Middenmeer

Plaats
Dorp
Hollands Kroon
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

Middenmeer

Terug naar boven

Status

Middenmeer is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon. T/m 2011 gemeente Wieringermeer.

Terug naar boven

Ligging

Middenmeer ligt NW van de stad Medemblik, ZW van het dorp Kreileroord, ZZW van het dorp Wieringerwerf, ZO van het dorp Slootdorp, ZZO van het dorp Hippolytushoef, OZO van het dorp Wieringerwaard, ONO van het dorp Barsingerhorn, NO van de dorpen Lutjewinkel, Winkel en Nieuwe Niedorp, NNO van het dorp Aartswoud, N van het dorp De Weere, NNW van de dorpen Lambertschaag en Abbekerk en NW van de dorpen Twisk en Opperdoes.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Middenmeer heeft ca. 1.500 huizen met ca. 3.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorp Middenmeer is ontstaan rond 1930, na het inpolderen van het Wieringermeer.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Middenmeer, kun je terecht bij het Historisch Genootschap Wieringermeer.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Onder Middenmeer valt ook het ZO van het dorp gelegen grote bedrijventerrein Agriport A7, dat de afgelopen jaren is gerealiseerd. In 2014 is er een groot datacenter van Microsoft gebouwd. Het datacenter heeft ca. 2 miljard euro gekost, heeft een oppervlakte van 20 ha (= ca. 40 voetbalvelden) en biedt werk aan 150 tot 200 mensen. In 2015 is het datacenter uitgebreid. In totaal heeft Microsoft er 40 ha in bezit.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft in juni 2018 een perceel ter grootte van 70 hectare gekocht op bedrijventerrein Agriport in Middenmeer. Alphabet schaalt het aantal datacenters op om de groeiende vraag naar diensten van Google, Gmail en Youtube te kunnen opvangen. Ook in Denemarken, Luxemburg en Zweden zijn percelen aangekocht, en een locatie in België is uitgebreid. Alphabet heeft al vergunningen aangevraagd om 24 van de 70 hectare te mogen bebouwen. In de eerste fase gaat het om een complex van 520 meter bij 50 meter. De komst van Google naar Agriport A7 levert naar verwachting 1.000 arbeidsplaatsen op tijdens de bouw en enkele honderden na de ingebruikname. In december 2018 is een omgevingsvergunning verleend om een datacenter te mogen bouwen. Het concern beschikt in Nederland ook al over een datacenter in de Groningse Eemshaven. Daar werken 250 mensen.

- Milieudefensie en de Dierenbescherming hebben de krachten gebundeld om de komst van een enorme megapluimveehouderij in Middenmeer te voorkomen. Het plan is om in deze megapluimveehouderij iedere 6 weken 1,6 miljoen vleeskuikens op te fokken. Dit leidt tot veel dierenleed en milieuvervuiling, aldus de genoemde organisaties. Het bouwplan is de grootste kippenfabriek die in ons land gepland is. De 1.620.000 vleeskuikens worden in 6 weken tijd vetgemest tot een gewicht van ruim 2 kilo. Door de snelle groei en het hoge gewicht ondervinden de vleeskuikens veel welzijnsproblemen, zoals pootaandoeningen, hartstoornissen en doodgroeien.

Rond de kippenfabriek nemen stank en vervuiling door ammoniak en fijn stof fors toe. Ook verergert het mestoverschot. Studies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onderzoeksbureau voor duurzame landbouw CLM hebben bovendien aangetoond dat door dergelijke megastallen op mensen overdraagbare ziektekiemen vaker voor kunnen komen. Voor nadere informatie zie de website Stop Veefabrieken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Middenmeer heeft 1 rijksmonument, zijnde de voormalige Hervormde kerk uit 1934 op Kerkring 1a. De kerk is een ontwerp van de Amersfoortse architect G. van Hoogevest. De architectuur is verwant aan de Delftse School. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de architect ook de supervisie gehad over de herstelwerkzaamheden die nodig waren naar aanleiding van de inundatie van dit gebied. Het interieur is grotendeels gaaf bewaard gebleven en bevat onder meer de oorspronkelijke beukenhouten meubilering bestaande uit een preekstoel, een avondmaaltafel en het bankenplan. De kap wordt gedragen door zes houten jukken die via een zandstenen console op de zijmuren rusten. De kerk heeft een open dakstoel. Het orgel is gebouwd door J. de Koff & Zn. uit Utrecht en stamt uit 1934. Het orgel is niet meer in gebruik. Buiten gebruik als Hervormde kerk sinds 2002, sindsdien houdt men vieringen in de Gereformeerde Kerk. Tegenwoordig is de kerk in gebruik bij de Volle Evangelie Gemeente.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Meerkoetelaars.

- Het Feest op de Haven in Middenmeer is er jaarlijks op een zaterdag begin juli, met o.a. sport, spel, lekker eten, en sinds 2016 het onderdeel Allstarbands: 36 muzikanten in 6 door loting samengestelde nieuwe bands treden op met een voor elke band uitdagend breed repertoire van rock tot Nederlandstalig. Wat er gespeeld gaan worden blijft tot zaterdagavond een verassing voor het publiek. Nieuw sinds 2017 is de 'talentband' die bestaat uit aanstormende getalenteerde lokale muzikanten. Ondanks dat er geen enkele competitie tussen de bands is wil geen enkele band onder doen voor de ander en doen ze natuurlijk evengoed hun uiterste best om zo goed mogelijk voor de dag te komen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Middenmeer (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Middenmeer.

- Onderwijs: - Basisschool De Peppel. - Basisschool Titus Brandsma. - Basisschool De Wegwijzer.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Flevo.

- Het tennispark van TC Middenmeer ligt bij de haven, verscholen tussen de bomen. Het park heeft vier gravelbanen, die alle voorzien zijn van kunstlicht. Op het park staat ook het clubgebouw, voorzien van kleedruimte met douches. In 2011 heeft het clubgebouw een uiterlijke metamorfose ondergaan. Zowel de kleuren als de inrichting zijn geheel gemoderniseerd en daarnaast is er een overkapping gekomen. Naast het clubgebouw is een speelplaats voor kinderen.

- GV Turnlust Middenmeer is een vereniging voor gym, turnen en streetdance.

- Noord-Holland kent een rijk motorcrossverleden met vele clubs. Door de jaren heen zijn de eisen rondom geluid en milieu steeds verder aangescherpt, waardoor het steeds lastiger werd om ergens te kunnen crossen. De kosten van allerlei procedures voor het verkrijgen van een vergunning voor een motorsportlocatie en het inrichten hiervan lopen in de tonnen. Dit was voor vele motorcrossclubs uiteindelijk de nekslag. Ook zijn er banen verloren gegaan door de bouw van nieuwbouwwijken. Er zijn door gemeenten en provincie toezeggingen gedaan voor nieuwe locaties, maar door de veranderde wet- en regelgeving werden dit zware, langdurige en kostbare processen.

In overleg met de betrokken gemeenten en de provincie is daarom besloten om de 3 motorcrossclubs in Noord Holland samen te voegen tot één nieuwe stichting: Stichting Noord Hollandse Geluid Sporten Phoenix. Hierdoor is een sterke partner ontstaan in de onderhandelingen en was er ook één aanspreekpunt voor de motorsport. In deze stichting zijn 3 zelfstandige clubs opgegaan, te weten Niedorper Motorclub, Motorcross Club Den Helder en MAC Alkmaar. De uit de fusie ontstane stichting gaat de nieuwe motorsportlocatie in Noord-Holland exploiteren. Anno 2018 is de intentie om deze provinciale motorsportlocatie te realiseren ZW van het dorp Middenmeer, nabij de hoek Alkmaarseweg/Groetweg.

- Modelvliegclub Beaufort7 heeft haar terrein op de locatie van Afvalzorg, gelegen in het ZO van het dorpsgebied van Middenmeer (Koggenrandweg). De vereniging stelt zich tot doel het modelvliegen in zijn totaliteit te beoefenen en te bevorderen. Het overdragen van kennis en vaardigheden staat hierbij voorop. "Modelvliegen is een hobby voor jong en ouder. Wij zijn een door de KNVvL erkende club van enthousiaste modelvliegers met meer dan 50 actieve leden, waar gezelligheid voorop staat. Overweeg je om ook te gaan modelvliegen, kom dan eerst eens kijken bij onze vereniging. Voor een goed advies over een aan te schaffen model of om gewoon kennis te maken met deze hobby ben je altijd van harte welkom. Goed en veilig leren modelvliegen kan eigenlijk alleen in clubverband. Wij beschikken over kundige instructeurs waardoor je het vliegen snel onder de knie kunt krijgen."

- Duurzaamheid: - Energiezorg, een samenwerking tussen Afvalzorg en HVC*, heeft in 2018 Zonnepark Wieringermeer aangelegd, op het gesloten deel van stortlocatie Wieringermeer aan de Koggenrandweg in Middenmeer. Het gaat om ruim 11.000 zonnepanelen op een oppervlakte van 35.000 m2 oftewel 3,5 hectare, en is daarmee het op dat moment grootste zonnepark in de Kop van Noord-Holland. De opgewekte stroom, meer dan 3 miljoen kWh per jaar, wordt teruggeleverd aan het net en kan bijna 1.000 huishoudens van stroom voorzien. Bij voldoende belangstelling biedt Energiezorg de mogelijkheid aan om middels obligaties in Zonnepark Wieringermeer te kunnen participeren.

De zonnepanelen zijn geplaatst op de door Afvalzorg ontwikkelde duurzame fundering Solarbase. Dit is een betonachtige fundering uit secundaire bouwstoffen, met als hoofdbestanddeel bodemas. Zo wordt bodemas - de as die na verbranding overblijft in een afvalenergiecentrale - gelijk op een nuttige manier toegepast. Het voldoet hiermee ook aan de Green Deal eis van vrij toepasbare bouwstof. Het zonnepark in Middenmeer is de eerste vuilstort waarbij de zonnepanelen rusten op deze nieuwe fundering. Normaal worden panelen op een paalfundering gemonteerd. Omdat de oude vuilnisbelt met folie is afgedekt kon men echter niet met paaltjes werken, omdat er geen gaten in de folie mogen komen. "Het alternatief is dat je de panelen op betonstroken plaatst, maar gewoon beton is veel duurder dan Solarbase. Voor dit zonnepark scheelt dit zo’n 150.000 euro op de totale investering. Met gewoon beton werd dit zonnepark voor ons financieel een lastig verhaal. Onze fundering kan het verschil maken of een zonnepark wel of niet rendabel wordt. En deze ondergrond is ook duurzamer: we gebruiken het restproduct van de afvalverbranding", aldus Marcel Rozing, verantwoordelijk voor de verduurzaming bij Afvalzorg.

* Afvalzorg en HVC hebben vanuit hun gezamenlijke ambities een samenwerking via Energiezorg opgericht om naast de locatie in Middenmeer meer stortlocaties van Afvalzorg en andere partijen te verduurzamen. Afvalzorg met haar brede kennis van stortlocaties en HVC met haar expertise in het realiseren van duurzame energieproductiemiddelen. Stortlocaties lenen zich uitstekend voor het opwekken van duurzame energie, en het is grond waar je verder toch niet zoveel mee kunt. Solarbase zorgt bovendien voor een veilige fundering op een complexe locatie zoals een stortlocatie, want er zijn nog veel meer oude stortplaatsen in het land die met folie zijn afgedekt. Deze duurzame fundering maakt het ook eenvoudiger om zonneparken aan te leggen op andere complexe locaties als dijken en geluidswallen bij snelwegen. Stukken grond die anders ongebruikt blijven. Die locaties zullen we allemaal moeten benutten om de klimaatdoelstellingen te halen. (bron: Afvalzorg)

- Veiligheid: - Brandweer Middenmeer.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Middenmeer alg.

Reactie toevoegen