Ruinerwold

Plaats
Dorp
De Wolden
Drenthe

gemeente_ruinerwold_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Ruinerwold anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Ruinerwold anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

ruinerwold_boerderij_larijweg_met_scheve_deur_kopie.jpg

Nee, je bent niet dronken; de deur van deze boerderij aan de Larijweg in Ruinerwold zit écht zo scheef... (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Nee, je bent niet dronken; de deur van deze boerderij aan de Larijweg in Ruinerwold zit écht zo scheef... (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Ruinerwold

Terug naar boven

Status

- Ruinerwold is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997.

- Wapen van de voormalige gemeente Ruinerwold.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Blijdenstein, Buitenhuizen, De Weide, Haakswold (grotendeels), Kraloo en Weerwille. Dit zijn in totaal 6 buurtschappen.

- Voor de postadressen liggen ook de dorpen Berghuizen en Oosteinde 'in' Ruinerwold, omdat deze dorpen destijds geen eigen postcode en woonplaatsnaam toegekend hebben gekregen.

- In 1942 is middels een grenscorrectie een stuk grondgebied van de gemeente Ruinerwold met 68 inwoners naar de gemeente Meppel overgegaan. Dit betrof de buurtschap Tweeloo.

- Bij de gemeentelijke herindelingen van 1998 in deze regio is het grootste deel van de buurtschap Broekhuizen en een handvol panden in het W uiteinde van Haakswold middels een grenscorrectie overgegaan van de gemeente Ruinerwold naar de gemeente Meppel.

- Vanouds stonden delen van Ruinerwold te boek onder de namen Kale Kluft / Kalekluft en Ruige Kluft / Ruigekluft. Deze namen zijn tegenwoordig niet meer in gebruik.

Terug naar boven

Naam

Klemtoon
Ruinerwóld.

In het Drents
Runerwold of 't Wold. Een inwoner van dit dorp is een Runerwolder of Runerwoldse.

Terug naar boven

Ligging

- Ruinerwold ligt NO van Meppel, ZW van Ruinen.

- Naast de dorpskern in het ZW, liggen de meeste overige panden aan de 7 km lange Dokter Larijweg, aangelegd in 1925, genoemd naar Hendrik Larij (1881-1955), die meer dan 40 jaar gemeentegeneesheer in Ruinerwold is geweest.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Ruinerwold 265 huizen met 1.775 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 200/1.245 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Broekhuizen 30/246, Weerwille 20/177 en Tweelo 15/107.

- Per 1-1-1998 is de gemeente opgeheven en grotendeels opgegaan in de nieuwe gemeente De Wolden met 3.425 hectare, 1.371 huizen en 3.606 inwoners. Een gebied van 569 hectare met 52 huizen en 141 inwoners is middels grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Meppel. Dit betrof het grootste deel van de buurtschap Broekhuizen en een deel van buurtschap Haakswold.

- Tegenwoordig heeft het postcodegebied van Ruinerwold ca. 1.600 huizen met ca. 3.900 inwoners, waarvan ca. 3.000 in het gelijknamige dorp (en de rest in de dorpen Berghuizen en Oosteinde).

Terug naar boven

Geschiedenis

De dorpskern van Ruinerwold is gegroeid rond de vroegere buurtschap Dijkhuizen* (= de lintbebouwing aan de gelijknamige weg). Sinds het ontstaan van deze dorpskern, die pas sinds de jaren zestig gefaseerd tot ontwikkeling is gekomen, is Dijkhuizen de hoofdweg, de 'dorpsstraat' door het dorp geworden, en daarmee niet meer als buurtschap te beschouwen. Oorspronkelijk heette die nederzetting Buddincwolde (1381-1383), in 1773 Budingswolde en sinds 1841 Dijkhuizen. De betekenis van de oude naam luidt: 'bij het woud van de lieden van de persoon Buddo', van de nieuwe: 'nederzetting bij de dijk'.
* In recente atlassen ten onrechte nog altijd als buurtschap vermeld.

Overigens was Dijkhuizen ook al vóór het ontstaan van de dorpskern Ruinerwold de hoofdstraat van deze gemeente. Het was de straat waar het gemeentehuis gevestigd was, waar alle winkels voor de dagelijkse behoeften voorhanden waren, en waar veel - veelal kleine - ondernemers en ambachtslieden gevestigd waren, zoals een wagenmaker, een rietdekker, en hoef- en grofsmeden.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Stichting Historie Ruinerwold. Op de boeken-site van de stichting zijn niet alleen alle boeken van hun (kleine) bibliotheek te vinden, maar ook al hun 130 periodieken die de afgelopen 34 jaar zijn gepubliceerd. Van deze periodieken ook alle 1616 afzonderlijke artikelen volledig gescand en ook doorzoekbaar. Alleen de artikelen van de afgelopen 5 jaar zijn niet openbaar (wel doorzoekbaar). Zoek op de pagina op periodiek. Of scroll op de beginpagina iets naar beneden en klik op medium: Periodiek. Als je een periodiek voor je hebt staan zie je van elk artikel een hyperlink (nummer van 5 cijfers, in blauw). Door daar op te klikken komt het artikel naar voren. Als je vervolgens op de foto van het artikel klikt wordt het gehele artikel geopend.

"In de gemeenteraad van de toenmalige gemeente was reeds enkele keren de wenselijkheid geuit van een werkgroep die de geschiedenis van de gemeente schriftelijk alsmede mogelijk in de vorm van dia’s en foto’s zou gaan vastleggen. Jaap Jonker, destijds wethouder van de gemeente, heeft in 1983 negen personen benaderd, waarvan vier personen uit de gemeenteraad, om de geschiedenis van de gemeente vast te leggen. Hierop werd zeer positief gereageerd. In 1984 is vevolgens Stichting Historie van Ruinerwold opgericht. Men is zich daarna al vrij vlot gaan beraden om een boek over de gemeente te gaan uitgeven. Een aantal personen werd gevraagd om stukjes te schrijven en op deze manier werden er veel gegevens verzameld. In 1991, tijdens de viering van het 850-jarig bestaan van ons dorp, is het boek “Rondgang door het verleden”uitgegeven.

Maar onze vrijwilligers zaten niet stil en in 1993 kwam het boek “Oosteinde in woord en beeld” uit, in 1995 kwam de Kadastrale Atlas van Ruinerwold tot stand en in 1999 kwam het boek “Wat een bedrijvigheid” uit. In 2011 zagen maar liefst twee nieuwe boeken het levenslicht, te weten het boerderijenboek "De rijke geschiedenis van Haakswold" en het begraafplaatsenboek "Uut de tied komen". In al die jaren is er veel verzameld en zo beschikken we momenteel over meer an 2000 dia’s en 4000 foto’s. Tevens zijn bekende figuren uit de voomalige gemeente op video vastgelegd, en krantenknipsels en advertenties worden ingeplakt om in het archief te bewaren. Ook Stichting Historie gaat met de tijd mee; foto’s en dia’s staan inmiddels allemaal in de computer. Ze staan ook op onze webstee. We zijn momenteel druk bezig naast de foto's ook de beschrijvingen van de foto's op de webstee te zetten, waarmee je dan ook op bijv. een familienaam kunt gaan zoeken. Momenteel wordt er gewerkt aan een boek over de boerderijen in onze voormalige gemeente (m.u.v. Haakswold / Boerpad / Kraloo), waarin onder meer de bewoningsgeschiedenis van de boerderijen wordt weergegeven.

En in 2017 is 'In de stilte van de nacht' verschenen; een boek met verhalen, geschiedenis en feitelijkheden over de vijf oorlogsjaren in Ruinerwold. Verhalen van (oud) inwoners over hoe men de oorlog heeft beleefd, dikwijls als kind of jong volwassene, in de buurtschappen Broekhuizen, Oosterboer, Kraloo, Blijdenstein, Haakswold, Oude vaart, De Weide, Berghuizen, Weerwille, Buitenhuizerweg, Dijkhuizen, De Keuterhoek, Dijkmansweg en Oosteinde. Verhalen van 27 mensen die de dagelijkse werkelijkheid weergeven met al zijn spanningen en angsten.

Verhalen ook van evacuees uit Rotterdam, Scheveningen, Arnhem, Roermond, Schiedam, Darp en vele andere plaatsen.Verhalen van waarom men weg moest uit de eigen veilige omgeving naar een dorp in Drenthe waar men nog nooit van had gehoord. Dikwijls ondergebracht in een vreemd gezin. Verhalen van opvang, geborgenheid en veiligheid. Maar ook met heimwee naar de eigen vertrouwde omgeving. Uiteraard niet alleen verhalen van (oud) inwoners en evacuees, maar ook verhalen en ervaringen van onderduikers, verzetsmensen, Nederlands-Indië en van Indiëgangers, Joodse onderduikers, koeriers, etenhalers en weergave van drie dagboeken.

Verder o.a. hoofdstukken over de crisisjaren, de opkomst van het Nationaal Socialisme en de NSB In Ruinerwold, kerk en school, overval politiebureau in Meppel op kerstavond vanuit het dorp, de razzia in februari 1945, de overval op het distributiebonnentransport aan de Boersteeg, de bevrijding, de rol van stichting 1940-1945, het verzetsherdenkingskruis, de bevrijding etc. Een vijftal mensen kijkt vele jaren na de oorlog terug op hun ervaringen. Het boek wordt afgesloten met het hoofdstuk 'Wanneer zul je pas echte vrijheid hebben'. Het 460 pagina’s dikke boek met 500 foto’s in kleur is inmiddels uitverkocht." - Hier vind je een overzicht met alle publicaties van de stichting door de jaren heen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Henk Smit van Opoe's Erfenis in Ruinerwold (Dijkhuizen 49) staat bekend als 'de Kleinste Kruidenier van Nederland'. Hij begon met de winkel in 2004. De afgelopen jaren wist de kruidenierswinkel veelvuldig de publiciteit te halen met ludieke acties en stunts zoals de Boerenlucht, Tupperwareparty voor mannen, Kredietcrisis korting (niet voor managers en directeuren), oud-Hollands snoepgoed voor Status Quo, snoep scheppen in de winkel door Mooi Wark en tal van andere opmerkelijke acties. Om gezondheidsredenen heeft Smit helaas per 1 december 2019 met zijn zaak moeten stoppen. Het goede nieuws voor het dorp is dat de winkel voor het dorp behouden bijft. Mark Emmink van Mark Emmink Catering heeft de zaak namelijk overgenomen. Wemmie Kooiker is nu het gezicht van de winkel.

- De Ruilverkaveling rond dit dorp en buurdorp Koekange is in 2004 afgerond. In het artikel Ruinerwold - Koekange, het landschap spreekt (tijdschrift Noorderbreedte, 1987) analyseert en beschrijft Gert Jan Baaijens ontstaan en ontwikkeling van het Ruinerwoldse en Koekangense landschap en haar inwoners / ontginners in de loop der eeuwen. Hij beschrijft tevens hoe de ruilverkaveling niet altijd even respectvol met het cultuurhistorische landschap is omgegaan, waardoor veel sporen van de ontwikkeling van dat karakteristieke landschap meedogenloos zijn 'omgeschoffeld' en ter plekke niet meer af te lezen zijn. De drie verschillende ontginningstypen (Drents, Sallands en Fries) in één landschap zijn volgens de auteur zelfs uniek voor ons land. Mede daarom had er volgens hem zorgvuldiger mee kunnen en moeten worden omgegaan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ruinerwold heeft 28 rijksmonumenten.

- Een van de kenmerkende elementen van dit dorp, waar het ook bekend om is, is het ca. 8 km lange bebouwingslint langs het dorp en buurdorp Oosteinde, met vele oude markante boerderijen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is daarom voorstander van een beschermd dorpsgezicht voor Ruinerwold. De inwoners zijn er geen voorstander van, omdat zij vinden dat zij ook met de bestaande instrumenten ervoor zorgen dat het landschappelijk belang van hun dorp genoeg wordt gewaarborgd.

- De Hervormde kerk staat in de Z van Ruinerwold gelegen buurtschap Blijdenstein.

- Museumboerderij Karstenhoeve is een boerderij uit 1680 waarvan het voorhuis nog vrijwel authentiek is. De wanden zijn voorzien van tegels met diverse voorstellingen, zoals plateaus, randversieringen en tegels met bijbelteksten. In de voor- en opkamer zijn de wanden rijk versierd. Onder de opkamer treft men de grote kelder aan met een voorraad weck- en andere inmaakproducten. De inrichting van het voorhuis stamt uit eind 1800. In het achterhuis is een groot aantal voorwerpen uitgestald, zoals ze door de eeuwen heen op boerderijen als deze werden gebruikt. Een originele, door een paard aangedreven karnmolen is te bezichtigen, evenals de koestal. In de aangrenzende hooischuur en in de wagenschuur staan oude rijtuigen alsmede vele gebruiksvoorwerpen. Een bijenstal met bijenvolken, fruitbomen en een groentetuin vervolmaken het geheel.

- Gevelstenen in Ruinerwold.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Toneelvereniging Rederijkerskamer UDI is opgericht in 1917 en heeft dus in 2017 het 100-jarig bestaan gevierd. 2x per jaar (1e zaterdag van maart en 1e zaterdag van november) brengen ze een nieuw stuk op de planken in Café Centraal te Ruinerwold. Aanvang 20.00 uur. Speciaal voor senioren is er een middagvoorstelling om 14.00 uur. In Dorpshuis De Barg'n in buurdorp Berghuizen wordt het stuk een week later ook opgevoerd. Ook deze avond begint om 20.00 uur.

- Loopgroep LGR '88 organiseert op de 3e zaterdag van maart de Kroeg tot Kroegloop.

- Op een zondag begin juli is er de motortoerrit Spekbraanderrit, inclusief de fameuze spekpannenkoek.

- Het idee voor de Lummeldagen (op een zondag in juli) is ontstaan bij wijze van grap, omdat de eerste Lummeldag, in 2015, na Oldtimerdag Ruinerwold was. Een evenement waar veel mensen aan mee werken, en de hele dag druk in touw zijn. Een Lummeldag is een dag waar mensen even lekker kunnen bijkomen, lekker luieren, muziek luisteren, kletsen en genieten van het leven. Vanaf 2017 is gekozen om de Lummeldagen niet meer in het zelfde weekend te doen als Oldtimerdag. De Lummeldagen is een gratis te bezoeken eendags doe-het-zelf festival voor jong en oud. Niets moet en veel mag. De naam zegt het al; wil je lekker lummelen of luieren op een kleedje of in een hangmat, dan kan dat. Natuurlijk hoort er muziek, entertainment en ander vermaak bij. Echter het is wel een festival zonder grote artiesten en/of bekende namen. Maar een laagdrempelig en gezellig festival met een grote knipoog. - Lummeldagen op Facebook.

- Oldtimerdag Ruinerwold (op een zaterdag in augustus, in 2020 voor de 28e keer) is een van de grootste openlucht oldtimerevenementen van Noord en Midden-Nederland. Kenmerken: ca. 1.500 deelnemende voertuigen (waaronder ca. 350 trekkers). 25.000 bezoekers. Voertuig en deelnemer staan centraal. Geen inschrijfgeld en geen entreegeld verschuldigd. 11 verschillende soorten voertuigen met historische waarde. 2 km afgesloten parcours in het centrum van het dorp en een weiland van 3 ha. Dit alles alleen maar mogelijk dankzij de inzet en medewerking van 150 vrijwilligers en 150 sponsoren!

De organisatie heeft het motto “zien en gezien worden” hoog in het vaandel. Het gaat om met liefde en zorg beheerde voertuigen met historische waarde, waarbij het voertuig en zijn beheerder centraal staan. De deelname aan de Oldtimerdag kent in principe geen beperkingen in leeftijd van de voertuigen maar in het algemeen wordt de leeftijd van 25 jaar als grens aangehouden. Voor een 40-jarige is een voertuig uit 1976 historie terwijl dit voor een 80-jarige een voertuig uit 1936 kan zijn. Gezien de grote toestroom van oldtimers in voorgaande jaren houdt de commissie voor de voertuigen tegenwoordig wel een minimum leeftijd aan van 25 jaar. De organisatie streeft naar een ongedwongen en gezellige sfeer wat de basis vormt zijn voor een leuke dag, waarbij de deelnemers zowel als het publiek kosteloos en gastvrij worden ontvangen. Dit alles is bepalend voor het “gezicht” Oldtimerdag Ruinerwold.

- Loopgroep LGR '88 organiseert op de 1e zaterdag van september de Dijkhuizenrun, een regionaal loopevenement voor jong en ouder.

- Zomerfeest Ruinerwold is altijd het 2e weekend van september, van woensdag t/m zondag.

- Ruinerwold is in de regio beroemd om zijn 7 km lange Dokter Larijweg, vanwege de vele mooie boerderijen aan die weg, en ook vanwege de aan weerszijden meer dan 1.000 hoogstam perenbomen, die in het voorjaar prachtig bloeien. De meeste bomen zijn stoofpeertjes: Gieser Wildeman, Winterjan, Winterlouwtje, zoete Brederode, Kamperveentje en andere ouderwetse rassen. Op de 1e zaterdag in oktober is hier de jaarlijkse Perenpluk; de peren die aan de bomen zitten worden dan bij opbod verkocht. De koper dient de peren diezelfde dag nog te plukken. Men maakt er altijd een heel feest van, met live muziek, kraampjes, workshops etc.

- Tijdens het Kerstrondje Ruinerwold (2e weekend van december) kun je meerdere bedrijven bezoeken. Zij zijn alle gevestigd in een oud of monumentaal pand, waar tijdens het Kerstrondje alles geheel in kerstsfeer is. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, er is livemuziek, demonstraties, acties en meer.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kan er worden geschaatst op de ijsbaan van de in 1919 opgerichte Ruinerwoldse IJsclub.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Leden van Muziekvereniging Bergklanken uit Berghuizen hebben een aantal jaren geleden de verkoop van tweedehands goederen op zich genomen om de vereniging financieel te steunen. Al snel loopt dit, in de goede zin des woords, 'uit de hand'. Daarom wordt Stichting AMKS (Actief voor Muziek, Kerk en Samenleving) opgericht. Ze huren de helft van een bedrijfspand in Ruinerwold en beginnen een kringloopwinkel. Ook dit loopt als een tierelier, dus huurt men nu het gehele pand, en is Kringloopwinkel De Wolden (Hoge Akkers 2) vergelijkbaar met een echt 'warenhuis' met alles erop en eraan. Er is een ruimte sortering huishoudelijke artikelen, bedden, (tuin)meubels, kleding etc., alles voor schappelijke kringloop-prijzen.

Niet alleen de muziekvereniging wordt nu ondersteund, maar ook de 5 diaconieën van de kerken in Berghuizen, Koekange en Ruinerwold. De diaconieën steunen een ieder die hulpbehoevend is. Zij overleggen aan het stichtingbestuur periodiek een lijst met de goede doelen die zij gesteund hebben. Zo weten alle vrijwilligers waar het geld van de kringloop naar toe is gegaan. De lijst hangt ook in de winkel zodat ook de klanten weten welke goede doelen gesteund worden. Alle medewerkers van Kringloopwinkel De Wolden, inclusief het stichtingsbestuur, bestaan louter uit vrijwilligers. Zij doen het werk voor een kerststol met boter en een gezamenlijke bijeenkomst met Nieuwjaar.

- Speeltuinvereniging De Woldklimmers.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Ruinerwold, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- In de Beeldbank van Stichting Historie Ruinerwold zijn vele duizenden foto's online te bekijken.

- Fotopagina Ruinerwold op Facebook, vooral m.b.t. de lokale flora en fauna.

- Fotoreportages van flora, fauna, monumentale panden en andere bezienswaardige objecten in Ruinerwold en omgeving, door Harry Perton.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ruinerwold (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ruinerwold.

- Nieuws: - Nieuws uit Ruinerwold op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Ruinerwold / Berghuizen is een vereniging voor en door inwoners. Samen werken zij aan een 'peregoed' dorp (het dorp is bekend om zijn vele perenbomen aan de Dr. Larijweg). Dat doen zij samen met groepen vrijwilligers op de thema's: dorpsvisie, recreatie en toerisme, wonen, leefbaarheid, jongeren, economie, bedrijvigheid, veiligheid en duurzaamheid.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Buddingehof.

- Onderwijs: - Basisschool De Arendsvleugel. - Peuterspeelzaal Dijkhuizen.

- Jeugd en jongeren: - Jeugdsoos De Miete. - Keet De Spekbraander.

- Muziek: - Muziekvereniging Sempre Sereno bestaat uit een fanfare, malletband, jeugdmalletband en een leerlingenorkest. - Decode the band on stage bestaat uit 6 enthousiaste jongeren die samen een variatie aan muziek maken. Zo spelen zij van Rock tot Pop en van ballads tot knallende feestnummers. Met 2 zangeressen, een gitarist, basgitarist, drummer en toetsenist, maken zij van elk optreden één groot feest.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Ruinerwold is opgericht in 1941. In de jaren zestig en zeventig heeft in het dorp ook nog voetbalvereniging Vitesse'63 gespeeld. Tegenwoordig heeft die vereniging haar thuisbasis in Koekange. Voor nadere informatie over de geschiedenis van deze vereniging zie bij Koekange > Links > Sport.

- LGR '88 (= Loopgroep Ruinerwold) is in 1988 opgericht door een stel fanatieke lopers. Het verenigingswezen is van een later tijdstip. Het aantal leden ligt rond de 70. Sommige leden nemen met enige regelmaat deel aan wedstrijden. De vereniging organiseert jaarlijks ook zelf 2 wedstrijden, waarvoor zie het hoofdstuk Jaarlijkse evenementen.

- Korfbalvereniging KIOS.

- Cabaret: - Marianne van Dijk, Jan Boverhof, Jan Prent en muzikant Dirk Venema vormen samen het populaire cabaretgezelschap Boerenblond. Deze "nuchtere" spelers houden de boel graag voor iedereen toegankelijk en draaien niet om de hete brij heen. Zij weten de alledaagse humor op een fantastische wijze te vertalen in herkenbare typetjes. Met hun droge humor en soms gevoelige liedjes krijgen ze iedere zaal plat. Alle teksten en liedjes worden door de leden zelf geschreven.

- Zorg: - Zorgboerderij Larijhoeve.

- Duurzaamheid: - Werkgroep Ruinerwold Energie Neutraal (REN) heeft het initiatief genomen om te gaan verkennen of het mogelijk is om het dorp in de toekomst energieneutraal te maken. Met de huidige inzichten en technieken is het dorp energieneutraal te maken. Maar dat lukt alleen als een flink aantal inwoners, en liefst het hele dorp, dat plan ondersteunt. Samenwerking is absoluut noodzakelijk om het plan te doen slagen. "Als het ons lukt om energieneutraal te worden, dan laten we ook nog eens een betere wereld achter voor onze kinderen en kleinkinderen. En wie wil dat nou niet?", aldus de website van REN.

"In een energieneutraal dorp is het uitgangspunt, dat enerzijds zo weinig mogelijk energie wordt gebruikt door energiebesparende maatregelen en anderzijds zoveel mogelijk energie zelf wordt opgewekt, individueel of gezamenlijk. En mocht dat te weinig zijn voor de behoefte van Ruinerwold, dan wordt duurzame en dus groene energie ingekocht. Deze wijze van aanpak wordt ook wel de trias energetica genoemd. Iedereen kan hieraan werken op individueel niveau, maar pas door het organiseren van een leveringssysteem tussen de bewoners onderling kan worden bereikt dat we “energieneutraal” zijn."

- Veiligheid: - Brandweer Ruinerwold.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ruinerwold. - "De Database Hoogeveen is voortgekomen uit een project waarbij alle personen die zijn geboren, getrouwd of overleden in deze gemeente plus buurgemeenten Zuidwolde, Ruinen, Ruinerwold en diverse andere plaatsen, in onderling verband zijn vastgelegd. De inhoud beslaat momenteel circa 48.000 gezinnen en circa 136.000 personen. Het beroep van schipper was hier veel voorkomend, met als gevolg dat kinderen vaak werden geboren in diverse plaatsen langs de IJssel. Daar werden deze kinderen vaak niet opgenomen in de normale bevolkingsregisters, doch vaak in een zogeheten schippersregister. Om het zoeken gemakkelijker te maken, heb ik een schipperslijst samengesteld waarin alle schippers zijn vermeld." Aldus John de Goede op zijn genealogische site. In dit stukje staan er geen jaartallen van-t/m bij, maar elders hebben wij eens gelezen dat de database de periode 1700-1930 zou betreffen.

Reactie toevoegen