Heiloo

Plaats
Dorp en gemeente
Heiloo
Kennemerland
Noord-Holland

heiloo_collage_kopie.jpg

Heiloo, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Heiloo, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

NH gemeente Heiloo in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Heiloo in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Heiloo in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Heiloo

Terug naar boven

Status

- Heiloo is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland.

- Onder het dorp Heiloo vallen ook de buurtschappen Bollendorp en Kaandorp, het grootste deel van de buurtschap Kapel en het grootste deel van de buurtschap Oosterzij.

- In juni 2015 hebben de gemeenteraden van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (in de regio de BUCH-gemeenten genoemd) besloten om de ambtelijke diensten van de gemeenten per 1 januari 2017 samen te voegen in werkorganisatie De Buch. Dit is daarmee een 'ambtelijke fusie' (d.w.z. de gemeentelijke organisaties fuseren, maar de gemeenten als zodanig - nog - niet). Voor nadere toelichting op het begrip 'ambtelijke fusie' zie de links onderaan de pagina 'gemeentelijke herindelingen'.

- Wapen van de gemeente Heiloo.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Heiloo.

Terug naar boven

Naam

Klemtoon
Heilóó.

Oudere vermeldingen
1840 Heilo.

Terug naar boven

Ligging

Heiloo ligt O van de dorpen Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen en Egmond aan Zee, N van de dorpen Limmen en Castricum, NW van het dorp Akersloot, ZW van de stad Alkmaar en Z van het dorp Bergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Heiloo 123 huizen met 720 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 32/206 (= huizen/inwoners), de buurtschappen Overigelaan 19/91, Nieuwpoort 8/51, Boekelermeer 13/56, De Westerzij 7/36, De Oosterzij 21/122, Zevenhuizen 8/68 en Bollendorp 11/66, en de polder Maalwater 4/24. Tegenwoordig omvatten gemeente en dorp ca. 9.000 huizen met ca. 22.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp en deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Historische Vereniging Oud Heiloo. De vereniging beheert onder meer Historisch Museum Heiloo, tevens het verenigingsgebouw van de vereniging. "De permanente expositie vertelt over de geschiedenis van het dorp. Deze geschiedenis wordt zichtbaar gemaakt door een fotolijn met teksten, informatiepanelen, meerdere televisieschermen en tastbare materialen. Ook worden doorlopend alle rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en het provinciaal monument vertoond. De filmzaal is een multifunctionele ruimte waarbinnen de vereniging verschillende activiteiten ontplooit. De zaal wordt voornamelijk gebruikt voor het vertonen van film- en diapresentaties. Ook worden er lezingen, spreekbeurten en andere presentaties gehouden. Achter in deze ruimte is een bescheiden expositie ingericht met als doel de herinnering aan de verdrijving en vernietiging van medeburgers door het nationaalsocialisme levend te houden. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het Stolpersteineproject in het dorp. Op verzoek kunnen voor groepen, bijv. familiegroepen of verenigingsgroepen, films worden vertoond met beelden uit verschillende episoden van de historie van ons dorp."

- Stichting Regionale Archeologie Baduhenna is een groep vrijwilligers die zich bezighoudt met de archeologie en oudste geschiedenis van Heiloo en omgeving. Zij willen de inwoners graag van de lokale bewoningsgeschiedenis vertellen. En er is veel te vertellen, getuige de vele archeologische vondsten - gebruiksvoorwerpen van vaak honderden jaren oud - die zij in Archeologisch Museum Baduhenna tentoonstellen. De geschiedenis van Baduhenna begint in 1984 met het onderzoek op de plaats van herberg De Rustende Jager, waar na de sloop het politiebuerau is gebouwd. Er wordt een archeologische werkgroep opgericht, als onderdeel van de Historische Vereniging. De werkgroep krijgt de beschikking over de bovenverdieping van de Oude Pastorie.

Het dorp heeft een rijke en 3500 jaar oude bewoningsgeschiedenis. Belangrijke activiteiten waren o.a. het onderzoeken van bollenlanden waar veel scherven zijn gevonden, het zich verdiepen in oude kaarten om na te gaan waar vroeger bijvoorbeeld boerderijen hebben gestaan en natuurlijk daar waar er mogelijkheden zijn, het doen van opgravingen. Hoogtepunt in het bestaan was de opgraving op het terrein waar de uitbreiding van het gemeentehuis is gebouwd en waar veel materiaal uit vervlogen tijden werd gevonden. Vermeldenswaard is ook de tentoonstelling die door de werkgroep is georganiseerd ter gelegenheid van het Willibrordusjaar in het dorp. In 1995 was het 1300 jaar geleden dat predikant Willibrord het christendom hier kwam brengen. Volgens de legende sloeg hij in Heiloo met zijn staf op de grond en ontsprong er een bron. Men neemt aan dat dit op de plek van de huidige Willibrordusput bij de Witte Kerk is gebeurd.

Sinds 1998 heeft de werkgroep de beschikking over een grotere ruimte in het souterrain van het hoofdgebouw van GGZ Noord-Holland-Noord, bekend als Willibrordusstichting. Hier is een ruimte ingericht met mogelijkheden voor opslag, verwerking van vondsten, lezingen en vooral voor een expositie van de Heilooër vondsten. De werkgroep kwam daarmee los te staan van de Historische Vereniging, wat leidde tot de oprichting van Stichting Regionale Archeologie Baduhenna. Deze naam verwijst naar het heilige woud van godheid Baduhenna uit het begin van de jaartelling, waar volgens de Romeinse schrijver Tacitus in 28 na Chr. een belangrijke slag tussen de Romeinen en de Friezen plaatsvond. Volgens Tacitus zijn er bij deze slag ruim 1300 Romeinse soldaten gesneuveld. Aangezien de aanval van de Romeinen op de Friezen vanuit het fort Flevum (bij Velsen) plaatsvond, vermoedt men dat deze slag in Noord-Holland plaats gevonden kan hebben. Gezien de verklaring van de naam Heiloo, namelijk ‘heilig bos’, wordt Baduhenna wel met dit dorp in verband gebracht. Zeker is dit echter niet. De slag in het Baduhennawoud heeft waarschijnlijk wel ten noorden van Velsen plaats gehad.

Naast de archeologische opgravingen - die bij grote projecten feitelijk alleen nog door professionele archeologieondernemingen kunnen en mogen worden uitgevoerd - zijn de activiteiten van Baduhenna ook gegaan in de richting van educatie. Lezingen worden georganiseerd, kinderen maken kennis met de archeologie tijdens rondleidingen of als lid van de jeugdclub. Vele belangstellenden bezoeken de expositie, en laten zich verrassen door de collectie archeologische voorwerpen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De nieuwe aansluiting op de A9 bij Heiloo is onderdeel van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal. Dit is een gezamenlijk gebiedsontwikkelingsproject van deze gemeente, buurgemeenten Castricum en Alkmaar en de Provincie Noord-Holland, dat bestaat uit woningbouw, groenprojecten en ontsluiting van Bedrijventerrein Boekelermeer. De aansluiting is nodig, omdat wordt verwacht dat er door de (nieuwbouw)woningen en het bedrijventerrein extra verkeer ontstaat. Doel van het project is dan ook: betere doorstroming op de A9 en betere bereikbaarheid van de Randstad. Hierdoor wordt het lokale wegennet minder belast. De planning is dat het project medio 2020 gereed komt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Heiloo heeft 47 rijksmonumenten.

- Heiloo heeft 55 gemeentelijke monumenten.

- Heiloo is geen Lourdes, Fatima of Kevelaer. Toch vinden jaarlijks vele tienduizenden mensen hun weg naar het 6 ha grote Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, met zijn Missiunair Centrum Het Julianaklooster, de Genadekapel en de Runxputte (Mariabron), omgeven door een bid- en bezinningspark. Groepen, groot en klein, komen hier op bedevaart. De meeste bezoekers echter zoeken hun eigen weg. De grote Mariale feestdagen zijn natuurlijk een trekpleister, maar zelfs op grauwe en kille winterdagen weten mensen hun weg naar het genadeoord te vinden.

- Mariakapel.

- Varnebroekermolen.

- "Huis Nijenburg in Heiloo (Kennemerestraatweg 278) en de bijbehorende landerijen zijn sinds het midden van de 16e eeuw eigendom geweest van de families Van Egmond van de Nijenburg en Van Foreest. Aan het begin van de 18e eeuw bouwt Gerard van Egmond van de Nijenburg het huidige huis, met gebruikmaking van de resten van een ouder gebouw op deze plaats. Het huis is opgetrokken in classicistische stijl met sobere bakstenen gevels onder schilddaken met hoekschoorstenen. Op het dak stonden grote beelden, die zich spiegelden in de vijver. In de 19e eeuw. In de tijd dat de barokke tuinaanleg plaats maakte voor een park in Engelse landschapsstijl is de voorgevel wit gepleisterd. Sindsdien heeft het huis de romantische uitstraling van een ‘buitenplaats in het groen'. Het huis was in de 19e eeuw het centrum van een groot landgoed met tuinen, bossen en landerijen.

In 1729, na het huwelijk van Maria van Egmond van de Nijenburg, was een reeks verfraaiingen in het interieur aangebracht. Zo werd De Blauwe Kamer, genoemd naar de kleur van de betimmeringen en het plafond, vormgegeven in de Lodewijk XIV-stijl. Geïnspireerd door de prenten van de befaamde ontwerper Daniël Marot werd een wandbetimmering aangebracht met in het midden een schoorsteenmantel en een ronde spiegel. In de betimmering zijn drie schilderingen, zogeheten grisailles, opgenomen van de Amsterdamse schilder Jan Hoogsaat. Deze stellen allegorische vrouwenfiguren voor die de Voorzichtigheid, Gerechtigheid, Liefde en Wijsheid verbeelden. De Blauwe Kamer is in 2007-2008 zorgvuldig gerestaureerd, met spectaculair resultaat.

In tegenstelling tot het hoofdhuis heeft het koetshuis zijn vroeg 18e-eeuwse uiterlijk behouden. Het is een streng symmetrisch gebouw, met een sober gedecoreerde middenpartij en een architectuur geleed met blindnissen. Het middendeel bevatte de paardenstal en de ‘timmerwinkel'. In de zijdelen waren de tuigkamer, de koetsenstalling en de oranjerie ondergebracht. Historische Vereniging Oud Heiloo organiseert rondleidingen door Nijenburg." Bron en voor uitgebreidere informatie zie Jaarverslag Vereniging Hendrick de Keyser 86 (2004), pp. 40-57 en 92 (2010), pp. 31-33. Deze vereniging, die gespecialiseerd is in aankoop, restauratie en herbestemming van monumentale panden, heeft Nijenburg in 2004 aangekocht en in de jaren daarna gerestaureerd. Zie ook de pagina over Nijenburg op de site van de Historische Vereniging. - Landgoed Nijenburg wordt beheerd door Natuurmonumenten. - Bekijk hier een virtuele rondleiding door Huis Nijenburg, met toelichting, gemaakt in opdracht van Natuurmonumenten.

- Gevelstenen in Heiloo.

- In het in 2017 van start gegane Toverlantaarn Museum Heiloo (gevestigd op Landgoed Willibrordus, Gebouw WBC) ga je terug in de tijd van voor de film. De toverlantaarn is een uitvinding van de Nederlander Christiaan Huygens. Het is de voorloper van de film, diaprojector, televisie, computer, beamer en daarmee dus ook alle moderne media die we vandaag de dag gebruiken. Een toverlantaarn is puur beweging en vermaak door middel van mechanische glasplaatrotaties. De projectoren en glas(dia's)platen zijn alle antiek en vaak nog origineel uit 1720 tot 1920. Een belevenis terug in de tijd dus. De collectie omvat meer dan 400 toverlantaarns en bijbehorende items. Er zijn toverlantaarns van zeer klein tot zeer groot. Zie ook de videoreportage over het Toverlantaarnmuseum.

- Verhalenkamer Willibrordus (de opvolger van het vroegere Psychiatrisch Museum) voert je langs de vele verhalen over het verleden en het heden van de psychiatrie. Er is uiteraard specifiek aandacht voor de rijke geschiedenis van deze bijzondere locatie. Landgoed Willibrordus is al meer dan 85 jaar een bruisende plek; ‘gesticht’ aan de rand van het dorp, maar tegenwoordig opgenomen in het culturele en recreatieve hart van Heiloo. Verhalenkamer Willibrordus bevindt zich wel nog altijd op het oude terrein waar zich ook de in 1940 ingewijde koepelkerk van Sint Willibrordus bevindt. De kapel is ingericht met priesterkoor, beelden en fresco’s. Ook het verhaal van deze Kerk/Kapel is te lezen in de Verhalenkamer. Waar de psychiatrie vroeger in isolement werkte maakt ze tegenwoordig deel uit van de maatschappij en heeft betrekking op alle mensen. Aan dit besef draagt de Verhalenkamer op verrassende, creatieve en educatieve wijze bij, bijvoorbeeld door het laten vertellen van Herstelverhalen. De Verhalenkamer levert zodoende een positieve bijdrage aan de de-stigmatisering van mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- PCC Maalwater Run en Walk (op een zondag in april, in 2020 voor de 12e keer), "Powered by Rotary Club Heiloo". Er is een wandeltocht van naar keuze 6, 9 of 18 km. De route loopt grotendeels langs verharde wegen. Maar stevige schoenen zijn wel aan te bevelen. De bezienswaardigheden langs de route worden beschreven in een routeboekje. Onderweg zijn er rustpunten. Het is een gezellige gezinswandeltocht door pril groen en langs bloeiende bollenvelden. Het parcours is ook geschikt voor Nordic walkers. Honden aan de lijn zijn welkom. De Run gaat over 2,5 km. Er zijn ook Kidsruns over kortere afstanden. De opbrengst wordt gebruikt om sportbeoefening in het dorp e.o. te stimuleren.

- Al sinds 1987 organiseert de Plaatselijke Wandel Commissie Heiloo jaarlijks eind mei de Avondvierdaagse. Over de mooiste wandelpaden van het dorp en directe omgeving wordt er per avond naar keuze 5, 10 of 15 km gewandeld.

- Beleef de Hunebedspelen in Heiloo (op een zondag in juni). Met onderdelen als speerwerpen, boogschieten en keienrollen, meten stammen zich met elkaar en strijden zij om de gouden, zilveren en bronzen kei. De stammen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld vriendenteams, bedrijven, clubs etc. Een team bestaat uit 7 strijders en een druïde.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In de 12e eeuw was Ter Coulster de residentie van het geslacht Heiloo. Daarna was onder meer de familie Van Cats eigenaar. Sinds 1808 is het in bezit van de familie Fontein Verschuir - van der Feen de Lille. Ter Coulster is het enige nog in particuliere handen zijnde historische landgoed boven het Noordzeekanaal. Het bosonderhoud wordt in eigen beheer uitgevoerd met hulp van vrijwilligers. Het bos is toegankelijk voor wandelaars. In 1808 kocht jhr. mr. Gijsbert Fontein Verschuir, burgemeester van Alkmaar, landgoed Ter Coulster. Hij was gehuwd met Cornelia Frederica de Dieu. Zij bewoonden in Alkmaar het 18e eeuwse Huize De Dieu aan het begin van de Langestraat tegenover de Grote Kerk. Hij was rond die tijd zeer machtig en vond het prachtig om zijn status uit te dragen door de aankoop van Landgoed Ter Coulster. Hij liet er een houten landhuis bouwen nabij de theekoepel. Een landgoed moest vroeger aangekleed worden met symbolen die bijdroegen aan de macht en pracht van de eigenaar. Bij de toegang naar de oprijlaan staan twee (rijksmonumentale) hekpijlers met leeuwen. Na de statige oprijlaan kom je voorbij de Theekoepel, diverse bruggetjes, Ter Coulster Hof en de heuvel met de restanten van de vroegere ijskelder. In het westen zie je vanaf het wandelpad stolpboerderij Betsy's hof liggen.

Wilco en Gijsbert Brouwer de Koning, die de melkveehouderij op boerderij/landgoed Ter Coulster in Heiloo runnen, hebben eind 2019 16,5 hectare natuurgrond van de provincie Noord-Holland gekocht. Het gebied ligt in de nabijheid van hun bedrijf en is onderdeel van de natuurcompensatie voor de toekomstige nieuwe afrit van de A9. De natuurpercelen sluiten goed aan bij hun overige bedrijfsactiviteiten. "We zijn al langer bezig met agrarisch natuurbeheer. Toen deze gronden in de Heilooër Die beschikbaar kwamen, waren we gelijk geïnteresseerd. Het past mooi in het totaalplaatje", zo lichtten de broers toe. "Wij zijn ervan overtuigd dat wij die natuur minstens zo goed kunnen beheren als de natuurorganisaties. En dan ook nog economisch verantwoord. Een deel van het rantsoen kan best uit natuurgras bestaan voor het jongvee en de droge koeien." Met het natuurbeheer levert Ter Coulster gelijk ook een bijdrage aan maatschappelijke wensen, zoals meer biodiversiteit. Ook willen ze de weidevogelpopulatie versterken met beweiding, uitgesteld maaien en het plasdras zetten van percelen. Samen met Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken hebben ze daar een beheerplan voor geschreven.

- De houtwallen in Heiloo zijn vanaf de middeleeuwen in gebruik geweest als erfscheiding. Vaak lopen parallel eraan ook greppels, waarmee de waterhuishouding werd geregeld, vooral van west naar oost over de oude strandwal. Ze hebben ook een ecologische waarde als schuilplaats voor vogels, insecten, salamanders, egels en kikkers. De houtwallen in deze gemeente zijn sinds 2017 extra beschermd. Ontwikkelaars moeten in het vervolg een vergunning aanvragen als ze de houtwallen willen aantasten. De gemeente zal dan hetzij trachten de houtwallen over te nemen, hetzij via een kettingbeding afspraken maken over het behoud van de groenstructuren. In de bestemmingplannen zullen de meest gewaardeerde wallen worden opgenomen als cultuurhistorisch waardevolle elementen.

De gemeente heeft dit ingevoerd nadat er diverse malen ophef was ontstaan omdat houtwallen waren gesneuveld in nieuwbouwplannen. Dat gebeurde met name in de wijken Zuiderloo en Zandzoom, tussen de dorpskernen van Heiloo en Limmen in. De politiek wil op deze manier vooral de houtwallen of -singels aan de zuidkant van het dorp beschermen, maar de regels gelden voor de hele gemeente. Zo zijn er in de oude dorpskern nog twee oude houtwallen; achter de Holleweg en achter de Stationsweg. De huidige eigenaren van de percelen waar ze op liggen hebben er een grote binding mee. De gemeente gaat bekijken of ze als gemeentelijk monument kunnen worden benoemd, om te voorkomen dat ze worden verwijderd als de grond ooit wordt verkocht. Verder zijn er veel houtwallen te vinden op landgoed Nijenburg, maar die waren al 'veilig' omdat het hele landgoed een rijksmonument is. (bron: Noordhollands Dagblad, 25-4-2017)

- De congregatie Broeders van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes bebouwt in de jaren dertig van de 20e eeuw het terrein dat sinds 2015 te boek staat als Landgoed Willibrordus. In 1940 is de katholieke psychiatrische inrichting klaar, inclusief de Willibrordus Kapel. GGZ Noord-Holland-Noord heeft altijd de naam gehad innovatief te zijn op het terrein van hulpverlening. De huidige ontwikkelingen, onder het motto ‘herstellen doe je thuis’, maken dat het landgoed verandert. Eigenlijk is er nu een omgekeerde integratie aan de gang. In het voormalige hoofdgebouw zijn nu 100 bedrijven gevestigd (Willibrordus Business Centrum (WBC)) en de Willibrordus Kapel ontvangt nu, herbestemd tot Cultuurkoepel Heiloo, gasten voor concerten, theater, dans, beeldende kunst en conferenties.

- "In het servicegerichte en betrokken winkelcentrum 't Loo in Heiloo kun je terecht voor dagelijkse boodschappen, veelzijdig winkelen en elkaar ontmoeten bij de horeca. Dichtbij bereikbaar voor kwalitatief en stijlvol genieten! Van dames- en herenmode tot een opticien, juwelier, bloemist en een drogisterij: 't Loo heeft het! Ook op het gebied van food is het winkelcentrum compleet. Bij de supermarkt, slagerij, delicatessenwinkel, wijnspeciaalzaak, vishandel en de brood- en banketbakkers kun je terecht voor zowel de dagelijkse boodschappen als voor exclusieve lekkernijen. Voor, tijdens en na het boodschappen en winkelen kun je elkaar ontmoeten bij de horeca."

- "Landschap Noord-Holland heeft naast de boswachters die onze 97 natuurgebieden beheren onder meer ook een afdeling Groenploeg, die werkt 'in opdracht'. De Groenploeg kreeg een uitnodiging om in te schrijven op het bestek ‘natuurtechnisch maaien van vier percelen in de BUCH-gemeenten’ waarbij twee aannemers twee percelen gegund krijgen. Bij deze aanbesteding ging het om het ecologisch onderhoud van wegbermen en het droge profiel van natuuroevers. De BUCH werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Dit zijn zelfstandige gemeenten maar met één gezamenlijke ambtelijke organisatie. De Groenploeg heeft in juli 2020 twee percelen in de twee laatstgenoemde gemeenten gegund gekregen.

Maaien na de bloeitijd en afvoeren. Jeroen van Egmond is calculator en werkvoorbereider van de Groenploeg: “We zijn super blij met deze grote opdracht in Castricum en Heiloo. We hadden het graag direct voor 4 jaar (2 jaar met een optie op verlenging van 2 keer 1 jaar) jaar gegund gekregen. Dan kun je beter toewerken naar een hoger ecologisch doel. We maaien pas ná de bloeitijd, als de kruiden hun zaad hebben laten vallen. Ook laten we stukken staan voor schuilplaatsen en overwintering van insecten. We gaan in september 2020 met twee of drie ploegen starten en we zijn dan zo’n zes weken bezig. We zijn deze zomer al begonnen met het maaien van de zichthoeken op kruispunten. Bij dit werk gaat de verkeersveiligheid boven ecologie. Zo reëel zijn we natuurlijk ook. Ook de bestrijding van de invasieve Perzische berenklauw pakken we op. Ook belangrijk is te melden dat we voordat we gaan maaien eerst inspecteren of er beschermde flora en fauna aanwezig is en of er een nest ligt. Daar maaien we dan omheen. We voeren het maaisel af, zodat je meststoffen weghaalt en de kruidenrijke bloeiende soorten planten meer kans geeft. Dat heet 'verschralen'."

Meer bloemen is de kroon op ons werk. Bij onze Groenploeg werken meer dan 25 mensen. Zij zijn het hele jaar door met heel diverse soorten natuurbeheer bezig. Van aanleg tot herstel en onderhoud. Het meest tevreden zijn ze over hun werk als na enkele jaren consequent beheer bloemrijke vegetatie terugkeert. Veel verschillende bloeiende kruiden betekent automatisch veel soorten insecten en dus een hogere biodiversiteit. Dan hebben ze hun werk goed gedaan. Dit past goed in onze ambitie 'kwaliteit openbaar groen vergroten'. Meer bloemen, bijen en vlinders. Jeroen van Egmond: “In de herfst van 2020 gaat de BUCH het ecologisch bermbeheer opnieuw voor de komende 4 jaar aanbesteden. We schrijven dan weer in en hopen dan ook de komende jaren weer twee gemeenten gegund te krijgen. We beschouwen het werk dat we dit jaar mogen doen als generale repetitie voor de aankomende aanbesteding. We willen graag een hoge biodiversiteit en dat willen de gemeenten gelukkig ook. Afgelopen jaar is de hele Groenploeg geslaagd voor de Cursus Kleurkeur. Dit is een certificering van Stichting Groenkeur in samenwerking met de Vlinderstichting. We hopen erg dat de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hun ecologische ambitie hoog houden, zodat wij onze kennis in de praktijk kunnen brengen. Ons doel is dat inwoners na vier jaar kunnen genieten van meer bloemen, bijen en vlinders in de gemeentelijke bermen. Dan hebben wij ons werk goed gedaan." (bron: Landschap Noord-Holland, juli 2020)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Van donderdag t/m zondag van 12.00-17.00 uur ben je van harte welkom bij Theeschenkerij De Buitenkans (in De Trog op de Brullaan in Heiloo, tegenover de Brandweer). Ze schenken Fair Trade koffie en de bijzondere witte theesoorten van Jasili. Ze serveren homemade producten zoals (prijswinnende) appeltaart, soep, salades en broodjes. De (biologische) ingrediënten kweken ze zelf of worden door andere zorginstellingen geleverd. Ook kun je bij hen een high tea reserveren of daarvoor een workshop volgen. Theeschenkerij De Buitenkans is een van de vele activiteiten van Stichting De Buitenkans.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Heiloo, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Op de Facebookpagina 'Heiloo in Beeld' brengt fotograaf Iwan Bronkhorst dit dorp in beeld, zowel in foto's als video, geheel in eigen stijl gefotografeerd en afgewerkt. Alhoewel Iwan pas enkele jaren in dit dorp woont, is hij gegrepen door de mooie plekjes die deze omgeving kent. Deze is hij gaan vastleggen en de collectie groeit nog regelmatig.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Heiloo (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Heiloo. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Nieuws: - Heiloo Online.

- Gemeentegids: - In de digitale gemeentegids van de gemeente Heiloo vind je organisaties, verenigingen, instellingen en bedrijven in deze gemeente, met links naar hun websites, voor zover ze die hebben. Hieronder lichten wij er een aantal uit:

- Voortgezet onderwijs: - "PCC Heiloo is de school om de hoek, op het mooiste plekje van het dorp (vinden wij :-). Daarmee wordt die grote stap naar de middelbare school voor jou misschien net iets kleiner. Bovendien heb je buiten alle ruimte om lekker te bewegen. Naast je normale schoolvakken kies je extra’s die jij interessant vindt. Wil je extra veel sporten? Houd je van zingen, dansen en theater? Wil je nog beter worden in Engels? Jij bepaalt hoe je je lesrooster verder invult. Wij vinden het belangrijk dat jij op school lekker in je vel zit. Daar is onze school helemaal op ingesteld. We zijn een overzichtelijke school met alleen eerste- en tweedeklassers. Je zult merken dat je je al snel thuis voelt. We kennen elkaar en geven je veel persoonlijke aandacht. Je komt bij ons op school in een dakpanklas. Dat betekent dat je cijfers krijgt op twee niveaus. We hebben ook een vwo-accentklas en een kaderberoeps-accentklas. De brugklas duurt twee jaar. Je hebt dus alle tijd om je voor te bereiden op de keuzes voor de bovenbouw. Daarna stap je over naar een van onze andere vestigingen in Alkmaar."

- Lezen: - Bibliotheek Heiloo.

- Zorg / woonzorg: - GGZ Noord-Holland Noord heeft in Heiloo een opnamekliniek voor forensische psychiatrie.

- Stichting Zelfstandig Wonen Heiloo is een particulier initiatief van een aantal ouders van jongvolwassenen, die met enige ondersteuning zelfstandig kunnen en willen wonen. Net zoals leeftijdgenoten willen zij als jongvolwassene een goed en gezellig (t)huis, maar ook de keuzevrijheid om te bepalen hoe en met wie ze willen leven. In dit dorp en omgeving bleek er binnen de bestaande voorzieningen nog niet een soortgelijk initiatief gerealiseerd te zijn. Vandaar dat ouders hiertoe eind 2008 het initiatief hebben genomen. Er is gewerkt aan een centraal gelegen, kleinschalige woonvoorziening in de eigen leefomgeving waarbij individuele zelfstandigheid, onderlinge betrokkenheid, maatschappelijke participatie en integratie centraal staan. Deze woonvoorziening met 13 appartementen is eind 2016 in de nieuwe wijk Varne Buiten gerealiseerd.

- "Overkerck in Heiloo is een van de nieuwste woonzorgcentra van ViVa! Zorggroep. Het woord ‘Overkerck’ betekent tegenover de Rooms-Katholieke kerk. Overkerck is van oudsher een rooms-katholiek huis. Tegenwoordig zijn mensen van alle gezindten van harte welkom. Het oorspronkelijke gebouw, met ruimte voor 70 cliënten, dateert van 1962. In 1988 heeft er nieuwbouw plaatsgevonden, maar tijden en wooneisen veranderen. Daarom is in 2017 op vrijwel dezelfde locatie een nieuw woonzorgcentrum gebouwd, met daarin 66 zorgappartementen, die helemaal voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd. Overkerck is gericht op zelfstandig wonen voor ouderen, met allerlei voorzieningen en diensten op maat. Alle appartementen bestaan uit een woonkamer, een slaapkamer en een aparte douche en toilet. Uiteraard kunt u uw eigen meubilair meenemen. Er is een groot gezellig restaurant waar u en uw familie en vrienden goed en gezond kunnen eten. Ook biedt Overkerck een uitgebreid programma aan activiteiten zowel voor de bewoners van Overkerck als voor de overige bewoners in de wijk."

- "Zelfstandig wonen in het centrum van Heiloo, met winkels, bibliotheek, openbaar vervoer, zorg en dienstverlening binnen handbereik? Dat kan aan de Westerweg. Gelegen aan het karakteristieke pleintje Hoog en Laag, tussen woonzorgcentrum Overkerck en de St. Willibrorduskerk. Het winkelcentrum is om de hoek. ViVa! Zorggroep verhuurt hier 14 appartementen, met balkons op het zuiden en zicht op het plein. Een ideale locatie en woning voor mensen die zelfstandig willen blijven wonen, maar wel enige zorg en ondersteuning nodig hebben, of waarbij extra voorzieningen in de woning nodig zijn."

- Welzijn: - Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Heiloo is gevestigd in de bibliotheek. Het VIP: informeert, bemiddelt en adviseert op het gebied van vrijwilligerswerk; brengt vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact; behartigt de belangen van organisaties en vrijwilligers; brengt het vrijwilligerswerk onder de aandacht; biedt scholing en training voor vrijwilligers. Bekijk in dit filmpje wat je hier als vrijwilliger zoal kunt doen.

- Voor mensen met dementie, mantelzorgers, familie en betrokkenen organiseert Alzheimer Noord-Kennemerand Alzheimer Cafés. Onder deskundige leiding worden onderwerpen besproken, waarbij ruimschoots gelegenheid is om vragen te stellen. Je bent welkom zonder opgave. De entree, koffie en thee zijn gratis. Ook in Heiloo is een Alzheimer Café.

- Duurzaamheid: - Heiloo Energie is een in 2012 opgericht onafhankelijk burgerinitiatief. Doel is met en voor de leden energiebesparing te stimuleren, duurzame energie te produceren en duurzame ontwikkeling in het algemeen realiseren. Dat doen ze door burgers, bedrijven en instellingen te informeren waarbij ze samenwerken met een ieder voor kennisontwikkeling en om samen de doelstellingen beter en sneller te realiseren. Het is geen actiegroep; ze werken actief en concreet aan duurzaamheid met enthousiasme als kernkwaliteit.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Heiloo.

Reactie toevoegen