Ansen

Plaats
Dorp
De Wolden
Drenthe

ansen_energieneutraal_2020.jpg

Het dorpje Ansen gaat met zijn tijd mee en streeft ernaar om in 2020 energieneutraal te zijn

Het dorpje Ansen gaat met zijn tijd mee en streeft ernaar om in 2020 energieneutraal te zijn

ansen_pinkenpop.jpg

Sinds 2016 is er in Ansen popfestival Pinkenpop (op een zaterdag in mei)

Sinds 2016 is er in Ansen popfestival Pinkenpop (op een zaterdag in mei)

Ansen

Terug naar boven

Status

- Ansen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente Ruinen.

- Onder het dorp Ansen vallen ook de buurtschappen Armweide (die voor de postadressen weliswaar 'in' Ruinen ligt) en Rheebruggen.

- Het dorpsgebied van de 'schoolkring Ansen' (voor nadere toelichting hierop zie bij Statistische gegevens) is volgens de dorpssite verdeeld in 7 buurtschappen, waar men in dit geval eigenlijk buurtverenigingen mee bedoelt (hoewel het geen formele verenigingen zullen zijn), omdat buurtschappen in geografische zin immers buiten de kern liggen, en dat zijn o.i. alleen de 2 bovengenoemde buurtschappen en de Anserweg. Het betreft: Achter Ansen, Anserweg, Armweide, De Touwknuppers, De Jordaan, De Zwerfkei en Voorlanden. Doel van de buurtschappen is het organiseren van eigen activiteiten, het meedoen middels teams aan de dorpsactiviteiten, en het ook op andere manieren bevorderen en in stand houden van het 'naoberschap'.

- Sinds 2013 heeft Ansen een eigen volkslied en vlag (beide ontworpen tijdens het Anserfeest van dat jaar).

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Aansen. Een inwoner van dit dorp is een Aanser of Aanster.

Terug naar boven

Ligging

Ansen ligt NW van Ruinen, met een compacte kern rond de wegen Kerkdijk, Dwingelerweg en Voorlanden, met daaromheen - vooral W en N van de kern - een groot buitengebied.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Ansen 23 huizen met 167 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp wat het postcodegebied betreft (= 7964) ca. 130 huizen plus 12 appartementen in Woonzorgcentrum De Berkenhof, met ca. 280 inwoners. Tot het werkelijke dorpsgebied wordt echter een groter gebied gerekend, met in ieder geval ook de buurtschap Armweide ZW het dorp, en Anserweg (met 17 gezinnen) ZO van het dorp (die voor de postadressen onder het dorp Ruinen vallen) en wellicht nog meer buurtschappen? In de Dorpsvisie is namelijk sprake van een 'Schoolkring Ansen' (naar wij aannemen was dit het gebied waar vanuit de kinderen naar de dorpsschool gingen?), die 224 woningen omvat (waaronder 17 huurwoningen) met ca. 450 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Ansen (2012).

- Anno 2017 is in Ansen het 13 ha grote Buitengoed Rheelanden in ontwikkeling, aan de W kant van de Dwingelderweg, tegenover camping d'Olde Kamp, die het vakantiepark ook - samen met bouwer VolkerWessels - ontwikkelt. Hier worden de komende jaren 125 luxe, vrijstaande vakantiehuizen gebouwd. Het park ontleent zijn naam aan de nabijgelegen buurtschap en voormalige havezate Rheebruggen. Het wordt een villawijk, met grote luxe huizen van kwalitatief hoog niveau. De huizen komen er in 10 verschillende typen, geschikt voor 4 tot 16 personen. "Het wordt een gemêleerd geheel. Niet zo'n typisch recreatiepark met allemaal dezelfde huizen", aldus makelaar Bart Fehse die de verkoop verzorgt.

De inrichting is standaard al zeer luxe en klanten kunnen kiezen voor extra opties als een eigen sauna en een buitenjacuzzi. Is er niet al een overaanbod aan vakantiehuizen in Drenthe en zorgt Rheelanden er straks niet voor dat de spoeling nog dunner wordt? Volgens Fehse niet: "Een park met dit kwaliteitsniveau is er in de wijde omgeving nog niet. Terwijl de vraag naar vakantiehuizen waar echt alles op en aan zit groeit. Veel bestaande parken zijn in de jaren zeventig en tachtig geopend. Die zijn inmiddels dringend aan renovatie toe, maar misschien is sloop beter." Het park wordt voorzien van een grand café / restaurant met terras, een speelweide en een overdekt zwembad. (bron: DvhN, 18-2-2016)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ansen heeft 5 rijksmonumenten. Het betreft 3 19e-eeuwse boerderijen, op resp. Dwingelerweg 9* en 25 en Kerkdijk 5.
* Dit zijn 3 rijksmonumenten omdat 2 schuren bij de boerderij als apart monument zijn benoemd.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Vereniging voor Volksvermaken Ansen organiseert door het jaar heen een reeks activiteiten en evenementen, met als hoogtepunt het Anserfeest (weekend in juni).

- Paasvuur.

- Rommelmarkt bij het dorpshuis (op een zaterdag in april).

- Sinds 2016 is er in het dorp popfestival Pinkenpop (op een zaterdag in mei). - Zie ook het interview met de initiatiefnemers van Pinkenpop.

- Ze poppen wat af in Ansen, want als de Anser jongeren nog maar net zijn bijgekomen van Pinkenpop, mogen ze alweer aan de bak bij Vogelpop (weekend in juli).

- Whippet Race (op een zondag begin september) bij de Southgrove Whippets kennel. Nadere informatie hierover vind je in dorpskrant De Aanser Wiezer, april 2015, pag. 4.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2010 en 2011 is het historische landschap van Ansen in ere hersteld. 65 bewoners hadden zich aangemeld om hun tuinen aan te passen aan de historische waarde van het landschap. O.a. nieuwe houtwallen, singels, bosjes en hagen zijn gerealiseerd.

- Het Anserveld bij Ansen, grenzend aan het Nationaal Park Dwingelderveld, is in 2015 ingericht als waterberging. Het doel van de waterberging is om bij extreme weersomstandigheden wateroverlast te voorkomen. Daarnaast zijn de natuurwaarden verhoogd door het herstellen van heide en natte slenken. Het Anserveld en directe omgeving is geschikt gemaakt om in totaal 285.000 kubieke meter water op te vangen na extreme regenval. Het Dwingelderveld is al eerder geschikt gemaakt om in extreme omstandigheden circa 1,2 miljoen kubieke meter water tijdelijk op te vangen. Om de waterberging te realiseren, zijn verschillende maatregelen getroffen. Zo zijn er sloten en watergangen gedempt en is een slenkstructuur aangelegd. Aan de westkant van het gebied is een verhoging aangelegd die dienst doet als kade. Verder zijn delen van het Anserveld afgeplagd waardoor er minder fosfaten in de grond achterblijven. Op die voedselarme grond kan de heide weer gaan groeien, zodat het heideoppervlak groter wordt.

Dankzij de herinrichting wordt bij extreem natte omstandigheden schade aan de bestaande natuur rondom de Davidsplassen voorkomen. Door het aanleggen van een natuurlijke laagte en de begroeiing die ontstaat, werkt het gebied nu als een spons. Het Anserveld voert dan het regenwater vertraagd af, waardoor bij extreme neerslag het water niet direct via de lager gelegen sloten richting de Oude Vaart gaat. De kans op overstroming in lager gelegen delen neemt hierdoor af. Het Anserveld vormt nu een mooi geheel met de aangrenzende heide.

- Wandelroute Anserdennen - Drostenveen - Anserveld.

- Knapzakroute Ansen-Ruinen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ansen.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Ansen op Facebook. - Dorpskrant De Aanser Wiezer verschijnt 3x per jaar en is via de link ook online te lezen (zie op de pagina onder de link, de menu's links onderin). Vanaf het septembernummer 2015 verhaalt Harry Slagter (1942) in ieder nummer in dialect over zijn belevenissen in het dorp door de jaren heen.

- Dorpshuis: - In 2005 is het dorpscafé gesloten. Dat was een ramp voor het rijke verenigingsleven, dat zich sindsdien moest behelpen in noodlocaties in boerenschuren of bij mensen thuis. Daarom is sindsdien gewerkt aan de totstandkoming van een dorpshuis in het dorp. In 2008 is, met veel zelfwerkzaamheid van de bewoners, dorpshuis de Bastogne gerealiseerd in de schuur van een boerderij en sindsdien groeit en bloeit het verenigingsleven weer volop. - Interview over de totstandkoming en het reilen en zeilen van dorpshuis de Bastogne te Ansen.

- Zorg: - In Woonwerkboerderij Ansen wordt wonen, werken en vrijetijdsbesteding op één locatie gecombineerd. De voorziening biedt plek aan 16 cliënten met een verstandelijke beperking in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag. - Basisschool 't Veurlaand is na afloop van schooljaar 2011-2012 gesloten. In 2013 is het schoolgebouw verbouwd en herbestemd tot het kleinschalige Woonzorgcentrum De Berkenhof, met 12 appartementen. Bijzonder landschappelijk element is dat je als het meezit in het voorjaar een bevolkt ooievaarsnest kunt aantreffen op de schoorsteen van het pand. In ieder geval in 2015 was dat het geval. Eén van de eerste bewoners was mevr. Anna Draijer-Kuijer, die hier in 2013 heen verhuisde omvat het verzorgingshuis in Ommen waar ze woonde, werd afgebroken. Maar ze verhuisde met plezier, want heeft het hier zeer goed naar haar zin, en heeft er in 2014 haar 100-ste verjaardag gevierd.

Reactie toevoegen