Riethorst

Plaats
Buurtschap
Mook en Middelaar
Noord-Limburg
Limburg

Riethorst

Terug naar boven

Status

- Riethorst is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Mook en Middelaar.

- De buurtschap Riethorst valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Plasmolen.

- De buurtschap ligt binnen de bebouwde kom van het dorp Plasmolen, maar ligt er zodanig van geïsoleerd, dat lijkt te rechtvaardigen, Riethorst nog altijd als een op zichzelf staande buurtschap op te vatten.

- De buurtschap Riethorst heeft geen eigen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Riethorst ligt rond de wegen Riethorsterweg, Muldershofweg (het gedeelte W van ter hoogte van de panden die adressen hebben die tot de Rijksweg behoren (huisnummers 164, 166 en 168), midden tussen twee kleine plassen aan (de W en O) weerszijden van de Rijksweg daar, en N van de Muldershofweg), Rijksweg (de N271; tussen huisnummers 191 aan de oneven, N zijde in het W, en 168 aan de even, Z zijde van die weg in het O), Zevendalseweg (het gedeelte Z van de Mendozaweg), Kiekbergsebaan, Molenweg, Apostelweg, Zevendalsebaan (het gedeelte tussen de Apostelweg en de Kiekbergsebaan; Z zijde), Witteweg en Broekweg (het gedeelte O van ter hoogte van de Startsedalweg). De buurtschap ligt in het Z aan de Mookerplas, grenst in het N aan de provincie Gelderland, en ligt direct W van het dorp Plasmolen, ZO van het dorp Mook en NW van het dorp Milsbeek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Riethorst 7 huizen met 33 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 140 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap Riethorst heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde de Kapel O.L. Vrouw Sterre der Zee uit 1955 aan de Riethorsterweg. De kapel is een ontwerp van de Nijmeegse architect J. Coumans. Het huidige Mariabeeld in de kapel is vervaardigd door Chr. Thissen. Het majolica Mariabeeld aan de voorgevel is gemaakt door P. Kurstjens. De 5 gebrandschilderde ramen, voorstellende de blijde geheimen van Maria, zijn van glazenier J. Coppens.

De Mariakapel in buurtschap Riethorst is een gedachteniskapel ter invulling van een belofte gedaan door pastoor Theodorus Driessen, om deze kapel te bouwen "als hij heelhuids uit de oorlog zou komen". De kapel staat op een plek die zwaar geleden heeft van het oorlogsgeweld. Van 17 september 1944, toen de geallieerden Mook gedeeltelijk bevrijdden, tot 9 februari 1945 toen Middelaar eindelijk vrij kwam, was dit gebied "niemandsland". In die periode was pastoor Veugelers, de parochieherder van Middelaar, samen met de andere inwoners naar Mijdrecht geëvacueerd. Hier is hij op tweede kerstdag 1944 overleden. Deze kapel kan gezien worden als een aandenken aan de behouden terugkeer van vele Middelaarse inwoners naar hun, weliswaar geheel verwoeste, woonplaats. De hoop op terugkeer na hun zwerftocht in de evacuatieperiode is treffend gesymboliseerd door de naamheilige van deze kapel, Maria Sterre der Zee .Pastoor Driessen is pas na de oorlog, op 21 september 1945, door de tot Deken van Gennep benoemde Mookse pastoor Janssen in Middelaar geïnstalleerd. Na tien jaar, in 1955, wordt de belofte van pastoor Driessen gestand gedaan. Met de hulp van veel buurtbewoners is toen deze kapel gebouwd.

Het fraaie beeld Maria, Sterre der Zee op de voorgevel is in majolica (aardewerk in tinglazuur) gemaakt door Piet Kurstjens, van pottenbakkerij De Olde Kruik uit Milsbeek. Het beeld hing tot 1995 aan de achtergevel. Aan de voorgevel is een steen ingemetseld met de Latijnse tekst: Mans Stella, Regina sine lade concepta, pie intercede pro nobis. In deze tekst zit het jaartal 1955 verstopt in Romeinse cijfers en het woord Middelaar (intercede). De vertaling van de tekst luidt: Sterre der Zee, zonder zonde ontvangen, wil voor ons een Middelares zijn. Glazenier Piet Coppens uit Ravenstein maakte de vijf glas-inloodraampjes, voorstellende de vijf blijde geheimen van de rozenkrans. In het eerste raam is de boodschap van de engel Gabriël aan Maria dat zij Jezus Christus ter wereld zal brengen weergegeven. De tweede blijdschap is het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth en deelt met haar het geheim van de aanstaande geboorte. Het derde raam is de geboorte van Jezus in een stal te Bethlehem. Het vierde raam geeft de opdracht van Jezus in de tempel weer. Het vijfde raam laat zien dat Maria haar 12-jarige zoon Jezus terugvindt in de tempel, waar hij in gesprek is met de schriftgeleerden.

Het houten altaar is gemaakt door Eberhard Peters uit Plasmolen en draagt de tekst: Jesu tibi sit gloria quinatus es de virginie (Aan U Jezus uit een maagd geboren zij de eer). Het oorspronkelijke eeuwenoude Mariabeeld in de kapel is teruggegaan naar de parochiekerk in Middelaar en is gerestaureerd door Gerrit Thijssen uit Plasmolen. Het huidige Mariabeeld boven het altaar is gemaakt door Christoph Thissen uit Roermond als een Maria Onbevlekte Ontvangenis en is afkomstig van de Mariakapel aan de Eindweg in buur-buurtschap Katerbosch. Het fraaie wandkleed er achter is geborduurd met raffia op jute door Els Cox uit Plasmolen. De communiebank is nog afkomstig uit de door oorlogsgeweld verwoeste parochiekerk van Middelaar. In de achterwand heeft pastoor Driessen een steen laten inmetselen met een tekst die aangeeft dat de kapel in Riethorst is gesticht ingevolge de door hem gedane belofte. In de zomermaanden tot 15 augustus (Maria Hemelvaart) wordt er elke donderdag een heilige mis gelezen. In het verleden deden de Kruisheren van Sint Agatha dit, maar dan op zondagmorgen om zes uur! Enkele buurtbewoners zorgen voor het onderhoud van de kapel. De kapel is in 2003 dankzij een gemeentelijke subsidie gerenoveerd. (bron: Parochies VOMMMM)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Overzicht van waargenomen vlinders in de Vlinderwei van buurtschap Riethorst.

Reactie toevoegen