Rijkel

Plaats
Buurtschap
Beesel
Midden-Limburg
Limburg

rijkel_wit_plaatsnaambord_kopie.jpg

Tot enkele jaren geleden had de buurtschap Rijkel alleen witte plaatsnaamborden en lag het dus buiten de 'bebouwde kom'.

Tot enkele jaren geleden had de buurtschap Rijkel alleen witte plaatsnaamborden en lag het dus buiten de 'bebouwde kom'.

rijkel_kombord_kopie.jpg

Tegenwoordig heeft Rijkel blauwe plaatsnaamborden en is er dus sprake van een 'bebouwde kom' (met 30 km-zone)

Tegenwoordig heeft Rijkel blauwe plaatsnaamborden en is er dus sprake van een 'bebouwde kom' (met 30 km-zone)

Rijkel

Terug naar boven

Status

- Rijkel is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Beesel.

- De buurtschap Rijkel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Beesel.

- Rijkel had vanouds alleen witte plaatsnaamborden maar heeft in ieder geval sinds 2014 (wellicht al eerder) blauwe borden (met 30 km-zone), wat betekent dat de buurtschap tegenwoordig in tegenstelling tot vroeger dus een 'bebouwde kom' heeft.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Riekel (langgerekt uitspreken).

Oudere vermeldingen
10e eeuw Rikilo, 1840 Riekel, 1849 (kaart) Rijckel.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Oudnederlandse lo 'bos' en riki 'rijk, machtig' of misschien hier 'koninklijk'?(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rijkel ligt rond de gelijknamige weg, ZW van Beesel, en grenst in het W aan de Maas (met aan de overkant de buurtschap Hanssum en het dorp Neer). Z van de buurtschap mondt de rivier de Swalm uit in de Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Rijkel 24 huizen met 158 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Rijkel.

Het grondgebied van deze buurtschap is in de Romeinse tijd al bewoond geweest. O.a. was hier sprake van een Romeinse 'villa'. Nadere informatie hierover vindt u in het rapport Bureauonderzoek met veldinspectie t.b.v. Landhoeve Rijkel (2005).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rijkel heeft 1 rijksmonument, en wel de O.L. Vrouw van Smartenkapel uit ca. 1781 bij huisnr. 21.

- Het bakhuisje op nr. 26 dateert uit begin 19e eeuw en is recentelijk weer in de oude staat gerestaureerd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute (rondwandeling, ca. 5 km) Ouddorp - Rijkel.

- Van april t/m oktober is er het fiets- en voetveer De Vogelvlucht naar Neer v.v., over de Maas. Wellicht wordt het binnenkort (weer) een spannende tijd in het kader van het voortbestaan van het pontje, want de gemeenten Beesel en Leudal hebben in 2007 subsidie beschikbaar gesteld "om het fiets- en voetveer tussen Rijkel en Neer nog zeker 10 jaar te laten varen".

- De Historische Groentehof is een van Nederlands grootste tuinen op het gebied van vergeten, zeldzame en bijzondere groenten en fruitsoorten. Het is een unieke tuin met ca. 450 verschillende soorten. Er is tevens een kruidentuin.

- Natuurgebied Rijkelse Bemden N van de buurtschap is ontstaan door grootschalige grindwinning. Van oorsprong bestond het gebied uit twee laaggelegen terrassen (Langs de Maas en Rijckelsche Bergen) die grotendeels in gebruik waren als grasland. Nabij twee nog bestaande boerderijen (Inderhof en Klerkenhof) lagen enkele akkers en een boomgaard. Tussen de Maas en de veerweg lagen rond 1800 vrij uitgestrekte grindeilanden en lage zandige rivierduintjes die in ieder geval tot 1900 extensief benut (begraasd) werden. Een klein deel van de oorspronkelijke terrasrand is nog intact, deze ligt net buiten het natuurgebied in de noordoosthoek. In de zuidwesthoek van het gebied, nabij het veerpontje, is rond 1950 al ca. 5 ha vergraven om grind te winnen. Deze gronden zijn daarna weer aangevuld t.b.v de landbouw. Bij het afsnijden van de Maasbocht bij de Donderberg in 1957 zijn de oevers van de rivier ter hoogte van Rijkel ook volledig vastgelegd.

Tussen 1965 en 1985 is in fasen de huidige plas uitgebaggerd. De zuidwesthoek is later deels weer aangevuld met specie van de elektriciteitsmaatschappij. Na afronding van de grindwinning in 1985 zijn delen van de oevers van de plas vrij extensief benut (o.a. beweiding van paarden, hooiland) door lokale agrariërs, waarbij bemesting achterwege is gebleven. Hoewel er ook plannen zijn geweest voor de inrichting van de plas als recreatiegebied met o.a. een jachthaven, heeft het gebied uiteindelijk een natuurbestemming gekregen. In 1996 is hier gestart met natuurontwikkeling. Het gebied is in beheer bij Staatsbosbeheer. (bron en nadere informatie: rapport over de herinrichting van de Rijkelse Bemden tot natuurgebied)

- Natuurgebied de Donderberg ligt Z van Rijkel.

- De jachthaven van watersportvereniging De Draekevaarders bevindt zich Z van de buurtschap, in de Dode Maasarm, en heeft ca. 50 ligplaatsen.

Terug naar boven

Links

- Zorgboerderij Aan Rijckel.

Reactie toevoegen