Leeuwte (Ruinen)

Plaats
Buurtschap
De Wolden
Drenthe

Leeuwte (Ruinen)

Terug naar boven

Status

- Leeuwte is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente Ruinen.

- De buurtschap Leeuwte valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ruinen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen / naamgeving
Gebied: 1811-1813 Lieuwete. Rond 1930 wordt op kaarten de plaatsnaam en daarmee buurtschap(snaam) Achterdijk geïntroduceerd, naar wij aannemen genoemd naar de dan nog gelijknamige weg aldaar, voor de bebouwing aan de weg die tegenwoordig Leeuwte heet. Die naam als plaatsnaam verschijnt, als opvolger van de plaatsnaam Achterdijk, rond 1975 op de kaarten. Wellicht zijn er nog oudere bewoners die weten waarom deze plaatsnaamwijziging heeft plaatsgevonden?

Naamsverklaring
"Men opperde de mogelijkheid dat het om een migratienaam gaat, een vernoeming naar de gelijknamige buurtschap bij Sint Jansklooster. De verklaring als vernoemingsnaam is niet aanvaard. De huidige stand is dat Leeuwte een onverklaard toponiem is, dat ook elders voorkomt."(1) De Encyclopedie van Drenthe stelt echter: "De plaatsnaam is afgeleid van lew = grafheuvel en -ithi (verzamelsuffix) en betekent: 'complex van (graf)heuvels'. Dit wordt onderstreept door de aanwezigheid van de Galgenberg ten noorden van de nederzetting. Op de Franse kaart (1811-13) aangeduid als het heuvelachtige gebied Lieuwete ten noorden van het moeras Lieuwetemoor. De heuvels zijn nu nog te vinden in het bos pal ten oosten van de plaats."

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Leeuwte ligt rond de gelijknamige weg = een deel van de weg van Ruinen naar Pesse.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Leeuwte omvat ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Al vele jaren zijn er plannen, voornemens en lijstjes met prioriteringen geweest om een vrijliggend fietspad aan te leggen langs de Munnikenweg en de Leeuwte. Ook deze winter is het gevoel van onveiligheid op deze fietsroute gevoeld. Dit bevestigt wederom dat het voor de aanwonenden en niet te vergeten alle aangrenzende wegen een zeer onveilige fietsroute is. Snelheidbeperkingen en de inrichting van de rijbaan ten spijt, is er maar één echt goede verkeersveilige oplossing en dat is een vrijliggend fietspad.

In het verleden hebben meerdere mensen initiatieven genomen om een fietspad langs deze route te realiseren. Dat heeft er toe geleid dat het fietstraject niet in de vergetelheid is geraakt. Mede door deze inzet is het traject opgenomen in het Gemeentelijke Verkeer en Vervoersplan (2010) en hier staat letterlijk de wens omtrent de aanleg van het fietspad in beschreven. In het Fietsplan (2008) van de gemeente zijn prioriteringen gegeven aan de diverse fietspaden. Het fietspad Leeuwte en Munnikenweg heeft hier op een schaal van 1 tot en met 3 prioriteit 2 gekregen." Aldus het burgerinitiatief op de in 2013 door haar geopende Facebookpagina. En... de aanhouder wint, want het fietspad is in 2018 gerealiseerd. Onder de link kun je daar teksten en foto's over vinden.

Reacties

(2)

naamgeving. Op kaarten van voor 1970 heette de buurtschap Achterdijk.

Dank voor de tip Hans!, ik heb het toegevoegd.

Reactie toevoegen