Zelt

Plaats
Buurtschap
Oisterwijk
Hart van Brabant
Noord-Brabant

Zelt

Terug naar boven

Status

- Zelt is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, gemeente Oisterwijk. T/m 1996 gemeente Moergestel.

- De buurtschap Zelt valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Moergestel.

- De buurtschap Zelt heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1913 De Zelt.

Naamsverklaring
"Zonder oudere vormen moeilijk te duiden. Oudere kaarten vermelden ter plaatse waar nu Zelt ligt een locatie De Vrijhoef."(1) Dat betreft met name de Kuijper-gemeentekaart van Moergestel uit ca. 1870.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zelt ligt rond de gelijknamige weg, Z van de dorpen Moergestel en Oisterwijk, ZO van de stad Tilburg, NNO van de dorpen Biest-Houtakker en Hilvarenbeek, NW van het dorp Haghorst en WNW van het dorp Spoordonk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Zelt omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap heeft geen rijksmonumenten. De buurtschap heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde de 'Vrije Hoeve aan de Zelt' (met schuur), die al in 1433 wordt vermeld. Het huidige pand (op huisnr. 10) dateert van ca. 1740. Het 'Vrije' slaat op het feit dat zij van tiendplicht was vrijgesteld. "De Laat Rietdekkers heeft in 2010 deze hergebouwde monumentale schuur van een nieuw rietendak voorzien. De schuur is op de traditionele manier gedekt, d.w.z. dat het rietdak is vastgezet op rietlatten. Dit doen we voor een betere ventilatie gezien het feit dat er ook een potstal voor de schapen in moet komen. Daarbij is het aanzicht aan de binnenkant ook fraai afgewerkt, zeker voor een monumentale schuur. Dit noemt men ookwel de traditionele constructie, open constructie of gebonden rietendak. Het riet heeft in Oostenrijk gegroeid."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "In het landelijk gebied Z van Moergestel is sprake van een open landschap, waarbij een menging voorkomt van agrarische functies en woonfuncties. De oude bebouwingslinten zijn hier nog duidelijk herkenbaar. Er is hier sprake van een Esdorpenlandschap. Onder invloed van het potstalsysteem zijn op de zandgronden verschillende bodems ontstaan met verschillende landschapstypen. In dit systeem werd het vee 's nachts in de stallen gehouden. De mest werd vermengd met een strooisellaag uit de bossen en op de landbouwgronden rondom de boerderij verspreid. Hierdoor ontstond een vruchtbare bodem waarop men akkerbouwgewassen kon telen. Deze vruchtbare laag werd steeds dikker en vruchtbaarder. Deze akkercomplexen werden gezamenlijk ontgonnen en vanuit de boerderijen in het dorp bewerkt. Hierdoor zijn rond de meeste dorpen in zandgebieden essen ontstaan die nog steeds herkenbaar zijn als grotere open gebieden, maar de karakteristieke hoogteverschillen zijn in veel gevallen verdwenen. De oude gehuchten Vinkenberg, Heuvelstraat, Zelt en Broekzijde liggen als slingerende linten in het landschap en vormen een afwisseling tussen bebouwing en open zichten op het landschap.

De gehuchten aan de Heuvelstraat en de Broekzijde (met daarbij Vinkenberg en Zelt) hebben een verschillend karakter. Het is ook nu nog te ervaren dat het laatstgenoemde deel op de open akkers lag en het eerstgenoemde deel uitmaakte van het kampenlandschap. Zo is de kavelstructuur rond de Heuvelstraat langgerekter en zijn de kavelranden meer beplant. De oude akkers bij de Broekzijde zijn nog herkenbaar in het reliëf in het landschap, maar zijn tegenwoordig veelal in gebruik als weiland." (bron: gemeente Oisterwijk)

Reactie toevoegen