buurtschappen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan, verschijnt 3x per jaar, en is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Egede, Hancate, Eelen en Rhaan.

- Sport: - Touwtrekvereniging Schutshof is in 1981 begonnen als buurtvereniging. De naam is een samenstelling van de Schutsluis, die ter hoogte van Egede in het Overijssels Kanaal zit, en het Erve Hofman in de buurtschap. De buurtvereniging nam deel aan touwtrektournooien die georganiseerd werden door de diverse Oranjeverenigingen in de omtrek. Dit was een succes, en al snel werd de buurtvereniging een touwtrekvereniging.

Reactie toevoegen