Hoekens

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Hoekens

Terug naar boven

Status

- Hoekens is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- De buurtschap Hoekens valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Reahûs.

- De buurtschap Hoekens heeft, als een van de weinige buurtschappen in de voormalige gemeente Littenseradiel, geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Hoekens ligt 1 km W van het dorp Reahûs, 1 km ZO van het dorp Hidaard en 1,5 km ONO van buurtschap De Kliuw, aan de Sânleansterdyk, ter plekke en N van een lichte kromming in deze verder rechte dijk (bij huisnummer 7), vlak voor deze dijk, vanuit Reahûs gezien, Doniadyk gaat heten.

- Een opvaart stroomt vanuit Hoekens naar de Hidaardervaart, N van de buurtschap.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Hoekens niet apart vermeld. In dat jaar staat het dorp waar de buurtschap tegenwoordig onder valt, Reahûs, zélf nog te boek als buurtschap en wel van het dorp Oosterend. Reahûs had toen slechts 5 huizen, dus mogelijk werd Hoekens toen tot Hidaard gerekend, dat toen 23 huizen had. Tegenwoordig omvat de buurtschap slechts 3 huizen: Groot Hoekens en Klein Hoekens, en het huis Z van het eerste huis. De buurtschap zal een handvol inwoners hebben.

Terug naar boven

Geschiedenis

Hoekens lag binnen de dijken van het 'Eiland van Oosterend' (thans officieel Easterein geheten) en was daarbinnen deel van het Wynser Vierdel (waarmee niet het huidige dorpje Wyns wordt bedoeld, dat niet echt in de buurt ligt, maar een boerderij Wyns Z van Easterein).

De twee boerderijen van de buurtschap liggen aan de noord- en zuidzijde van de rand van een terp. In (1) komt de plaatsnaam Hoekens niet voor, hoewel deze ook dit soort mini-buurtschapjes toch doorgaans wel vermeldt. Op de kaart van Eekhoff (1851) komt de noordwestelijke boerderij voor als Klein Hoekens en de zuidoostelijke als Groot Hoekens. Rond 1700 worden beide voor het eerst als zodanig vermeld. In 1529 wordt ter plekke al een Hoeckenster State vermeld.

Op de kaart van 1928 worden de panden nog niet als buurtschap vermeld, hoewel het buurtje vanaf 1451 al voorkomt onder de naam Huckens. In de atlassen van 1990 en later, ook in de recente Topografische atlas Friesland (2), worden de panden wel als buurtschap Hoekens vermeld.

Reactie toevoegen