Ruurlosebroek

Plaats
Buurtschap
Berkelland Oost Gelre
Achterhoek
Gelderland

ruurlosebroek_brooksfeest_2016_zoepen_of_verzoepen.jpg

Tijdens het Brooksfeest 'Zoepen of Verzoepen' (weekend in april of mei) gaat Ruurlosebroek uit zijn dak, met allerlei sport- en spelactiviteiten en twee goeie live bands. Op de foto de feestcommissie met de banner voor het Brooksfeest 2016.

Tijdens het Brooksfeest 'Zoepen of Verzoepen' (weekend in april of mei) gaat Ruurlosebroek uit zijn dak, met allerlei sport- en spelactiviteiten en twee goeie live bands. Op de foto de feestcommissie met de banner voor het Brooksfeest 2016.

ruurlosebroek_buurtschapsgezicht.jpg

Buurtschap Ruurlosebroek omvat een omvangrijk grondgebied met louter verspreid gelegen panden (doorgaans boerderijen). Dit is er een van.

Buurtschap Ruurlosebroek omvat een omvangrijk grondgebied met louter verspreid gelegen panden (doorgaans boerderijen). Dit is er een van.

ruurlosebroek_klootschietersvereniging_t_broek_klootzak.jpg

Met deze attributen weten ze wel raad in buurtschap Ruurlosebroek. Wat ze daarmee zoal doen, kun je lezen in het hoofdstuk Links > Sport.

Met deze attributen weten ze wel raad in buurtschap Ruurlosebroek. Wat ze daarmee zoal doen, kun je lezen in het hoofdstuk Links > Sport.

Ruurlosebroek

Terug naar boven

Status

- Ruurlosebroek is een buurtschap en streek in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, in grotendeels gemeente Berkelland (t/m 2004 gemeente Ruurlo), deels gemeente Oost Gelre (t/m 2004 gemeente Lichtenvoorde).

- De buurtschap Ruurlosebroek valt voor de postadressen grotendeels onder het dorp Ruurlo en voor het Oost Gelrese deel onder het dorp Zieuwent en wellicht ook nog deels onder het dorp Mariënvelde.

- De buurtschap Ruurlosebroek werkt op veel gebieden samen met buur-buurtschap De Bruil.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve benamingen
De buurtschap Ruurlosebroek wordt in de volksmond kortweg 't Broek of Het Broek genoemd, en in het dialect: 't Brook.

Naamsverklaring
Genoemd naar de liggng nabij Ruurlo. Het element broek staat voor de - oorspronkelijke - ligging in 'moerassig land', preciezer gezegd: 'laaggelegen, slecht afwaterend, veelal drassig of onderstaand grasland'. Het woord is etymologisch verwant met het Nieuwengelse brook 'beek'. Een 15e-eeuws glossarium omschrijft broek met het Latijnse palus 'zompland'. Als het moeras werd drooggelegd, werd het meestal gebruikt als gemeenschappelijk hooiland, terwijl de benaming broek gehandhaafd bleef.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ruurlosebroek ligt ZO van Ruurlo, tussen de N312 naar Mariënvelde en de N319 naar Groenlo.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Artikel over de geschiedenis van o.a. het Ruurlosebroek (Word-document), geschreven door en voor de jeugd in Ruurlo.

- Het Ruurlosebroek was oorspronkelijk een aparte marke, dus los van de marke Ruurlo.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Brookse Buurtjes was een wagenbouwgroep in Ruurlosebroek, die jaarlijks een mooie wagen bouwde om daarmee mee te doen aan de Allegorische Optocht tijdens het Septemberfeest in Ruurlo. Uit hun Facebookpagina maken wij op dat ze dit voor editie 2018 voor het laatste hebben gedaan en er daarna mee zijn gestopt, na 5 edities, dus kennelijk hebben ze er van 2014 t/m 2018 aan meegedaan. Onder de link kun je nog terugkijken wat ze van 2016 (want toen is de pagina gestart) t/m 2018 hebben gedaan.

- Vermoedelijk is het jaarlijkse evenement 'Brookse Harmonicadag' ook gestopt? Wij lezen namelijk in de media dat Buurtvereniging ‘t Broek en Omstreken op 16 november 2014 bij Café Mentink in Ruurlosebroek de 8e editie van de Brookse Harmonicadag organiseerde (en over eventuele latere edities kunnen wij niets vinden, vandaar ons vermoeden dat dit de laatste editie is geweest). In de grote waren doorlopend podiumoptredens. De serre was het verzamelpunt voor de vrije spelers, die door een drummer werden begeleid. Deelnemers aan deze editie waren Harmonicagroep Beltrum, Tegeliek uit Rheden, De Ahof uit Aalten, Harmonicaclub Ruurlo, De Trekkebuuls uit Hengelo (GL), Acinom uit Varsseveld, Drei zwie Fache uit Twente en de Grenzland Steiers. Voor een indruk van hoe het eraan toeging zie de videoreportage van de Brookse Harmonicadag editie 2011.

- Rond 2005 zijn in de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg 136 zogeheten Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) vastgesteld. Dit zijn gebieden waar intensieve veehouderijen, die elders 'in de weg zitten' omdat ze bijvoorbeeld te dicht op woonbebouwing zitten of de totstandkoming van grotere aaneengesloten natuurgebieden in de weg staan, zich zouden moeten kunnen hervestigen. Ook in het Ruurlosebroek e.o. is zo'n LOG aangewezen. Volgens inwoners van dit gebied is hier echter geen plaats voor intensieve veehouderij. Ze dienden daarom in 2008 bij de gemeente Berkelland een gezamenlijk bezwaarschrift in tegen de conceptversie Ruimtelijke Visie Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's). De visie bevat zoeklocaties voor nieuwe intensieve veehouderijen in dit gebied.

Volgens een rapport van de bewoners beperken deze de groeimogelijkheden van de bedrijven die er nu al zijn, zorgt het voor waardedaling van de woningen, gaan natuur en landschap er op achteruit door meer wegen en verkeer, en zijn er risico's m.b.t. stankoverlast en de volksgezondheid. Voor nadere informatie zie het eind 2010 vastgestelde Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) Mariënvelde en Ruurlosebroek (voor zover gelegen in de gemeente Oost Gelre) en de zienswijze op de LOG's en het ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012 gemeente Berkelland door Stichting Belangenbehartiging Het Broek en een 60-tal mede-ondertekenaars, d.d. 28-1-2013. Kennelijk zijn de protesten succesvol geweest, want hier lezen wij dat het LOG Ruurlosebroek is 'afgeschaft' (overigens zijn vele LOG's elders in het land - in verband met gelijksoortige bezwaren als hier - ook ingetrokken).

Kennelijk hebben de bezwaarmakers doorgeprocedeerd tot aan de Raad van State, want die heeft in 2014 het ontwerp Bestemmingsplan 'vernietigd', omdat de milieueffectrapportage (MER) niet deugde; de gevolgen voor het milieu van de uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven waren onvoldoende onderzocht, zo oordeelde zij (wat allicht - mede - betrekking zal hebben gehad op de plannen voor het LOG Ruurlosebroek). De gemeente moest dus haar 'huiswerk' overnieuw doen. In 2015 besluit de gemeenteraad tot het instellen van een onderzoek naar hoe het, ondanks de jarenlange voorbereidingen, zover heeft kunnen komen, om daarvan te leren voor toekomstige vergelijkbare situaties. In 2017 verschijnt er een herzien voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Berkelland. Nadien zijn er weer ontwikkelingen geweest die het proces hebben 'opgehouden': zo is onderzoek verricht naar ja of nee noodzaak om de geurnormen aan te passen (conclusie: nee), hoe wordt er omgegaan met uitbreidingsplannen van niet-grondgebonden veehouderijen ('Plussenbeleid', wordt vermoedelijk 1e kwartaal 2019 vastgesteld), voldoet de Wet Natuurbescherming nog aan de Europese normen, en een laatste ontwikkeling die invloed heeft op het bestemmingsplan: de wens om woningsplitsing in het buitengebied onder voorwaarden mogelijk te maken. Deze voorwaarden worden uitgewerkt en vastgelegd in een Structuurvisie Woningsplitsing, die naar verwachting in juni/juli 2019 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Voor nadere toelichting zie de pagina Ontwikkelingen Bestemmingsplan Buitengebied, d.d. januari 2019, op de site van de gemeente.

- Eind augustus 2010 was Het Broek door overvloedige regenval weer even het moerassige gebied dat het oorspronkelijk was. Volgens wetenschappers komt het maar eens in de 3000 jaar voor dat er zo veel regen in zo'n korte tijd valt als toen. Ook volgens het waterschap was het een uitzonderlijke situatie en gaan de moerassige tijden van vroeger in dit gebied niet terugkeren. - Filmpje wateroverlast Ruurlosebroek eind augustus 2010.

Terug naar boven

Evenementen

- Brooksfeest 'Zoepen of Verzoepen' (weekend in april of mei) is het jaarlijkse feest van buurtschap Ruurlosebroek, met sport en spel (w.o. vogelschieten en -gooien) en op beide avonden een goede live band (deels) uit de regio. Zo'n evenement loopt niet vanzelf op rolletjes. Naast de organisatie zijn daar heel veel vrijwilligers voor nodig; voor de opbouw, tijdens het evenement zelf en na afloop om alle zooi weer op te ruimen zodat alles weer in de oude staat wordt achtergelaten. Gelukkig zijn die vrijwilligers er ook. De organisatie is daar natuurlijk blij mee en verwoordt dat als volgt: "Wij vinden het fantastisch om te zien dat er zoveel mensen de handen uit de mouwen steken om het bestuur te helpen bij het realiseren van het Brooksfeest. Alle dagen komen er mensen helpen: tijdens het opbouwen, op het Brooksfeest zelf en na afloop bij het opruimen! Door jullie inzet kunnen wij ons motto 'met mekare, veur mekare' ook echt waar maken! Namens het hele bestuur dus een dikke pluim voor alle vrijwilligers die zich inzetten om het Brooksfeest telkens weer tot een succes te maken!"

- Dankzij de bereidwillige medewerking van vele inwoners van de buurtschappen Ruurlosebroek (in de volksmond '(Het/'t) Broek') en De Bruil, is er 1x in de 4 jaar in een weekend in oktober (in 2021 voor de 5e keer*) het evenement 'Broek en Bruil verlicht'. Langs de route van maar liefst ruim 40 km door deze uitgestrekte buurtschappen vind je meer dan 200 sfeervol verlichte objecten zoals boerderijen, huizen en gebouwen. Met behulp van een boekje en reflecterende pijlen kan de route worden gevolgd. De mooist verlichte objecten komen in aanmerking voor een van de prijzen. Ook creativiteit wordt beloond. Op alle drie de avonden kun je tussen 19.30 en 21.00 uur starten aan de Muldersweg (ingang Tolhutterweg) en aan de Goudvinkendijk (ingang Groenloseweg). De routeboekjes zijn op deze startplekken verkrijgbaar voor €5 per boekje/vervoermiddel. Onderweg kun je tegen een kleine vergoeding een lekkere versnapering voor in de auto kopen.
* - Bekijk hier een video van editie 2009, zie hier de bijdrage van de toneelvereniging bij editie 2013, en zie hier hoe zelfs de basisschoolkinderen naar hartelust meetimmeren om van editie 2017 weer iets moois te maken. - Hier nog enkele foto's van editie 2017, en hier een verslag van editie 2017.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Sinds 2016 is er Schietbaan ’t Ruurlose Broek, waar je kleduiven kunt schieten. Je kunt er terecht voor de volgende disciplines: Olympisch Skeet, Sporting Skeet, Sporting Trap, Compak parcours en Jachtbaantje.

- De basisschool van Ruurlosebroek, de Koekoekschool, aan de Groenloseweg, is in 1982 gesloten en opgegaan in de basisschool van buur-buurtschap De Bruil. De Broekse toneelvereniging Tot Nut en Genoegen (TNEG), lokaal ook bekend als het 'Brooks Toneel', heeft ter herinnering aan de school in 1995 - ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan - aan de Brookse gemeenschap een oude schoolbank uit de jaren dertig geschonken als picknickbank, op de plek waar de school heeft gestaan. Op een plaquette op de bank staat het toepasselijke gedicht: 'Voor het Ruurlose Broek hier een bank, ter herinnering aan de Koekoekschool als dank. Waar u nu uw rust vindt, speelde vroeger menig kind'. In 2011 is de bank door vandalen vernield. De toneelvereniging heeft de bank toen laten restaureren en in 2012 teruggeplaatst. In 2016 is de bank wederom door vandalen vernield.

Terug naar boven

Links/verenigingsleven

- Belangenorganisatie: - De in 2007 opgerichte Stichting Belangenbehartiging 't Broek (SBB) (voor zover ons bekend niet met een site of pagina op het internet aanwezig) zet zich in voor de belangen van buurtschap Ruurlosebroek. Het betreft bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen, voorzieningen en veiligheid. Actuele onderwerpen zijn o.a. de mogelijke aanleg van een glasvezelnetwerk, en Buurtpreventie ’t Broek en De Bruil. Dit project heeft als doel het veiliger maken van de buurt (qua diefstal, woninginbraken, dierenmishandeling en vernieling). Er wordt gebruik gemaakt van Whatsapp groepen en men handelt volgens SAAR (Signaleren, Alarmeren, Appen, Reageren).

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Het Broek en Omstreken is opgericht in 1959 en heeft dus in 2019 het 60-jarig bestaan gevierd. De buurtvereniging organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten.

- Sport: - Klootschietersvereniging KV 't Broek in Ruurlosebroek is opgericht in 1978 en heeft dus in 2018 het 40-jarig bestaan gevierd. Vanaf het begin is de vereniging een hechte club mensen die op diverse niveau's op een gezellige manier met de sport bezig is. Er zijn diverse teams actief binnen de AKF competitie. De jeugd is goed bezig in gemengde teams in de gezamelijke veldcompetitie. Tevens organiseren ze wedstrijden binnen de vereniging. De jeugd wordt begeleid en getraind door enthousiaste en gediplomeerde trainers. KV 't Broek is een kleine maar gezellige vereniging die elk jaar een feestavond organiseert voor alle leden en partners en natuurlijk de sponsoren. De vereniging heeft gebruikt wedstrijdmateriaal te koop dat door slijtage voor de meeste competitiespelers te klein is geworden, maar nog prima geschikt is voor recreatief gebruik.

Ga je met een groepje mensen een dagje uit, denk dan ook eens aan het klootschieten in het landelijke Ruurlosebroek. De vereniging verzorgt graag een rondje klootschieten voor je gezelschap, wat je eventueel kunt combineren met een lekker hapje en drankje bij Café-Restaurant De Duif.

Reactie toevoegen