Bazuin

Plaats
Buurtschap
De Wolden
Drenthe

bazuin_boerderij_bazuinerend.jpg

Boerderij Bazuinerend, Z van buurtschap Bazuin, was in 1939 een van de eerste boerderijen aan de ZW rand van het Bazuinerveld, dat toen nog ontgonnen moest worden.

Boerderij Bazuinerend, Z van buurtschap Bazuin, was in 1939 een van de eerste boerderijen aan de ZW rand van het Bazuinerveld, dat toen nog ontgonnen moest worden.

bazuin_op_kaart_ca._1950_kopie.jpg

Boerderij Bazuinerend, afgebeeld in de ZW hoek van deze kaart anno ca. 1950, is genoemd naar de ligging aan het ZW uiteinde van de vroegere marke Bazuin. Er liep een pad langs naar het Overijsselse Oud-Avereest, waar men naar de kerk kon. (© Kadaster)

Boerderij Bazuinerend, afgebeeld in de ZW hoek van deze kaart anno ca. 1950, is genoemd naar de ligging aan het ZW uiteinde van de vroegere marke Bazuin. Er liep een pad langs naar het Overijsselse Oud-Avereest, waar men naar de kerk kon. (© Kadaster)

bazuin_kaart_2018_kopie.jpg

Vandaag de dag ziet het Bazuinerveld er heel anders uit; het gebied is rationeel verkaveld t.b.v. de landbouw, en boerderij Bazuinerend ligt nu aan de Meeuwenweg en wordt nu als behorend tot de ZO uitloper van het dorp Fort beschouwd. (© Kadaster)

Vandaag de dag ziet het Bazuinerveld er heel anders uit; het gebied is rationeel verkaveld t.b.v. de landbouw, en boerderij Bazuinerend ligt nu aan de Meeuwenweg en wordt nu als behorend tot de ZO uitloper van het dorp Fort beschouwd. (© Kadaster)

Bazuin

Terug naar boven

Status

- Bazuin is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente Zuidwolde.

- De buurtschap Bazuin valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zuidwolde.

- De buurtschap Bazuin heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Bezoen.

Oudere vermeldingen
1415 Byzueden, 1418 by Suden, by Zuden, 1485 Bezueden, 1515 Besuen, 1634 Besuyden, 1648 Basuyen, 1773 Basuien, 1840 Basum, Bassen, 1851-1855 Bazuin.

Naamsverklaring
De oorspronkelijke naam, met de betekenis 'ten zuiden van', is door reïnterpretatie gekoppeld aan het muziekinstrument bazuin. Het zelfstandig naamwoord, waarop deze aanduiding betrekking heeft, is verloren gegaan (vergelijk het gebruik in Bezuidenhout en in 918-948 kopie 11e eeuw bisuthan Flieta, de Vliet, waterloop in Rijnsburg). De geslachtsnaam Bezoen heeft dezelfde oorsprong.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bazuin ligt ZW van het dorp Zuidwolde, rond het, vanuit Zuidwolde gezien, einde van de Kerkweg en de haaks daarop lopende Bazuinerweg. De buurtschap ligt verder ZO van het dorp Veeningen, ONO van het dorp Fort, NO van het dorp Oud Avereest, NNO van het dorp Balkbrug, en NW van het dorp Linde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Bazuin 6 huizen met 37 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts enkele huizen en een enkel bedrijfsgebouw, met ca. 10 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het Bazuinerveld, Z van buurtschap Bazuin, is pas in de jaren vijftig van de 20e eeuw ontgonnen tot landbouwgrond. Voorheen was dat nog 'woeste grond', zoals men dat toen noemde. Een van de eerste panden aan de Z rand van het gebied was de in 1939 gebouwde boerderij Bazuinerend (Meeuwenweg 15) (zie foto), die toen nog aan een pad lag dat vanuit de buurtschap naar het Z tot aan het Overijsselse dorp Oud-Avereest liep, zodat de omwonenden daar naar de kerk konden. Om het riviertje de Reest over te steken, dat hier de grens vormt tussen de provincies Drenthe en Overijssel, lag en ligt daar nog altijd een bruggetje met de naam Kerkvonder. Tegenwoordig is het pad op diverse punten onderbroken: N van boerderij Bazuinerend in het kader van de verkaveling voor de landbouw, Z ervan ontbreekt een stuk tussen de natuurreservaten Meeuwenveen en Takkenhoogte. Maar Z daarvan kun je zo te zien nog altijd langs boerderij De Wildenberg over de Kerkvonder over de Reest naar het dorpje Oud-Avereest.

Boerderij Bazuinerend staat op de inventarisatie met cultuurhistorisch waardevolle panden van de gemeente De Wolden. Dat geldt ook voor de nabijgelegen, even oude panden op Meeuwenweg 14 en 26. De panden op nrs. 14 en 15 worden in dat rapport aangemerkt als "Relatief zeldzaam vanwege de combinatie van gaafheid, typologische herkenbaarheid en representativiteit voor de ontwikkelingsgeschiedenis van Fort". Gezien de naam van de boerderij en de oude wegenstructuur zoals vermeld in de vorige alinea, zal boerderij Bazuinerend oorspronkelijk beschouwd zijn geweest als het meest Z gelegen pand van het grondgebied van buurtschap Bazuin. Gezien de huidige wegenstructuur wordt het pand tegenwoordig beschouwd als behorend tot de ZO uitloper van de bebouwing van het dorp Fort.

De naam Bazuinerend zal ook geduid hebben op het feit dat hier de Z grens lag van de marke van de buurtschap. Iets Z van de boerderij ligt in dat kader een markesteen, die de grens aangaf tussen de marken Bazuin in het N, Nolde in het Z en O en Bloemberg in het W (zie de rechterkolom onder de link).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De direct N van buurtschap Bazuin gelegen Bazuineresch vormt samen met de N aangrenzende Drogteresch een natuurgebied van 2 ha, in bezit van Het Drentse Landschap, dat ook elders op de Zuidwolderrug en in het beekdal van de Reest veel bezittingen heeft. Ook op de 2 km ZZO gelegen Nolderesch liggen bezittingen van het Drentse Landschap. Z van de buurtschap ligt landbouwgebied het Bazuinerveld.

Reactie toevoegen