Pyramide

Plaats
Buurtschap
Sluis
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Pyramide plaatsnaambord [640x480].JPG

Pyramide heeft pas sinds kort officiële plaatsnaamborden

Pyramide heeft pas sinds kort officiële plaatsnaamborden

Pyramide buurtschapsgezicht [640x480].JPG

Pyramide, buurtschapsgezicht

Pyramide, buurtschapsgezicht

Pyramide opschrift op huis [640x480].JPG

Het pand met het fraaie gevelopschrift Pyramide is een voormalig tramstation van de ZVTM. Het is het enige pand dat onder de kern Biervliet valt, de rest van de buurtschap valt onder de kern IJzendijke.

Het pand met het fraaie gevelopschrift Pyramide is een voormalig tramstation van de ZVTM. Het is het enige pand dat onder de kern Biervliet valt, de rest van de buurtschap valt onder de kern IJzendijke.

Pyramide

Terug naar boven

Status

- Pyramide is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis. T/m 31-3-1970 gemeente IJzendijke. Per 1-4-1970 over naar gemeente Oostburg, in 2003 over naar gemeente Sluis.

- De buurtschap Pyramide valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp IJzendijke, deels (alleen huisnr. 6) onder het dorp Biervliet (wel het deel van Biervliet dat onder de gemeente Sluis valt).

- Pyramide heeft in 2012 plaatsnaamborden gekregen. Het zijn witte borden, dus de buurtschap is/heeft geen formele 'bebouwde kom'. Er geldt wel een aanbevolen maximumsnelheid van 30 km per uur.

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
Pieremie.

Oudere vermeldingen
1838-1857 Piramide, 1857 Pijramide.

Naamsverklaring
Hier stond tot 1944 een piramidevormig monument ter ere van Napoleon. De buurtschap ontleent haar naam echter aan het in die buurt bij de Kapitale Dam gebouwde Witte Huis dat een dak in piramidevorm had. Het Witte Huis was een paviljoenkantoor van het in 1807 opgerichte waterschap ‘Uitwatering van den Kapitalen Dam'. Het paviljoen is helaas in 1966 afgebroken.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Pyramide ligt rond de gelijknamige weg, 4 km ZO van IJzendijke.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Pyramide heeft ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het pand op nr. 6, het enige pand dat onder de kern Biervliet valt, heeft een fraai gevelopschrift met de naam Pyramide. Dit pand is een voormalig station van de ZVTM (Zeeuwsch-Vlaamse Tramweg-Maatschappij), aan de Tramlijn IJzendijke - Drieschouwen (1914-1949).

Reactie toevoegen