Littenserbuorren

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Littenserbuorren

Terug naar boven

Status

- Littenserbuorren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- De buurtschap Littenserbuorren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wommels.

- De buurtschap Littenserbuorren ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Westerlittens.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Littenserbuorren ligt rond de gelijknamige weg. De buurtschap ligt W van het dorp Wommels, Z van het dorp Kûbaard, NNO van het dorp Burgwerd en de stad Bolsward, OZO van het dorp Waaksens en WNW van het dorp Easterein.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Littenserbuorren 8 huizen met 56 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Reactie toevoegen