Oranje

Plaats
Dorp
Midden-Drenthe
Drenthe

Oranje

Terug naar boven

Status

Oranje is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Beilen.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is een Oranjenaar.

Oudere vermeldingen
1936 Oranje.

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging aan het in 1858 als veenkanaal geopende westelijk gedeelte van het Oranjekanaal. Vergelijk Oranjedorp.(1)

Terug naar boven

Ligging

Oranje ligt rond de gelijknamige weg, NW van Beilen, ZO van Smilde, aan het Oranjekanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Oranje heeft ca. 60 huizen met ca. 140 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1913 gaat hier de Coöperatieve Aardappelmeelfabriek van start. Sinds 1919 aangesloten bij AVEBE. De fabriek en de bijbehorende huizen krijgen de naam Oranje. In 1945 is de fabriek bij de bevrijding door de Canadezen zwaar beschadigd. In 1949 heropend met ca. 135 werknemers. De fabriek was vaak koploper bij technische ontwikkelingen, maar wordt in 1980 toch gesloten. In 1985 is het complex gekocht door ondernemer Hennie van der Most en omgevormd tot attractiepark Speelstad Oranje, voor gezinnen met kinderen tot ca. 10 jaar. In 1992 is het gereed gekomen. Het was - met een totale oppervlakte van 4 voetbalvelden - het grootste overdekte familiepretpark van Nederland. Hier kun je zien welke attracties er waren.

Enkele jaren later komt het Pipodorp erbij, later Vakantiepark Oranje geheten. Dit omvat ruim 250 vakantiebungalows, door kunstenaar Chris Veldhof kleurrijk beschilderd als woonwagens, geïnspireerd door de vroegere tv-serie Pipo de Clown. Wegens tegenvallende bezoekcijfers wordt dit onderdeel in 2014 gesloten en herbestemd tot asielzoekerscentrum (AZC) voor 700 asielzoekers. Inwoners voelden zich erdoor overrompeld en zaten er niet echt op te wachten, aangezien gemeenteraad en inwoners er niet vooraf bij zijn betrokken en met een voldongen feit werden geconfronteerd, gezien het grote aanal in relatie tot het kleine dorpje, en de voorzieningen en infrastructuur die daar niet op zijn berekend (zoals geen winkels, en openbaar vervoer met een buurtbusje...).

Speelstad Oranje zelf draaide ook al enkele jaren met verlies, daarom is dat per oktober 2015 gesloten. In oktober 2015 wil de staatssecretaris nog eens 700 asielzoekers in het park huisvesten. Dat zouden er dan in totaal dus 1400 worden, en een vertienvoudiging van het inwonertal van hun dorpje vinden de inwoners toch al te gortig en zij protesteren hier dan ook heftig tegen. Het besluit wordt teruggedraaid. Ondernemer Jan Voortman speelt op de komst van de asielzoekers in en heeft in zijn kas een supermarkt gerealiseerd. Het is de intentie dat het AZC in oktober 2017 gesloten wordt. Van der Most is van plan om daarna de voormalige Speelstad en het voormalige vakantiepark te herbestemmen tot attractiepark voor volwassenen.

In 1942 was er een joods werkkamp in Oranje.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Van 2010 t/m 2012 is het Landschapsprogramma Oranjekanaal-West uitgevoerd. In dit project is samen met bewoners van de dorpen Oranje, Hijken en Hooghalen, de regionale identiteit van het landschap versterkt door herstel en ontwikkeling van streekeigen elementen op het gebied van groen, cultuurhistorie en recreatie. Onderdelen binnen het project zijn onder andere: opknappen van erven, graven van poelen, plaatsen van houten landhekken, picknickbankjes en aanlegsteigers ten behoeve van de landschapsbeleving. Ook het realiseren van dorpsommetjes, een ruiterroute, planten van wegbeplanting en plaatsen van informatiepanelen maakten onderdeel uit van het project.

Ten grondslag aan dit landschapsprogramma liggen de drie dorpsvisies van de desbetreffende dorpen. De groenelementen uit de dorpsvisies zijn gecombineerd met onderdelen uit het gemeentelijke groenbeleidsplan en landschapsbeleidsplan. Daarnaast zijn ook de recreatieve en cultuurhistorische onderdelen uit de dorpsvisies in het project opgenomen. Met de uitvoering van dit project is invulling gegeven aan een aantal wensen vanuit de dorpsbewoners zelf. (bron: Provincie Drenthe)

Reactie toevoegen