Meilahuzen

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Meilahuzen

Terug naar boven

Status

- Meilahuzen is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeent Súdwest-Fryslân.

- De buurtschap Meilahuzen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Easterein.

- De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Meilahuizen. Overigens zijn de plaatsnamen in de voormalige gemeente Littenseradiel sinds 1993 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Meilahuzen ligt rond de gelijknamige weg. De bebouwing van de buurtschap bestaat uit twee kerntjes, Z en N van een water dat in het W uitmondt in de Hidaardervaart bij de Eastereinder Feart. De buurtschap ligt OZO van het dorp Easterein, Z van het dorp Itens, WZW van het dorp Rien, WNW van het dorp Lytsewierrum, NNO van het dorp Reahûs en NO van het dorp Hidaard.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Meilahuzen omvat een handvol huizen met ca. 20 inwoners.

Reactie toevoegen