Hijum

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

Hijum kerk uit de 12e eeuw JD [640x480].JPG

Hijum, kerk uit de 12e eeuw

Hijum, kerk uit de 12e eeuw

Hijum klok van de 12e-eeuwse kerk JD [640x480].JPG

Hijum, klok aan de 12e-eeuwse kerk

Hijum, klok aan de 12e-eeuwse kerk

Hijum kerk uit 1877 JD [640x480].JPG

Hijum, de Gereformeerde Bethelkerk uit 1877 is in 2014 aan de eredienst onttrokken

Hijum, de Gereformeerde Bethelkerk uit 1877 is in 2014 aan de eredienst onttrokken

Hijum

Terug naar boven

Status

Hijum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 2017 gemeente Leeuwarderadeel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1431 Hehem, 1484 Hijem, 1579 Hiem, 1664 Hyum, Hyem, 1786 Hyem.

Naamsverklaring
Wel opgevat als de enkelvoudige vorm van heem 'woonplaats, woning', maar getuige de vorm Hehem eerder een samenstelling van heem en de persoonsnaam Haie.(1)

Terug naar boven

Ligging

Hijum ligt N van Stiens, ZW van Hallum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hijum 43 huizen met 310 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 150 huizen met ca. 380 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In Hijum heeft de Aebingastins gestaan, die in de 15e eeuw voor het eerst wordt vermeld.

- Op Skoallestrjitte 9 is van 1732 tot 1779 sprake geweest van een Doopsgezinde Vermaning. Het pand is gesloopt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hijum heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Mariëngaardbrug uit 1931 bij Hege Hearewei 8, en de Hervormde (PKN) kerk (Lege Hearewei 3). De kerk was oorspronkelijk gewijd aan Sint Nicolaas. De romaanse tufstenen kerk uit de 12e eeuw staat op een - vrijwel geheel afgegraven - terp. De eenbeukige kerk heeft een ingebouwde zadeldaktoren in de vorm van een gereduceerd westwerk. In de 15e eeuw is het (vijfzijdig) gesloten koor vernieuwd. Preekstoel met doophek uit de 17e eeuw. Het orgel uit 1913 is gemaakt door Bakker & Timmenga. De kerk is eigendom van Stichting Alde Fryske Tsjerken. De klok heeft een blauwgekleurde wijzerplaat, wat in ons land vrij zeldzaam is.

- In de Gereformeerde (PKN) Bethelkerk (Lege Hearewei 7) uit 1877 is op 5 januari 2014 de laatste eredienst gehouden. De 'Gereformeerde Kerk te Hijum en Finkum' is opgegaan in de Protestantse Gemeente Mariëngaarde. - De kerk staat anno 2019 te koop. De kerk wordt door de makelaar als volgt omschreven: "Ben je al jaren op zoek naar een fraaie creatieve woonruimte met wellicht je eigen theater, toneelschool of expositieruimte? Misschien is deze ruime kerk met aangebouwde potentiële woonruimte iets voor jou? Indeling: Entree via de voorgevel, hal met toegang tot de kerk en balustrade met orgel. De ruime kerk is in totaal 140 m2 en heeft een verhoging met preekstoel. Via de kerk is er toegang tot de achtergelegen hal. Via deze hal bereik je de voormalige woningen alwaar nu een zaal (72 m2) gerealiseerd is. Vanuit de hal is tevens de bijkeuken/stookruimte, bergkast en keuken met buffet te bereiken. Via de bijkeuken is er toegang tot het achtergelegen terras/erf. Via de zaal is er toegang tot de achtergelegen hal met achterentree en dames- en herentoilet. Achter de zaal genaamd "De Ark" is een een bergschuur gelegen.

De kerk is opgetrokken uit dubbele steense muren, heeft een houten vloer en fraaie elementen zoals de hoge gotische ramen en de geveltoren die wordt bekroond door een opengewerkte houten spits. Er is een gewelfd plafond aangebracht, achter in de kerk is een door gebr. Reil uit Heerde gebouwd orgel aanwezig, het dak is met hout beschoten en bedekt met friese golfdakpannen. De Ark is opgetrokken uit steense muren, houten vloeren m.u.v. de bijkeuken, hal en berging (beton). De tussenwanden zijn van hout en van steen, het dak is beschoten en bedekt met holle dakpannen. De ramen en kozijnen zijn van hout en voorzien van enkele beglazing. De achter de woning opgetrokken stenen berging heeft een betonvloer en dak bedekt met verbeterde holle dakpannen." Nou, grijp je kans!

- Van 1901 tot 1940 had Hijum een station aan de spoorlijn Leeuwarden-Anjum. Het stationsgebouw is bewaard gebleven (De Loane 5). Bij het gebouw staan twee spoorbomen als kunstwerk, ter herinnering aan de vroegere spoorlijn.

- Gevelstenen in Hijum.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Pubquiz (op een zaterdag in februari).

- Frogrock (op een zaterdag eind november).

Terug naar boven

Beeld

- In het kader van de vergroting van de gemeente Leeuwarden in 2018 met een aantal omliggende dorpen, heeft Omroep LEO Middelsé informatieve videoreportages gemaakt over die dorpen, waaronder Hijum.

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - Doarpshûs De Kampioen.

- Onderwijs: - "De Arjen Roelofsskoalle is een kleine dorpsschool, met leerlingen uit Hijum en brede omgeving. Onze school is gehuisvest in een mooi nieuw gebouw (2005). Op dit moment hebben wij ongeveer 50 leerlingen op school. We bieden kwalitatief goed onderwijs aan in drie combinatiegroepen en hanteren het continurooster. Ook is de peuterspeelzaal gehuisvest in ons gebouw. Wij zijn algemeen toegankelijk en maken geen onderscheid in levensbeschouwing, geloofsovertuiging, milieu of begaafdheid. Elke mening wordt gerespecteerd en serieus genomen. We leren onze leerlingen daarbij de grondbeginselen van een Vreedzame School. Onze school is genoemd naar de eenvoudige Hijumer boer en sterrenkundige Arjen Roelofs. Hij was niet alleen astronoom, maar had ook grote kwaliteiten als natuur- en wiskundige."

- Muziek: - Fanfare Crescendo is opgericht in 1930 en is er van en voor de dorpen Hijum en Feinsum.

- Sport: - Kaatsvereniging 'In nij begjin' is er voor de dorpen Hijum en Feinsum.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hijum.

Reactie toevoegen