Oude Molen (Oostendam)

Plaats
Buurtschap
Ridderkerk
Zuid-Holland

oude_molen_oostendam_plaatsnaambord_op_tunnel_a15.jpg

Oude Molen is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, gemeente Ridderkerk. De buurtschap heeft helaas geen plaatsnaamborden, maar gelukkig heeft Rijkswaterstaat de tunnel alhier onder de A15 naar de buurtschap genoemd.

Oude Molen is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, gemeente Ridderkerk. De buurtschap heeft helaas geen plaatsnaamborden, maar gelukkig heeft Rijkswaterstaat de tunnel alhier onder de A15 naar de buurtschap genoemd.

oude_molen_oostendam_bij_oostmolendijk_38_buurtschapsgezicht.jpg

Oude Molen, uitzicht ter hoogte van Oostmolendijk 38.

Oude Molen, uitzicht ter hoogte van Oostmolendijk 38.

oude_molen_oostendam_bij_oostmolendijk_40_buurtschapsgezicht.jpg

Oude Molen, buurtschapsgezicht ter hoogte van Oostmolendijk 40.

Oude Molen, buurtschapsgezicht ter hoogte van Oostmolendijk 40.

Oude Molen (Oostendam)

Terug naar boven

Status

- Oude Molen is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, gemeente Ridderkerk.

- De buurtschap Oude Molen valt onder het dorp Oostendam, maar omdat dat dorp in 1978 wél een eigen postcode, maar géén postale plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek, liggen beide plaatsen voor de postadressen 'in' Ridderkerk.

- De buurtschap Oude Molen heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke bijna nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat. Bijna, want gelukkig heeft Rijkswaterstaat nog weleens de gewoonte om bruggen en tunnels naar nabijgelegen buurtschappen te noemen. Zo ook hier, waar de plaatsnaam op de tunnel onder de A15 staat, aan beide kanten, dus zowel als je vanuit de buurtschap naar Oostendam gaat als andersom.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De plaatsnaam komt in de jaren twintig van de 20e eeuw voor het eerst op de kaarten voor.

Naamsverklaring
"Aan de Molendijk stond al een korenmolen in 1429 of eerder. De laatste molen op die plaats, de Molen van Kranendonk, werd gebouwd in 1721 en gesloopt in 1930."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oude Molen ligt rond de wegen Oostmolendijk en Oudelande. De buurtschap ligt direct N van het dorp Oostendam, N van de A15 en het dorp Hendrik-Ido-Ambacht, ZO van de dorpen Ridderkerk en Slikkerveer, in de W nabijheid van de rivier de Noord, W van het dorp Alblasserdam en Z van het dorp Kinderdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Oude Molen omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Crezéepolder
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is sinds november 2018 officieel eigenaar van de Crezéepolder op IJsselmonde, gelegen O van de Oostendamse buurtschap Oude Molen. Daarmee is het beheer van dit bijzondere zoetwatergetijdennatuurgebied duurzaam geregeld. Door de samenhang met de naastgelegen Sophiapolder (die beschreven wordt onder Hendrik-Ido-Ambacht) en het Ridderkerkse Griend (die beschreven wordt onder Ridderkerk) te vergroten, ontstaan nieuwe kansen voor planten en dieren die afhankelijk zijn van eb en vloed en zoet water. De Crezéepolder is 52 hectare groot en valt globaal half onder de gmeeente Ridderkerk, half onder de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De jaren voorafgaand aan de overdracht heeft de provincie Zuid-Holland het gebied opnieuw ingericht, waarbij eb en vloed hier weer de ruimte kregen. Zo kon de bijzondere zoetwatergetijdennatuur terugkeren. Vroeger vond je die op veel plekken in de Zuid-Hollandse delta, maar nadat we dijken zijn gaan verstevigen en het land intensiever zijn gaan gebruiken, is veel van die natuur verdwenen.

Nu leven in de Crezéepolder weer bevers en je kunt er watervogels zoals de lepelaar tegenkomen, op zoek naar voedsel. Veel vissoorten uit de rivier de Noord, zoals de winde, gebruiken de Crezéepolder als kraamkamer voor hun kroost. Dat trekt weer vogels zoals ijsvogel en de visarend aan en zelfs de zeearend wordt hier wel eens gezien. Ook voor mensen is een bezoek aan de Crezéepolder aantrekkelijk. Het is een mooie extra mogelijkheid om erop uit te trekken in het groen, in een sterk verstedelijkte regio. Hier kun je nog heerlijk wandelen. Er liggen diverse wandelpaden en (loop-)bruggen. Wandelaars zijn het gehele jaar door welkom tussen zonsopkomst en zonsondergang. In het gebied staan twee vogelkijkschermen, zodat je goed de vogels kunt bekijken zonder ze te verstoren. Met enige regelmaat zullen er ook excursies met de boswachter worden georganiseerd. En ook voor fietsers die over de dijk langs de polder rijden is er veel te zien. Dit alles sluit aan bij de ambitie van de provincie om alle inwoners van Zuid-Holland voldoende mogelijkheden te bieden om op korte afstand van hun huis te kunnen recreëren in het groen. (bron: Provincie Zuid-Holland, november 2018)

Reactie toevoegen