Lutjeloo

Plaats
Buurtschap
Westerwolde
Westerwolde
Groningen

Lutjeloo

Terug naar boven

Status

- Lutjeloo is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 31-8-1968 gemeente Wedde. Per 1-9-1968 over naar gemeente Bellingwedde, in 2018 over naar gemeente Westerwolde.

- Buurtschap Lutjeloo valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Blijham. In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap overigens nog tot het dorp Wedde gerekend.

- De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Lutkeloe, 1634 Lutkelo, 1846 Lutjeloo.

Naamsverklaring
Betekent 'het kleine bos'. Ten zuidoosten ligt het dorp Vriescheloo.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Lutjeloo ligt ZO van Blijham, rond de driesprong van de wegen Lutjeloosterweg, Verlengde Lutjeloosterweg en Nummerlaan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Lutjeloo 12 huizen met 126 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog slechts enkele panden, met ca. 10 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Lutjeloo is een oud esgehucht. Hoewel het bij Blijham ligt hoorde de buurtschap vroeger kerkelijk bij Vriescheloo. Ten zuiden en westen liggen de Lutjeloose Meeden. Vroeger lagen er vier los gegroepeerde Westerwoldse boerderijen, waarvan de bebouwing op de zandrug lag, die de Westerwoldse Aa (toen Ee genoemd) in een oostwaartse bocht drong. Het gebied tussen de Lutjeloosterweg en de Verschedijk ten noorden van de buurtschap waren vroeger gemeenschappelijke markegronden, waarvoor aan de Verschedijk een markehuis stond.

De weg van Lutjeloo naar Vriescheloo, de Bisschopsweg, liep vroeger door drassig gebied, dat bij hevige regenval nauwelijks begaanbaar was. De Westerwoldse Aa die beide plaatsen scheidt, kon dan ook een bijna onneembare barrière worden. Uiteindelijk raakte de verbinding tussen beide dorpen verbroken. Tegenwoordig loopt er tussen beide plaatsen een verharde Bisschopsweg.

Op een kaart uit 1595 staat een molentje in deze buurtschap vermeld. Dat is echter helaas rond 1600 door oorlogshandelingen verwoest.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap Lutjeloo heeft 1 rijksmonument, zijnde de boerderij op Lutjeloosterweg 21. Fraai gelegen boerderij van een vroeg Oldambtster type, waarbij het voorhuis nog ondiep is ten opzichte van de inrit van de schuur. Aan de buitenzijde neemt het woonhuis nog een gedeelte van de schuur in de beslag. Een uitbouw aan die zijde is gedateerd 1805.

- Gemaal Z en gemaal O van de buurtschap. Die laatste heet dan ook Lutjeloo Oost. Beide liggen aan de Westerwoldse Aa.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Lutjeloo-Blijham (6,5 km).

- In het voorjaar van 2020 zijn bij verschillende akkergebieden in Oost-Groningen ca. 3 meter brede bloemenranden ingezaaid, zoals bij het land van boer Roelof Meier aan de Nummerlaan N van buurtschap Lutjeloo. Ze beogen de biodiversiteit te verbeteren. Die staat onder druk doordat er nog maar een klein aantal verschillende gewassen wordt verbouwd. De bloemen trekken insecten aan, wat gunstig is omdat die deels jacht maken op de eikenprocessierups, er zo meer planten worden bestoven én de insecten op hun beurt voedsel zijn voor vogels. Bijkomstig voordeel is dat er mogelijk minder pesticiden gebruikt hoeven te worden, maar het is anno zomer 2020 nog te vroeg om daar conclusies over te trekken. Meier is er blij mee, en constateert dat ook toeristen, recreanten en omwonenden er blij mee zijn. Ze stoppen vaak om foto's te maken van de bloemen of vlinders, en plukken soms hele bossen bloemen. Door de bloemenrand kan Meier natuurlijk wel minder verbouwen: "Maar ik hoef ook niet iedere cent te hebben. Als ik iets voor de natuur kan doen, doe ik dat. En we moeten ook aan de boer van de toekomst denken."

Reactie toevoegen