Oosterboer

Wijk
Meppel
Drenthe

Oosterboer Meppel Slot [640x480].jpg

Oosterboer, ansicht uit ca. 1910 (?) met schilderij (door Hendrik Tavenier, 1786) van het voormalige slot in de voormalige buurtschap, thans wijk Oosterboer, uitg. J.A. Boom & Zn. te Meppel

Oosterboer, ansicht uit ca. 1910 (?) met schilderij (door Hendrik Tavenier, 1786) van het voormalige slot in de voormalige buurtschap, thans wijk Oosterboer, uitg. J.A. Boom & Zn. te Meppel

oosterboer_adres_1907_kopie.jpg

Ansichtkaart (1907) aan de fam. G. en A. Wildeboer in de buurtschap Oosterboer bij Meppel

Ansichtkaart (1907) aan de fam. G. en A. Wildeboer in de buurtschap Oosterboer bij Meppel

oosterboer_wijkvereniging_35_jaar_2013.jpg

Wijkvereniging Oosterboer is in 1978 opgericht en heeft in 2013 dus het 35-jarig bestaan gevierd

Wijkvereniging Oosterboer is in 1978 opgericht en heeft in 2013 dus het 35-jarig bestaan gevierd

Oosterboer

Terug naar boven

Status

- Oosterboer is een voormalige buurtschap, thans wijk in de provincie Drenthe, gemeente Meppel.

- De wijk Oosterboer ligt in de stad Meppel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Op de Franse topografische kaarten uit 1811-1813 heet de plaats Osterboer. Op oude kaarten en ansichten komt de naam ook voor als Oosterbuert en Oosterbuurt.

Terug naar boven

Ligging

De wijk Oosterboer ligt in het O van Meppel, O van de A32, tussen de weg naar De Wijk in het Z en de spoorlijn in het N. Door de wijk loopt de Oosterboerweg, die na de kruising met de Oosterbroekenweg op voormalig Ruinerwolds grondgebied verder gaat als Oosterboerseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Oosterboer 35 huizen met 198 inwoners. Tegenwoordig heeft de wijk ca. 3.000 huizen met ca. 7.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van de buurtschap Oosterboer.

Van buurtschap naar wijk
Oosterboer is van oorsprong een buurtschap, ontstaan als lintbebouwing langs de Oosterboerweg. Daarnaast zijn in het noorden van de huidige wijk nog enkele (voormalige) boerderijen aanwezig. De oudste bebouwing bestaat uit twee markante hoeven uit de 18e eeuw. Bij de planontwikkeling van de wijk zijn de buurtschap en de hoeven geïntegreerd in de uitbreidingswijk.

De wijk is in ontwikkeling gekomen in de laatste decennia van de vorige eeuw (1975 tot 2000). De ruimtelijk inpassing is gebaseerd op een woonwijk met diverse woonlobben, die gefaseerd ontwikkeld konden worden. Belangrijk uitgangspunt was het realiseren van een groene omgeving die aansluit op de bestaande buurtschap. De aanleg van een ringpark vormde hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. De oorspronkelijke wegenstructuur in de vorm van de Oosterboerweg en de Brandemaat diende als hoofdontsluiting van de nieuw te realiseren wijk.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Oosterboer (2011).

- In 2009 is paardrijcentrum Ringpark Oosterboer gereed gekomen, met naast de manege een kinderboerderij, theeschenkerij en 2 speelweiden. Mensen met een verstandelijke beperking, van onder meer wooncentrum Het Erf, kunnen dichtbij huis genieten van paardrijden en huifpaardrijden. Het centrum biedt een nieuwe kans op meer integratie van gehandicapten in de samenleving. De bewoners van Het Erf vinden bovendien een zinvolle dagbesteding op het terrein, in de stallen, de kinderboerderij en in het theehuis. Bij de afronding van de stadsrand Oosterboer is veel aandacht voor de kinderen. In de parkpunt is plaats voor twee speelweiden. In de uiterste punt is een avonturenbos ingericht waarin niet gerooid wordt en zo min mogelijk wordt ingegrepen in de natuur. Vooral de wat oudere kinderen kunnen zich hier uitleven.

De Baander is sinds 2010 de naam voor het paardrijcentrum. Inzender van de winnende naam Marry van den Hof: 'Baander is een oud Drents woord voor twee grote deuren van het schuurgedeelte van een boerderij: samen breed en hoog genoeg voor het grote materiaal zoals hooiwagens, werktuigen, paarden en dergelijke. Met andere woorden, door 'de baander' was de toegang naar binnen heel gemakkelijk gemaakt. Een mooie symboliek voor het nieuwe centrum. Toegankelijkheid en openheid, in eerste instantie voor de gehandicapte medemens, maar ook voor alle anderen die van het complex genieten.'

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kunstobject aan de Brandenmaat, hoek De Kampen.

- "Het Erfdeel is een Oecumenische gemeenschap in Meppel. Begin jaren negentig vatte Vanboeijen het plan op om in de Oosterboer een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap te gaan bouwen. Onmiddellijk na het bekend worden van deze plannen zocht de ORO contact met deze organisatie. Na uitgebreid overleg werd men het eens over de bouw van een multifunctionele ruimte, die ook voor vieringen gebruikt kon worden. Men werd het ook eens over een huurovereenkomst, die gekoppeld werd aan de detachering van een van de wijkpredikanten als geestelijk verzorger van Het Erf. Dankzij de enorme inzet van velen kon in september 1997 de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel worden gesticht en de huidige kerkzaal feestelijk in gebruik worden genomen." (bron: Protestantse Gemeente Meppel) - Beschrijving van het orgel in Het Erfdeel.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- (Hard)loop- en wandelroute Oosterboer (4,1 km).

Terug naar boven

Links

- Wijkplatform: - Wijkplatform Oosterboer-Ezinge.

- Wijkvereniging: - Wijkvereniging Oosterboer is gelijk met de wijk zelf opgericht, nl. in 1978. De meeste activiteiten vinden plaats in het wijkgebouw van de wijkvereniging; De Boerhoorn (Brandemaat 5), dat in 2002 is gerealiseerd.

Reactie toevoegen