Kalsdonk

Wijk
Roosendaal
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Kalsdonk

Terug naar boven

Status

Kalsdonk is een voormalige buurtschap, thans wijk in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Roosendaal. T/m 1996 gemeente Roosendaal en Nispen.

Terug naar boven

Ligging

De wijk Kalsdonk ligt in het N van de stad Roosendaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De wijk Kalsdonk telt ca. 3.400 huizen met ca. 7.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De huidige wijk Kalsdonk wordt voor het eerst genoemd in 1266. Toen was het samen met Langdonk en Hulsdonk een buurtschap die eigendom was van de abdij van Tongerlo. In dat jaar vroegen de bewoners van de genoemde buurtschappen aan de abt van Tongerlo om een eigen kerk. De kerk in Nispen die men bezocht, lag ver weg en was door slechte en onveilige wegen moeilijk te bereiken. De buurtschappen lagen op landruggen (donken genaamd) en waren omgeven door lage, moerassige gronden. Op de hoge gronden werd landbouw bedreven en op de lagere weiden hoedde men het vee. De opbrengsten van landbouw en veeteelt waren vooral voor het eigen gebruik en de eventuele overschotten verkocht men in de buurt van de nieuwe kapel aan de Markt. Later, in de 16e eeuw, kwam daar de turfwinning bij.

Rond die tijd lagen de woningen vooral langs de Gastelseweg. De Kalsdonksestraat was de weg naar Kalsdonk. In de Tachtigjarige Oorlog (die eindigde met de Vrede van Munster in 1648) was er sprake van pestepidemieën en plunderende en muitende soldaten die de boeren lastigvielen. Na laatstgenoemd jaar ging het beter en ontstonden er bierbrouwerijen, kant- en linnenweverijen en leerlooierijen. Begin 19e eeuw was er ook een korenmolen.

Pas in 1851 ging Kalsdonk officieel deel uitmaken van de gemeente Roosendaal en Nispen. Men bleef desondanks sterk gericht op de eigen buurtschap en ging alleen naar Roosendaal om inkopen te doen. De eigen Kalsdonkse kermis stamt nog uit deze tijd en geeft aan dat het een aparte gemeenschap was. In 1854 sneed de nieuwe spoorlijn naar Breda de hechte gemeenschap in tweeën. In de tweede helft van de 19e eeuw ontstonden er mede als gevolg van de spoorlijn allerlei fabrieken, zoals (1870) de rijststijfselfabriek van Heumann aan de Bredaseweg en een beetwortelsuikerfabriek aan de Vliet. Daarnaast verschenen er smederijen, koperslagerijen en tabakverwerkende bedrijven. Vóór de Eerste Wereldoorlog vestigden zich er verder onder meer Van Gend en Loos, de Red-Band fabriek, de VERO-borstelfabriek en Indiana-rubber. In het gebied dat thans wordt aangeduid als Groot-Kalsdonk woonden voor 1940 al zo’n 2.000 mensen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het voetbalstadion De Luitert van de toenmalige eerstedivisieclub RBC is in 2001 afgebroken en in 2000 vervangen door een nieuw complex op Borchwerf. In juni 2011 is RBC failliet gegaan en opgeheven. In december 2011 is RBC opnieuw opgericht als amateurvoetbalclub.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De voormalige Heilig Hartkerk heeft enkele jaren leeggestaan maar is in 2010 verbouwd en herbestemd tot gezondheidscentrum, en is daarmee gelukkig gered van de sloop.

Reactie toevoegen