Nieuwe Wetering

Plaats
Dorp
Kaag en Braassem
Holland Rijnland
Zuid-Holland

nieuwe_wetering_plaatsnaambord_kopie.jpg

Nieuwe Wetering is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Holland Rijnland, gemeente Kaag en Braassem. T/m 2008 gemeente Alkemade.

Nieuwe Wetering is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Holland Rijnland, gemeente Kaag en Braassem. T/m 2008 gemeente Alkemade.

nieuwe_wetering_natuurbelevingstuin_de_bult.jpg

Vrijwilligers uit Nieuwe Wetering hebben onder het motto 'Maak van de nood een deugd' en 'Natuurbeleving in en om het dorp' in 2014 een strook grond tussen de Hogesnelheidslijn (HSL) en het dorp omgetoverd tot Natuurbelevingstuin De Bult.

Vrijwilligers uit Nieuwe Wetering hebben onder het motto 'Maak van de nood een deugd' en 'Natuurbeleving in en om het dorp' in 2014 een strook grond tussen de Hogesnelheidslijn (HSL) en het dorp omgetoverd tot Natuurbelevingstuin De Bult.

nieuwe_wetering_priksleeclub_de_gladde_ijzers_oprichting_1956_kopie.jpg

IJsclubs (schaatsclubs) zijn er veel in ons land, maar van een specifieke priksleeclub hadden wij nog nooit gehoord. In Nieuwe Wetering zit er een: Priksleeclub De Gladde IJzers, opgericht in 1956. Dit is een deel van de oprichtingsnotulen.

IJsclubs (schaatsclubs) zijn er veel in ons land, maar van een specifieke priksleeclub hadden wij nog nooit gehoord. In Nieuwe Wetering zit er een: Priksleeclub De Gladde IJzers, opgericht in 1956. Dit is een deel van de oprichtingsnotulen.

nieuwe_wetering_priksleeen_kopie.jpg

Zo ziet het priksleeën in Nieuwe Wetering er dus uit. Kennelijk heeft iedereen zijn eigen slee met zijn naam erop, maar ze worden blijkbaar ook wel eens uitgeleend, want dit is zo te zien niet Ome Theo. ;-) (© www.priksleeclubdegladdeijzers.nl)

Zo ziet het priksleeën in Nieuwe Wetering er dus uit. Kennelijk heeft iedereen zijn eigen slee met zijn naam erop, maar ze worden blijkbaar ook wel eens uitgeleend, want dit is zo te zien niet Ome Theo. ;-) (© www.priksleeclubdegladdeijzers.nl)

Nieuwe Wetering

Terug naar boven

Status

- Nieuwe Wetering is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Holland Rijnland, gemeente Kaag en Braassem. T/m 2008 gemeente Alkemade.

- De inwoners van de N van het dorp - aan de andere kant van de Ringvaart van de Haarlemmermeer - gelegen buurtschap Vredeburg, zijn gezien de ligging van de buurtschap ook erg betrokken bij en georiënteerd op dit dorp. In de Leefbaarheidsvisie Nieuwe Wetering (2011) lezen wij daarover: "Aan de overkant van de Ringvaart, over de Meerbrug, ligt buurtschap Vredeburg. Deze kleine buurtschap ligt in een andere gemeente (Haarlemmermeer) en zelfs in een andere provincie (Noord-Holland). Omdat de bewoners zo dicht bij Nieuwe Wetering wonen en gebruik maken van de voorzieningen en wegen van het dorp, zijn ze in dit onderzoek ook meegenomen. De betrokkenheid is groot; van de 17 aangeschreven huishoudens heeft 59% (10 huishoudens) meegedaan aan het onderzoek. Ook waren er Vredeburgers aanwezig bij de werkateliers t.b.v. de Leefbaarheidsvisie."

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Nieuwewetering, 1343 Nuwe Weteringhe, 1639 Nieuwe Wetering.

Naamsverklaring
Identiek met het Middelnederlandse wateringe 'watergang waarlangs hoger gelegen gronden afwateren naar lager streken', met de toevoeging nieuw ter onderscheiding van Oude Wetering.(1)

Terug naar boven

Ligging

Nieuwe Wetering ligt NW van Alphen aan den Rijn en Woubrugge, W van Roelofarendsveen, en grenst in het N aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer en in het O aan de A4. Het dorp heeft geen kern en omvat alleen een 2 km lange lintbebouwing aan de parallel aan elkaar lopende wegen Achterweg en Voorweg. Het dorpsgebied omvat ook nog een - nauwelijks bewoond - W buitengebied, dat loopt tot aan de waterloop de Ade.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Nieuwe Wetering 36 huizen met 323 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ruim ca. 630 inwoners, en is daarmee het op een na kleinste dorp van de gemeente Kaag en Braassem (alleen het dorp Kaag is nog kleiner)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De oude brug over de Ringvaart van de Haarlemmermeer, tussen Nieuwe Wetering en de aan de overzijde gelegen Haarlemmermeerse buurtschap Vredeburg, was aan het einde van zijn levensduur en is daarom in 2013 vervangen door de nieuwe Meerbrug. De doorvaarthoogte van de nieuwe basculebrug is verhoogd van 0,75 naar 1,40 meter, wat de doorstroming van zowel het vaar- als wegverkeer verbetert, omdat de brug hierdoor minder vaak open hoeft. De val - het beweegbare deel van de brug - is 5 meter breed, 14 meter lang, weegt 130 ton en is op 11-9-2013 'ingehangen'. Onder de link kun je daar een fraaie timelapse video van bekijken. De firma Alewijnse kreeg de opdracht voor het realiseren van de elektrotechnische, bedienings- en besturingsinstallatie, inclusief de engineering van de installatie. De realisatie van de brug was een goed overwogen beslissing. Aanvankelijk zou de doorvaarhoogte nauwelijks worden vergroot. Doordat een aantal partijen hiervan de meerwaarde zagen, is de doorvaarhoogte opgetrokken naar 1,40 meter. De bouw van de brug liep vertraging op door het faillissement van de initiële hoofdaannemer. Machinefabriek Rusthoven nam het stokje over en in samenwerking met Alewijnse is het project volgens de nieuwe planning opgeleverd. De nieuwe brug is op afstand bedienbaar.

- Leefbaarheidsvisie Nieuwe Wetering (2011). - Als vervolg daarop is in 2015 het Kernplan voor het dorp verschenen, dat helaas niet meer op het internet te vinden is.

- Bestemmingsplan Nieuwe Wetering (2010).

- Dorpsraad Nieuwe Wetering heeft zich in 2015 opgeheven. De redenen daarvoor kun je lezen onder de link.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuwe Wetering heeft 10 gemeentelijke monumenten, zijnde het boerderijcomplex op Voorweg 1, het woonhuis uit ca. 1895 op nr. 2, de stal op nr. 18-20, de boerderij op nr. 54, het woonhuis op nr. 153, het boerderijcomplex op Achterweg 2, het woonhuis met berging (bollenschuur) op nr. 19, de woonhuizen op nrs. 35-37, de sluis uit 1880 aan de Noordveenweg, en de boerderij uit ca. 1900 op nr. 4.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Huttenbouw en Open Huis (kindervakantieweek, augustus).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "In de zomer van 2012 heeft de dorpsraad van Nieuwe Wetering deelgenomen aan het project 'Dromen over groen'. Dit project was een initiatief van de gemeenten Teylingen, Zoeterwoude en Kaag en Braassem i.s.m. de provincie Zuid-Holland, boeren en inwoners. Het doel was om op korte termijn wensen en aanbod aan elkaar te koppelen en op langere termijn te komen tot een klantgericht natuurbeleid. Daar begon dus het dromen... Maar wat wáren onze dromen? Wij wilden onder de noemers 'Maak van de nood een deugd' en 'Natuurbeleving in en om het dorp' de strook tussen de Hogesnelheidslijn (HSL) en het dorp leefbaar maken. De bulten gras en struiken omtoveren tot een natuurbelevingstuin. Een gebied waar door iedereen van de natuur kan worden genoten. Een waterspeeltuin voor kinderen, een pluktuin, een tuin met bankjes waar genoten kan worden van natuur, vogels, vlinders bijen en bloemen. Door het plaatsen van de juiste bomen kan er een filter voor het fijnstof en het geluid van de A4 en HSL worden gemaakt. En zo maken wij dus van de nood een deugd.

Eind 2014 was het eindelijk zo ver: van droom naar realisatie. Paden, rustkuil, vuurplaats en snertplek zijn aangelegd. En met de tweede ontsluitingsbrug werd De Bult al snel opgenomen in menig wandelrondje. Ook is de vlinderidylle ingezaaid. In het voorjaar van 2015 volgde de beplanting: de pluktuin, het krentenbos, het kersenbloesem- en het esdoorntalud. Op 31 mei 2015 is Natuurbelevingstuin De Bult in Nieuwe Wetering officieel geopend.

Natuurbelevingstuin De Bult is dé natuurbelevingstuin van Kaag en Braassem. Een stuk grond van 2 hectare waar je kunt genieten van een aangelegde natuurlijke omgeving. Een groene plek voor iedereen uit de gemeente Kaag en Braassem en daaromheen: met de avontuurlijke speelplaats voor kinderen, de 'snertplek'; het spelen met zand en water, het pad door het water, de wiebelbrug; met het panoramische uitzicht vanaf de uitkijktoren naar de polder van de gemeente Haarlemmermeer en de vliegtuigen; met de verschillende idylle's waar veel vlindersoorten 'gespot' kunnen worden; met de pluktuin vol aardbeien en bessen; met een vuurplaats waar tot 22.00 uur warm genoten kan worden; met een rustkuil; met gezellige picknicktafels en bankjes her en der, en nog véél meer! Natuurbelevingstuin De Bult blijft namelijk voortdurend in ontwikkeling; er worden nog regelmatig nieuwe voorzieningen aan toegevoegd waar de flora, fauna én de bezoekers blij mee worden gemaakt. Zie daarvoor de pagina 'Nieuws'. De Bult is een plek waar jong en oud(er) kan genieten van een groene omgeving en zijn bewoners. Doordat de paden breed en half verhard zijn, kunnen ook mensen in een rolstoel genieten van al het moois op De Bult. Iedereen is van harte welkom bij al onze activiteiten! Voor koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd. Deelnemen is gratis, tenzij anders vermeld." - Hier vind je informatie over toegang, bereikbaarheid, parkeren en dergelijke.

De vrijwilligers van de natuurbelevingstuin zagen hun inspanningen in januari 2016 beloond met de titel Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2015. De jury stelt onder meer: "De bestuurders van Natuurbelevingstuin De Bult in Nieuwe Wetering, allemaal vrouwen, hebben een enorm doorzettingsvermogen. Deze dames staan letterlijk met de voeten in de klei om de tuin tot een mooie verblijfsplaats van iedere bezoeker te maken. Voorafgaand hebben ze andere paden bewandeld om het tot de mooie plek die het nu is te maken. Verschillende taaie procedures moesten worden doorlopen, inclusief gemeentelijke, maar dat heeft ze niet weerhouden. We kunnen hier echt spreken van girlpower." - Extra vrijwilligers zijn van harte welkom! Onder de link kun je lezen aan wat voor soort vrijwilligers ze specifiek nog behoefte hebben. Ook leerlingen van middelbare scholen zijn welkom voor een maatschappelijke stage.

"Op 8-11-2019 heeft Stichting Natuurbelevingstuin De Bult een nieuwe bruikleenovereenkomst getekend met de gemeente Kaag en Braassem. De overeenkomst is met een periode van 5 jaar verlengd. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over De Bult. Zo komen er meer financiële middelen beschikbaar voor (groot) onderhoud, gereedschap en reparaties. De speeltoestellen worden voor een deel overgedragen aan de gemeente. Dit geldt niet voor de ‘gecrowdfunde’ uitkijktoren en het pad door het water. In ruil voor de speeltoestellen komt er een bijdrage voor het groot onderhoud aan de paden en de aanschaf van een opslagcontainer. Wij zijn blij dat we in goed overleg deze nieuwe afspraken hebben kunnen maken met de gemeente. Dit geldt trouwens ook voor de gemeente: zij zijn trots op Natuurbelevingstuin De Bult in Nieuwe Wetering, die 100% draait op vrijwilligers!"

- Natuurgebied Hanepoel ligt verscholen midden in het Groene Hart en grenst aan het dorp Nieuwe Wetering. Het is onderdeel van de Noordveenpolder: aan de ene kant omgeven door weilanden en een langgerekte polderdijk, aan de andere kant door een zijarm van de Ringvaart en de Hanepoel. Het natuurgebied wordt beheerd door Koos Kolijn en zijn zoon Jacco. Volledig op vrijwillige basis. Zij onderhouden onder andere de naturrlijke golfbrekers rond het natuurgebied, knotten in de winter de wilgen en maaien het riet. In 1998 is Stichting Jacobus Natuurgebied Hanepoel opgericht met als doel om de natuurwaarden in het gebied te behouden. De stichting heeft verschillende kavels rond de Hanepoel kunnen verwerven. Ook zijn aanliggende percelen in beheer genomen, waaronder drie weilanden in de lager gelegen polder Het Noordveen. Na voltooiing van de inrichting is ook het beheer van de Leendert de Boerspolder aan de stichting overgedragen.

Watersporters kunnen het gebied bewonderen vanaf de Hanepoel. Kanovaarders mogen op het grasveld naast het informatiecentrum de nacht doorbrengen. Op het grasveld kunnen twee kleine tenten staan. Er kan gebruik gemaakt worden van het sanitair in het informatiecentrum. Het gebied is lopend te bereiken via de Aderoute. Hierlangs staat een prachtige uitkijkpost. Het gebied zelf is voor het publiek niet vrij toegankelijk. Op aanvraag geeft Stichting Jacobus rondleidingen voor groepen.

- "Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd, waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoekt daarom alle polders in haar werkgbied en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te houden, en de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland noemt dit 'watergebiedsplannen'. Een van die polders is de ca. 29 ha grote Polder Het Noordveen in het NW van het dorp Nieuwe Wetering. De polder bestaat voor een groot gedeelte uit grasland dat voornamelijk gebruikt wordt als weidegrond. Verder bevinden zich enkele glastuinbouwbedrijven en de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AZWI) Nieuwe Wetering in het gebied. Polder Het Noordveen wordt begrensd door de Ringvaart van de Haarlemmermeer, de Veender en Lijkerpolder buiten de bedijking en westelijk door natuurgebied Hanepoel.

Een projectteam en een combinatie van externe adviesbureaus heeft in 2019 gewerkt aan een pakket van varianten en maatregelen voor waterkwantiteit en -kwaliteit voor polder Het Noordveen. Dit als vervolg op de knelpuntenanalyse van het watersysteem. In de uitgewerkte voorkeursvariant zijn geen maatregelen nodig om wateroverlast te voorkomen of aan- en afvoer in de hoofdwatergangen te verbeteren. Verder is het voorstel om het huidige zomer- en winterpeil te handhaven. Om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren willen we echter wel maatregelen gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld door het realiseren van lokaal voldoende diep water voor het leefklimaat van vissen. Ook is het mogelijk om rondom het terrein van AWZI Nieuwe Wetering en andere percelen in eigendom van Rijnland natuurvriendelijke oevers te realiseren. De gesprekken tijdens de in april 2019 in het dorp gehouden inloopbijeenkomst vormen een belangrijke basis voor het verder uitwerken van deze maatregelen." (bron: Hoogheemraadschap van Rijnland)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nieuwe Wetering, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Dorpsfilm Nieuwe Wetering anno 1967 (39 min.).

Terug naar boven

Links

- Muziek: - Muziekvereniging Door Gunst Verkregen uit Nieuwe Wetering (opgericht in 1913) bestaat uit ruim 70 leden die zorgen voor muzikale kleur bij optochten, concerten, serenades of waar dan ook. De vereniging bestaat uit een fanfare orkest en een slagwerkgroep, die zowel afzonderlijk als gezamelijk optreden. Hoewel Door Gunst Verkregen al ruim 100 jaar aan de weg timmert, kan de muziekvereniging toch jong genoemd worden: de gemiddelde leeftijd van de meer dan 65 spelende leden is nog geen 30 jaar.

- Sport: - Ruitersportvereniging RSV De Wetering in Nieuwe Wetering is opgericht in 1985. Ze organiseren o.a. dressuurlessen en dressuur- en springwedstrijden en nemen deel aan equipe wedstrijden dressuur. Ze hebben ook nog twee onderafdelingen, namelijk Ponyclub PC De Wetering en Voltige vereniging V.V. Baboeschka. Voltige is een van de zeven disciplines binnen de paardensport bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond. Bij voltigeren worden gymnastische oefeningen op de rug van een galopperend paard gedaan. Voltigeren draait om ontspanning, souplesse, evenwicht, kracht en ritme en de harmonie met een paard. Voltige wordt zowel in team- als in individueel verband beoefend.

- Schietvereniging Het Vizier in Nieuwe Wetering is in 1968 opgericht en heeft ca. 60 leden. De vereniging beschikt over een gloednieuwe accommodatie met 9 banen van 10 tot 25 meter. Er wordt geschoten met luchtgeweer, klein kaliber geweer, karabijn, pistool of revolver tot een maximaal kaliber van 0.45".

- Vroeger werden in de winter goederen met de slee over het ijs vervoerd. Dat was het begin van het priksleeën. Later begon men het ook als hobby/sport uit te oefenen. Daarom is in 1956 in Nieuwe Wetering Priksleeclub De Gladde IJzers opgericht.

- Zorg: - "In 2011 is op verzoek van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Kaag en Braassem een initiatiefgroep geformeerd met de opdracht de haalbaarheid en wenselijkheid van een hospice in de gemeente Kaag en Braassem te onderzoeken. Een hospice is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Ongeneeslijk zieken kunnen hier tot aan hun overlijden worden verzorgd. Professionele zorgverleners en vrijwilligers werken er samen. Tijdens haar onderzoek heeft de initiatiefgroep de volgende partijen benaderd: huisartsen, gemeente, zorgverzekeraars, financieel deskundigen, zorgverleners, omliggende hospices, koepelorganisatie van de VPTZ en het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord. Uit informatie van alle betrokken partijen is gebleken dat er in Kaag en Braassem ruimte is voor een voorziening ten behoeve van mensen die palliatieve terminale zorg nodig hebben. Voor de komende jaren zal beschikbaarheid van twee bedden hiervoor voldoende zijn. Ook heeft de initiatiefgroep zich gebogen over een voorziening voor een tijdelijke vorm van zorg die thuis niet geboden kan worden en waarvoor geen ruimte beschikbaar is in andere zorgvoorzieningen. De inschatting van de initiatiefgroep is dat de beschikbaarheid van twee van dergelijke bedden een toekomstbestendig scenario is. Sinds 2015 is een dergelijke voorziening eerstelijnsverblijf gaan heten.

Het bestuur van Hospice Amandi heeft op basis hiervan de keuze gemaakt een voorziening te ontwikkelen waar vier gasten kunnen worden opgenomen. Er zullen twee bedden gereserveerd worden voor hospicezorg (PTZ-indicatie) en twee bedden voor eerstelijnsverblijf. Met enige overlap is rekening gehouden. Het is denkbaar dat er bij volle bezetting op enig moment drie gasten opgenomen zijn in het hospice en een in het eerstelijnsverblijf, of andersom. Ook is het mogelijk dat gasten worden opgenomen in het kader van respijtzorg. Omdat we meer zijn dan een hospice, wordt de naam 'Amandihuis'." Het Amandihuis wordt medio 2020 gerealiseerd op de locatie van de voormalige basisschool van Nieuwe Wetering, De Meerpaal, die na afloop van schooljaar 2012-2013 is gesloten omdat het aantal leerlingen te klein was geworden om nog verantwoord te kunnen doorgaan. Het schoolgebouw wordt grotendeels gesloopt. De fundering en een deel van de staalconstructie blijven wel intact.

Natuurlijk kost de 'vernieuwbouw' veel geld (ca. 600.000 euro). Gelukkig leveren velen een bijdrage aan de fondsenwerving. Van particuliere donateurs en bedrijven tot lokale, regionale en landelijke fondsen. "En waar ik persoonlijk heel blij van wordt, zijn de initiatieven van inwoners van Kaag en Braassem waarvan wij de opbrengst krijgen, zoals braderieën, het wandelevenement rondje Ka en het Sluisconcert.", aldus coördinator Jenny van Velzen. Ook vrijwilligers van Amandi Thuis zetten zich in voor de komst van het hospice in Nieuwe Wetering. Zij geven nu al zorg bij mensen thuis die op hun sterfbed liggen. "Deze vrijwilligers helpen ons op allerlei manieren. Ze komen met ideeën, staan bij informatiekramen en steken kaartjes in. Een mooie samenwerking tussen beide stichtingen Amandi." (bron: Leidsch Dagblad, 22-5-2017)

Reactie toevoegen