Vledderveen (Groningen)

Plaats
Dorp
Stadskanaal
Westerwolde
Groningen

Vledderveen (Groningen)

Terug naar boven

Status

- Vledderveen is een dorp* in de provincie Groningen, in de streek Westerwolde, gemeente Stadskanaal. T/m 1968 gemeente Onstwedde.

* "Wij spreken over het dorp Vledderveen. Dit in tegenstelling tot de mensen die menen dat de gemeente Stadskanaal in het buitengebied slechts de drie dorpen Onstwedde, Alteveer en Mussel (de OAM-dorpen) kent. Weliswaar is het een klein dorp, maar het onderscheidt zich met haar eigen karakter dusdanig van de overige plaatsen in de gemeente, dat het ook haar eigen specifieke aandacht behoeft. Dit wordt ook van gemeentewege erkend, en onderstreept door het volgende citaat, dat sinds enige tijd in de gemeentegids is opgenomen: “Vanaf 1 maart 2009 wordt Vledderveen, met ongeveer 300 inwoners, officieel als woonplaats aangeduid.”" Aldus een citaat uit de Dorpsvisie.

Helaas is die formulering - van de gemeente dus - niet correct. Hoe zit het dan wél?: Alle gemeenten hebben in 2009 een zogeheten Woonplaatsbesluit moeten nemen, om formeel te (her)bevestigen welke formele 'woonplaatsen' men in de gemeente (er)kent, ten behoeve van de in dat jaar in werking te treden landelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Dat besluit was in de praktijk echter slechts een herbevestiging van het feit dat alle dorpen van deze gemeente, dus ook Vledderveen, reeds in - of kort voor - 1978 formeel als woonplaats zijn benoemd, met de toekenning van een eigen postcode (in dit geval 9585) en postale plaatsnaam, t.b.v. het in dat jaar in werking getreden postcodeboek. Dat in de praktijk het dorp als kleine kern nog weleens in diverse opzichten wordt 'vergeten' staat daar los van, en maakt het, ook vóór 2009, niet minder een 'formele woonplaats' en dorp. Waarvan akte.

- Onder het dorp Vledderveen valt ook het deel 3e Oomsberg van de buurtschap Oomsberg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Het dorp werd tot begin 20e eeuw ook wel Vledder Batten genoemd, zoals het gebied vanouds bekend stond. Pas rond 1930 is de naam Vledderveen algemeen in gebruik geraakt.

Terug naar boven

Ligging

Vledderveen ligt direct O van (de kern van) Stadskanaal, rond de wegen Waterschapsweg, Vledderweg, Vledderkanaal, 3e Oomsberg en Ontsluitingsweg / Aviaweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Vledderveen omvat ca. 120 huizen met ca. 290 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1880 is begonnen met de ontginning van de Vleddervenen. De eerste woning verrijst er in 1883. In 1903 krijgt Vledderveen een openbare lagere school, in 1915 een kerk en in 1929 een protestantse lagere school.

Vledderveen is een lintbebouwing en een klein dorp met weinig voorzieningen: in het dorp zelf alleen een kerk en een café, en in het buitengebied drie voorzieningen die zelfs de meeste grote(re) dorpen niet hebben, namelijk een crossbaan, een kartingbaan én een vliegveld; vliegveld Stadskanaal, voorheen vliegveld Westerwolde geheten.

- Geschiedenis van Vledderveen 1880-1930 (uit een publicatie uit 1930).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie 'Vledderveen in beweging' (2010).

- Sinds oktober 2013 is de straatverlichting in Vledderveen 's nachts uit. De verlichting wordt automatisch ingeschakeld als er een fietser aankomt die de speciale app hiervoor heeft gedownload. Deze primeur voor Nederland bespaart kosten en is minder verstorend voor de flora en fauna.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kerk van de Hervormde Evangelisatie Jeruël uit 1915. Jeruël is de naam van een woestijn in de Bijbel. Op de site van kerk Jeruël veronderstelt men dat men bij het kiezen van deze naam wellicht gedacht heeft aan de omgeving van Vledderveen, dat in die tijd immers nog volop in ontginning was.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Vledderbos, ook wel de Vledderroute genoemd (5,5 km), leidt je langs een lapjesdeken van jonge bossen en veenkoloniën in de Kanaalstreek. Met mooie lanen, slingerpaadjes en een grote vijver.

- "Wie door het Vledderbos - in de NW hoek van het dorpsgebied van Vledderveen - wandelt of vogels telt, heeft kans om leuke waarnemingen te doen. Of het nu gaat om de prachtig gekleurde goudvink, heerlijk geurende bloesem of fraaie kunstwerkjes van een onbekende kunstenaar. Ik word er heel vrolijk van als ik weer een kunstwerkje ontdek. Sinds eind maart ben ik weer begonnen met het inventariseren van broedvogels. Volgens de planning zijn gebieden in de Veenkoloniën en ’t Oldambt aan de beurt. Zo ook het Vledderbos bij Stadskanaal. Een groot piepjong bos. Je hebt twee ochtenden nodig voor een volledige ronde. Dus ik doe dit samen met een collega.

Gedurende 3 tot 3,5 uur per ochtend proberen we alle verschillende soorten en alle afzonderlijke paren broedvogels in kaart te brengen. Het zijn meest gewone, algemeen voorkomende soorten zoals zwartkop, roodborst, geelgors. Maar ook al wat zeldzamere soorten hebben we gevonden. vuurgoudhaantje, goudvink, wielewaal en appelvink hebben we al vastgesteld. Natuurlijk let ik ook op andere zaken dan alleen broedvogels. Wat mij meteen al opvalt zijn de vrolijke kleinigheden waarmee iemand het bos extra kleur geeft. Een kleurrijk bos!" (bron en voor nadere informatie zie het blog van boswachter Leon Luijten d.d. 4-5-2018) Staatsbosbeheer heeft in 2020 3.000 bomen geplant in het Vledderbos. Het gaat om beuken, haagbeuken en winterlindes. Dit is gedaan om het bos gevarieerder te maken. De nieuwe bomen komen in het deel van het bos waar populieren staan; een deel van deze populieren is daarvoor gekapt.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Vledderveen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vledderveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Vledderveen.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Vledderveen.

- Sport: - "Motorsportclub MRTO is opgericht in 1969. Dit was in een periode waarin de grasbaansport hoogtij vierde. In het begin was MRTO een motorclub, die zich hoofdzakelijk bezig hield met het organiseren van grasbaanwedstrijden. De motorsport werd in de loop der jaren op diverse locaties bedreven, o.a. in Ter Wupping, in De Bargen, nabij het dokter Hommes-bos in Onstwedde en op de voormalige Philips-Airstrip in Vledderveen. Eind jaren zestig werd door een aantal noordelijke clubs, waaronder MRTO, de Grasbaan- en Motorcrossbond Noord-Nederland (GMNN) opgericht. Er werd in die tijd gereden met standaard straatmotoren, die omgebouwd werden tot crossmotoren. Van lieverlee werd ook de motorsport binnen de GMNN professioneler en er werd steeds meer met “kant en klare” race-motoren gereden. Uiteindelijk is de GMNN opgegaan in de KNMV. MRTO Onstwedde is toen ook aangesloten bij de KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging).

Een van de locaties binnen de gemeente Stadskanaal waar gecrosst werd, was de voormalige vuilstortplaats aan de Kettingwijk. Hier deed zich het probleem voor dat de baan door de structuur van de ondergrond ongeschikt was als crossterrein en dat de bewoners van een nabijgelegen woonwijk klaagden over lawaai-overlast. Reeds eind zeventig werd door de gemeente Stadskanaal, in overleg met de toenmalige motorclubs MAC Stadskanaal e.o., MRTO Onstwedde en MCM ‘68 Mussel, het initiatief genomen om te komen tot een centrale trainingsaccommodatie voor de motorsport. Gedacht werd daarbij o.a. aan de Philips-vliegstrook te Vledderveen. De toenmalige motorsportaccommodaties binnen de gemeente Stadskanaal werden als minder ideaal ervaren. Er werd gereden op banen met een gedoogconstructie of een APV-ontheffing`van de gemeente, zoals die geldt voor de MAC Stadskanaal e.o. voor haar internationale grasbaanraces. Er werd een werkgroep opgericht waarin de drie genoemde motorclubs en de gemeente Stadskanaal waren vertegenwoordigd. De werkgroep heeft steeds als doel voor ogen gehad om te komen tot een centrale motorsportaccommodatie binnen de gemeente Stadskanaal.

In 1986 raakt MRTO haar toenmalige baan nabij het dokter Hommesbos in Onstwedde kwijt. Daar het gevaar bestond dat er weer “wild” gecrosst zou gaan worden, werd er bij de gemeente aan de bel getrokken. Het bleek dat er mogelijkheden waren voor subsidie van de Herinrichting Drents-Groningse Veenkoloniën, voor de locatie Vledderveen. Hierdoor kwam de aanleg van een centrale motorsportaccommodatie in een stroomversnelling. Door de gemeente werd een gedeelte van de voormalige vliegstrook, als tijdelijke motorcrossbaan aan het samenwerkingsverband MRTO Onstwedde, MAC Stadskanaal eo. en MCM ‘68 Mussel beschikbaar gesteld. Kart Club Noord-Nederland had inmiddels een verzoek voor aanleg van een kartbaan bij de gemeente neergelegd. Na goed overleg tussen de gemeente en alle clubs is een van de oude plannen uitgevoerd: naast het huidige Ultra Light-vliegveld van de ULV- Vereniging Westerwolde is een prachtig Motor- en Kartsport Centrum gerealiseerd, compleet met een grasbaan, een crosscircuit, een kartbaan, een toegangsweg en parkeerterrein.

Bij de totstandkoming van dit centrum hebben de betrokken clubs een grote hoeveelheid zelfwerkzaamheid verricht. Zo zijn in 1993 door de clubs in samenwerking met de nutsbedrijven de nodige kabels en leidingen gelegd over een lengte van ruim 2 kilometer. Voor het beheer van de accommodatie is Stichting Regionaal Motor- en Kart Centrum Stadskanaal opgericht, die bestaat uit de gebruikers van de accommodatie: MRTO Vledderveen en Kart Club Noord Nederland (KCNN). Inmiddels is ook een speedwaybaan gerealiseerd, gelegen op het middenterrein van de grasbaan. In 2011 heeft de MRTO besloten om het deel van het geluidssportcentrum waar zij gebruik van maakt, als eerbetoon aan de te vroeg overleden Bé Sterenborg, te benoemen tot "Bé Sterenborg accommodatie" (adres: Aviaweg 1). Als enthousiast bestuurslid van MRTO heeft Bé met zijn jarenlange inzet wezenlijk bijgedragen aan de organisatie zoals die nu is."

Reactie toevoegen