Luttelgeest

Plaats
Dorp
Noordoostpolder
Flevoland

Luttelgeest

Terug naar boven

Status

Luttelgeest is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van Luttelgeest is een Luttelgeestenaar.

Terug naar boven

Ligging

Luttelgeest ligt NO van Emmeloord.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Luttelgeest omvat ca. 920 huizen met ca. 2.300 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Luttelgeest heeft 2 rijksmonumenten.

- Luttelgeest heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- RK Kerk Jozef Sterre der Zee (Kerkstraat 1) uit 1955 is een buitengewoon belangrijke wederopbouwkerk. Pastoor A. Weijs wordt bouwpastoor voor de kerkgebouwen en de scholen van Marknesse en Luttelgeest. In laatstgenoemd dorp wordt het een kerk zonder pastorie, daar het een gedeelde parochie is. Maar tussen kerk en school laat men een stukje grond vrij. Zo kan er zo nodig later alsnog een pastorie worden gebouwd. De in een, aan de Delftse School verwante, traditionele stijl gebouwde kerk heeft een 32 meter hoge robuuste ronde toren, die sterk bijdraagt aan het vroeg-middeleeuwse karakter van de kerk. Het gebouw kan qua type zowel gerekend worden tot de zaalkerken als tot de pseudo-basilieken. Zoals de meeste katholieke kerken is ook deze kerk gebouwd met de absis, halfronde uitbouw waar het hoofdaltaar staat, naar het Oosten (Jeruzalem).

De kerk betreft een ruime kerkzaal, gelegen op een terpje, en is afgedekt door een zadeldak. De kerkruimte heeft een houten tongewelf dat aan weerskanten wordt gedragen door vier dunne kolommen (ronde naadloze gewalste ijzeren buizen); ofwel: “Mannesmannbuizen”, genoemd naar de Duitse industrieel Reinhard Mannesmann. Deze geven tevens de scheiding aan tussen het overwelfde middendeel en de lage vlak afgesloten zijbeuken, waardoor de kerk ook tot het type pseudo-basiliek kan worden gerekend. De kerk heeft een nog oorspronkelijk bankenplan van twee rijen met een middenpad en zijpaden (300 zitplaatsen).

Om kosten te besparen is de spits van de toren op de grond gebouwd en bestaat uit een houten geraamte van 11 meter hoog en een gewicht van 3 ton. De spits wordt bekroond door een kruisdragende bol. Om deze spits op de toren te plaatsen is destijds een speciale rijdende kraan (de toen grootste van West-Europa) van Breda naar Luttelgeest gekomen. De spits is onder belangstelling van menig polderbewoner en in aanwezigheid van radio en pers op de toren gehesen. De spits is afgedekt met koperen platen, wat door het groene koperoxyde een fraai effect geeft. Eind 2014 is de kerk aan de eredienst onttrokken, omdat er te weinig mensen meer kwamen waardoor het onderhoud te duur werd. De parochianen kunnen naar de RK kerken in Marknesse en Ens. Een nieuwe bestemming van de kerk is ons nog niet bekend.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Culturele Commissie Luttelgeest organiseert ieder jaar de activiteiten met Koningsdag, Dorpsfeest en Sinterklaas.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Klushanden De Kringloop Luttelgeest is een gezellige kringloop waar de prijzen niet vast staan maar wel de service. Je mag met een gerust hart bieden op de artikelen, wat het juist zo spannend en leuk maakt. Overtollige inboedels komen zij graag halen. Zij halen je zolder, schuur, garage of desgewenst zelfs je hele huis volledig leeg en leveren deze bezemschoon op.

- Reis over avontuurlijke junglepaden met watervallen, loopbruggen en rotspartijen en ontdek vele soorten bijzondere bloemen en planten, tropische vogels en prachtige koikarpers. Spot duizenden kleurrijke vlinders in de grootste Vlindertuin van Europa, droom weg onder een wolk van ontelbare ‘zwevende’ bloemen, voer zelf de clowneske papegaaitjes en laat de avonturier in jou los in de spectaculaire junglespeeltuin. Schrik ondertussen niet van voorbij roetsjende aapjes, vliegende eekhoorns en sissende slangen... De Orchideeën Hoeve in Luttelgeest is een avontuurlijke belevenis voor jong en ouder, geheel overdekt, rolstoeltoegankelijk en kindvriendelijk en is het hele jaar 7 dagen per week geopend.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Luttelgeest (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Luttelgeest.

- Nieuws: - Nieuws uit Luttelgeest op Facebook.

- Belangenvereniging: - Zoals de naam al aangeeft behartigt Dorpsbelang Luttelgeest de belangen van de inwoners van dit dorp. Hierbij kun je denken aan zaken die het hele dorp aangaan, zoals (verkeers)veiligheid, wonen, recreatie, verenigingsleven, voorzieningen etc. Kortom: Dorpsbelang zet zich in voor de leefbaarheid van Luttelgeest (zowel voor dorp als buitenwegen). Dorpsbelang is hiertoe een gesprekspartner voor zowel de inwoners als van gemeente, verenigingen en andere instanties/organisaties.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Rank. - Kinderopvang Boerderij De Zonnestraal (0-12 jaar). - Samenwerkingsschool (SWS) De Klipper is in 1976 gestart. De katholieke St. Josephschool en de openbare Pieter van Thuylschool waren beide te klein om afzonderlijk voort te bestaan. Ouders kozen voor een voortzetting van beide scholen als samenwerkingsschool volgens art. 61 van de Gemeentewet. De nieuwe naam werd SWS De Klipper. De Klipper sloot aan bij het openbaar onderwijs Noordoostpolder. In 2010 fuseerde het openbaar onderwijs Noordoostpolder met de katholieke Stichting Christophorus. Zij werden samen Aves.

- Als eerste asielzoekersschool in Nederland ontving AZS De Wissel in Luttelgeest in januari 2017 het predicaat Excellente School. De Wissel geeft les aan kinderen van het asielzoekerscentrum en nieuwkomers in Nederland. Zij gaan voor een goede vertrouwde basis. De kinderen krijgen een stevige basis Nederlands taal aangeboden en ook de Nederlandse cultuur neemt in de dagelijkse onderwijspraktijk een grote plaats in. Alles om de kinderen voor te bereiden op een volwaardige plek in de Nederlandse maatschappij. Veiligheid en vertrouwen spelen naast de Nederlandse taal en cultuur een grote rol. Pas als de leerlingen, allemaal met een andere achtergrond, een ander verhaal en een ander schoolverleden, zich veilig voelen kan het leren beginnen. Het team is er volledig op ingespeeld om de leerlingen zo snel mogelijk een veilige basis te bieden, waarna het leren van de Nederlandse taal en cultuur direct kan starten.

- Muziek: - MFO (Melodia Fanfare Orkest) is opgericht in 1958. De instrumenten worden ter beschikking gesteld aan de leden. Leerlingen worden opgeleid aan Muzisch Centrum Emmeloord, die een dependance heeft in De Bosfluiter te Luttelgeest.

- Sport: - Sportvereniging TONEGO is een zogeheten omnivereniging, met afdelingen voor voetbal, volleybal, tennis en gymnastiek.

- Zorg: - Z!N Zorgboerderij. - Zorgboerderij De Zonnestraal.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Luttelgeest alg.

Reactie toevoegen