Wintelre

Plaats
Dorp
Eersel
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Wintelre

Terug naar boven

Status

- Wintelre is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Eersel. T/m 1996 gemeente Vessem, Wintelre en Knegsel.

- Onder het dorp Wintelre vallen ook de buurtschappen Bijsterveld, Kreiel, Mostheuvel en Scherpenering (deels).

Terug naar boven

Ligging

Wintelre ligt NW van Veldhoven, W van Eindhoven Airport.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Wintelre 70 huizen met 435 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 750 huizen met ca. 1.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
Op de locatie Groenstraat 7 mogen in of vanaf medio 2020 vier zogeheten Ruimte voor Ruimte-woningen worden gebouwd, ter compensatie voor de sanering van een intensieve veehouderij. Voordat een nieuwbouwproject van start gaat, moet er altijd eerst archeologisch onderzoek worden uitgevoerd, om te verzekeren dat er zorgvuldig met sporen uit het verleden in de grond wordt omgegaan. De opgravingen, die in het voorjaar van 2020 hebben plaatsgevonden, waren in archeologisch opzicht een groot succes; er zijn namelijk volop resten en sporen gevonden uit het Wintelre van de zogeheten Volle Middeleeuwen (1000-1250 na Christus), met name in het zuidelijke deel van de bouwlocatie. Het gaat dan voornamelijk om paalsporen, die aangeven dat er iets gebouwd is op die plek. De resultaten van de opgraving duiden er op dat in de omgeving van de Groenstraat lange tijd een agrarische nederzetting is geweest. Mogelijk gaat het hier om het oude dorpscentrum, dat iets ten zuiden van de huidige dorpskern rondom de kerk lag. De nabijheid van een oude kerk, waarvan het fundament al eerder is opgegraven, versterkt dit vermoeden.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Wintelre, kun je terecht bij:

- Heemkundevereniging De Hooge Dorpen.

- Verhalen over de geschiedenis van Vessem, Wintelre en Knegsel op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan kom Wintelre.

- Wintelre moet in de toekomst groeien van 1.950 naar zo'n 2.500 inwoners. Die groei is nodig om voorzieningen als winkels en verenigingen te kunnen behouden. Dat stelt althans het in 2009 verschenen Dorpsontwikkelingsplan (DOP). Die nieuwe inwoners, onder wie ook spijtoptanten die vanwege gebrek aan woningbouw in de afgelopen jaren naar elders zijn verhuisd, moeten gehuisvest worden in diverse typen nieuwe woningen. De werkgroep wil ook bedrijven graag voor het dorp behouden. Een ander belangrijk punt uit het DOP is verkeer en vervoer. Er moet meer aandacht komen voor de veiligheid van fietsers en wandelaars. Dat kan door het aanleggen van nieuwe paden en het verbeteren van de wandelvoorzieningen. Verder is er aandacht voor voorzieningen, bijv. op het gebied van zorg.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wintelre heeft 3 rijksmonumenten.

- Wintelre heeft 8 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Bluesrockfestival Welons (weekend in juni), met op zondag de Amerikanenmeeting.

- In 1989 besluit een vriendengroep uit Oerle een voetbaltoernooi te organiseren, voor minimaal 30 teams uit de regio, gespeeld op kleine veldjes in de open lucht en met een mix van spelregels tussen veldvoetbal en zaalvoetbal. Het moest een sportief en gezellig evenement worden voor vriendengroepen, caféteams, voetbalverenigingen, bedrijven en andere belangstellenden. Het café waar dit alles verder werd uitgewerkt en georganiseerd was het stamcafé van deze groep vrienden: Café Bar De Knoert uit Oerle. Vandaar de naam Knoerttoernooi (op een zaterdag eind juni, in 2019 voor de 31e keer). In de beginjaren worden de wedstrijden om de Knoertbokaal gestreden op de velden van RKVVO. Later is het evenement verplaatst naar voetbalvereniging DEES uit Wintelre.

In al die jaren is het Knoerttoernooi uitgegroeid tot het meest besproken en gezelligste toernooi van de Kempen, waarbij naast veel voetbal ook tal van extra activiteiten een bijzondere plaats innemen, zoals de veelbesproken "warming-up-avond" op de vrijdag voorafgaand, het optreden van bands in de pauzes en de "huifkartaxi" na afloop van het toernooi. Het veelal mooie weer, het grote terras, een springkussen, de muzikale omlijsting en natuurlijk de overheerlijke BBQ met spek zijn de belangrijkste ingrediënten voor deze gezellige en sportieve voetbaldag op Sportpark De Meren in Wintelre. De organisatie streeft naar een vol toernooi van maximaal 50 herenteams en 25 damesteams. Bij overschrijding van dit aantal wordt er gewerkt met een wachtlijst. Kennelijk is het een populair evenement want wij lezen dat eind juni 2017 het evenement voor 2018 al voor 80 procent is volgeboekt...

- Kermis (gedurende 5 dagen begin september).

- In de herfstvakantie is er jaarlijks een Kabouterbos voor de kinderen bij de hieronder beschreven Bosschuur.

- Dickensfestijn Wintelre (weekend in de 1e helft van december).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Verscholen in de bossen, op de weg van Wintelre naar Vessem, niet ver van “Het Groot Meer“ ligt “Bosschuur De Meren“. Nou... een bos-schuur! Meer een bos-villa. Het was ooit een schuur voor bosarbeiders, die omgetoverd werd tot een natuurbelevingscentrum. Een grote groep vrijwilligers werkte daar aan mee. Anders zou de schuur gesloopt zijn. Een paar jaar nadat de oude schuur opgeknapt was, werd deze door een brand geheel verwoest. Een nieuwe (oude) schuur werd herbouwd op dezelfde plek. Een bijzondere plek! Bij De Bosschuur hoort een Speelbos. Lekker spelen met water en zand, een hut bouwen en een natuurwandeling maken. Een plek waar je de vogels hoort zingen, waar je een ree tegen kunt komen of het spoor van een vos kunt volgen. Een plek ook waar je een vogelhuisje kunt timmeren of naar dierenverhalen kunt komen luisteren. Een plek waar je binnen kunt schuilen en waar je met je vader en moeder, opa en oma kunt wandelen. Wandelen met een GPS kan ook. Een plek waar je kunt genieten en leren van de natuur. Een plek om te ravotten!"

- Het Inrichtingsplan Wintelre-Oerle, dat in 2010 van start is gegaan, omvat het 1.500 hectare grote gebied rond Wintelre (gemeente Eersel) en Oerle (gemeente Veldhoven). Het Inrichtingsplan maakt onderdeel uit van de reconstructies Kempenland en Boven-Dommel. In het landinrichtingsplan zijn maatregelen opgenomen voor de landbouwkundige structuur, water, natuur, landschap en cultuurhistorie in combinatie met een herverkaveling (d.m.v. kavelruil). Ook de recreatie komt aan bod.

- In 2010 zijn langs de Merenweg 8 amfibietunnels aangelegd. Ter hoogte van het gebied Grootmeer zette natuurvereniging IVN voorheen ieder voorjaar amfibieën in emmers de Merenweg over. Vrijwilligers hebben zo jaarlijks in totaal 8.000 tot 10.000 dieren gered. Het werd echter steeds moeilijker hiervoor genoeg vrijwilligers te vinden. De kikkers weten middels de tunnels nu zelf veilig de overkant te bereiken.

- In 2012 t/m 2014 is Watercrassula aangetroffen in het Grootmeer tussen Vessem en Wintelre. Watercrassula is een waterplant die oorspronkelijk uit Australië komt en zich in Nederland gedraagt als een invasieve soort. Dit betekent dat de soort door menselijk handelen in een nieuw gebied terechtgekomen is en zich explosief uitbreidt. Waarschijnlijk is dit plantje hier terechtgekomen doordat een inwoner een aquarium met plantje heeft geleegd in het Grootmeer. Watercrassula vormt dikke pakketten in het water en op de oevers waardoor de zeldzame vegetaties van het Grootmeer verdwijnen. Het is dan ook belangrijk dat de Watercrassula zo snel mogelijk en volledig wordt verwijderd. Om de Watercrassula te bestrijden zijn de aangetroffen groeiplaatsen in 2013 en 2014 met folie afgedekt waardoor de planten verstikken.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Wintelre door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Wintelre.

- Nieuws: - Dorpskrant 't Blaaike (1x per 2 weken) is via de link ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Wintelre.

- MFA: - In de dorpskern van Wintelre is een multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd. De aanleiding was het verouderde en niet goed meer functionerende dorpshuis De Rosdoek. De bestaande basisschool is uitgebreid met kinderopvang en een peuterspeelzaal tot een brede school. Daarnaast is de vervangende nieuwbouw van het dorpshuis aangewend om te komen tot een MFA, met naast de brede school gemeenschapshuis De Rosdoek, met sporthal, vergaderruimtes, een jongerenruimte, een theaterzaal en een foyer-ontmoetingsruimte. Het vernieuwde gebouw is verankerd in de totale herontwikkeling en herinrichting van het dorpsplein.

- Onderwijs: - Basisschool De Disselboom (waar wij even niet naar linken omdat daar volgens Google anno september 2017 een virus in zit).

- Muziek: - Fanfare / Drumband Sint Willibrordus.

- Voetbal: - Voetbalvereniging D.E.E.S..

- Zorg: - Zorgboerderij De Vennekuus.

- Koemeer is een kleinschalige dagopvang in Wintelre voor o.a. mensen met dementie en niet aangeboren hersenletsel (NAH). Zij bieden vanuit hun eigen woning van maandag t/m vrijdag zinvolle dagbesteding aan maximaal 6 personen die wat extra zorg en aandacht behoeven. Ze richten zich op de behoefte van de persoon en kijken naar wat hij/zij allemaal wél kan en wil doen. Van een krantje lezen op het terras tot het spelen van een spelletje en van het voeren van de paarden tot het genieten van het omliggende natuurschoon. Het belangrijkste is dat mensen zich bij hen thuis voelen. Door bewust voor een kleinschalige aanpak te kiezen, kunnen ze iedere deelnemer veel persoonlijke aandacht, maar ook voldoende rust en ruimte bieden. De aanwezigheid van 2 vaste krachten zorgt tevens voor vertrouwdheid. Zij passen hun tijd, aandacht en de activiteiten volledig op de deelnemers aan. Door hun flexibele openingstijden willen ze bovendien mantelzorgers de kans bieden om even afstand te kunnen doen van hun zware zorgtaak.

Reactie toevoegen