Noordwijk

Gemeente
Noordwijk
Bollenstreek
Zuid-Holland

Noordwijk bord [640x480].jpg

Noordwijk is topografisch gezien een grijs-gebiedgeval: in de praktijk spreekt men nog wel van de dorpen Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee, maar ter plekke blijkt dat niet uit bebording: de plaatsnaamborden vermelden alleen de naam Noordwijk.

Noordwijk is topografisch gezien een grijs-gebiedgeval: in de praktijk spreekt men nog wel van de dorpen Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee, maar ter plekke blijkt dat niet uit bebording: de plaatsnaamborden vermelden alleen de naam Noordwijk.

gemeente_noordwijk_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Noordwijk anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Noordwijk anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

noordwijk_space_expo_kopie.jpg

Dé toeristische attractie van Noordwijk is  ruimtevaarttentoonstelling Space Expo van  ESA ESTEC. Het bezoekerscentrum trekt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers, en is door kinderen gekwalificeerd als Kidsproof museum.

Dé toeristische attractie van Noordwijk is ruimtevaarttentoonstelling Space Expo van ESA ESTEC. Het bezoekerscentrum trekt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers, en is door kinderen gekwalificeerd als Kidsproof museum.

MSDC-20110418-231524.jpg

Noordwijk profileert zich als 'bloemenbadplaats'. Hier zie je waarom: de bloembollenvelden trekken in het voorjaar tienduizenden bezoekers.

Noordwijk profileert zich als 'bloemenbadplaats'. Hier zie je waarom: de bloembollenvelden trekken in het voorjaar tienduizenden bezoekers.

Noordwijk

Terug naar boven

Status

- Noordwijk is een gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de regio Bollenstreek.

- In 2019 is de gemeente Noordwijkerhout opgeheven en aan de gemeente Noordwijk toegevoegd (formeel was het een fusie van beide gemeenten). Zie ook het Herindelingsontwerp en de notitie van Adviesbureau Twynstra en Gudde met betrekking tot de consequenties van het eventueel zelfstandig blijven van laatstgenoemde gemeente.

- De gemeente omvat de dorpen Noordwijk-Binnen*, Noordwijk aan Zee*, Noordwijkerhout en De Zilk en de buurtschappen De Klei, Halfweg (deels), Het Langeveld, Noordwijkerhoek, Piet Gijzenbrug (grotendeels) en Ruigenhoek. Dit zijn bij elkaar 4 dorpen en 6 buurtschappen.

* De gemeente heeft in 1978, bij de totstandkoming van het huidige postcodesysteem, geen eigen postcodes en postale plaatsnamen aangevraagd voor haar dorpen Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee, vandaar dat die dorpen - evenals de eronder vallende (delen van) buurtschappen - sindsdien voor de postadressen 'in' de postale plaats Noordwijk liggen. Wij merken dat in veel gevallen ook over deze plaats(naam) wordt gesproken, waarbij men dan doelt op het geheel van beide dorpen. De dorpen zijn inmiddels ook wel vrijwel aan elkaar gegroeid; er ligt nog slechts een bescheiden 'groene buffer' tussen. Ook heeft de gemeente alleen nog plaatsnaamborden met de plaatsnaam zonder achtervoegsels. Kennelijk wenst zij de afzonderlijke kernen althans ter plekke bordmatig niet meer te profileren. Recentelijk is ook het witte plaatsnaambordje Noordwijk-Binnen verwijderd. Een plaatsnaambord Noordwijk aan Zee is er nooit geweest, althans niet recent.

Toch hebben beide dorpen nog altijd wel een duidelijke eigen identiteit. Zo hebben ze nog eigen belangenverenigingen, en zijn er veel inwoners en instanties die nog wel degelijk over de beide kernen spreken als zijnde aparte dorpen en dat soms ook zo in hun adres schrijven. Vandaar dat wij ons daarbij aansluiten en beide kernen nog altijd als 'dorp' kwalificeren. Ook in statistisch opzicht is er nog altijd sprake van de plaatsnamen Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee.

- De gemeente noemt zich op haar site 'Bloemenbadplaats' (gezien de ligging aan zee en in de Bollenstreek).

- Wapen van de gemeente Noordwijk.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Noordwijk.

Terug naar boven

Naam

Andere naamgevingen van de dorpen en gemeente
- Oorspronkelijk was er alleen maar sprake van één plaatsnaam, zonder achtervoegsels. Ter onderscheiding van Noordwijk aan Zee, dat later is ontstaan, is men het oude dorp Noordwijk-Binnen gaan noemen.
- De gemeente heeft ook "Noordwijk Binnen en Buiten, Langeveld en Offem" geheten. (1) De gemeente werd vroeger ook wel betiteld als "De beide Noordwijken".

Oudere vermeldingen
889 kopie circa 1520 Nordcha, 918-948 kopie 11e eeuw Norhtgo, 1220 Nordeka, 1396 Noortick.

Naamsverklaring
Gaat terug op een samenstelling van noord 'noordelijk gelegen', wat slaat op de ligging aan de noordgrens van het Frankische rijk in het begin van de 8e eeuw. Het grondwoord -ga (hs. -cha) in de oudste vemelding is de Oudfriese vorm van het Oudnederlandse go, de verbogen vorm van het woord gouw, dat hier slaat op een groot samenhangend koningsgoed boven de Rijnmonding, dat onder meer het huidige Noordwijk en Noordwijkerhout omvatte. In de 13e eeuw ontwikkelde de naam een woekervokaal, terwijl de wegval van de eindvokaal tot verscherping van -g- leidde. Het aldus ontstane Nortik* werd vervolgens opgevat als de afgesleten vorm van een oorspronkelijk op -wijk eindigende naam, die men meende te moeten herstellen door het invoegen van een etymologisch onjuiste -w- (leidend tot de huidige benaming op -wijk, vergelijk Lopik). De oudste vermelding die op Noordwijk-Binnen betrekking heeft, staat waarschijnlijk in het zogeheten Oude Register van graaf Floris uit het eind van de 13e eeuw: Te Nortdike op der gheest. Zie ook Noordwijkerhout.(2)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Noordwijk ligt N van de dorpen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn en Rijnsburg, NW van het dorp Oegstgeest en de stad Leiden, W van de dorpen Voorhout, Sassenheim, Lisse en Hillegom, ZW van de dorpen Vogelenzang, Bennebroek en Heemstede en de steden Hoofddorp en Haarlem en Z van de dorpen Aerdenhout, Bentveld en Zandvoort en grenst in het W aan de Noordzee. Het is een - verticaal - langgerekte gemeente, met een 13 km lang zandstrand.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente 459 huizen met 2.913 huizen, verdeeld in de dorpen Noordwijk-Binnen 302/1.984 (= huizen/inwoners) en Noordwijk aan Zee 120/700 en de buurtschappen Langeveld en De Nes 15/90, Offem 6/39 en De Klei 16/100. In 2018 heeft de gemeente circa 10.500 huizen met circa 26.000 inwoners. Tegenwoordig heeft de gemeente, na de toevoeging van de gemeente Noordwijkerhout in 2019, circa 17.000 huizen met circa 43.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Noordwijk, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "Vereniging Genootschap Oud Noordwijk heeft ruim 1800 leden. Binnen de vereniging houden ca. 140 leden zich actief bezig met verschillende activiteiten om zo kunst, cultuur en historie van het Noordwijks erfgoed te bewaren voor ons nageslacht. De activiteiten worden uitgevoerd door de leden (vrijwilligers). Iedereen die het Genootschap een warm hart toedraagt kan lid worden. Mocht je actief willen meewerken aan het opbouwen van het lokale erfgoed, neem dan contact op met een van onze bestuursleden. Wij informeren je graag. Om activiteiten uit te kunnen voeren krijgt het Genootschap financiële ondersteuning van overheden en sponsoren. Het Genootschap krijgt ook ondersteuning van Erfgoedhuis-ZH in Delft in de vorm van cursussen. Deze cursussen zijn bedoeld om de kennis van de vrijwilligers op het gebied van museale collectie vorming, het geven van rondleidingen en het draaiend houden van een museum etc. te verbeteren.

De activiteiten die door het Genootschap worden uitgevoerd zijn onder andere: invulling geven aan en het beheer van Museum Noordwijk. ollectievorming en beheer van kunst, aardewerk en beelden afkomstig van kunstenaars die hier gewerkt en gewoond hebben. Collectievorming en beheer van Noordwijkse klederdracht, sieraden en Voorwerpen. Collectievorming en beheer van Noordwijkse documenten, foto’s, filmmateriaal om zo het Noordwijks erfgoed te bewaren; invulling geven aan en het beheer van Streekmuseum Veldzicht. Collectievorming en beheer van streekgerichte voorwerpen, bloembollen en kruiden inclusief de bijbehorende historie; gebouw beheer en onderhoud. Het pand aan het Jan Kroonsplein valt onder monumentenzorg. Reparatieklussen die niet door de leden zelf kunnen worden gedaan, worden uitbesteed; jeugeducatie. Bibliotheek* met boeken, cd’s/dvd’s en tijdschriften gerelateerd aan onze gemeente; Museumwinkel en webwinkel; Blauwdotter redactie. De Blauwdotter** is het kwartaalblad van het Genootschap; modelbouw. De Modelbouwgroep bouwt en restaureert kleine en/of grote voorwerpen; archiefbeheer. Het Genootschap beheert drie archieven, namelijk het Jan Kloos archief, het Visserij archief en het Algemene archief."

* In de lezingenruimte van Streekmuseum Veldzicht staat een grote collectie boeken en artikelen over Noordwijk. Het betreft enkele honderden boeken en een groot aantal artikelen over het dorp. Interessant voor mensen die over een bepaald onderwerp meer willen weten. Ter plekke is een catalogus aanwezig. Ook via de link is deze in te zien. Naast deze collectie bevat de bibliotheek ook een flink aantal boeken van en over mensen die een link met het dorp hebben. Denk daarbij aan Albert Verweij, Henriette Roland Holst, Maria Montessori, Thomas Mann, J.B. Charles, Margriet de Moor etc. De boeken en artikelen zijn in te zien tijdens de openingsuren van het museum en op verzoek. Het lenen van de boeken en artikelen is mogelijk na overleg met Wim Baalbergen jr. (Antiquariaat Moby Dick, e-mail mobydick@xs4all.nl, tel. 071-3619498).

** De Blauwdotter is een uitgave van het Genootschap en komt 4x per jaar uit. Na 178 edities in de vertrouwde blauwe omslag en opmaak in zwart/wit is in 2017 gestart met De Blauwdotter nieuwe stijl. Het formaat is enigszins aangepast maar de grootste verandering is wel de uitvoering in full color. Wat gebleven is zijn de interessante verhalen die voor heel veel leesplezier blijven zorgen. Voor slechts € 15.00 euro per jaar (€ 17.50 voor mensen buiten Noordwijk en € 20.00 voor mensen in het buitenland) ben je lid van het Genootschap en ontvang je de Blauwdotters zonder verdere kosten. Onder de link vind je de inhoudsopgaven van de nummers 1 t/m 40. De inhoudsopgaven van de overige nummers kun je vinden via het menu Activiteiten onder de link.

- Museum Noordwijk is gevestigd in een fraai behouden gebleven, 400 jaar oude binnenduinse hoeve. Klein van buiten, groots van binnen! Het museum beschikt over de grootste museale collectie plateel van Porceleinfabriek de Kroon (1906-1910), met topwerken van Henri Breetvelt (1864-1923). Daarnaast heeft het museum kunstwerken van o.a. Oswald Wenckebach en Charlotte van Pallandt in haar collectie. Allen kunstenaars die hier hebben gewoond en gewerkt. Verder geeft het museum een goed tijdsbeeld van deze gemeente rond 1900, compleet met stijlkamer, bedstede en een 'plee' van toen. Ook de voorraadkelder en het binnenplaatsje zijn intact te bezichtigen. Naast de stijlkamers en de minutieus nagebouwde scheepsmodellen neemt de Noordwijkse klederdracht in het museum een belangrijke rol voor haar rekening. Het museum geeft je ook een beeld van de tijd van de zogeheten bomschuiten: kleine vissersschepen met een platte bodem die met behulp van paarden op en vanaf het strand werden getrokken. Een uitgebreide fotocollectie geeft een goed beeld van meer dan 100 jaar vissers wel en wee. Na de kruidenteelt in de 19e eeuw werd de bollenteelt een belangrijke bron van inkomsten voor de streek. In de stal van het museum vind je gereedschap en materialen die in vroeger jaren in de bollenteelt werden gebruikt.

- In 2009 is Streekmuseum Veldzicht geopend. Hier staan bloembollen, kruiden en blaarkopkoeien centraal. Streekmuseum Veldzicht is gevestigd in boerderij Veldzicht in buurtschap De Klei (Herenweg 114). Deze boerderij is in 1864 gebouwd door Jacobus Hoogeveen, die op boerderij Bouwlust ertegenover geboren werd. Zijn nazaten hadden een gemengd bedrijf én een bloembollenbedrijf op Veldzicht. De familie Hoogeveen hield er koeien, varkens en kippen, maar teelde ook hyacinten en andere bloembollen. De laatste bewoner van Veldzicht, Jaap Hoogeveen, overleed in februari 2007. Het was zijn wens dat boerderij Veldzicht behouden zou blijven als authentiek element in het landschap van de Duin- en Bollenstreek. Daarom zijn boerderij Veldzicht en de landerijen ondergebracht in een stichting. Het zomerhuis en bijgebouw zijn beschikbaar gesteld aan Genootschap Oud Noordwijk om het te gebruiken als museum.

Het Genootschap had wel oren naar extra museumruimte, want in hun Museum Noordwijk wordt vooral het verleden als vissersdorp belicht, maar is er te weinig ruimte om aandacht te besteden aan het agrarisch verleden. Dus dat vult elkaar mooi synergetisch aan. In anderhalf jaar tijd is het zomerhuis naast de boerderij helemaal opgeknapt door vrijwilligers van Stichting Veldzicht en het Genootschap. Er is verwarming aangelegd, de toegang is aangepast en het dak is gerestaureerd. Daaraan hebben onder andere de gemeente, Rotary, Lions en Fonds 1818 een bijdrage geleverd. Het Streekmuseum is bedoeld voor zowel de inwoners van de gemeenten en de buurgemeenten in de Bollenstreek, als voor toeristen en recreanten.

Noordwijk heeft een boeiend agrarisch verleden. In de late middeleeuwen vormde het dorp het centrum van de kruidenteelt, zowel voor gebruik in de keuken als voor medicijnen. De veehouders in de omgeving hielden blaarkoppen: een oud Nederlands koeienras dat in de Duin- en Bollenstreek en de Veenstreek vroeger veel voorkwam. Rond 1850 bloeide in de binnenduinrand van deze omgeving de bloembollenteelt op. Al deze facetten komen in Streekmuseum Veldzicht aan de orde. De voormalige kruidenwinkel van Alkemade uit de Pickéstraat is in het museum ondergebracht en voor de boerderij is een kruidentuin aangelegd. Je kunt ook zien hoe een boerenwoning er van binnen uitzag en alles te weten komen over het blaarkopvee. Bij speciale gelegenheden is de kaaskelder onder de boerderij te bekijken. Er is nog altijd een bloembollenbedrijf op Veldzicht gevestigd, waar je kunt zien hoe het er vroeger en tegenwoordig in de bloembollenteelt aan toe gaat. Ook is er aandacht voor de natuur; op het erf naast de boerderij zijn er hagen en vogelbosjes en kan een wandeling worden gemaakt.

- "Frans Angevaare, geboren Voorhouter maar inwoner van Noordwijk. In 1998 ben ik begonnen om uit te zoeken wie mijn voorouders waren. Na een jaar of tien onderzoek, soms intensiever, soms met wat minder aandacht, heeft dat geresulteerd in een flinke kwartierstaat en een boekje met een uitgebreide stamreeks vanaf mijn grootvader. In de loop der jaren is mijn belangstelling voor het verleden breder geworden en ben ik ook geïnteresseerd geraakt in lokale geschiedenis, streekgeschiedenis (Rijnland), landelijke geschiedenis (Holland) en bestuursgeschiedenis. Ik probeer over genoemde onderwerpen wat stukjes te schrijven, die ook te bewonderen zijn via mijn site 'Deur naar het verleden', die dus grotendeels gericht is op het verleden. En net als de toekomst is ook het verleden zojuist begonnen..." Dhr. Angevaare is met zijn kwalificatie 'wat stukjes' wel erg bescheiden. Op zijn site vind je vele uitvoerige en zeer lezenswaardige artikelen met elementen uit de geschiedenis van Noordwijk en omgeving. Van harte aanbevolen!

- Artikel van Frans Angevaare over de geschiedenis van de naam Boekhorst in relatie tot de Noordwijkse nieuwbouwwijk Boechorst. Aan het eind van het artikel concludeert hij: "Voorbijgaand aan het gehucht Boekhorst in Friesland en het landhuis Boekhorst in Gelderland zijn we via Boekhorst in Noordwijkerhout, Boekhorst in Voorhout en Boekhorst in Alkemade weer terug bij de Noortukse wijk Boechorst. Gelegen in de heerlijkheden Noordwijk en Offem, in de polder Suijtbroeck, maar zeker niet in het aloude bosgebied waar het geslacht Van de Boekhorst zijn naam aan ontleende. Dus blijven we met de vraag zitten waaróm de wijk nu eigenlijk Boechorst heet. Ook de gemeente had het antwoord niet paraat en verwees me naar... de Blauwdotter nr. 149. De cirkel is rond."

- "Voor wie wegwijs wil worden in het wel en wee van een wirwar van circa 60 Jannen van Noordwijk en Van de Boekhorst is het in 2014 verschenen boek 'Rechtsprekers & Schuinsmarcheerders. De geschiedenis van het geslacht Van Noordwijk & Van de Boekhorst' (596 pag.!) een uitkomst. Allemaal komen ze aan de orde en worden ze beschreven, naast nog ruim 500 leden van de familie. Het boek beslaat een periode van 6 á 7 eeuwen, waarin de familie hoogte- en dieptepunten kende en ten slotte uitstierf. Ridders en schildknapen, kapelaans en nonnen, poorters en buurlieden, moordenaars en slachtoffers, bastaards en bisschoppen, kasteelheren en ambachtsheren, jonkers en ouwe taaien, handelaars en renteniers, onschuldige deernen en intrigantes, baljuws en schouten, bannelingen en Indiëgangers, raadsheren en notarissen, bedriegers en ruziemakers, boeren en buitenlui, lakenkopers en greinwerkers, schippers en zeilmakers, herbergiers en dronkelappen: allemaal hebben ze een plaatsje gevonden in dit boek, waarin voor het eerst een samenhangende, integrale genealogie van de familie wordt gepresenteerd." Aldus auteur Frans Angevaare, die hiervoor in 2016 de Nederlandse Prijs voor Genealogie toegekend heeft gekregen.

De jury motiveert dit als volgt: "Elke genealoog wil graag zover mogelijk terug in de tijd komen, liefst met zijn eigen familienaam of anders met zijn kwartierstaat. Kroon op het werk is dan vaak een afstammingslijn naar Karel de Grote. Meestal via bastaardij kan aansluiting worden gevonden op een adellijk geslacht om zo in de middeleeuwen terecht te komen. Onderzoek in die tijd is niet gemakkelijk; het is soms spitsroeden lopen. Het missen van een cruciale akte kan betekenen dat men er niet achter komt dat de zaak heel anders in elkaar steekt. Het vergt een lange adem en gedegen onderzoek in vaak zeer verspreide bronnen, waarbij achtergrond en omstandigheden een voorname rol spelen. Een niet onbelangrijk facet daarbij is de interpretatie, waarbij verschillende onderzoekers wel eens tot verschillende conclusies kunnen komen. Het noopt de onderzoeker om zorgvuldig met zijn bronnen om te gaan en - zeker niet onbelangrijk - voorzichtig te zijn met het trekken van die conclusies.

In 2014 verscheen 'Rechtsprekers en Schuinsmarcheerders. De geschiedenis van het geslacht Van Noordwijk en Van de Boekhorst' van de hand van Frans Angevaare. Het in eigen beheer uitgegeven boek gaat zeer uitvoering in op dit adellijke geslacht, dat zijn bakermat heeft in Noordwijk. Het is de eerste keer dat er ‘een samenhangende, integrale genealogie’ - zoals op de achterflap staat - van deze familie is verschenen, ongetwijfeld het resultaat van een jarenlang diepgaand en uitputtend onderzoek. Het mag met recht betiteld worden als een magnum opus. Het boek omvat 32 hoofdstukken en telt bijna 600 pagina’s. Het uitermate gecompliceerde geslacht – illustratief in dezen is bijvoorbeeld hoofdstuk 10: ‘Jan, Jan en nog eens Jan’ – is door de auteur helder in beeld gebracht, waarbij de nodige schema’s om de juiste familieverbanden te duiden niet ontbreken. En ieder schema wordt begeleid door een hulpschema waarmee de grote lijn in zicht kan worden gehouden. Hij bewijst daarmee veel genealogen en het genealogisch onderzoek naar adellijke geslachten een grote dienst. Daarbij heeft hij niet alleen oog voor de bezitters van de heerlijkheden, maar juist ook voor de talrijke bastaarden die het geslacht heeft voortgebracht. Dit maakt de kans voor de voor menig genealoog zo begerenswaardige aansluiting naar Karel de Grote nog groter.

Vrijwel niets is aan zijn aandacht ontsnapt. Zo heeft hij bijvoorbeeld het minder voor de hand liggende matrikel – inschrijvingen van studenten - van de universiteit van Keulen bij zijn onderzoek betrokken. Ook de heraldiek komt in het boek aan de orde, zowel beschrijvend als illustratief. Het verrijkt het boek, naast de andere goed gekozen kleurrijke illustraties. Uiteraard is dit alles voorzien van een uitgebreide verantwoording in een notenapparaat. Met het verschijnen van deze publicatie is het adellijk geslacht van Noordwijk niet meer ‘de onbekendste’, maar in genealogisch opzicht een van de bekendste geworden. Daarnaast is het boek ook lezenswaardig. Angevaare heeft een plezierige - zij het af en toe bijzondere - schrijfstijl en weet deze lastige materie voor een groter publiek toegankelijk te maken. En dat niet alleen; door het boek heen geeft hij leuke insteekjes over toepasselijke zaken, waaraan het boek zijn titel dankt. De jury is onder de indruk van de compleetheid, de gedegenheid, de toegankelijkheid en het vele onderzoek dat aan dit boek ten grondslag heeft gelegen. Daarom wil zij de heer Frans Angevaare voor zijn publicatie ‘Rechtsprekers en Schuinsmarcheerders. De geschiedenis van het geslacht Van Noordwijk en Van de Boekhorst’ honoreren met de Nederlandse Prijs voor Genealogie. Met name bij genealogisch onderzoek in de middeleeuwen is de open en zelfkritisch houding zoals die uit dit boek naar voren komt, van groot belang. Wij hopen dat dit werk een voorbeeld voor anderen mag zijn."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden / cultureel erfgoed

- Noordwijk heeft 74 rijksmonumenten.

- In 2017 heeft de gemeente de eerste 40 panden tot gemeentelijk monument benoemd. In totaal wil de gemeente 63 waardevolle objecten op de gemeentelijke monumentenlijst. Onder de eerste lichting gemeentelijke monumenten zijn onder andere de villa’s aan de Koningin Astrid Boulevard van Eduard Cuypers, de arbeiderswoningen aan het Lombok, Villa Marie aan de Lijnbaanweg en Museum Veldzicht. Het college wil eigenaren ondersteunen in de zorg voor het erfgoed. Daarom wordt er gewerkt aan een stimuleringsregeling om eigenaren in onderhoudskosten tegemoet te komen. Daarvoor is € 40.000 begroot. Welke 40 gemeentelijke monumenten het concreet betreft, vind je op onze pagina's van de dorpskernen Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee.

- Erfgoed Noordwijk is een initiatief van Genootschap Oud Noordwijk, Stichting Atlantikwall Museum, Stichting Veldzicht, Stichting Kurt Carlsen en Vereniging De Oude Dorpskern. Gezamenlijk zetten ze zich in voor het bekendmaken van het erfgoed van de gemeente aan een zo breed mogelijk publiek. Daartoe vind je onder de link presentaties van alle genoemde instellingen, met links naar hun sites, nieuws, een Beeldbank met vele oude foto's en ansichtkaarten met de bijbehorende verhalen, en een pagina met publicaties van de genoemde instellingen.

- In de gemeente Noordwijk is ESTEC gevestigd, een Europees centrum voor ruimteonderzoek en technologie. Het is de grootste vestiging van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Het complex ligt ver buiten de bebouwde kom en grenst aan de Katwijkse wijk Rijnsoever. Het bezoekerscentrum van ESA ESTEC, Space Expo, is een grote ruimtevaarttentoonstelling. Je kunt er kennismaken met succesvolle Europese ruimtevaarttoepassingen, reizen door de geschiedenis van de ruimtevaart en meebeleven hoe Ariane-draagraketten worden gelanceerd. Naast fascinerende satellietopnamen van de planeten en onze eigen aarde laten ruimtevaarders in verschillende multi-visionshows zien hoe mensen op de maan landden en hoe het is om gedurende langere tijd in de ruimte te wonen en te werken.

In de expositie 'Terug uit de ruimte' zijn circa honderd voorwerpen te zien die in de ruimte zijn geweest en weer terug op aarde zijn. Onder de voorwerpen bevinden zich kledingstukken van astronauten, onderdelen van de Hubble-ruimtetelescoop, tekeningen van kinderen en stof van de maan. De voorwerpen zijn gerangschikt naar de vijf zintuigen (zien, horen, proeven, ruiken en voelen). Er zijn daarom ook voorwerpen die aangeraakt mogen worden en er is zelfs de geur van de komeet 67P te ruiken, de komeet van ruimtesonde Rosetta. Onder de hoogtepunten uit de bijzondere collectie zijn het pak van Apollo 13-astronaut Fred Haise ("Houston we have a problem") en de Soyuz-capsule van André Kuipers. Space Expo is in november 2018 wederom verkozen tot kidsproofmuseum, als een van de zeventig meest kindvriendelijke musea in Nederland. Space Expo wordt door de inspecteurs geroemd omdat "je er astronaut kan worden en een waterraket kan laten lanceren". Het museum krijgt van de museuminspecteurs als gemiddeld rapportcijfer een 8,5. Kidsproofmusea zijn musea die in het laatste jaar meer dan veertig inspecties kregen en een 7,5 of hoger verdienden.

In de afgelopen jaren is de publieke interesse voor de ruimtevaart, en daarmee het bezoekersaantal van het museum, flink gegroeid. Space Expo trekt jaarlijks circa 100.000 bezoekers. "Onder meer dankzij André Kuipers, die nu optreedt als ambassadeur, is er meer belangstelling gekomen voor ruimtevaart. Steeds vaker worden in de media verhalen gepubliceerd over langs de aarde razende asteroïden, de mogelijke aanwezigheid van water op planeten als Mars en trekken mooie foto's van Pluto veel aandacht", aldus directeur Rob van den Berg bij de feestelijke verwelkoming van de 100.000e bezoeker in 2017 op 25 november van dat jaar.

- Gevelstenen in Noordwijk.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Evenementen- en activiteitenkalender Noordwijk.

- Koningsdag.

- FloraHolland Bloemenfestival Noordwijk (do/vr/za half augustus).

- Met 22 lidstaten is ESA hét ruimtevaartagentschap van Europa. Het agentschap is actief in alle aspecten van de ruimtevaart. De mensen die er werken zijn afkomstig van het hele Europese continent, en van daarbuiten. Jaarlijks op een zondag begin oktober is er een Open Dag bij ESTEC, ESA's technologische centrum in Noordwijk (site ESTEC). Tijdens dit kijkje achter de schermen van de Europese ruimtevaart kom je oog in oog te staan met ruimtevaart, wetenschap en technologie uit heel Europa. Van aardobservatie tot het werk van astronauten en van aansturing van ruimtevaartuigen tot het testen van satellieten. Dit is je kans om ruimtevaarthardware van dichtbij te bekijken, te ontdekken wat de volgende bestemmingen zijn, en om Europa's knapste koppen uit de ruimtevaart te ontmoeten. Van wetenschappers en missieontwerpers tot astronauten. Je kunt ook tentoonstellingen bezoeken en lezingen van experts bijwonen. Daarnaast zijn er talloze hands-on-activiteiten en delen diverse astronauten handtekeningen uit. ESA's Open Dag trekt jaarlijks zo'n 10.000 bezoekers. Om een prettig bezoek te garanderen, zijn deze gebonden aan een maximaal aantal bezoekers. Daarom moet je je vooraf aanmelden. Wil je zeker zijn van een gratis toegangskaart, registreer je dan tijdig.

- Noordwijk Winter Wonderland biedt inwoners van de gemeente en omstreken de mogelijkheid om elkaar op een unieke plek te ontmoeten in een mooie en bovenal gezellige winterse sfeer. Het evenement is naar eigen zeggen het meest aansprekende winterevenement van de regio. Geniet bijna 2 maanden lang van vele bijzondere dag- en avondactiviteiten en diverse evenementen zoals o.a. schoolschaatsen, discoschaatsen, Hollandse avonden, bingo avonden, familie- en bedrijfsontvangsten en nog veel meer...

"Terwijl je dochter haar pirouettes oefent op de ijsbaan van maar liefst 150 m2 en je zoon de kleinste kneepjes van het schaatsen onder de knie krijgt, nip jij aan de familietafel van een warme glühwein en een rijk gevulde kaasplank. Een unieke ervaring voor het hele gezin want zegt nou zelf; wie kan zeggen dat zij aan het strand, met uitzicht op zee, hebben geschaatst. Bij Winter Wonderland komen al jouw wensen samen. Na de eerste paar stappen op het ijs strijken jullie gezamenlijk neer voor een hapje, drankje en een oud Hollands spelletje. Kiezen jullie voor jenga, trekbiljart of (voor de gevorderde denker) driedimensionaal vier-op-een-rij? Liever toch die winterse wandeling? Het strand is binnen handbereik. Natuurlijk mogen thema-activiteiten niet ontbreken. Ben jij de slimste tijdens de winterse pubquiz of ga je straks naar huis met een auto vol bingo cadeautjes? Ook Sinterklaas en de Kerstman weten de schoorsteen en kerstboom van Winter Wonderland dit jaar zeker weer te vinden. Bovendien is er speciaal voor alle basisscholen uit Noordwijk het gezellige schoolschaatsen, waarbij de hele klas zich op de schaats kan uitleven.

Noordwijk Winter Wonderland helpt graag om jouw feestdagen nog specialer te maken. Een mooi driegangen Kerstmenu of toch liever een a la carte diner of kaasfondue tijdens je Kerstdiner op 1e of 2e Kerstdag? De mogelijkheden zijn eindeloos. Na een paar actieve uurtjes op de schaats mag een lekker tussendoortje of diner niet ontbreken. Geniet van een luxe Belgische wafel en een warme kop chocolademelk of doe je tegoed aan een rijk gevulde erwtensoep. Schuiven jullie ook aan voor het avondeten? Gezellig. De Hollandse boerenkoolstamppot of Zwitserse kaasfondue staan voor je klaar. Voor de kleintjes is er natuurlijk een kindermenu met allerlei lekkers. Met een traditionele apfelstrudel als toetje gaan jullie zeker voldaan naar huis."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Buitenplaatsenroute is een wandelroute van 10 km langs buitenplaatsen in Noordwijk en Noordwijkerhout.

- "Het moderne wedstrijdbad van het recent gerealiseerde Zwembad BinnenZee in Noordwijk heeft een afmeting van 25×16 meter. Met hypermoderne startblokken, trainingslijnen, wedstrijdlijnen en elektronische tijdwaarneming is dit bad ook geschikt voor wedstrijden of trainingen. Het water heeft een temperatuur van 28,6 graden en is daarmee uitermate geschikt om banen te zwemmen of om recreatief te zwemmen. Het doelgroepen- of instructiebad heeft een afmeting van 10 x 15 meter en beschikt over een volledig beweegbare bode, met een maximaal verschil van 40 centimeter tussen beide kanten. Bij recreatief zwemmen zetten we de bodem op een diepte van 90 centimer. Het water heeft een temperatuur van 31 graden.

Zwembad BinnenZee beschikt over een kleuter & peuterbad. Dit is in dezelfde zaal als het doelgroepenbad. Het water heeft een temperatuur van 31 graden. Er is ook een whirlpool aanwezig, en een super waterglijbaan met een lengte van 38 meter. Laat je meevoeren door het water! Voor de allerkleinsten is er in het peuterbad natuurlijk ook een glijbaan. De Waterspeeltuin is toch wel onze trots. Er zijn slechts enkele baden in Nederland die zoveel plezier kunnen bieden op warme dagen. Er is buiten een beperkt aantal ligbedden beschikbaar." Het zwembad zal vermoedelijk genoemd zijn naar de ligging tussen de kernen Noordwijk aan Zee en -Binnen.

- "Onze gemeente ligt te midden van diverse prachtige, maar ook kwetsbare natuurgebieden en landgoederen. De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk (VNVN) wil deze natuur behouden en iedereen de mogelijkheid bieden er meer over te leren en ervan te genieten. De vereniging organiseert daarom excursies en lezingen voor jong en oud, doet onderzoek en komt op voor de belangen van de natuur in de omgeving. Spelenderwijs in de natuur.
Lekker in de buitenlucht zijn en spelenderwijs de natuur ontdekken en ervaren. Dat kan met de Jeugdnatuurclub of kom langs met de schoolklas. Bezoekerscentrum. De vereniging beschikt over een eigen bezoekerscentrum: het Jan Verwey Natuurcentrum. Kom eens langs tijdens een van de inloopochtenden, elke 1e zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur. Bekijk ook onze promotiefilm. Lid worden? Wil je meer weten over de natuur, ook in de buurt? Of een steentje bijdragen aan de bescherming van de natuur in je omgeving? Vanaf €10 ben je al lid."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Noordwijk, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noordwijk (online te bestellen).

- Het Straatnamenboek van Noordwijk: Noordwijks historie vanuit de straatnaam (uitgeverij Verloren, 1992) is via de link deels online te lezen.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Noordwijk.

- Media / nieuws: - Huis-aan-huiskrant De Noordwijker.

- "Bo is de publieke, lokale omroep voor de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom. Kortom: de omroep van de Bollenstreek! Wij brengen nieuws, sport, agenda en entertainment. Dat doen we voor 95% met vrijwilligers en met twee betaalde krachten. Geschiedenis omroep. Het is halverwege de jaren ‘80 als een aantal radiozendamateurs onder de naam Noordwijk Lokaal de directe omgeving voorziet van lokaal nieuws en muziek. In 1991 verkrijgt de zender de officiële omroepstatus en verandert de naam in Noordwijk Radio. Als in 2003 het uitzendgebied wordt uitgebreid met Noordwijkerhout en De Zilk is RTV Nens een feit. De ontwikkelingen op het gebied van media volgen elkaar in rap tempo op en de omroep breidt haar diensten uit met de kabelkrant, teletekst, internet en televisie-uitzendingen. Ook de opkomst van social media wordt op de voet gevolgd. In 2013 verkrijgt de omroep ook de uitzendrechten voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. RTV Nens wordt hiermee de lokale publieke omroep voor de gehele streek en verandert haar naam in Bollenstreek Omroep (Bo)."

- Wijkverenigingen: - Contactgegevens van de wijkverenigingen in de gemeente Noordwijk.

- Muziek: - "Close Harmony Zanggroep Dune & Forest uit Noordwijk is een enthousiaste groep van vrouwen en mannen die met plezier zingen. Dune & Forest is opgericht in 1984. Ons koor wordt begeleid op piano door onze dirigent Peter Janka. Close-harmony is een zangstijl waarbij de noten binnen de akkoorden heel dicht bij elkaar liggen die in de samenzang mooi mengen. Dit geeft een bijzonder muzikaal effect. Tevens zingen wij ook a capella nummers. Dune & Forest is door haar zangstijl uniek te noemen voor de Duin- en Bollenstreek. Wij brengen meerstemmig, zowel Nederlands- als Engelstalig repertoir dat varieert van swingende jazz tot fraaie ballads en popnummers in close-harmony arrangementen. Voor Kerst hebbben wij uiteraard een ander, maar tevens swingend repertoir. Dune & Forest zingt alles uit het hoofd en in wisselende opstellingen. Zoek je een muzikale uitdaging? Kom eens luisteren bij een van onze repetities, misschien zelfs meezingen, of kijken bij een van onze optredens. Wij zijn met name nog op zoek naar enthousiaste Tenoren. Wij repeteren elke dinsdagavond vanaf 20:00 uur in Theater de Muze."

- Volkslied Noordwijk.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "De activiteiten van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV) zijn enerzijds gericht op het bevorderen van de onderlinge contacten en onderlinge economische bedrijvigheid, anderzijds behartigt de NOV de (voornamelijk gezamenlijke) zakelijke belangen van de leden richting overheden en derden. Elke 2e vrijdag van de maanden september t/m juni organiseert de NOV een bijeenkomst met aansluitende netwerkborrel op wisselende locaties. Deze bijeenkomst biedt een onderneming of organisatie de mogelijkheid zich in circa 25 minuten op originele wijze te presenteren. Voor en na deze presentatie wordt volop mogelijkheid geboden om te netwerken. Geregeld worden er themabijeenkomsten of bedrijfsbezoeken georganiseerd. De commissie ‘NOV Events’ wil de startende ondernemer én de ervaren ondernemer in Noordwijk en nabije omgeving nog actiever met elkaar kennis laten maken, door het aanbieden van zowel leerzame als leuke bijeenkomsten in de vorm van zakelijk en persoonlijk gerichte trainingen. In 2007 is de ‘NOV Ledenpas’ geïntroduceerd. Alle leden van de NOV ontvangen deze persoonsgebonden Ledenpas. Op vertoon hiervan kan elk NOV-lid flinke kortingen ontvangen op producten en/of diensten bij andere NOV-leden."

- Veiligheid: - Nieuws van Politie Noordwijk op Facebook.

Reacties

(2)

Ook hier rept u met geen woord over de katholieke signatuur van Noordwijk-Binnen. Noordwijk aan Zee is inderdaad protestants. Dit geldt niet voor Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Ook mis ik een vermelding van Jeroen van Noordwijk (Sint Jeroen), de missionaris die kwam kerstenen en waarnaar de kerk is vernoemd.

De pagina Noordwijk is bestemd voor onderwerpen die de hele gemeente dan wel de beide dorpen -Binnen en aan Zee betreffen. Onderwerpen die specifiek op een van deze dorpen betrekking hebben, zoals de bezienswaardige objecten zoals kerken e.d., worden bij het dorp in kwestie beschreven. Bij beide dorpen (die net als Noordwijkerhout inhoudelijk ook nog maar een 'beginnetje' zijn) heb ik nu de belangrijkste kerken beschreven, waaronder het Sint Jeroen gebeuren in -Binnen.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen