Zevenhuis

Plaats
Buurtschap
Maashorst
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

zevenhuis_zeeland_kopie.jpg

Zevenhuis, buurtschapsgezicht (© Hans van Embden)

Zevenhuis, buurtschapsgezicht (© Hans van Embden)

zevenhuis_zeeland_hoek_weversweg_kopie.jpg

Zevenhuis, Mariabeeld op de hoek met de Weversweg (© Hans van Embden)

Zevenhuis, Mariabeeld op de hoek met de Weversweg (© Hans van Embden)

Zevenhuis

Terug naar boven

Status

- Zevenhuis is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Maashorst. T/m 1993 gemeente Zeeland. In 1994 over naar gemeente Landerd, in 2022 over naar gemeente Maashorst.

- De buurtschap Zevenhuis valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zeeland.

- De buurtschap Zevenhuis heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1837 Zevenhuizen, 1840(1) Zevenhuis. Dat is dus ook de huidige spelling. (2), uit dezelfde tijd, vermeldt naast deze spelling als eerste / voorkeursspelling, ook nog de spelling Zevenhuizen en de benaming De Heide als alternatieve naam waaronder dit gebied kennelijk ook bekend is geweest. Op kaarten van na 1840 komt ook nog wel de spelling Zevenhuizen voor (bijvoorbeeld op de Kuijperkaart uit 1866).

Naamsverklaring
Genoemd naar het oorspronkelijke aantal huizen ter plekke, waarbij wel bedacht moet worden dat zeven vroeger de algemene aanduiding voor een klein aantal was.(3)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zevenhuis ligt rond de gelijknamige weg en o.a. de wegen Straatsven, Tooverkamp en Weversweg, W van Zeeland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Zevenhuis 18 huizen met 99 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap nog altijd ca. 100 inwoners, nu in ca. 40 huizen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Door de inzet van de leden van de vrijwillige brandweer in Zeeland is jarenlang gewerkt aan het verzamelen van brandweermaterieel. Materieel dat in het verleden behoorde tot de uitruk uitrusting van de brandweermannen. Brandweermuseum De Sirene in de buurtschap Zevenhuis (Bosweg 4) biedt plaats aan de prachtige oude brandweerwagen. Met daarnaast een verzameling van onder andere emmers, brandblussers, uitrukkleding, verschillende motorspuiten, diverse pompen aangedreven door diesel- of benzinemotor, en onderdelen van de uitrusting zoals een gaspak, hydraulisch gereedschap en ademlucht bepakking voor het binnengaan van panden. Als bezoeker - interessant voor zowel jong als ouder - kun je kun je ervaren hoe het was in vroeger tijden als brandweerman, en kun je genieten van deze rijke historische elementen.

- Mariabeeld op de hoek Zevenhuis / Weversweg.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Bij de aanleg van de verbindingsweg tusen Uden en Zeeland (Bergmaas) in 1960 is er zand gebruikt van het naastgelegen gebied. Daardoor ontstaat de Ieschegat, een uitstekende zwemplas. De eigenaar van de camping ter plekke heeft de naam veranderd in De Heische Tip.

- Bij Naturistenvereniging De Peelrand zijn ook niet-leden die met het naturisme willen kennismaken, van harte welkom. De vereniging heeft de beschikking over een ca. 5 ha groot terrein, met 60 plaatsen voor leden en ca. 30 gastenplaatsen, waaronder plaatsen waar ook een camper kan staan. Het terrein bestaat sinds 1963 en wordt door de leden in optimale conditie gehouden. De vaste plaatsen zijn voorzien van water en 16A elektra en een eigen rioolaansluiting voor toilet. Iedere gastenplaats heeft de beschikking over 10A elektra en er zijn op diverse plaatsen tappunten voor water.

Over het ontstaan van de vereniging en het terrein vinden wij dit mooie verhaal van Henk Buijks op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC): "In 1964 waren leden van een naturistenvereniging op zoek naar een plek voor een camping op een eigen terreintje. Liefst bosrijk en liefst in Oost-Brabant. In Zeeland, op Zevenhuis, tussen het dorp en De Maashorst, vonden ze een geschikt stuk bos van 5.000 m2. Eigenaar was Nard van de Laar, die wel wilde verkopen. Zonder nog te weten van de bestemming van het perceel, prees hij het bos aan met de woorden: "De begroeiing is zo dicht da ge in oe blote kont zut kunnen loepen".

Zo begon men met de aanleg van een dagrecreatieterrein met primitieve sanitaire voorzieningen. Men hing landbouwplastic op aan een soort waslijn om het zicht op het terrein te ontnemen. Want vooral voor de omwonenden was "ut naksenkamp" iets nieuws, waar je best wel even aan moest wennen. Wanneer er in de buurt gehooid moest worden, was er geen gebrek aan meerijders boven op de hoog beladen platte kar, zeker wanneer de route langs het kamp ging. En het kon natuurlijk niet uitblijven dat een carnavalswagen van de buurt in die tijd dit thema "behandelde". Sommige voorbijgangers bleken zich nauwelijks te kunnen voorstellen dat naturisten 's winters echt niet constant in hun blootje buiten liepen.

Maar tijden en zeden veranderden, ook op Zevenhuis. Na de inrichting van natuurgebied De Maashorst en de ruilverkaveling kon het dagrecreatieterrein uitgroeien tot een echte naturistencamping met alle voorzieningen. Afgezien van het al dan niet dragen van kleding door de campinggasten, is het grote verschil met De Heische Tip, de andere camping in deze buurtschap, dat Camping De Peelrand niet op commerciële basis wordt geëxploiteerd. De Peelrand is al vanaf het begin een vereniging met leden, gecombineerd met een stichting die eigenaar is van alle onroerend goed. De leden verrichten om niet tal van werkzaamheden. Alleen de beheerder heeft een betaalde baan. En de relaties met de omwonenden zijn inmiddels uitstekend. "Ut naksenkamp" is allang gewoon een goeie buur en niet meer iets om over te gniffelen."

Reactie toevoegen