Wilhelmsoord

Plaats
Buurtschap
Emmen
Drenthe

wilhelmsoord_plaatsnaambord.jpg

Wilhelmsoord is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Emmen. De buurtschap valt onder de stad Emmen. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom wittte plaatsnaamborden.

Wilhelmsoord is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Emmen. De buurtschap valt onder de stad Emmen. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom wittte plaatsnaamborden.

wilhelmsoord_op_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap Wilhelmsoord ligt direct ZW van de stad Emmen, aan de Wilhelmsweg, en grenst in het O aan de spoorlijn van Emmen naar Coevorden e.v. (© www.openstreetmap.org)

Buurtschap Wilhelmsoord ligt direct ZW van de stad Emmen, aan de Wilhelmsweg, en grenst in het O aan de spoorlijn van Emmen naar Coevorden e.v. (© www.openstreetmap.org)

Wilhelmsoord

Terug naar boven

Status

- Wilhelmsoord is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

- De buurtschap Wilhelmsoord valt, ook voor de postadressen, onder de stad Emmen.

- De buurtschap Wilhelmsoord ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom wittte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Loeksham. Een inwoner van deze buurtschap is een Loekshammer. Loeks (= Lucas) was de eigenaar van een stuk groenland in de marke van Barge in een hoek of inham van de Delft. De Delft (ook wel Oude Delft of Garming Delft genoemd) was een stroompje dat dwars door Zuidbarge stroomde. Via de Delft werd het overtollige water uit het Bargermeer naar het Drostendiep afgevoerd.

Oudere vermeldingen
1867 Wilhelmsoord, 1899 idem of Luxham.

Naamsverklaring
Volgens sommigen een vernoeming naar Willemsoord, maar de spelling wijkt af. Een plaatselijke verklaring gaat uit van een vestiging van de gebroeders Wilhelm en Lutke Frieling uit Noordbarge, zoons van ene Wilhelm die in de plaatsnaam vernoemd zou zijn. Samenstelling met oord 'ontginningsnederzetting'. In 1937 wordt te Emmen gesproken over "groenland 'Luxham' verkocht in 4 perceelen".(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Wilhelmsoord ligt ZW van Emmen, ZO van Erm, rond de Wilhelmsweg (voorheen Turfdijk geheten), tussen de Emmer wijk Rietlanden in het O en Nieuw-Amsterdam in het Z, en grenst in het O aan de spoorlijn van Emmen naar Coevorden e.v.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Wilhelmsoord heeft ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Wilhelmsoord ligt zelf op het zand, maar is wel in de tijd van de vervening ontstaan. Het is, net als de Wilhelmsweg waaraan het ligt, genoemd naar de gebroeders Frieling uit Noordbarge, die 'Wilhelms jongs' werden genoemd. Voordat de exploitatie van het gebied op gang kwam, liep alleen de Oude Delft door het gebied, een afwateringskanaal voor het Bargermeer. Het gebied werd toen aangeduid met Loeksham, omdat een zekere Loeks (Lucas) de eigenaar was van een stuk land in een ham van dit kanaal. In de volksmond wordt deze naam nog altijd gebruikt. Het dialect dat men in de buurtschap spreekt is vrijwel gelijk aan dat van Emmen, Noordbarge en Zuidbarge, maar verschilt aanzienlijk van de taal der omringende veendorpen Nieuw-Amsterdam, Erica en Nieuw-Dordrecht.

Terug naar boven

Eten en drinken

- "Biologisch-dynamische boerderij ’t Leeuweriksveld, sinds 2009 gevestigd in buurtschap Wilhelmsoord bij Emmen (adres: Zandzoom 72), is een kleinschalig gemengd bedrijf met als zwaartepunt groenteteelt. Een grote kring trouwe klanten neemt wekelijks een groentepakket af, of komt in de bloeiende boerderijwinkel. ’t Leeuweriksveld is ook een broedplaats geworden voor andere bedrijven, zoals de Blauwe Bessengaard en 'Oogsten Koken en Eten'. In de landbouwschuur is een mooie groepsruimte waar regelmatig workshops en bijeenkomsten plaatsvinden, en er is een antroposofische bibliotheek.

Al langer hebben wij, Wouter en Kathinka Kamphuis, de wens om deze plek met meer mensen te delen. Nu hebben we de mogelijkheid gekregen om het buurperceel aan te kopen: 0,5 hectare grond en een eengezinswoning. Die kans willen we benutten! Daarbij willen we niet zelf de eigenaar worden. Stichting Mensen voor de Aarde zal het perceel kopen en ervoor zorgdragen dat het in de toekomst niet meer kan worden verkocht, vererfd of met hypotheken belast. De stichting heeft tot half juni 2020 de tijd om de voor de aankoop benodigde € 310.000 bijeen te brengen. We willen met onze toekomstige buren een levendige, vrolijke en geïnspireerde gemeenschap opbouwen, waar we goed mee samenwerken op basis van de idealen waaruit ’t Leeuweriksveld voort is gekomen: de biologisch-dynamische landbouw en de sociale driegeleding. Omdat we ervan doordrongen zijn dat deze wereld allesbehalve ‘af’ is, en we er het onze toe willen bijdragen haar een beetje mooier te kleuren.

De grondgedachte die ons altijd gedragen en geïnspireerd heeft en van waaruit we dit bedrijf op hebben kunnen bouwen, is, dat de aarde van iedereen is. Elk mens heeft evenveel recht op grond, en ook evenveel verantwoordelijkheid om er goed voor te zorgen. Zij het als boer of tuinder, zij het als burger, die zich verbindt aan de landbouw in zijn regio. Dat er een prijskaart aan grond hangt, heeft de landbouw in de impasse geleid waarin ze nu verkeert. Dure grond vraagt om opbrengstgerichte massaproductie, anders overleef je als boer niet. Alleen gezamenlijk kunnen we hierin verandering brengen. Hier zijn gelukkig vele mensen in vele initiatieven wereldwijd al mee bezig. Help ons mee om de uitbreiding van ’t Leeuweriksveld in Wilhelmsoord te financieren. Wil je je geld goed beleggen, laat het dan werken in ons initiatief. Want zelfs de meest groene banken blijken dit soort bijzondere eigendomsvormen van de toekomst niet onder te kunnen brengen in hun regels en voorschriften." (bron: BD-Vereniging)

Na enkele spannende maanden blijkt de crowdfundingsactie succesvol te zijn verlopen, want eind juni 2020 lezen wij op de Facebookpagina van Biologisch-dynamische boerderij ’t Leeuweriksveld in Wilhelmsoord: "Vol verwondering en dankbaarheid kijken wij terug op de afgelopen maanden. In februari 2020 zijn wij met de crowdfundingsactie voor dit project gestart. We waren toen een beetje aan het zoeken waar we deze actie het beste onder de aandacht konden brengen. We stuurden advertenties naar Driegonaal, BioJournaal, Antrovista en de nieuwsbrief van stichting Demeter, en er ontstond een plan voor een grote veiling van kunst en andere ludieke objecten, maar dat werd met één klap van tafel geveegd door de coronacrisis die in maart 2020 uitbrak. Een moment, waar we dachten: Hoe nu verder? Iedereen kon wel bedenken dat een lockdown niet goed uitpakt voor de economie en zouden dan de meeste mensen hun geld dan toch niet liever zelf oppotten?

Al snel bleek dat allerminst waar te zijn. Zoals bij onze eerdere koopacties kregen we bijdragen van vrienden, familie en klanten, maar er kwam nu ook nog een nieuwe groep mensen erbij, die echt de grootste bijdrage bij dit project hebben gegeven: dat zijn mensen die herkenning vonden - en vinden - in het ideaal: grond is geen koopwaar, vanuit de idealen van de sociale driegeleding. Met projecten als deze kunnen we in het klein een begin maken met een stukje praktijk. Oefenen met het principe van “tijdelijk eigenaarschap”. Als men niet meer zijn hele leven moet ploeteren voor torenhoge grond- en woonlasten, kunnen mensen in de ware zin van het woord duurzamer leven en werken. Beheerders en geldgevers kunnen nu samen een begin maken. We willen hier alle gulle gevers alvast van harte dank zeggen. We willen jullie graag in september hier op de nieuwe plek uitnodigen. Intussen zijn we ook een heel boeiend en spannend traject ingegaan met een groep mensen die naast ons in Wilhelmsoord willen komen wonen en werken. Een proces van kennismaking waar we nu middenin zitten, mooi om mee te maken."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Wilhelmsoord, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Bewoningsgeschiedenis van de panden in buurtschap Barger-Erfscheidenveen, en van de buur-buurtschappen Ermerveen en Wilhelmsoord.

Reacties

(2)

Frank,

Hier staan ongeveer 5 a 6 boerderijen die dit gehucht telt, meer is er niet, je kan er bij een boerderij biologische groenten en aardappelen kopen en wordt goed bezocht. Toen wij er langs gingen op de fiets stonden er een tiental auto's van kopers. Verder niets in de buurt te zien

Dank voor de info Leen! Ik heb op https://www.openstreetmap.org/#map=16/52.7420/6.8530 de panden geteld en er zijn er toch wel ca. 20 hoor, maar sommige staan wat verscholen in bosschages of staan ver van de weg af, dus op het eerste gezicht lijken het er minder. Over Wilhelmsoord zelf is natuurlijk niet veel te vinden omdat het zo piepklein is, daarom dank voor de tip van die biologische boerderij, want die blijken een interessant verhaal te hebben over hoe zij te werk gaan en wat hun plannen zijn voor de nabije toekomst, en daar heb ik hierboven een samenvatting van gemaakt, dus hierdoor is de pagina van deze buurtschap dan toch nog goed gevuld geraakt.

Reactie toevoegen