Laaghalen

Plaats
Buurtschap
Midden-Drenthe
Drenthe

Laaghalen

Terug naar boven

Status

- Laaghalen is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Beilen.

- De buurtschap Laaghalen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hooghalen.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Leeghaolen.

Oudere vermeldingen
Laag-Halen, 1781 Leeg Halen, 1840 Laaghalen, 1851-1855 Laag Halen.

Naamsverklaring
Betekent laag 'laaggelegen' ter onderscheiding van Hooghalen.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Laaghalen ligt W van Hooghalen, W van de A28, rond de Boermarkeweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Laaghalen 8 huizen met 77 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis Laaghalen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Laaghalen heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Saksische boerderij 't Oal Hoes uit 1640 met bijschuur op Boermarkeweg 11. De boerderij is recentelijk onder architectonische begeleiding van de Asser architect Jan Koops in oorspronkelijke staat gerestaureerd. Eigenaar Jelle Vanderveen kocht de boerderij in ca. 1975 toen het nog in zijn geheel als varkenskot in gebruik was. De boerderij herbergt onder meer zijn verzameling rijtuigen.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "De vereniging voor Dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen houdt zich bezig met de belangenbehartiging van de inwoners van deze kernen, in de ruimste zin van het woord. Enkele voorbeelden van waar we ons mee bezighouden: adviseren in streek- en bestemmingsplannen; opstarten, opvolgen en/of deelnemen aan leefbaarheidsprojecten; coordineren van de Buurtacademie; coordineren van de AED-hulpverlening; organiseren van het Paasvuur; coordineren van klachten over weg- en groenonderhoud en andere gemeentelijke taken. Het bestuur vergadert periodiek en neemt actie waar nodig. Ook heeft ze regelmatig overleg met vertegenwoordigers van gemeentelijke en provinciale diensten. Actuele zaken worden via dorpskrant De Boerhoorn en de dorpssite bekend gemaakt."

- Zorg: - Meet is een kleinschalige zorginstelling, gevestigd in een boerderij in buurtschap Laaghalen, waar professionele zorg wordt boden aan kinderen/jeugdigen die om verscheidene redenen niet meer bij hun ouders thuis kunnen wonen. Bij Meet krijgen de kinderen de gelegenheid om op te groeien in een stabiele en geborgen omgeving met kundige begeleiding. Daarbij zijn belangrijke waarden zoals stabiliteit, geborgenheid en veiligheid leidend. Meet is oorspronkelijk opgezet door Hendrik en Gea Melis en hun gezin. Inmiddels werkt er een energiek en professioneel team van begeleiders en een gedragsdeskundige om de kinderen/jongeren een stabiele basis te bieden.

Reactie toevoegen