Rimburg

Plaats
Dorp
Landgraaf
Parkstad
Limburg

DK_20120329_7986_Landsgraaf_Rimburg_plaatsnaambord.jpg

Rimburg ligt binnen de bebouwde kom van Landgraaf (daarom blauw bord), en daarbinnen in de voormalige gemeente en het stadsdeel Ubach over Worms

Rimburg ligt binnen de bebouwde kom van Landgraaf (daarom blauw bord), en daarbinnen in de voormalige gemeente en het stadsdeel Ubach over Worms

Rimburg toen het nog een blauw kombord had Rimburgerweg ca. 1970 [640x480].JPG

Rimburg, toen het nog een eigen, blauw kombord had, Rimburgerweg, ca. 1970

Rimburg, toen het nog een eigen, blauw kombord had, Rimburgerweg, ca. 1970

gemeente_rimburg_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Rimburg anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Rimburg anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

RIT_20120329_9608_Landgraaf_Rimburg_vakwerkschool.jpg

Rimburg, schoolgebouw met vakwerk

Rimburg, schoolgebouw met vakwerk

rimburg_kerk_h._drievuldigheid_gebrandschilderde_ramen.jpg

Rimburg, RK kerk van de H. Drievuldigheid, gebrandschilderde ramen

Rimburg, RK kerk van de H. Drievuldigheid, gebrandschilderde ramen

rimburg_kasteel.jpg

Rimburg, Kasteel Rimburg ligt net over de grens, op Duits grondgebied

Rimburg, Kasteel Rimburg ligt net over de grens, op Duits grondgebied

rimburg_vredesmonument_kopie.jpg

Rimburg, Vredesmonument met in acht verschillende talen de tekst "Weet die u de haat leert zal u niet verlossen". Het monument is in 1969 opgericht ter nagedachtenis aan de gruwelijke oorlogsperioden en als aansporing te werken aan een betere wereld.

Rimburg, Vredesmonument met in acht verschillende talen de tekst "Weet die u de haat leert zal u niet verlossen". Het monument is in 1969 opgericht ter nagedachtenis aan de gruwelijke oorlogsperioden en als aansporing te werken aan een betere wereld.

Rimburg

Terug naar boven

Status

- Rimburg is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Parkstad, gemeente Landgraaf. Het was een zelfstandige gemeente t/m 14-3-1887. Per 15-3-1887 over naar gemeente Ubach over Worms, in 1982 over naar gemeente Landgraaf. Een klein deel van het dorp ligt in Duitsland.

- Het dorp heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom niet alleen in de gemeente maar ook 'in' de plaats Landgraaf (en t/m ca. 1985 'in' de plaats Ubach over Worms, die rond 1986 met de formele woonplaatsen Nieuwenhagen en Schaesberg is samengevoegd tot de nieuwe formele woonplaats Landgraaf). Formeel ligt het ook in de bebouwde kom van Landgraaf: het dorp heeft een blauw plaatsnaambord (kombord) Landgraaf met een wit bord Ubach over Worms eronder (dat is het stadsdeel waar het dorp in ligt) en daaronder een wit bord Rimburg. Geografisch en maatschappelijk gezien is het echter een nog altijd los van de verstedelijkte kern Landgraaf gelegen dorp.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Rimburg. Wordt lokaal ook Renkberg genoemd. Maar de inwoners noemen het dorp ook Brokkelze, wat eigenlijk de Limburgse variant is van het Z dorpsdeel, de vroegere buurtschap Broekhuizen.

Oudere vermeldingen
Rengberg, Rincberg, Rencbergh, Rencberghe, Ringelberge, Rinckberg, Rentborgh, Ryntborgh, Rengborgh, Reimburgh, Rinborgh, Ringbourgh, Rimbourg, Rimborg, 1278 Rincberge, 1294 Ringberg, 1374 Rengelberg, Rengelborg, 1443 Rynckburg, 1472 Overhusen, 1542 Remberg, Rimborgh, 1603 Rimborch, 1816 Rimburg.

Naamsverklaring
Betekent ‘burcht in de vorm van een ring’. De variant 1472 Overhusen heeft betrekking op het over 'aan de andere kant' van de Worm gelegen gedeelte van het dorp, dat aaneengroeide met Broekhuizen en dat vanaf 1816 officieel Rimburg wordt genoemd.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Brokkelze.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp ligt O in het Landgraafse stadsdeel Ubach over Worms en ook O van de kern van dit stadsdeel (met daarin de hoofdplaats van de voormalige gemeente Ubach over Worms: Waubach), in het dal van de Worm, aan de grens met Duitsland. O van het Nederlandse gedeelte van het dorp ligt, aan de overkant van de Worm, nog een klein Duits gedeelte van het dorp, met daarin met name Kasteel / Schloss Rimburg. Het dorp ligt verder NO van de Landgraafse stadsdelen Nieuwenhagen en Schaesberg en het dorp Eygelshoven, NNO van de stad Kerkrade, NW van de Duitse plaatsen Hofstadt en Herbach, WZW van de Duitse plaats Übach-Palenberg, Z van de Duitse plaats Marienberg en ZO van de Duitse plaatsen Scherpenseel en Grothenrath.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp en de gemeente Rimburg 40 huizen met 267 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 315 huizen met ca. 650 inwoners (bron: Dorpsraad).

Terug naar boven

Geschiedenis

Romeinse tijd
Rond het begin van onze jaartelling legden de Romeinen een weg aan van Tongeren over Heerlen naar Keulen: de Romeinse heerweg oftewel Via Belgica. In de buurt van de weg vestigden zich kolonisten in zogeheten villa’s. Dit waren grote boerderijen. Eén ervan lag bij Overstehof. Bij de kruising van de weg met het riviertje de Worm ontstond het straatdorp Rimburg.

"In Jaarboek 2002 van Heemkundevereniging Landgraaf is een uitvoerig artikel over de mogelijke tracés en andere wetenswaardigheden over de Romeinse weg in Landgraaf verschenen. Dit boek is helaas uitverkocht. Het artikel is echter via deze link ook online te lezen. In Rimburg kwam de weg uit bij de Worm. Opgravingen hebben niet alleen het tracé aangetoond, maar ook restanten van de brug. Toen de Romeinen in het land kwamen ziet de in hoofdzaak boerenbevolking niet alleen de soldaten maar ze zijn zeker ook te horen. De lokale bevolking wil wel vechten maar tegen deze overmacht kunnen ze niet op. Het gebied wordt ingedeeld bij Germania inferior, de meest noordelijke provincie van de Romeinen. De komst van de Romeinen bracht voor de bevolking veranderingen met zich mee. Er kwam een netwerk van wegen, de vruchtbare grond werd gebruikt voor landbouw, er kwamen allerlei gebouwen en ze krijgen te maken met heel andere dingen en culturen. De lokale bevolking neemt natuurlijk dingen over waardoor een Gallo-Romeinse cultuur ontstaat.

Net als op andere kruispunten van wegen en rivieren ontstaat in Rimburg in het midden van de 1e eeuw een straatdorp. We noemen dat een vicus. Natuurlijk is deze nederzetting niet te vergelijken met plaatsen als Heerlen en Maastricht. Onderzoek heeft uitgewezen, dat de bebouwing haaks op de weg stond en aan beide oevers van de Worm lag. Aan de straatkant lagen allerlei kleine winkelruimtes, ateliers en andere ambachtsruimtes. Daarachter lagen dan de woonvertrekken en voorraadkamers. De gebouwen waren opgetrokken uit steen of vakwerkbouw of een combinatie van beide. Uit opgravingen en vondsten weten we dat er een smederij met een remise voor wagens heeft gelegen, evenals pottenbakkers. Bij de houten brug lag ook een watermolen die geschikt was voor het malen van graan. De vicus is zeker bewoond gebleven tot in de 4e eeuw. Daarna breekt er een tijd aan waar over bewoning veel minder weten. Bij het zogenaamde Via Belgicameubel aan de Palenbergerweg is een impressie te zien van hoe deze nederzetting er in de Romeinse tijd mogelijk heeft uitgezien.

Op 3 december 2020 is de Romeinse weg bij graafwerkzaamheden in Rimburg gevonden onder de Broekhuizenstraat. De weg liep niet, zoals vaak gedacht, via de Lindengracht maar volgt het tracé langs het beekdal van de Worm. Eindelijk weten we nu weer iets meer. De weg had overigens een grotere breedte van de huidige Broekhuizenstraat. De Romeinen hielden al rekening met de afwatering aan beide kanten van de weg en de weg moest ook breed genoeg zijn voor het passeren van mensen en vervoersmiddelen." (bron: Heemkundevereniging Landgraaf)

Heerlijkheid > gemeente > dorp
Rimburg was tot 1795 een zelfstandige heerlijkheid met schepenbank op zowel de O als de W Wormoever. In dat jaar werd het bij Frankrijk ingelijfd. Bij de grensvaststelling tussen Nederland en Pruissen in 1816 is het eigenlijke dorp bij Nederland gekomen, maar doordat de Worm de grens ging vormen, werd het dorp gescheiden van het kasteel en van het Duitse deel, zodat het nauwelijks zelfstandig kon voortbestaan. De gemeente werd dan ook na langdurig onderhandelen in 1887 op eigen verzoek bij de gemeente Ubach over Worms gevoegd.

Broekhuizen
Het Z dorpsdeel Broekhuizen, in de volksmond Brokkelze geheten, wordt door inwoners vaak met Rimburg vereenzelvigd. Historisch gezien vormde het echter nooit een eenheid met die gemeente en kende het zijn eigen geschiedenis. Door de oprichting van de parochie ontstond waarschijnlijk de verwarring. De kerkelijke registers van Eygelshoven, waartoe tot 1833 beide kernen behoorden, spreken tot die tijd van Bruchhausen Superior (Rimburg) en Bruchhausen Inferior (Broekhuizen). De grens tussen beide vroegere kernen, thans dorpsdelen, lag nabij de Ling (Lindegracht). Ook aan de straatnamen is het nog te herkennen: het noordelijke gedeelte van de ‘dorpsstraat’ heet Rinckberg (die heette vroeger Dorpstraat), het zuidelijk gedeelte Broekhuizenstraat en Rimburgerweg. Bruchhausen behoorde tot de gemeente Ubach over Worms en voordien tot het Overworms kwartier. Rimburg daarentegen was (tezamen met het Duitse deel van het dorp, thans behorend tot Merkstein) een eigen gemeente en voordien een zelfstandige heerlijkheid.

Vermeende rivaliteit tussen Broekhuizenaren en Rimburgers
Eerst in 1887 werd de gemeente Rimburg, ontstaan in 1795, opgeheven en werd het Nederlands gedeelte gevoegd bij de gemeente Ubach over Worms. Oudere personen wisten een duidelijk onderscheid te maken tussen de beide dorpsdelen als zij de juiste plek, waar hun geboortehuis gestaan had, wilden aangeven. Er bestond zelfs een ware rivaliteit tussen beide delen bijvoorbeeld met betrekking tot het verenigingsleven en andere dorpsaangelegenheden. De ‘dorpspolitiek’ werd hier ongeveer in gelijke mate gevoerd als tussen het nabijgelegen vroegere dorp Waubach en zijn vroegere buurtschap Groenstraat. Het volksgezegde dat de kernen elkaar niet konden luchten of zien, gaat echter te ver. In normale omstandigheden leefde men gebroederlijk naast elkaar en hielp men waar nodig was. Een ‘putverdrag’ uit 1778 levert hiervan wel het beste bewijs. De put gelegen nabij de Ling werd gebruikt en onderhouden door zowel Rimburger als Bruchhausener inwoners. Huweiijken tussen bruidegoms uit Bruchhausen en bruidjes uit Rimburg waren gewone gebeurtenissen, zoals we die ook vinden tussen trouwlustigen uit de Groenstraat en Waubach. De zogenaamde rivaliteit tussen de dorpskernen was een verschijnsel uit de 19e eeuw, ontstaan bij de opkomst van het verenigingsleven. Voor die tijd vinden we er in geschriften en akten niets over.

Broekhuizen kerkelijk gezien
Op kerkelijk gebied behoorde de buurtschap Bruchhausen van oudsher tot de parochie Eygelshoven. Toen in 1802 Waubach een zelfstandige parochie werd, bleef Bruchhausen bij Eygelshoven tot aan de oprichting van de parochie Rimburg in 1833. (3182)

- Rimburg heeft een openluchttheater gehad. Dat was (in ieder geval) in de jaren dertig van de 20e eeuw. In 2015 is er een kunstwerk geplaatst, een beeld van een heks, ter herinnering aan het stuk 'De heks van de Brunssummerheide' dat er, naast o.a. de Passiespelen, werd opgevoerd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool Bei de Ling (vanouds Heilig Hartschool geheten) is op zondag 25 juni 2006 door blikseminslag getroffen en uitgebrand. Herbouw en opnieuw ingebruikname is er niet meer van gekomen. De kinderen gaan nu naar school in Lauradorp. Van 2007 t/m 2010 is er nog wel een 'instroompunt' geweest in Rimburg voor klas 1 en 2 en peuterspeelzaal, maar voor het nieuwe schooljaar waren nog maar 5 leerlingen aangemeld, waardoor de onderwijskwaliteit te laag zou worden. Daarom is de school toen definitief gesloten. Er zijn plannen om de school te verbouwen tot 3 appartementen, maar deze zijn nog niet tot uitvoering gekomen. - Klassenfoto's H. Hartschool 1938-2001.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rimburg heeft 9 rijksmonumenten, zijnde de kerk, 4 hoeven, 1 woonhuis, de watertoren, het waterpompstation en de voormalige H. Hartschool. Het dorp is/heeft een beschermd dorpsgezicht.

- Kerk van de H. Drievuldigheid, Brugstraat 2. De kerk van Rimburg, dat een zelfstandige parochie kreeg in 1833, volgt traditionele bouwwijzen en vormen, met bijvoorbeeld een westtoren en een in beuken verdeeld schip. De invloeden van de vroege 20e eeuw doen zich echter toch duidelijk gelden. De kerk is gebouwd in 1726. In 1900 en 1934 vonden er verbouwingen plaats, die de kerk een neoromaans aanzicht gaven. De kerk heeft recentelijk nieuwe glas-in-loodramen gekregen. Het orgel is gebouwd door de Gebr. Vermeulen, rond 1900, met gebruikmaking van ouder pijpwerk. De kerk maakt tegenwoordig deel uit van het parochiecluster Ubach over Worms.

De kerk van Rimburg had in mei 2019 de primeur van de eerste donatiezuil in Limburg. Bedenker van het concept, Wim Graas, constateerde dat hij en velen van zijn generatie niet vaak contant geld meer bij zich hebben en dat dat lastig is als ze in een kerk of kapel een kaars willen opsteken. Zo kwam hij op het concept van de donatiezuil, waar je met een pinpas contactloos kunt betalen, nadat je het bedrag van jouw keuze hebt geselecteerd.

- In 1940 zijn 20 mannen uit het dorp dienstplichtig soldaat in het Nederlandse leger en één in het Belgische leger. Zij overleven allen de oorlog. In 1945 richten zij de ‘Vereniging Oudstrijders 1940-1945 Rimburg’ op. Uit dankbaarheid voor hun behouden terugkeer uit de oorlog bouwen zij tussen 1950 en 1952 eigenhandig de Sint Jozefkapel. Omdat in de loop der jaren de kapel meer en meer als oorlogsmonument wordt beschouwd, wordt in 1999 bij de kapel een gedenkteken geplaatst met daarop de namen van alle oorlogsslachtoffers uit de voormalige gemeente Ubach over Worms (joden, nederlandse soldaten, verzetstrijders, burgers, duitse dienstplichtige soldaten). In 2007 is de plaquette van Hell on Wheels onthuld. Het onderhoud van de kapel, de gedenkzuil en de parkachtige omgeving ervan is in handen van de Vrienden van de Sint Jozefkapel. Je vindt het kapelletje aan de Lindegracht, die vanuit de splitsing Broekhuizenstraat / Rinckberg omhoog loopt. Net achter de bosrand naar links lopen en dit pad blijven volgen.

- Kasteel Rimburg ligt in het Wormdal, vanuit het dorp gezien aan de overzijde van de Worm, die hier de grens markeert, op Duits grondgebied dus. Het kasteel is niet te bezichtigen. Het wordt nog steeds bewoond door de adellijke familie Von Brauchitsch. In 1949 is een deel van het kasteel met omgeving bij Nederland gekomen. In 1963 is deze toestand teruggedraaid.

- Het nabij het kasteel gelegen voormalige watermolencomplex in het Wormdal was tot 1920 een zogeheten dubbele watermolen. Het hoofdgebouw met woonhuis ligt op de Duitse oever. Het linker molengebouw lag ooit op Nederlands grondgebied, voor de rivier de Worm de grens werd. Tussen beide molens lag een sluisbrug met molen- en lossluizen. De ‘Nederlandse’ molen is in 1920 stilgelegd en verbouwd tot woonhuis.

- De watertoren van Rimburg is in 1923 gebouwd om het waterleidingnet van voldoende druk te voorzien. Na de sluiting van steenkolenmijn Julia in Eygelshoven in 1974 is de watertoren buiten gebruik gesteld. - Geschiedenis watertoren in tekst en beeld. Na decennialange leegstand is de toren door de Landgraafse ondernemer Wim Vossenberg gerenoveerd en herbestemd (na een prijsvraag voor architecten voor een herbestemming. Zie hier een van de andere inzendingen).. De renovatie is in 2014 gereed gekomen. - Reportage van de officiële opening van de gerenoveerde watertoren (door Omroep Landgraaf, d.d. september 2014). Je kunt de toren beklimmen en vervolgens vanaf 34 meter hoogte genieten van een prachtig uitzicht over Landgraaf en het dichtbij gelegen Duitsland. - Filmpje waarin je het prachtige uitzicht rondom de watertoren kunt bekijken. Op de fundering van het voormalige waterbassin is een eigentijds gebouw in glas en corten staal gebouwd, waarin bistro-café De Watertoren is gevestigd. Watertoren en horecagelegenheid worden geëxploiteerd door dochter Angelique Vossenberg. - Foto's van de gerenoveerde en verbouwde watertoren. - Interview met Fedor Meens, de vorige eigenaar van de watertoren.

Op de site van de Rimburgse carnavalsvereniging de Wespelle heeft een anekdotisch verhaal gestaan over carnavalsvereniging de Geete uit het nabijgelegen Groenstraat, die aan de hand van kadastertekeningen beweerde dat de watertoren op Groenstraats gebied zou liggen, hetgeen uiteindelijk toch niet het geval bleek. Feitelijk ligt de watertoren in de buurtschap Op de Hoven, in het uiterste zuidwesten van Rimburg, wat wel heel dicht tegen Groenstraat aan ligt, dus het is inderdaad wel een grensgeval...

- Vredesmonument met in 8 verschillende talen op verticaal opgerichte planken de tekst "Weet die u de haat leert zal u niet verlossen". Het monument (met aanvankelijk alleen de Nederlands- en Duitstalige teksten, later ook de anderstalige) is in 1969 opgericht door een Nederlandse en een Duitse jeugdgroep met Pfarrer Hermann Poll ter nagedachtenis aan de gruwelijke oorlogsperioden en als aansporing te werken aan een betere wereld. De tekst stamt niet uit de bijbel, maar is uit de tijd van na 1945. Van wie is niet bekend. “Dat is misschien wel goed zo, dan kan hij een ieder aanspreken”, aldus Pfarrer Poll. Het monument stond oorspronkelijk langs de doorgaande route in Rimburg, net op Duits gebied. Later is het verplaatst naar de grensovergang Nederland-Duitsland bij de brug over de Worm, achter de kerk.

- Gevelstenen in Rimburg.

- Wegkruisen in dit dorp en overig Landgraaf.

- Aan de hoofdweg door het dorp ligt een aantal Limburgse 'gesloten' hoeven (17e/18e eeuw en vroeger).

- Het beeld 'Rimburg in Beeld' voor gemeenschapshuis D'r Eck is in 2007 vervaardigd door de Landgraafse beeldhouwer Ger Groeneveld, t.g.v. het 10-jarig bestaan van het Festival des Arts in dat jaar.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Tijdens de nieuwjaarsborrel in Rimburg van 1983 is het idee geboren onder enkele jongeren van destijds om eens wat vaker op die manier bij elkaar te komen. Ze sloegen spijkers met koppen zogezegd, want reeds een dag later, op 2 januari 1983, was de oprichtingsvergadering van de nieuwe vereniging. Doordat men goed onder elkaar kon stichelen en de oprichters vrienden waren onder elkaar, werd er voor de naam Vriendenclub De Stichelaere gekozen. De verenging is uitgegroeid tot een volwaardige vereniging met een eigen vlag en een ledenaantal van ongeveer 50. Het doel was, en is nog steeds, om de banden binnen het dorp gezond te houden en waar nodig aan te scherpen, zodat er ook tussen de verschillende verenigingen een gezonde samenwerking gehandhaafd blijft. Elk jaar worden er activiteiten voor de leden georganiseerd, waarbij veelal sportiviteit en gezelligheid voorop staan.

Bij evenementen die in het dorp georganiseerd worden en waar meerdere verenigingen aan deelnemen zullen wij als Stichelaere zeker niet achterblijven en meehelpen aan het doen slagen van dat evenement. Op die manier onderhouden wij de sociale contacten met andere verenigingen. Tekenend voor de vereniging is dat leden die naar elders verhuizen vaak lid blijven en dat ook personen uit andere dorpen graag lid worden en zich goed thuis voelen binnen onze vereniging. Als je het stichelen niet in je bloed hebt zitten wordt het je wel tijdens de activiteiten bijgebracht. Zodoende is er ook geen drempel aanwezig voor het lidmaatschap."

- Carnaval. - "Carnavalsvereniging de Wespelle is een zeer actieve vereniging binnen de Rimburgse gemeenschap en een graag geziene gast bij andere verenigingen in Landgraaf. Carnaval wordt in Rimburg nog altijd met hoofdletters geschreven, getuige ook de jaarlijkse optocht op carnavalszondag waar veel Rimburgers - “Brokkelzer” - met plezier aan deelnemen of naar kijken. Het initiatief van de Einzelgangeroptocht heeft inmiddels navolging gekregen."

- Brokkelze Broest (1e editie in 2016, - zie hier een verslag van de 1e editie, de 2e editie is in het voorjaar van 2021), georganiseerd door Vriendenclub De Stichelaere, is een evenement waarbij Rimburgse verenigingen en stichtingen onderling de strijd aangaan op bijzondere locaties in en rond het dorp.

- Kunstmarkt Festival des Arts, met meer dan 100 kunstenaars (op een zondag begin juli, in 2021 voor de 23e keer). "Op deze dag vormen kleurrijke kramen het Rimburgse decor, gevuld met kunst en creativiteit, een mengelmoes van technieken, stromen, ideeën, creaties met veel toewijding gemaakt door mensen met hart voor de kunstzinnige sector. Van heinde en verre weet men op deze dag Rimburg te vinden, zowel de “doorgewinterde” deelnemers alsook ieder jaar weer nieuwe deelnemers die altijd weer op een mooie manier hand in hand gaan om er een prachtige dag van te maken."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Rondwandeling Landgraaf (12 km) vanaf camping De Watertoren.

- Wandelroute Kruis-tocht 55 (ca. 4 km) begint vanuit Eygelshoven gezien vooraan in Rimburg en loopt via verharde wegen rechtsom door het Wormdal naar de kerk. Van daaruit ga ja de helling aan de andere kant van het dorp omhoog en loopt daar over een veldweg en een bospad naar een prachtige kapel midden in het bos. Verder via het bospad loop je met een mooi uitzicht langs de bosrand en daal je weer terug naar het beginpunt.

- Vanaf de Jufferweg* heb je een uniek uitzicht. Met een verrekijker kun je hier kijken tot in de Eiffel, waar deze overgaat in de Ardennen. Verder zie je in dit panorama de Nederlandse plaatsen Kerkrade en Vaals en de Duitse plaatsen Herzogenrath, Merkstein en Aken met het Aachenerwald. * Vanuit Ubach over Worms / Groenstraat richting Rimburg, na de Groenstraat rechtsaf de veldweg Achter den Put in, aan het eind linksaf de Jufferweg in.

- Visvijver van hengelsportvereniging HSV Zuid-Oost Hoek (Kapelweien 2). - Hier vind je reviews ervan. Voor zover ons bekend is de vereniging niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Toen nog niet iedereen een eigen oven en magnetron had, was 't bakkes de plaats waar men zelf gekneed deeg kon brengen. Waar men brood en vlaai kon laten bakken. 't bakkes was een bakoven van en voor de gemeenschap. In 2010 hebben enthousiaste vrijwilligers aan de Kapelweien (nr. 2d) een originele, authentieke bakoven gebouwd. Zaterdag na zaterdag is er gemetseld en met leem gesmeerd, in totaal honderden manuren, tot 't Bakkes Rimburg klaar was, met een mooie, oude kerkdeur als entree. Door het jaar heen worden regelmatig heerlijke broden en vlaaien gebakken in de houtgestookte oven. Voor nadere informatie over dagen en tijden zie de link. - Zie ook de reportage over 't Bakkes door Omroep Landgraaf (2014).

Stichting 't Bakkes heeft de Vrijwilligersprijs 2011 van de gemeente Landgraaf gewonnen. Uit het juryrapport: "'t Bakkes is een jonge organisatie, die op oude wijze brood en vlaai wil bakken. Vanwege het ambachtbakken, vanwege het eerlijke en heerlijke product, vanwege de gemeenschapszin. 't Bakkes brengt mensen en groepen bij elkaar en stimuleert de kennismaking in de buurt. Mensen hebben iets voor elkaar over en steken samen de schouders eronder. Een goede basis en een schoolvoorbeeld voor het creëren van een sociaal vangnet waaraan juist in deze tijd steeds meer behoefte is. 't Bakkes van en vuur de luu van 't dorp! 't Bakkes Rimburg, daar is over nagedacht."

" 't Bakkes is een dorpsontmoetingsplek en draagt daardoor in grote mate bij aan de gemeenschapszin binnen ons dorp. Elk jaar worden er 10 tot 12 bakdagen georganiseerd en kan men genieten van overheerlijke vlaaien en kostelijke broden, gebakken volgens oeroude recepten. 't Bakkes brengt mensen en groepen bij elkaar en stimuleert de kennismaking in de buurt, door op oude wijze brood en vlaai te bakken. Ben je blij met het ambachtbakken, het eerlijke en heerlijke product en de gemeenschapszin? Dan kun je vriend worden van Kloep Broeëdneuëdig en krijg je een echt Rimburgs brood dat gebakken zal worden tijdens een van de bakdagen. 't Bakkes wordt omgeven door zitgelegenheden, een jeu-de-boulesbaan, een speeltuin (ook met toestellen voor senioren), een ouderwetse waterpomp en een fruitweide."

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van IVN afd. Ubach over Worms m.b.t. Rimburg.

- Film van dit dorp in de jaren vijftig deel 1. - deel 2. - deel 3. - deel 4.

- Een groepje jongens uit het dorp maakt een politieserie op YouTube, als variant op Flikken Maastricht, onder de titel Flikken Rimburg. In 2020 zijn ze al bezig met seizoen 8.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Zeer uitvoerige en mooie site van en over Rimburg in heden en verleden, in tekst en beeld, opgezet en onderhouden door Henk Beckers.

- Nieuws: - Nieuws en foto's m.b.t. dit dorp op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Belangenvereniging Rimburg zet zich in voor behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid van het dorp, door vragen, wensen, initiatieven en problemen te bundelen en kenbaar te maken bij de aangewezen instanties, zoals het gemeentebestuur, de gemeentelijke diensten, woningverenigingen en zorgverlenersorganisaties. Omgekeerd treedt de Belangenvereniging op als overlegorgaan voor de gemeente en andere instanties. Onderwerpen waar de Dorpsraad (= het bestuur van de Belangenvereniging) zich mee bezighoudt zijn onder meer ondersteuning voor ouderen in het dorp, verkeer en openbaar vervoer, sociale cohesie en natuur en milieu. De belangenvereniging telt ca. 350 leden en is opgericht in 2003. Sindsdien ondersteunde de vereniging onder andere het initiatief voor ‘t Bakkes, realiseerde ze een dorpsontmoetingsplek en maakt ze zich sterk voor verbetering van de verkeersveiligheid."

- Dorpshuis: - "Gemeenschapshuis D'r Eck is gelegen in de dorpskern van Rimburg. Het café beschikt over een geweldig lounge terras met mooi uitzicht op de natuur rondom. Verder is het café een ideale stop voor je wandel- en fietsroutes, die dan ook door velen als rustplaats wordt aangedaan. Met de traditionele oud bruine tinten en de combinatie van moderne verlichting en een jeugdige kijk, maakt dit alles het café een aangename plek om onder het genot van een hapje en een drankje bij te komen van je wandeling en je ervaringen en waarnemingen te delen.

Gemeenschapshuis D’r Eck beschikt naast het cafégedeelte ook over een grote zaal met aparte ingang en aparte bar. Zoals het een gemeenschapshuis betaamt wordt deze zaal gebruikt om de verenigingen in het dorp, zoals Fanfare Victoria en Zangvereniging Eendracht te huisvesten. Ook CV De Wespelle maakt seizoensgebonden gebruik van onze zaal. De zaal is ook te huur voor particuliere feesten of bedrijfsdoeleinden. Dit kan variëren van een koffietafel tot lunch, van een doop tot trouwfeest. De mogelijkheden in deze grote ruimte zijn enorm. Aangezien wij een ideaal punt zijn om wandelingen van start te laten gaan, is het bij ons ook mogelijk om als groep te reserveren. Dit kan zijn om voor of na de wandeling gebruik te maken van een hapje en een drankje. Het voordeel van een groepsreservering is dat je, mits tijdig bekend, ook hapjes kunt krijgen buiten de kaart om."

- Jeugd: - De Hoebel Knoebel Kidsclub organiseert door het jaar heen allerlei activiteiten voor de kinderen in Rimburg.

- "IVN Wormdalkids organiseert jaarlijks een 4-tal expedities voor kinderen van 6-12 jaar. In elk seizoen eentje, waarbij het onderwerp waar specifiek aandacht aan wordt geschonken varieert. De gebieden waar we heen trekken zijn wisselend in de werkgebieden van IVN Kerkrade, IVN De Oude Landgraaf en IVN Ubach over Worms. In de lente en herfst vindt voor de kinderen van 2-8 jaar ook nog een kabouterpad plaats, dat met (groot)ouders kan worden gelopen."

- Muziek: - Fanfare Victoria is opgericht in 1891 en speelt op hoog niveau in de 1e Divisie. Het 'grote' fanfareorkest omvat ca. 40 leden. Daarnaast zijn er nog jeugdorkest De Victoriaantjes en het Victoriakwintet. Sinds de oprichting is het muzikaal opluisteren van gebeurtenissen binnen de dorpsgemeenschap van Rimburg de belangrijkste doelstelling geweest. Een ander uitgangspunt is dat ze muziek willen maken op een zo hoog mogelijk en voor iedereen haalbaar peil. Door een mix van 'oudere' en 'moderne' muziek te spelen, beogen ze alle muzikanten (jong en ouder) aan hun trekken te laten komen en een gezellige sfeer te creëren. Dat ze op de goede weg zijn blijkt uit de reacties van zowel de leden als het publiek. Een muziekopleiding zorgt voor de nodige aanwas. Zowel jongere als oudere nieuwe leden zijn van harte welkom, want het is voor iedereen een leuke hobby om samen muziek te maken, dat is niet gebonden aan leeftijd.

- Zangvereniging Eendracht is nóg ouder: zij is opgericht in 1877. Omdat in die tijd het Duits algemeen als voertaal werd gebruikt, kreeg de vereniging bij de oprichting de naam 'Rimburg-Bruchhausener St. Cäcilienchor'. Aanvankelijk alleen een mannenkoor, is het in 1966 een gemengd koor geworden, dat zowel op kerkelijk als op wereldlijk gebied actief is. Het koor heeft ruim 40 actieve leden. Het koor staat sinds 1978 onder de bezielende en deskundige leiding van beroepsmusicus Jan Zaad. Bij uitvoeringen treedt zijn dochter Esther Zaad op als vaste begeleidster op piano of orgel. Ook wordt regelmatig gebruik gemaakt van gastmusici.

- Sport: - Voetbalvereniging RKVV Rimburg is opgericht in 1908, onder de naam Koningin Wilhelmina. "En nu na ruim 110 jaar spelen er nog altijd drie seniorenteams en drie jeugdteams. En na de training of wedstrijd genieten van een drankje in het clubhuis aan de Kapelweien." - De geschiedenis van de vereniging vind je hier.

- Openbaar vervoer: - Sinds eind 2017 is er de Buurtbus van Rimburg naar Landgraaf en Eygelshoven.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Rimburg.

Reactie toevoegen