Ansen

Plaats
Dorp
De Wolden
Drenthe

ansen_energieneutraal_2020.jpg

Het dorp Ansen gaat met zijn tijd mee en streeft ernaar om in 2020 energieneutraal te zijn

Het dorp Ansen gaat met zijn tijd mee en streeft ernaar om in 2020 energieneutraal te zijn

ansen_pinkenpop.jpg

Sinds 2016 is er in Ansen popfestival Pinkenpop (op een zaterdag in mei)

Sinds 2016 is er in Ansen popfestival Pinkenpop (op een zaterdag in mei)

ansen_geit_kopie.jpg

Deze geit ligt anno eind september 2020 nog lekker te zonnebaden op een tafel in Ansen. Als 'stank voor dank' heeft hij een paar keuteltjes op de tafel achtergelaten... (©Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2020/09/25/ruinerwold-ruinen-ansen)

Deze geit ligt anno eind september 2020 nog lekker te zonnebaden op een tafel in Ansen. Als 'stank voor dank' heeft hij een paar keuteltjes op de tafel achtergelaten... (©Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2020/09/25/ruinerwold-ruinen-ansen)

ansen_bord_kijk_uit_overstekende_drenteniers_kopie.jpg

Vele regio's in ons land 'vergrijzen', d.w.z. dat er steeds meer ouderen komen, die ook nog steeds ouder worden. Dit verkeersbord in Ansen zet vast een trend: "Kijk uit voor overstekende Drenteniers." (© https://groninganus.wordpress.com)

Vele regio's in ons land 'vergrijzen', d.w.z. dat er steeds meer ouderen komen, die ook nog steeds ouder worden. Dit verkeersbord in Ansen zet vast een trend: "Kijk uit voor overstekende Drenteniers." (© https://groninganus.wordpress.com)

Ansen

Terug naar boven

Status

- Ansen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente Ruinen.

- Onder het dorp Ansen vallen ook de buurtschappen Armweide (die voor de postadressen weliswaar 'in' Ruinen ligt) en Rheebruggen.

- Het dorpsgebied van de 'schoolkring Ansen' (voor nadere toelichting hierop zie bij Statistische gegevens) is volgens de dorpssite verdeeld in 7 buurtschappen, waar men in dit geval eigenlijk buurtverenigingen mee bedoelt (hoewel het geen formele verenigingen zullen zijn), omdat buurtschappen in geografische zin immers buiten de kern liggen, en dat zijn o.i. alleen de 2 bovengenoemde buurtschappen en de Anserweg. Het betreft: Achter Ansen, Anserweg, Armweide, De Touwknuppers, De Jordaan, De Zwerfkei en Voorlanden. Hier vind je een kaartje ervan. Doel van de buurtschappen is het organiseren van eigen activiteiten, het meedoen middels teams aan de dorpsactiviteiten, en het ook op andere manieren bevorderen en in stand houden van het 'naoberschap'.

- Sinds 2013 heeft Ansen een eigen volkslied en vlag (beide ontworpen tijdens het Anserfeest van dat jaar).

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Aansen. Een inwoner van dit dorp is een Aanser of Aanster.

Oudere vermeldingen
Ca. 1232 kopie 14e eeuw Anze, Enze, 1261 kopie 15e eeuw Ance, 1262 kopie 15e eeuw Ancen, 1263 Rodolfum de Anece, 1273 en 1381-1383 Ansen, 1574 Anssen, 1634 Anse.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. Samenhang met een verouderde persoonsnaam Anse is onwaarschijnlijk. De verklaring uit ane sê 'aanblik, kijk op' mist elke grond. Hypothetisch blijft Anudsêo* 'eendenmeer', te vergelijken met Ens.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Ansen ligt NW van Ruinen, met een compacte kern rond de wegen Kerkdijk, Dwingelerweg en Voorlanden, met daaromheen - vooral W en N van de kern - een groot buitengebied.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Ansen 23 huizen met 167 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp wat het postcodegebied betreft (= 7964) ca. 140 huizen plus 12 appartementen in Woonzorgcentrum De Berkenhof, met ca. 340 inwoners. Tot het werkelijke dorpsgebied wordt echter een groter gebied gerekend, met in ieder geval ook de buurtschap Armweide ZW het dorp, en Anserweg (met 17 gezinnen) ZO van het dorp (die voor de postadressen onder het dorp Ruinen vallen) en wellicht nog meer buurtschappen? In de Dorpsvisie is namelijk sprake van een 'Schoolkring Ansen' (naar wij aannemen was dit het gebied waar vanuit de kinderen naar de dorpsschool gingen?), die 224 woningen omvat (waaronder 17 huurwoningen) met ca. 450 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Ansen is in 2019 doorgedrongen tot de landelijke finale van de Dorpsvernieuwingsprijs van dat jaar (samen met Den Andel in Groningen, Esbeek in Brabant en Wellerlooi in Limburg), georganiseerd door de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK). Het dorp eindigde op een gedeelde 3e plaats, wat voor het kleine dorp een zeer grote prestatie is! Het Juryrapport Dorpsvernieuwingsprijs 2019 vermeldt het volgende over het dorp: "Het thema duurzaamheid loopt als een rode draad door de activiteiten in het dorp Ansen. De jury is onder de indruk van de plannen en behaalde resultaten op het gebied van een energieneutraal dorp. De coöperatie EnergieKansen durft ambitieuze doelen te stellen en zorgt met ondernemerschap en enthousiasme voor mooie resultaten. Integraliteit zien we terug in de realisatie van een modern en kwalitatief hoogwaardig dorpshuis en een door het dorp ontwikkeld plan voor de inrichting van de toegangswegen. De jury is onder de indruk van het eigen initiatief om zelf de projectontwikkeling van koop-en huurwoningen te realiseren in samenwerking met de woningbouwcorporatie en een projectontwikkelaar.

Het dorp speelt een actieve rol in de rood-voor-rood regeling, waar dorpsbewoners elkaar aansporen om op de plek van afbraak ook nieuwbouw voor nieuwe doelgroepen bewoners te creëren. We zien een dorpsgemeenschap waarin veel deskundigheid en vaardigheden zijn gemobiliseerd. Er wordt hard gewerkt aan het behoud van identiteit in architectuur, landschap maar ook een rustig woonklimaat. Het dorp wacht niet af, maar neemt zelf voortouw als zij zaken veranderd wil zien. Hiervoor krijgt zij veel vertrouwen van de lokale overheid die Ansen ziet als voorbeeld voor andere kernen in de gemeente. De samenwerking met het Drents Landschap en de BOKD draagt bij aan een vitaal dorp. De vernieuwing zit over het algemeen in de projecten en producten, en wat minder in de aanpak van dorpsvernieuwing. Aandachtspunt voor de dorpsgemeenschap is diversiteit. Het is een mooie uitdaging om een nog groter gedeelte van de dorpsgemeenschap, waaronder ook jongeren en ‘nieuwe’ bewoners te betrekken."

- "De oude, vervallen en van oorsprong Saksische boerderij Wink in Ansen heeft plaats gemaakt voor een landelijk ensemble van 8 tot 9 nieuwe woningen: Erve Wink. Als inspiratie voor dit nieuwe erf en de woningen heeft het oorspronkelijke Drentse erf gediend: een intensief benut stukje land met daarop een boerderij en enkele bijgebouwen, gelegen in een groene, landelijke omgeving. Samen vormden zij een praktisch geheel, gelegen aan de voet van de es; de meest vruchtbare akker bij de boerderij. Erve Wink kenmerkt zich door ruime privékavels omgeven door een groene en ruim opgezette openbare ruimte. Deze ruimte geeft lucht aan het erf en laat ruimte voor een verdere landelijke aankleding en invulling ervan. Wat betreft de eigentijdse woningen gaat het om zowel vrijstaande als geschakelde woningen, opgebouwd uit materialen en kleuren die refereren aan de Saksische boerderijen zoals je die vandaag de dag in Drenthe nog altijd tegenkomt.

Erve Wink in Ansen is zoals gezegd geïnspireerd op de opzet van een oorspronkelijk Drents erf: een veelal rietgedekte Saksische boerderij, een erf om te werken, en daaromheen enkele schuren voor voeropslag en veestalling. De gebruikte materialen waren oorspronkelijk vooral sober, degelijk en van lokale oorsprong; het moest wel praktisch blijven. Wat opvalt is dat de woningen niet op de weg maar op het erf of de eigen tuin zijn gericht. Daarmee is rust én een mooi uitzicht gegarandeerd. Op Erve Wink zijn de oorspronkelijke materialen en kleurstellingen als uitgangspunt genomen voor de nieuwbouw. Denk aan riet, eikenhout, gebakken klinkers, keitjes, potdekselwerk. Kenmerkend voor Erve Wink zijn de royale tuinen, afgezoomd met een beuken- of meidoornhaag. Meidoorn wordt van oudsher niet voor niets veel toegepast in Drenthe: het is een dichte haag die het vee binnen hield en indringers weerde. Vandaag de dag biedt een meidoornhaag een ideale nestgelegenheid voor kleine vogels en biedt het privacy aan de bewoners. Binnen de haag is er alle ruimte voor een moestuin, kippen of een tuinfeest." (bron: ErfGoed Landelijk Bouwen)

- Dorpsvisie Ansen (2012).

- Anno 2017 is in Ansen het 13 ha grote Buitengoed Rheelanden in ontwikkeling, aan de W kant van de Dwingelderweg, tegenover camping d'Olde Kamp, die het vakantiepark ook - samen met bouwer VolkerWessels - ontwikkelt. Hier worden de komende jaren 125 luxe, vrijstaande vakantiehuizen gebouwd. Het park ontleent zijn naam aan de nabijgelegen buurtschap en voormalige havezate Rheebruggen. Het wordt een villawijk, met grote luxe huizen van kwalitatief hoog niveau. De huizen komen er in 10 verschillende typen, geschikt voor 4 tot 16 personen. "Het wordt een gemêleerd geheel. Niet zo'n typisch recreatiepark met allemaal dezelfde huizen", aldus makelaar Bart Fehse die de verkoop verzorgt.

De inrichting is standaard al zeer luxe en klanten kunnen kiezen voor extra opties als een eigen sauna en een buitenjacuzzi. Is er niet al een overaanbod aan vakantiehuizen in Drenthe en zorgt Rheelanden er straks niet voor dat de spoeling nog dunner wordt? Volgens Fehse niet: "Een park met dit kwaliteitsniveau is er in de wijde omgeving nog niet. Terwijl de vraag naar vakantiehuizen waar echt alles op en aan zit groeit. Veel bestaande parken zijn in de jaren zeventig en tachtig geopend. Die zijn inmiddels dringend aan renovatie toe, maar misschien is sloop beter." Het park wordt voorzien van een grand café / restaurant met terras, een speelweide en een overdekt zwembad. (bron: DvhN, 18-2-2016)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ansen heeft 5 rijksmonumenten. Het betreft 3 19e-eeuwse boerderijen, op resp. Dwingelerweg 9* en 25 en Kerkdijk 5.
* Dit zijn 3 rijksmonumenten omdat 2 schuren bij de boerderij als apart monument zijn benoemd.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Vereniging voor Volksvermaken Ansen organiseert door het jaar heen een reeks activiteiten en evenementen, met als hoogtepunt het Anserfeest (weekend in juni).

- Paasvuur.

- Rommelmarkt bij het dorpshuis (op een zaterdag in april).

- Sinds 2016 is er in het dorp popfestival Pinkenpop (op de zaterdag na Hemelvaartsdag). - Zie ook het interview met de initiatiefnemers van Pinkenpop.

- Dorpsfeest (juni).

- Ze poppen wat af in Ansen, want als de Anser jongeren nog maar net zijn bijgekomen van Pinkenpop, mogen ze alweer aan de bak bij Vogelpop (weekend in juli).

- Whippet Race (op een zondag begin september) bij de Southgrove Whippets kennel. Nadere informatie hierover vind je in dorpskrant De Aanser Wiezer, april 2015, pag. 4.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2010 en 2011 is het historische landschap van Ansen in ere hersteld. 65 bewoners hadden zich aangemeld om hun tuinen aan te passen aan de historische waarde van het landschap. O.a. nieuwe houtwallen, singels, bosjes en hagen zijn gerealiseerd.

- Het Anserveld bij Ansen, grenzend aan het Nationaal Park Dwingelderveld, is in 2015 ingericht als waterberging. Het doel van de waterberging is om bij extreme weersomstandigheden wateroverlast te voorkomen. Daarnaast zijn de natuurwaarden verhoogd door het herstellen van heide en natte slenken. Het Anserveld en directe omgeving is geschikt gemaakt om in totaal 285.000 kubieke meter water op te vangen na extreme regenval. Het Dwingelderveld is al eerder geschikt gemaakt om in extreme omstandigheden circa 1,2 miljoen kubieke meter water tijdelijk op te vangen. Om de waterberging te realiseren, zijn verschillende maatregelen getroffen. Zo zijn er sloten en watergangen gedempt en is een slenkstructuur aangelegd. Aan de westkant van het gebied is een verhoging aangelegd die dienst doet als kade. Verder zijn delen van het Anserveld afgeplagd waardoor er minder fosfaten in de grond achterblijven. Op die voedselarme grond kan de heide weer gaan groeien, zodat het heideoppervlak groter wordt.

Dankzij de herinrichting wordt bij extreem natte omstandigheden schade aan de bestaande natuur rondom de Davidsplassen voorkomen. Door het aanleggen van een natuurlijke laagte en de begroeiing die ontstaat, werkt het gebied nu als een spons. Het Anserveld voert dan het regenwater vertraagd af, waardoor bij extreme neerslag het water niet direct via de lager gelegen sloten richting de Oude Vaart gaat. De kans op overstroming in lager gelegen delen neemt hierdoor af. Het Anserveld vormt nu een mooi geheel met de aangrenzende heide.

- Wandelroute Anserdennen - Drostenveen - Anserveld.

- Knapzakroute Ansen-Ruinen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Ansen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportages van flora, fauna, monumentale panden en andere bezienswaardige objecten in Ansen en omgeving, door Harry Perton.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ansen.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Ansen op Facebook. - Dorpskrant De Aanser Wiezer verschijnt 3x per jaar en is via de link ook online te lezen (zie op de pagina onder de link, de menu's links onderin). Vanaf het septembernummer 2015 verhaalt Harry Slagter (1942) in ieder nummer in dialect over zijn belevenissen in het dorp door de jaren heen.

- Belangenorganisatie: - "Vereniging Dorpsbelangen Schoolkring Ansen is opgericht in 1997.Onze vereniging komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de dorpsbewoners. We willen de leefbaarheid van dorp en omgeving goed houden en zo mogelijk vergroten. Belangrijk hierbij zijn de contacten met gemeente De Wolden en met andere instanties. Het bestuur bestaat uit 5 personen. Er wordt maandelijks vergaderd. Ons uitgangspunt is het beleidsplan en we werken ook met de in 2012 gemaakte Dorpsvisie. Elk jaar in maart is er een ledenvergadering, maar ook door persoonlijk contact of via mail en telefoon kunnen de leden meepraten en meedenken. Nieuwe bewoners worden bezocht en elk jaar wordt de contributie opgehaald door een bestuurslid. Woon je buiten de schoolkring, dan is het mogelijk om donateur te worden. Jonge dorpsbewoners vanaf 18 jaar zijn bij ons ook van harte welkom."

- Dorpshuis: - In 2005 is het dorpscafé gesloten. Dat was een ramp voor het rijke verenigingsleven, dat zich sindsdien moest behelpen in noodlocaties in boerenschuren of bij mensen thuis. Daarom is sindsdien gewerkt aan de totstandkoming van een dorpshuis in het dorp. In 2008 is, met veel zelfwerkzaamheid van de bewoners, dorpshuis de Bastogne gerealiseerd in de schuur van een boerderij en sindsdien groeit en bloeit het verenigingsleven weer volop. - Interview over de totstandkoming en het reilen en zeilen van dorpshuis de Bastogne te Ansen.

- Zorg: - In Woonwerkboerderij Ansen wordt wonen, werken en vrijetijdsbesteding op één locatie gecombineerd. De voorziening biedt plek aan 16 cliënten met een verstandelijke beperking in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag. - Basisschool 't Veurlaand is na afloop van schooljaar 2011-2012 gesloten. In 2013 is het schoolgebouw verbouwd en herbestemd tot het kleinschalige Woonzorgcentrum De Berkenhof, met 12 appartementen. Bijzonder landschappelijk element is dat je als het meezit in het voorjaar een bevolkt ooievaarsnest kunt aantreffen op de schoorsteen van het pand. In ieder geval in 2015 was dat het geval. Eén van de eerste bewoners was mevr. Anna Draijer-Kuijer, die hier in 2013 heen verhuisde omvat het verzorgingshuis in Ommen waar ze woonde, werd afgebroken. Maar ze verhuisde met plezier, want heeft het hier zeer goed naar haar zin, en heeft er in 2014 haar 100-ste verjaardag gevierd.

- Duurzaamheid: - "In 2015 is Coöperatie energieKansen opgericht. De belangrijkste doelen van de coöperatie voor bewoners, bedrijven en organisaties in en om Ansen zijn: het realiseren van besparingen op het energiegebruik; informatie geven over energiebesparing en duurzame opwekking van energie in woningen, bedrijfsgebouwen en openbare ruimten; het op duurzame wijze produceren van energie ten behoeve van haar leden; het oprichten en uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop van duurzaam (bij voorkeur lokaal) opgewekte energie; het realiseren van besparingen door collectieve inkoop van goederen en diensten; het initiëren en (mede)financieren van demonstratie- en educatieprojecten met betrekking tot energie besparen en gebruik van duurzame energie; het behartigen van andere ideële doelen t.b.v. de leden, oftewel in samenwerking met Dorpsbelangen: het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp."

- "Het proeftuinproject PAW (Proeftuin Aardgasvrije Wijken) wil bereiken dat we in 2026 van het aardgas af zijn. Dat betekent verduurzaming van huizen en gebouwen, zelf opwekken en opslag van energie. Het betekent ook lokaal produceren, consumeren en profiteren. Dit project sluit nauw aan bij de doelstelling van Coöperatie energieKansen (eKa) voor 2030. Gemeente De Wolden heeft in samenwerking met eKa een subsidievraag ingediend. Wij, als eKa, zien hierin een grote kans om de doelen om Ansen energie-onafhankelijk te maken te bereiken. In oktober 2020 is ons dorp inderdaad aangewezen als 'Proeftuin' en is de subsidie van 2,5 miljoen euro toegekend om onze prachtige plannen te verwezenlijken. Deze subsidie komt bovenop reeds bestaande subsidies.

Wat houdt het plan in op hoofdlijnen? - Kierdichting van woningen om warmtevraag te verkleinen. - Benodigde elektriciteit zelf opwekken (zonnedaken, zonneweides en windmolens). - Installatie warmtepompen die geschikt zijn voor de ‘grotere’ woningen in Ansen. Aanvullende financiële ondersteuning voor de inwoners. - Na isolatie en gebruik warmtepompen is er 50% minder gas nodig. Het resterende ‘groene gas’ willen we zelf produceren. - De haalbaarheid onderzoeken van de productie van groen gas door mono-mestvergisting bij onze veehouders. Het gaat om de productie van minimaal 250.000 tot 300.000 m3 groen gas per jaar. - Meer uitdagingen, bijv. een ammoniak- terugwininstallatie voor afvang van stikstof/ ammoniak worden onderzocht.

Uitvoering plan: - Deelname aan het plan is op vrijwillige basis. Mochten onverhoopt niet alle plannen worden gerealiseerd, dan hoeven de subsidies niet te worden terugbetaald. - PAW Ansen is bedoeld voor de hele Schoolkring, dus eigenlijk voor iedereen die de Aanser Wiezer thuis krijgt, en niet alleen voor de postcode 7964. - Burgers, boeren en eKa doen investeringen. Deze investeringen zijn door de besparingen uiterlijk binnen maximaal 8 jaar terugverdiend. Dat kan door de zogehten ‘onrendabele top’ weg te halen door gebruik te maken van de subsidieregeling. - De energiecoöperatie is initiatiefnemer en zal de hoofdprojecten middels werkgroepen begeleiden. - Start project na toekenning in 2020; de eerste stap is dan om in overleg met inwoners de plannen nader uit te werken. - De gemeente ontvangt de subsidie en stelt dit ter beschikking. Zij is verantwoording verschuldigd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. - Ansen energie-eiland; lokaal opwekken en lokaal gebruiken leidt tot een verdienmodel, wat ten goede komt aan de gemeenschap.

Voorlichting PAW in Ansen: - De jaarvergadering van eKa. Tijdens onze jaarvergadering op 19 februari 2020 is de PAW uitgelegd en besproken. Deze avond werd bezocht door ruim 30 belangstellenden. Naast de leden waren op die avond ook dorpsgenoten van harte welkom. Op deze avond werd het belang van PWA duidelijk gemaakt. Ook de mogelijkheden en kansen die het voor ons dorp geeft werden benadrukt. De aanwezigen verlieten positief gestemd het dorpshuis. - Voorlichtingsavond van gemeente De Wolden. Op 10 maart 2020 is door de gemeente een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Deze avond was goed bezocht. Zo’n 60 personen waren in dorpshuis Bastogne aanwezig. Er was een duidelijke uitleg van ons dorp als ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijk’ door Ruurd van der Veen van ‘energieKansen’ en door Erik Matien van ‘EnableMi’. De presentatie van deze avond is te vinden op de site van eKa.

Hulp en advies gevraagd vanuit het dorp! Er is veel hulp en advies nodig van de Ansers om de plannen concreet te maken. We hebben 4 werkgroepen in het leven geroepen, die het een en ander gaan organiseren (gebouwmaatregelen, groen gas, collectieve zonneweide en windmolen). De werkgroep ‘gebouwmaatregelen’ gaat na hoe we onze woningen (aard)gaszuiniger kunnen maken door kierdichting en gebruik van hoogtechnische hybride warmtepompen. Van belang voor iedereen, net zo als de andere projecten. Wil je helpen? Meld je aan bij info@energiekansen.nu. Ansers, we hebben jullie nodig! Wil je weten wat er verder gebeurt? Wij houden jullie op de hoogte door middel van nieuwsbrieven van de energiecoöperatie. Ben je nog geen lid, word dan lid! Het wordt nu echt spannend met onze energietransitie. Sta je achter onze plannen of vind je dat we als energiecoöperatie op de goede weg zijn, geef je dan op als lid. Maar we hebben zeker ook belang bij kritische leden. Je kunt als lid actief meepraten en -beslissen over de te volgen koers."

- "Het dorp Ansen loopt voorop in de energietransitie op weg naar ‘energieneutraal in 2020’. De inwoners hebben zelf - in de vorm van een eigen coöperatie - concrete stappen gezet om de energievoorziening in eigen hand te nemen. CGI bouwt een open innovatieplatform voor dit burgerinitiatief, waarmee onderling energie verhandeld gaat worden. Dit digitale energie-eiland voorziet op termijn in de handel van zonne-energie, gas en elektra van maximaal 200 huishoudens, zonder dat daar een energiebedrijf bij te pas hoeft te komen. In dit achtergrondartikel gaan de initiatiefnemers van Coöperatie energieKansen dieper in op dit burgerinitiatief en legt CGI-er Jonathan Hobelman uit hoe een digitaal energie-eiland werkt.

Lokale energiebronnen, zoals windmolens en zonnepanelen, leveren meer of minder energie al naar gelang de meteorologische omstandigheden. Hoewel het weer tegenwoordig prima te voorspellen is, kunnen we het niet naar onze hand zetten. Tegelijk neemt aan de kant van de verbruiker de vraag toe, onder meer door een stijgend aantal elektrisch aangedreven voertuigen en warmtepompen. Het afstemmen van vraag en aanbod is daarmee de grootste uitdaging voor decentralisatie van het energienet. Als we dat niet goed voor elkaar krijgen, liggen black-outs op de loer.

CGI heeft haar energie-eilandenplatform ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring met diverse smart-gridprojecten. Met bewezen technieken hebben we al aangetoond dat een nieuw ecosysteem mogelijk is. Samen met consumenten en marktpartijen willen we dit nieuwe ecosysteem vormgeven. Daar zetten we al flinke stappen in, zoals in het co-creatieproject in Ansen. Binnen een energie-eiland moet een lokale energiemarkt optimaal functioneren om vraag en aanbod efficiënt bij elkaar te brengen. De consument wordt een prosumer: behalve consument van energie ook een producent." (bron: CGI)

Reactie toevoegen