Graaf

Plaats
Buurtschap
Lopik
Lopikerwaard
Utrecht

graaf_collage.jpg

Graaf, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Graaf, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Graaf (2).JPG

De Graafbrug in het O uiteinde van buurtschap Graaf. O ervan loopt de Enge IJssel, W ervan de Lopikerwetering, die voor het deel door buurtschap Graaf ook wel Graafstroom werd genoemd.

De Graafbrug in het O uiteinde van buurtschap Graaf. O ervan loopt de Enge IJssel, W ervan de Lopikerwetering, die voor het deel door buurtschap Graaf ook wel Graafstroom werd genoemd.

Graaf (3).JPG

De Scheppebrug, bij de gelijknamige bushalte, in het centrum van buurtschap Graaf, is een oud stenen voetgangersbrugje, alleen voor voetgangers en tweewielers, tussen de Lopikerweg-Oost en de buurtschap aan de Graafdijk.

De Scheppebrug, bij de gelijknamige bushalte, in het centrum van buurtschap Graaf, is een oud stenen voetgangersbrugje, alleen voor voetgangers en tweewielers, tussen de Lopikerweg-Oost en de buurtschap aan de Graafdijk.

_MG_0051.JPG

Graaf, een langgerekte en landelijke buurtschap

Graaf, een langgerekte en landelijke buurtschap

Graaf.JPG

Buurtschap Graaf, op een mooie dag in juli

Buurtschap Graaf, op een mooie dag in juli

Graaf

Terug naar boven

Status

- Graaf is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek Lopikerwaard, gemeente Lopik. T/m 1942 gemeente Jaarsveld.

- Graaf was vanouds een buurtschap van het dorp Jaarsveld, maar valt tegenwoordig, althans voor de postadressen, onder de kern Lopik.

- De buurtschap Graaf is - in tegenstelling tot bijv. de O hiervan gelegen buurtschap Uitweg - niet als zodanig aan plaatsnaamborden herkenbaar en wordt door de gemeente Lopik ook niet als ‘kern’ beschouwd. De buurtschap heeft een eigen bebouwde kom met blauwe plaatsnaamborden (komborden) genaamd Lopik, los van de bebouwde kom van de dorpskern van Lopik (die W van de N210 ligt).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1868 De Graaf.

Naamsverklaring
Betekent graaf 'gegraven waterloop', van het werkwoord graven.(1) "De polder Graaf - en daarmee natuurlijk ook de gelijknamige buurtschap, red. - zou zijn naam te danken hebben aan het rechte gegraven verbindingsstuk tussen de Lobeke en de Enge IJssel. Dit stuk in de huidige Lopikerwetering werd ook wel Graafstroom genoemd."(232)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Graaf ligt in de gelijknamige polder, O van Lopik, rond de Graafdijk en het N gedeelte van de S.L. van Alterenlaan. De polder grenst in het O bij buurtschap Uitweg aan de polder Batuwe. De buurtschap wordt doorsneden door de provinciale weg N210 (Reinaldaweg). Het stukje van de buurtschap W van deze weg heet in de volksmond De Fuikebrug, naar de brug aldaar ter hoogte van de Van Alterenlaan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Graaf omvat ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De lintbebouwing ontwikkelde zich in de polder Graaf aan de Graafdijk, langs de zuidkant van de Lopikerwetering. Langs de Lekdijk is tot op heden geen bebouwing tot ontwikkeling gekomen.

Langs het stuk Lekdijk binnen de polder Graaf lag de Galgenwaard. In die waard, recht tegenover waar thans nog het wiel* ligt, bevond zich de galg van de hoge heerlijkheid Jaarsveld. (232)
* Een wiel is een meertje als overblijfsel van een overstroming.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Markante oude boerderijen.

- De voormalige lagere school (weet iemand daar het adres van?, red.) heeft rond 1990 zijn functie verloren en is thans in gebruik als woonhuis. Ter plekke aan de Lopikerweg Oost is nog altijd een bushalte genaamd School Graaf.

Reactie toevoegen