Koekangerveld

Plaats
Dorp
De Wolden
Drenthe

koekangerveld plaatsnaambord.jpg

Koekangerveld is een dorp met een eigen bebouwde kom, maar ligt voor de postadressen 'gemakshalve' 'in' buurdorp Koekange

Koekangerveld is een dorp met een eigen bebouwde kom, maar ligt voor de postadressen 'gemakshalve' 'in' buurdorp Koekange

Koekangerveld

Terug naar boven

Status

- Koekangerveld is een dorp* in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente de Wijk.

* Gezien de grootte of beter gezegd 'kleinte' van de plaats, zou je geneigd zijn het een buurtschap te noemen, maar de inwoners spreken zelf van een dorp, met dorpshuis, Dorpsvisie en dergelijke, dus conformeren wij ons daaraan.

- Het dorp Koekangerveld heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Koekange. Het dorp heeft wel officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en heeft dus een eigen bebouwde kom, met 30 km-zone.

Terug naar boven

Ligging

Koekangerveld ligt NO van De Wijk en Koekange, O van Ruinerwold, rond de Ruinerweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Koekangerveld omvat ca. 50 huizen met ca. 120 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Koekangerveld is ontstaan door heideontginningen. Het oostelijk deel van het veld is in 1939-1940 in het kader van de werkverschaffing in cultuur gebracht. Hierdoor ontstond nabij een schooltje aan de rand van het heidegebied de huidige nederzetting.

Drievoudige roofmoord
Het dorp is 'beroemd' door een drievoudige roofmoord die hier in 1909 heeft plaatsgevonden (en waarvan de dader(s) nooit is/zijn gevonden). Er zijn ansichtkaarten van uitgegeven en er zijn zelfs liedjes over gemaakt, die op markten en kermissen werden verkocht. - Nadere informatie over de moorden te Koekangerveld.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Openbare basisschool De Veldkei heeft in 2005 haar deuren moeten sluiten omdat het aantal leerlingen onder de minimumnorm kwam. Het gebouw is verkocht, op deze plek zijn 3 appartementen gerealiseerd.

- In 2013 is de Dorpsvisie Koekangerveld verschenen.

- Op de helaas niet meer bestaande site Voordebuurt.nl stond een interview met Christel Vandermaelen, volgens het artikel "initiatiefnemer van van alles en nog wat in Koekangerveld", over actuele ontwikkelingen in het dorp. Eén mooi citaat uit dit artikel uit 2016 hebben we gelukkig opgeslagen en kunnen we dus hier nog weergeven: "Ons dorp is een actief dorp. De inwoners pakken van alles samen op. Ze leggen samen een belevingspad aan, bouwen hun eigen dorpshuis, en willen samen energieneutraal worden. Want, vinden ze in dit dorp, door veel samen te doen kijk je ook meer naar elkaar om. En daar gaat het uiteindelijk om!"

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 2013 is een gedenkteken geplaatst op de plek waar het boerderijtje heeft gestaan waar in 1909 de drievoudige moord is gepleegd (zie verder bij Geschiedenis).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "In 2010 hebben we mogelijkheden verkend om van het terrein ten oosten van ons dorp een mooi Struunpad te maken. Het terrein is uitgebreid verkend en de mogelijkheden zijn in kaart gebracht. Vervolgens is met de eigenaren van de percelen, gemeente De Wolden en Staatsbosbeheer, overleg gevoerd. Aan de hand van de gesprekken met deze instanties is een plan opgesteld. In maart 2011 is begonnen met de aanleg. De officiële opening heeft plaatsgevonden op 15 september 2012: het Struunpad Koekangerveld is gereed om door jou ontdekt te worden. Je bent van harte welkom!

Natuur en landschap zijn om van te genieten! Lekker struinen door een prachtig natuurgebied over onverharde paden... Aanleg en onderhoud van landschapselementen is bijzonder belangrijk. De betrokken vrijwilligers hebben hier veel werkzaamheden voor verricht en zijn nóg altijd bezig om van ons Struunpad Koekangerveld een natuurlijke belevenis met een educatief en speels karakter te maken. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen kunnen genieten van onze unieke omgeving. De route bestaat al uit verschillende wandelpaden en leerzame objecten, maar het kan natuurlijk altijd nog meer en beter...

De start van het Struunpad is bij het infobord bij Dorpshuis De Veldhoek aan de Ruinerweg in Koekangerveld. Op het infobord staat de gehele route aangegeven. De route is duidelijk gemarkeerd, dus verkeerd lopen is niet mogelijk. Diverse objecten op de route zijn voorzien van informatieborden. Sommige informatieborden zijn voorzien van QR-codes (quick response). Met een smartphone en geschikte app is het mogelijk om meer informatie over bepaalde objecten op te vragen. De lengte van de route is ongeveer 1 kilometer en is ook geschikt voor kinderen. Tijdens de route is er voldoende zitgelegenheid om even te genieten van de prachtige omgeving. Er wordt nog onderzocht of de route in de toekomst kan worden uitgebreid naar de westkant van het dorp. Wil je als groep, onder leiding van een gids, het Struunpad bezoeken? Ook dat is mogelijk. Tijdens de wandeling word je geïnformeerd over het ontstaan en de aanleg van de verschillende onderdelen. De rondleiding duurt ongeveer 90 minuten."

Je kunt hier lekker struinen door een prachtig natuurgebied over onverharde paden. Het Struunpad is een initiatief van de Belangengroep van het dorp, die met behulp van uitsluitend vrijwilligers een stuk openbaar groen van de gemeente en een stuk ruilverkavelingsbos van Staatsbosbeheer heeft omgevormd tot een aantrekkelijk wandelgebied met een grote belevingswaarde. Langs het Struunpad zijn drie poelen uitgegraven, elk in een andere ondergrond, waardoor zich verschillende biotopen ontwikkelen, elk met een eigen vegetatie en fauna. Met de uitgegraven grond is een insectenwal en een uitkijkheuvel opgebouwd.

Ook een bijenhotel en twee ringslangbroedhopen maken deel uit van het pad. Talloze stinzenplanten, inheemse bomen en struiken zijn geplant en duizenden bloembollen gepoot. Langs het pad zijn ook culturele aspecten aangelegd. Zo is er bijvoorbeeld een analemmatische zonnewijzer en er zijn natuurlijke speelelementen voor de kinderen geplaatst. In 2013 is Koekangerveld in de Kern met Pit-wedstrijd met het Struunpad winnaar geworden in Drenthe en landelijk heeft zij er de 3e prijs mee gewonnen.

"Struunpad goes Royal. Op 28 mei 2013 bezocht het koninklijk paar de provincies Groningen en Drenthe. Rond 14.15 uur werden ze, onder bijna zomerse omstandigheden, verwacht op de Brink in Dwingeloo. Iedereen die contact heeft met het koninklijk paar is van tevoren gescreend en kreeg een badge of polsbandje uitgereikt. Alleen mensen met een badge mochten zich binnen de hekken begeven en contact hebben met de koning en koningin. Zo rond 11.00 uur mocht niemand meer het binnenterrein op of af en werd er een generale repetitie gehouden om het bezoek vlekkeloos te laten verlopen. Daarna was het wachten op de komst van het koninklijk paar. Struunpad Koekangerveld was als derde, van de twaalf gemeenten, aan de beurt om een presentatie te geven van de droom van gemeente De Wolden. Volgens het tijdschema van de provincie hadden we daar twee minuten voor...

Als Willem-Alexander en Màxima door burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld begeleid worden naar de presentatie van het Struunpad, is er een hartelijke kennismaking. In zeer korte tijd wordt het koninklijk paar uitgelegd wat het Struunpad is en waarom gemeente De Wolden Struunpad Koekangerveld als afgevaardigde namens de gemeente heeft gekozen. ‘Kracht in de buurt’ en ‘Actief en betrokken’ zijn de kernwoorden waar De Wolden het Struunpad mee symboliseert. Een burgerinitiatief, zonder belangrijke rol voor de gemeente, om de eigen leefomgeving te verbeteren. Het koninklijk paar toonde zich zeer geïnteresseerd en stelde vragen. Aan het eind van het miniatuur-Struunpad werd een ingelijste oorkonde overhandigd. Hierop staat te lezen dat er een Koningslinde op het Struunpad wordt geplant ter herinnering aan het bezoek aan Drenthe en het miniatuur-Struunpad. Na 2.30 minuut zat onze tijd er alweer op en vervolgde het koninklijk paar haar route langs de overige gemeenten." - Klik hier voor foto’s van de presentatie aan het koninklijk paar. - Klik hier voor een filmpje van de presentatie.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Koekangerveld, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Koekangerveld.

- Belangenorganisatie: - "Via onze website willen wij, Belangengroep Koekangerveld en omstreken, onze leden en andere inwoners van ons dorp en omstreken informeren over onze activiteiten. Je kunt op de site allerlei nieuws aantreffen, bijvoorbeeld over actuele ontwikkelingen in de gemeente die betrekking hebben op ons dorp, plannen van de provincie en dergelijke. Als Belangengroep zijn wij aanspreekpunt en gesprekspartner voor de gemeente. Maar, wij kunnen die taak alleen goed uitvoeren als jij ons laat weten wat jíj vindt van allerlei ontwikkelingen. Wij zijn vertegenwoordigers van het dorp en wij hebben dus ook jouw mening nodig om onze rol goed te kunnen vervullen en de gemeente te laten weten wat er in ons dorp leeft."

- Dorpshuis: - Met het sluiten van de basisschool in 2005, verdween ook het dorpshuis, omdat dat in een deel van het schoolgebouw was ondergebracht. Daardoor had het dorp sindsdien geen enkele voorziening en ontmoetingsgelegenheid meer, en dat kon natuurlijk niet zo blijven. Daarom hebben de dorpelingen samen met het lokale bouwbedrijf in 2010 een nieuw Dorpshuis De Veldhoek gerealiseerd. In 2011 heeft het dorp hiermee de Kern met Pit-trofee gewonnen. Vooral bij grotere activiteiten was het pand toch wat aan de krappe kant. Daarom hebben ze er in 2016 een serre van 11x4 meter aangebouwd.

- Sport: - Klootschietvereniging KSV Koekange zou gezien hun vestigingsplaats eigenlijk KSV Koekangerveld moeten heten, maar gezien de postadres-plaatsnaam Koekange heeft men die naam kennelijk gehanteerd.

Reactie toevoegen