Techum

Wijk
Leeuwarden
Fryslân

Techum kombord [640x480].jpg

Techum (vanouds buurtschap, tegenwoordig wijk van Leeuwarden, stadsdeel De Zuidlanden) heeft in 2009 komborden gekregen, maar die zijn, als het goed is, inmiddels vervangen door witte borden. Zie verder bij Recente ontwikkelingen.

Techum (vanouds buurtschap, tegenwoordig wijk van Leeuwarden, stadsdeel De Zuidlanden) heeft in 2009 komborden gekregen, maar die zijn, als het goed is, inmiddels vervangen door witte borden. Zie verder bij Recente ontwikkelingen.

Techum plattegrond [1024x768].jpg

Techum, plattegrond

Techum, plattegrond

Techum

Terug naar boven

Status

- Techum is een voormalige buurtschap, thans wijk in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1943 gemeente Leeuwarderadeel. In atlassen van de laatste decennia wordt het niet meer als buurtschap vermeld.

- De wijk Techum valt, ook voor de postadressen, onder de stad Leeuwarden. Techum maakt deel uit van het nieuwe Leeuwarder stadsdeel De Zuidlanden.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Techum.

Oudere vermeldingen
944 kopie 1150-1158 Dacheim, 1451 kopie to Teghum, 1472 to Theigghum, 1511 Tichum, 1529 kopie to Techhum.

Naamsverklaring
De identificatie van de oudste vorm is niet geheel zeker. Betekent het Oudfriese hem 'woonplaats' van de persoon Daca(1) met als betekenis 'schitterend als de dag(eraad)'.(2)

Terug naar boven

Ligging

De wijk Techum ligt ZW van Goutum, tussen de Overijsselselaan (N32) in het W, de Wergeasterdyk in het O en de Waldwei in het Z. De wijk ligt rond beide zijden van het Alddjip en wordt vanuit de Overijsselselaan ontsloten door de weg Molkenkelder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Techum 5 huizen met 32 inwoners. De gelijknamige nieuwe wijk gaat uiteindelijk 450 huizen met ca. 1.000 inwoners omvatten.

Terug naar boven

Beschrijving

Techum wordt een wijk met veel afwisseling in de bebouwing. Dat kan bijvoorbeeld zitten in de dakkapellen, een andere goothoogte of de afwisseling van rode en zwarte daken. Het kan ook zijn dat de voorgevel wat verder weg staat van de straat, zodat sommigen huizen een brede stoep hebben en andere een voortuintje. De wijk heeft een dorpse uitstraling. Kinderen kunnen er onbezorgd buiten spelen en naar de basisschool lopen. En men kan makkelijk met de fiets naar de buurtsuper. In het hart van Techum ligt de Bleek, een fraai groen veld dat uitloopt op de kade langs het Alddjip, waarlangs een steiger komt waar bootjes kunnen aanmeren.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In verband met de recente nieuwbouw is hier in 2009 archeologisch onderzoek gedaan. Precies op het tracé van de nieuwe Overijsselseweg, even onder Techum, hebben archeologen een nederzetting gevonden uit circa 300 voor Christus. Deze vondst is vrij uniek voor Fryslân. Uit deze tijd zijn vaker sporen van bewoning gevonden, maar nog geen complete nederzetting. Alleen bij Middelstum in Groningen is dit eerder aangetroffen. De resten van houten palen, waterputten en andere aan hun kleur en samenstelling herkenbare sporen in de grond vertellen het verhaal van ten minste vier huizen die op de vroege terp bij elkaar stonden. Waarschijnlijk is het dorpje destijds na herhaalde overstromingen verdwenen en heeft men zijn heil elders gezocht.

Plaatsnaambord- en bebouwde kom-perikelen
"De gemeente Leeuwarden is er achter gekomen dat er een verkeerd naambord staat bij nieuwbouwwijk Techum, aan de zuidkant van de stad. Wie de wijk inrijdt, passeert nu een blauw-wit bord met daarop de plaatsnaamaanduiding. Dergelijke borden zijn formeel alleen toegestaan bij steden en dorpen, en Techum is een buurtschap. De gemeente zal het bord daarom verwijderen en vervangen door een wit bord met daarop de naam van de wijk. De Stichting Wijkpanel De Zuidlanden (waar de wijk onder valt) vindt dat jammer. Het panel stuurde onlangs een brief aan de gemeente waarin staat dat de inwoners inmiddels gehecht zijn geraakt aan hun blauwe plaatsnaambord. De Techumers rijden aan het eind van de dag langs dat bord en hebben dan het gevoel dat ze thuiskomen, aldus het panel." (bron: Friesch Dagblad, 15-6-2011)

Dit bericht is in verschillende opzichten een gevalletje 'klok en klepel'. Het is namelijk niet zo dat een blauw bord = kombord = 50 km-zone (tenzij er een 30 km-zone van wordt gemaakt) alleen maar bij steden en dorpen geplaatst mag worden. Zo'n bord mag alleen - en moet wettelijk zelfs - worden geplaatst bij een bebouwde kom, en dat kán ook best een buurtschap zijn. Bepalend is hier wellicht een artikel d.d. 11-6-2009 waarin staat dat de gemeente 'vergeten' is om van De Zuidlanden formeel een bebouwde kom te maken (waar de inwoners uiteraard niet blij mee zijn), en dat dat alsnog rechtgebreid zou worden. Of dat inmiddels al is gebeurd weten wij niet. Zolang de wijk formeel geen bebouwde kom is, zou je er theoretisch 80 km per uur mogen rijden en mogen er inderdaad alleen witte plaatsnaamborden staan. Zodra het een bebouwde kom is geworden, liggen wat ons betreft blauwe borden Leeuwarden (zijnde de woonplaats waar Techum voor de postadressen onder valt) met een wit bordje Techum er onder (als aanduiding dat het een wijk van Leeuwarden is) voor de hand.

- Site m.b.t. de nieuwbouw in Techum.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De boerderij aan de Techumerdyk 10 (naast de Brede School), die deel uitmaakte van de oude buurtschap Techum, is in 2011 verkocht aan BügelHajema Adviseurs, adviesbureau voor ruimtelijke ordening. Zij restaureren en verbouwen het pand, met behoud van de historische waarden, tot een kantoor met 35 werkplekken (overigens valt alleen dit pand van de Techumerdyk onder Techum. De overige panden aan deze dyk, nrs. 2 t/m 8, vallen onder Goutum).

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van de nieuwbouw in Techum met toelichting.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Brede School De Zuidlanden in Techum is in 2009 van start gegaan.

Reactie toevoegen