De Wolden

Gemeente
De Wolden
Drenthe

De Wolden

Terug naar boven

Status

- De Wolden is een gemeente in de provincie Drenthe. De gemeente De Wolden is in 1998 ontstaan uit een samenvoeging van de gemeenten Ruinen (grotendeels), Ruinerwold, de Wijk en Zuidwolde. Toen zijn ook, door middel van grenscorrecties, delen van de gemeente Ruinen, met name een deel van het buitengebied van het dorp Ruinen, met daarin delen van de buurtschappen Benderse en Witteveen, en een deel van het buitengebied van het dorp Pesse, met daarin een (klein) deel van de buurtschap Kraloo (bij Eursinge bij Pesse), overgegaan naar de tegelijkertijd gevormde gemeente Westerveld; ook tegelijkertijd zijn aanzienlijke delen van de gemeente Ruinen, ook door grenscorrecties, naar de toen vergrote gemeente Hoogeveen overgegaan, met name delen O van de A28 (met daarin onder andere de dorpskern van Pesse) en Z van de N375; de rest van de gemeente Ruinen is toen overgegaan naar de gemeente De Wolden. Hoofdplaats van de gemeente is het dorp Zuidwolde.

- De gemeente De Wolden omvat de dorpen Alteveer-Kerkenveld (grotendeels, formeel zijn dit twee dorpen, in de praktijk is het een tweelingdorp), Ansen, Berghuizen, de Wijk, Drogteropslagen, Echten, Fort, Koekange, Koekangerveld, Linde, Oosteinde, Ruinen (grotendeels), Ruinerwold, Veeningen en Zuidwolde, en de buurtschappen Anholt, Armweide, Bazuin, Benderse (grotendeels), Blijdenstein, Bloemberg, Braamberg (deels), Broekhuizen (deels), Buitenhuizen, De Stapel, De Stuw, De Tippe (deels), De Weide, Drogt, Eemten, Engeland, Eursinge, Gijsselte, Haakswold (grotendeels), Haalweide, Hees, Hoge Linthorst, Kraloo (bij Eursinge bij Pesse; grotendeels), Kraloo (bij Ruinerwold), Leeuwte, LinderveldLubbinge, Lunssloten, Middelveen, Nolde, Noordwijk, Oldenhave, Oshaar, Oud Veeningen, Paardelanden, Pieperij, Rheebruggen, Ruinerweide, Schottershuizen, Schrapveen, Steenbergen, Struikberg, Ten Arlo, Vuile Riete, Weerwille, Wemmenhove en Witteveen (deels). Dit zijn 16 dorpen* en 47 buurtschappen in totaal. In sommige media staat vermeld dat Bultinge ook nog een buurtschap zou zijn in deze gemeente. Dat is echter geen buurtschap meer. Hoe dat zit kun je lezen onder Eursinge, waar het in is opgegaan.
* De gemeente stelt op haar site dat zij 17 dorpen zou hebben. Dat komt omdat zij ook de buurtschap Eursinge in die lijst heeft opgenomen. Kennelijk denkt de gemeente - een vaker voorkomend misverstand - dat een plaats met een eigen postcode en dus postale plaatsnaam dan ook per definitie wel een dorp zal zijn. Maar ook enkele honderden buurtschappen in ons land hebben destijds een eigen postcode en postale plaatsnaam gekregen (eigenlijk hadden álle 4.000 buurtschappen dat moeten krijgen, maar de meeste gemeenten hebben hun buurtschappen voor de postadressen 'administratief gemakshalve' onder een nabijgelegen dorp of stad 'weggemoffeld'). Eursinge is er daar een van. En dat is, met slechts ca. 20 huizen en zonder verder enige voorziening, toch echt een buurtschap en geen dorp.

- Wapen van de gemeente De Wolden.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente De Wolden.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente De Wolden ligt Z van het Nationale Park Dwingelderveld en de dorpen Diever en Dwingeloo, Z en ZW van het dorp Beilen, W en Z van de stad Hoogeveen en de dorpen Pesse, Fluitenberg, Hollandscheveld en Elim, W van de dorpen Schuinesloot en Slagharen en de stad Coevorden, NW van de steden Hardenberg en Gramsbergen, N en NW van de dorpen Dedemsvaart en Balkbrug, N en NO van het dorp Oud Avereest, O en N van het dorp IJhorst, O en NO van het dorp Staphorst, ZO, O en NO van de stad Meppel en het dorp Nijeveen en ZO van de dorpen Darp, Havelte en Uffelte en de stad Steenwijk. De hoofdplaats Zuidwolde ligt ZO in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente heeft ca. 10.000 huizen met bijna 24.000 inwoners. Volgens dit artikel van RTV Drenthe d.d. 20-10-2015 "heeft gemeente De Wolden heeft de X-factor, tenminste als het om wonen gaat. Terwijl veel gemeenten in Drenthe 'krimpen', heeft deze gemeente al jaren een verhuisoverschot. Sinds 2008 zijn er ongeveer 6.000 mensen van buitenaf in de gemeente komen wonen en zijn er minder inwoners vertrokken. Dat is bijzonder voor een plattelandsgemeente in Nederland, blijkt uit gegevens van alle gemeentelijke basisadministraties." Inwoners roemen de aspecten rust en ruimte, het afwisselende landschap, de voorzieningen, en de nabijheid van de snelwegen A28 en A32, waardoor je zo in de rest van Nederland bent. Drenthe in het algemeen en ook deze gemeente is nog altijd populair bij gepensioneerden die gaan 'Drentenieren', de huizen kosten er minder dan gemiddeld, en: "We hebben bouwplannen met relatief veel sociale huurwoningen en starterswoningen. Dat zijn de woningen waar jongeren willen wonen. Ook komen veel jongeren, die eerst de gemeente hebben verlaten, terug naar het platteland", aldus wethouder Ten Kate.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In het gemeentearchief van De Wolden, gevestigd in het gemeentehuis (Raadhuisstraat 2, Zuidwolde) kun je terecht voor documenten uit het verleden, bijvoorbeeld doop-, trouw- en overlijdensakten en andere documenten in verband met stamboomonderzoek. Er is altijd een medewerker aanwezig om je op weg te helpen en vragen te beantwoorden. De studiezaal genealogie is elke woensdag open op afspraak van 09.00-12.30 uur. Voor het maken van een afspraak kun je mailen naar info@dewoldenhoogeveen.nl.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De winkeliers van Ondernemersplatform De Wolden werken sinds 2016 samen met de gemeente aan een toekomstvisie. Winkelgebieden moeten als een coöperatie samen een visie en strategie opstellen, zo stelt MKB-Noord in het 'Onderzoek vitale noordelijke dorpen en steden', dat hiervoor een stappenplan geeft. De bedreigingen zijn legio: Krimp, vergrijzing, de crisis, veranderd koopgedrag. Ook de mogelijke komst van een Factory Outlet Center in Assen is een bedreiging, zeker voor de kledingwinkels in Zuidwolde. "En in Steenwijk zijn ze bezig met een hypermarkt, dat is 25 kilometer van Ruinerwold en dat zal de ondernemers omzet kosten", aldus Sietze Koetsier van het Ondernemersplatform, een van de 20 deelnemers die als klankbord diende in het onderzoek. "Je moet uitgaan van je eigen kracht. Als je zomers wat toeristische aanloop hebt dan zoek je het als dorp in wat kleine winkels met leuke dingen. Maar voor een dorp als Ruinerwold is het belangrijk dat mensen er ook de dagelijkse boodschappen kunnen doen." De coöperatieve samenwerking tussen winkeliers betekent ook dat winkeliers hun eigen toekomstplan zullen moeten willen delen. "Je moet van de winkeliers die er nog zijn, weten hoe ze denken dat ze er over zeg 10 jaar voorstaan. Als ze bijvoorbeeld geen opvolging hebben, dan moeten we nu al gaan nadenken over de invulling die we daaraan gaan geven", aldus Koetsier. (bron)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Concours Hippique CH De Wolden (juli, in 2020 voor de 16e keer) is een paardensportevenement op het hoogste niveau. Volgens de site van het evenement is het "het mooiste outdoor concours van Noord Nederland". Het twee weken durende evenement (2 x 4 dagen), dat ca. 17.000 bezoekers trekt, wordt georganiseerd op het prachtige concoursterrein van oud-international Jan Broek in Veeningen. Topruiters en -amazones uit ca. 30 landen tonen hun kunnen. Traditioneel is er op de eerste zaterdagavond van het concours de Summer Sale. Tijdens deze sale worden veulens en springpaarden verkocht aan de hoogste bieder. Veel fokkers en handelaren komen hier op af. De springpaarden worden verkocht voor een gemiddelde verkoopprijs van ca. €50.000. Tijdens het achtdaagse evenement komen ongeveer 1200 paarden in de ring.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Er zijn 3 Zwembaden in gemeente De Wolden (in Ruinen, de Wijk en Zuidwolde).

- Leden van Muziekvereniging Bergklanken uit Berghuizen / Ruinerwold hebben een aantal jaren geleden de verkoop van tweedehands goederen op zich genomen om de vereniging financieel te steunen. Al snel loopt dit, in de goede zin des woords, 'uit de hand'. Daarom wordt Stichting AMKS (Actief voor Muziek, Kerk en Samenleving) opgericht. Ze huren de helft van een bedrijfspand in Ruinerwold en beginnen een kringloopwinkel. Ook dit loopt als een tierelier, dus huurt men nu het gehele pand, en is Kringloopwinkel De Wolden (Hoge Akkers 2) vergelijkbaar met een echt 'warenhuis' met alles erop en eraan. Er is een ruimte sortering huishoudelijke artikelen, bedden, (tuin)meubels, kleding etc., alles voor schappelijke kringloop-prijzen.

Niet alleen de muziekvereniging wordt nu ondersteund, maar ook de 5 diaconieën van de kerken in Berghuizen, Koekange en Ruinerwold. De diaconieën steunen een ieder die hulpbehoevend is. Zij overleggen aan het stichtingbestuur periodiek een lijst met de goede doelen die zij gesteund hebben. Zo weten alle vrijwilligers waar het geld van de kringloop naar toe is gegaan. De lijst hangt ook in de winkel zodat ook de klanten weten welke goede doelen gesteund worden. Alle medewerkers van Kringloopwinkel De Wolden, inclusief het stichtingsbestuur, bestaan louter uit vrijwilligers. Zij doen het werk voor een kerststol met boter en een gezamenlijke bijeenkomst met Nieuwjaar.

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente De Wolden. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Nieuws: - Nieuws uit de kernen van gemeente De Wolden. - Nieuws uit de kernen van deze gemeente op Facebook.

- Welzjn: - Welzijn De Wolden is een onderneming voor zorg en welzijn, waar buurtwerkers werken voor alle inwoners van deze gemeente. Voorheen werkten ze met termen als opbouwwerk, ouderenwerk, jongerenwerk en maatschappelijk werk. In 2014 is de omslag naar buurtgericht werken tot stand gekomen. De buurtwerkers van nu hebben allen wel hun eigen specialisme, zoals maatschappelijk werk, ouderenwerk, mantelzorgondersteuning, jongerenwerk, opbouwwerk enz., maar zijn inmiddels ook breed inzetbaar. Ze werken op 2 gebiedsgebonden locaties: vanuit ontmoetingscentrum De Boerhoorn in Zuidwolde en ontmoetingscentrum De Havezate in De Wijk. De buurtwerkers zijn het vaste aanspreekpunt voor inwoners. Elk dorp heeft een eigen buurtwerker. Zo kun je altijd in de buurt om ondersteuning of hulp vragen.

- Kunst en cultuur: - Cultureel Platform De Wolden zet zich in voor de groei en bloei van kunst en cultuur in deze gemeente. Het is een platform van en voor inwoners. Het Cultureel Platform fungeert zelfstandig en onafhankelijk. Taken van het Cultureel Platform: cultuur in de gemeente op de kaart zetten door het culturele leven in de gemeente te stimuleren; aanspreekpunt zijn voor culturele instellingen, verenigingen en kunstenaars binnen de gemeente; het college van B&W gevraagd en ongevraagd adviseren over beleidsaangelegenheden in het kader van kunst en cultuur; het bevorderen van cultuuronderwijs op de basisscholen via een doorlopende leerlijn. een databestand van alle culturele activiteiten, verenigingen en personen opzetten, zodat deze gemakkelijk te vinden zijn voor organisatoren van evenementen of activiteiten; vergroten van de bekendheid bij het publiek van het cultureel aanbod aan verenigingen, musea en georganiseerde evenementen, door de maandelijkse publicatie van een culturele agenda en door gebruik te maken van de social media w.o. een eigen website; het mede organiseren van gemeentebrede culturele initiatieven; bevorderen van de samenwerking tussen culturele verenigingen in diverse kernen.

- Glasvezel: - In 2016 is in deze gemeente gestart met de aanleg van het op dat moment snelste glasvezelnetwerk van Nederland. Gedeputeerde Henk Jumelet: "Door samen te werken bereik je meer. Bewonersinitiatief Glasvezel De Wolden is hier het levende bewijs van." Directeur van aandeelhouder Rendo, Eddy Veenstra: "Een goede infrastructuur is nu en in de toekomst van groot belang. Denk aan de werkgelegenheid en de leefbaarheid op het platteland. Energie en dataverkeer zullen elkaar in de toekomst ook steeds meer versterken." Alle inwoners van deze gemeente (ca. 10.000 huishoudens) zijn gratis aangesloten, ook alle bewoners van de buitengebieden. Het project is eind 2019 gereedgekomen.

Reactie toevoegen