Vledderveen (Groningen)

Plaats
Dorp
Stadskanaal
Westerwolde
Groningen

Vledderveen (Groningen)

Terug naar boven

Status

- Vledderveen is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Westerwolde, gemeente Stadskanaal. T/m 1968 gemeente Onstwedde.

- In de Dorpsvisie (zie hieronder) wordt gesteld dat Vledderveen pas sinds 2009 formeel als 'woonplaats' erkend zou zijn. Dat is niet correct. Dat was slechts een herbevestiging van het feit dat het dorp reeds in 1978 formeel als woonplaats is benoemd, met de toekenning van een eigen postcode (9585) en postale plaatsnaam t.b.v. het in dat jaar in werking getreden postcodeboek. Dat in de praktijk het dorp als kleine kern nog weleens wordt 'vergeten' en men soms ten onrechte denkt dat het buitengebied van de gemeente Stadskanaal alleen de dorpen Onstwedde, Alteveer en Mussel (de 'OAM-dorpen') omvat, is een ander verhaal...

- Onder het dorp Vledderveen valt ook het deel 3e Oomsberg van de buurtschap Oomsberg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Het dorp werd tot begin 20e eeuw ook wel Vledder Batten genoemd, zoals het gebied vanouds bekend stond. Pas rond 1930 is de naam Vledderveen algemeen in gebruik geraakt.

Terug naar boven

Ligging

Vledderveen ligt direct O van (de kern van) Stadskanaal, rond de wegen Waterschapsweg, Vledderweg, Vledderkanaal, 3e Oomsberg en Ontsluitingsweg / Aviaweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Vledderveen omvat ca. 120 huizen met ca. 290 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1880 is begonnen met de ontginning van de Vleddervenen. De eerste woning verrijst er in 1883. In 1903 krijgt Vledderveen een openbare lagere school, in 1915 een kerk en in 1929 een protestantse lagere school.

Vledderveen is een lintbebouwing en een klein dorp met weinig voorzieningen: een kerk, een café en een vliegveld; vliegveld Stadskanaal, voorheen vliegveld Westerwolde geheten.

- Geschiedenis van Vledderveen 1880-1930 (uit een publicatie uit 1930).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie 'Vledderveen in beweging' (2010). - Evaluatie Dorpsvisie (2012).

- Sinds oktober 2013 is de straatverlichting in Vledderveen 's nachts uit. De verlichting wordt automatisch ingeschakeld als er een fietser aankomt die de speciale app hiervoor heeft gedownload. Deze primeur voor Nederland bespaart kosten en is minder verstorend voor de flora en fauna.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kerk van de Hervormde Evangelisatie Jeruël uit 1915. Jeruël is de naam van een woestijn in de Bijbel. Op de site van kerk Jeruël veronderstelt men dat men bij het kiezen van deze naam wellicht gedacht heeft aan de omgeving van Vledderveen, dat in die tijd immers nog volop in ontginning was.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute Vledderbos, ook wel de Vledderroute genoemd (5,5 km), leidt je langs een lapjesdeken van jonge bossen en veenkoloniën in de Kanaalstreek. Met mooie lanen, slingerpaadjes en een grote vijver.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vledderveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Vledderveen.

- Sport: - "Motorsportclub MRTO is opgericht in 1969. Dit was in een periode waarin de grasbaansport hoogtij vierde. In het begin was MRTO een motorclub, die zich hoofdzakelijk bezig hield met het organiseren van grasbaanwedstrijden. De motorsport werd in de loop der jaren op diverse locaties bedreven, o.a. in Ter Wupping, in De Bargen, nabij het dokter Hommes-bos in Onstwedde en op de voormalige Philips-Airstrip in Vledderveen. Eind jaren zestig werd door een aantal noordelijke clubs, waaronder MRTO, de Grasbaan- en Motorcrossbond Noord-Nederland (GMNN) opgericht. Er werd in die tijd gereden met standaard straatmotoren, die omgebouwd werden tot crossmotoren. Van lieverlee werd ook de motorsport binnen de GMNN professioneler en er werd steeds meer met “kant en klare” race-motoren gereden. Uiteindelijk is de GMNN opgegaan in de KNMV. MRTO Onstwedde is toen ook aangesloten bij de KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging).

Een van de locaties binnen de gemeente Stadskanaal waar gecrosst werd, was de voormalige vuilstortplaats aan de Kettingwijk. Hier deed zich het probleem voor dat de baan door de structuur van de ondergrond ongeschikt was als crossterrein en dat de bewoners van een nabijgelegen woonwijk klaagden over lawaai-overlast. Reeds eind zeventig werd door de gemeente Stadskanaal, in overleg met de toenmalige motorclubs MAC Stadskanaal e.o., MRTO Onstwedde en MCM ‘68 Mussel, het initiatief genomen om te komen tot een centrale trainingsaccommodatie voor de motorsport. Gedacht werd daarbij o.a. aan de Philips-vliegstrook te Vledderveen. De toenmalige motorsportaccommodaties binnen de gemeente Stadskanaal werden als minder ideaal ervaren. Er werd gereden op banen met een gedoogconstructie of een APV-ontheffing`van de gemeente, zoals die geldt voor de MAC Stadskanaal e.o. voor haar internationale grasbaanraces. Er werd een werkgroep opgericht waarin de drie genoemde motorclubs en de gemeente Stadskanaal waren vertegenwoordigd. De werkgroep heeft steeds als doel voor ogen gehad om te komen tot een centrale motorsportaccommodatie binnen de gemeente Stadskanaal.

In 1986 raakt MRTO haar toenmalige baan nabij het dokter Hommesbos in Onstwedde kwijt. Daar het gevaar bestond dat er weer “wild” gecrosst zou gaan worden, werd er bij de gemeente aan de bel getrokken. Het bleek dat er mogelijkheden waren voor subsidie van de Herinrichting Drents-Groningse Veenkoloniën, voor de locatie Vledderveen. Hierdoor kwam de aanleg van een centrale motorsportaccommodatie in een stroomversnelling. Door de gemeente werd een gedeelte van de voormalige vliegstrook, als tijdelijke motorcrossbaan aan het samenwerkingsverband MRTO Onstwedde, MAC Stadskanaal eo. en MCM ‘68 Mussel beschikbaar gesteld. Kart Club Noord-Nederland had inmiddels een verzoek voor aanleg van een kartbaan bij de gemeente neergelegd. Na goed overleg tussen de gemeente en alle clubs is een van de oude plannen uitgevoerd: naast het huidige Ultra Light-vliegveld van de ULV- Vereniging Westerwolde is een prachtig Motor- en Kartsport Centrum gerealiseerd, compleet met een grasbaan, een crosscircuit, een kartbaan, een toegangsweg en parkeerterrein.

Bij de totstandkoming van dit centrum hebben de betrokken clubs een grote hoeveelheid zelfwerkzaamheid verricht. Zo zijn in 1993 door de clubs in samenwerking met de nutsbedrijven de nodige kabels en leidingen gelegd over een lengte van ruim 2 kilometer. Voor het beheer van de accommodatie is Stichting Regionaal Motor- en Kart Centrum Stadskanaal opgericht, die bestaat uit de gebruikers van de accommodatie: MRTO Vledderveen en Kart Club Noord Nederland (KCNN). Inmiddels is ook een speedwaybaan gerealiseerd, gelegen op het middenterrein van de grasbaan. In 2011 heeft de MRTO besloten om het deel van het geluidssportcentrum waar zij gebruik van maakt, als eerbetoon aan de te vroeg overleden Bé Sterenborg, te benoemen tot "Bé Sterenborg accommodatie" (adres: Aviaweg 1). Als enthousiast bestuurslid van MRTO heeft Bé met zijn jarenlange inzet wezenlijk bijgedragen aan de organisatie zoals die nu is."

Reactie toevoegen