Albergen

Plaats
Dorp
Tubbergen
Twente
Overijssel

albergen_mega_carnavalsparty_kopie.jpg

In Albergen houden ze wel van een feestje, en dat pakken ze gelijk groot(s) aan; zo trekt de jaarlijkse carnavalsoptocht 3.500 deelnemers, en de Mega Carnavalsparty maar liefst 12.000 feestgangers, die ook nog eens al een week van tevoren is uitverkocht.

In Albergen houden ze wel van een feestje, en dat pakken ze gelijk groot(s) aan; zo trekt de jaarlijkse carnavalsoptocht 3.500 deelnemers, en de Mega Carnavalsparty maar liefst 12.000 feestgangers, die ook nog eens al een week van tevoren is uitverkocht.

Albergen

Terug naar boven

Status

- Albergen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Tubbergen.

- In een tijdschrift uit 1933 beschrijft iemand zijn vakantie in buurtschap De Pook, gelegen W van het dorp, rond het kanaal Almelo-Noordhorn. Tegenwoordig is deze benaming als buurtschap kennelijk niet meer in gebruik. Wij kunnen er althans niets van vinden. In de atlassen staat nog wel een benaming De Pook voor het bosgebiedje ter plekke, Z van het kanaal. En N van het kanaal ligt een pand De Pooksbelten, beide overigens op grondgebied van de gemeente Almelo.

Terug naar boven

Naam

In het Twents
Albearg, Albearge, Albeargn.

Oudere vermeldingen
Laat in 10e eeuw Alberge, midden 12e eeuw Alfberga, 1385 Alberghe, 1531 Talberch, 1548 Alberghe, 1665 Albergen.

Naamsverklaring
Op grond van de vorm Alfberga moet de betekenis zoiets als 'elvenberg' zijn, waarin het Oudnederlandse alf 'bovenaards wezen, elf'. Wordt alf echter opgevat als een onverbogen bijvoeglijk naamwoord, dan betekent het 'wit' en duidt de plaatsnaam op een 'witte berg'. De verklaring uit het Oudfranse alberge 'herberg' berust slechts op vormgelijkheid en is geografisch misplaatst.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Albergen ligt O van de stad Almelo en Z van de stad Tubbergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Albergen 172 huizen met 994 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp circa 1.400 huizen met circa 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verslag van de plunderingen van het klooster Albergen door de Geuzen en de Spanjaarden in 1572-1573.

- Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 1975 opgerichte Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek. "Heemkunde, naar het woord heem, is de kennis van en het onderzoek naar de eigen leefomgeving. Het gaat onder meer om de geschiedenis, de geografie en het dialect van een woonplaats of omgeving. Het doel van de stichting is door studie en onderzoek het verleden te analyseren en de resultaten daarvan te publiceren. Daardoor kan er waardering en begrip ontstaan voor de wijze waarop de vroegere cultuur en natuur in de marke Albergen - die naast dat dorp ook het buurdorp Harbrinkhoek omvatte - tot stand zijn gekomen en geworden zijn tot wat ze thans in velerlei vormen te bieden hebben."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Structuurvisie Albergen is in 2011 vastgesteld. De Structuurvisie is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente Tubbergen, de Dorpsraad en adviesbureau Amer. De structuurvisie geeft een visie voor de ontwikkeling van het dorp tot 2025 op de gebieden wonen, werken, landschap, sport en verkeer. Een van de onderdelen is het veiliger maken van de Ootmarsumseweg. Er wordt een centrumzone aangewezen die mogelijkheden biedt voor wonen, winkels, horeca en vrijetijdsbesteding.

De uitbreiding van het bedrijventerrein zal ten noorden van de Ootmarsumseweg plaatshebben (Zuid Esch II). De sportvelden aan de Kemnaweg en de tennisclub blijven gehandhaafd op de huidige locatie, tenzij het bedrijventerrein met meer dan drie hectare wordt uitgebreid. Dan is een verplaatsing van de sportvelden wellicht nodig. De locatie van de ijsbaan wordt uitgebreid met een accommodatie voor Jong Nederland Albergen en een uitbouw van het bestaande clubgebouw voor de ijsbaan en schaatsvereniging. Uitbreiding van de woonwijken zal aan de zuidzijde van het dorp plaatshebben.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Albergen heeft 2 rijksmonumenten.

- In 1787 wordt er in het dorp een RK kerk gebouwd, op de fundering van de oude kloosterkerk. In 1841 wordt deze kerk vervangen door een nieuwe kerk, die in 1953 wordt vervangen door de huidige RK Sint Pancratiuskerk (Ootmarsumsestraat 176). De kerk valt onder de H. Pancratiusparochie.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Nieuws over evenementen en activiteiten in Albergen op Facebook.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Alberger Bökke. - CV De Sjikke Bökke. - Jeugdcarnavalsvereniging JCV De Bokk'n Hörnkes. - Het dorp heeft altijd de eerste grote carnavalsoptocht van Twente, met aansluitend een groot tentfeest, de MEGA Carnavalsparty. Het qua omvang toch redelijk bescheiden dorp scoort met carnaval indrukwekkende cijfers; zo doen aan de Eerste Grote Twentse Carnavalsoptocht (in 2019 voor de 49e keer) circa 3.500 deelnemers mee. Verenigingen als De Kroegtijgers uit Geesteren, Sikke Bökke uit Albergen en De Venfluiters uit Manderveen brengen hier loopgroepen met honderden deelnemers op de been. Om de optocht in goede banen te leiden zijn 70 vrijwilligers in touw, onder meer om wegen af te zetten. En er zijn zes EHBO'ers, die zich per mountainbike verplaatsen om snel te kunnen reageren.

De MEGA Carnavalsparty in Albergen begint om 13.00 uur en duurt tot 23.00 uur. Ook dit evenement is steeds groter gegroeid; in 2020 is het alweer voor de 19e keer in een feesttent. Voorheen was het in een zaal van Café Morshuis, maar daar barstte het al snel uit zijn voegen. Ook hier indrukwekkende cijfers: in 2019 trok de party het recordaantal van 12.000 feestgangers (de kaarten zijn ook nog eens snel uitverkocht), die uiteraard veelal uit de regio maar ook met bussen uit zelfs Amsterdam en Den Haag komen. Het feest loopt op rolletjes dankzij een doordachte organisatie, die op de dag zelf wordt ondersteund door maar liefst 300 vrijwilligers.

- Paaspop Albergen (1e paasdag) is er sinds 2012.

- Jaarlijks, op een zondag begin april, is er de Tukkerstocht (in 2019 voor de 56e keer), een wandeltocht voor jong en ouder. De start is vanaf Café Morshuis. Je kunt kiezen uit de afstanden 6, 12, 18, 25 en 40 km. De 6 kilometer is een thematocht, met jaarlijks een ander thema. Onderweg kun je koffie, chocolademelk, fris en snacks kopen. Ook zijn er de nodige toiletten langs de route. Langs de route en bij de start/finish is er muziek van een dweilorkest en een fanfare. De kortste afstand is tevens geschikt voor rolstoelen en wandelwagens.

- Volksfeesten (vier dagen rond Pinksteren).

- De Vakantiespelen worden gehouden in de laatste week van de basisschoolvakantie en zijn bedoeld voor alle kinderen van de basisscholen in Albergen en Fleringen.

- Een van de evenementen die de Oude Trekker Club Albergen en Omstreken jaarlijks organiseert is de circa 45-50 km lange Elfdorpentocht (op de laatste zaterdag van augustus, in 2019 voor de 18e keer). Het idee is in 2000 ontstaan. Een van de leden kwam op het idee om een Elfdorpentocht te organiseren. Net zoals de Friese Elfstedentocht, maar dan met oude trekkers. De gemeente Tubbergen heeft officieel negen kerkdorpen, maar samen met Mander en Harbrinkhoek zijn het toch in totaal elf dorpen. Dit resulteerde in 2002 in een eerste Elfdorpentocht voor oude trekkers. In dat jaar waren er zo'n 45 deelnemende trekkers. Inmiddels zijn ze toe aan de 17e Elfdorpentocht en is het aantal deelnemende trekkers gestegen tot het - om organisatorische redenen - maximum van 225.

Inmiddels is het niet meer mogelijk om met de rondrit alle dorpen van de gemeente Tubbergen langs te gaan. De reden hiervoor is dat dan vaak gebruik moet worden gemaakt van dezelfde wegen. Er wordt wel geprobeerd om zo veel mogelijk dorpen aan te doen. Dankzij de ‘Noaber Kracht’-samenwerking tussen de gemeenten Tubbergen en Dinkelland is het nu mogelijk de route ook gedeeltelijk door de gemeente Dinkelland te laten lopen. Elk jaar word er weer een nieuwe route uitgestippeld die door de mooiste bossen, zandpaden en landweggetjes gaat.

- Op een vrijdagavond begin september start de jaarlijkse 24-uurs Solexrit Albergen (in 2019 voor de negende keer). Er doen circa twintig teams aan mee. De rit start om 19.00 uur. Vervolgens wordt er op het scherpst van de snede geracet en zijn de deelnemers 24 uur lang aan elkaar gewaagd. Voorafgaand aan de finish vindt traditiegetrouw het verklede uur plaats, dat altijd mag rekenen op veel bekijks en spektakel. Het team dat zich het best verkleedt gaat ervandoor met de originaliteitsprijs. Tussen de bedrijven door zijn er nog diverse andere activiteiten. In 2018 waren dat het armworsteltoernooi en The Wall, vernoemd naar het gelijknamige SBS6-programma. Het gehele weekend voorzien de jongens van Distel FM en het Geziet FM deelnemers en toeschouwers van een muzikale noot. Zij draaien hun plaatjes vanuit de feesttent. Zaterdagavond, aansluitend aan de prijsuitreiking, is er het jaarlijkse tentfeest, eveneens met muzikale ondersteuning van genoemde zendamateurs. Het feestterrein is het gehele weekend gratis toegankelijk.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsclub Albergen, die in 1950 is opgericht, nadat reeds sinds de jaren dertig de ijsbaan door de muziekvereniging was verzorgd. In die tijd waren de omstandigheden niet altijd ideaal. Na een zware storm moest men op pad met paard en wagen om de omgewaaide bomen te verwijderen en de wallen weer te repareren. Daarna moest er water worden gepompt uit de aan de andere zijde van de Ootmarsumseweg gelegen 'Beem’s Kleikoel'. In 1985 is het oude houten gebouw vervangen door het huidige onderkomen, gebouwd met de hulp van veel vrijwilligers en met financiële steun van de bevolking. Sinds 1997 is de ijsclub in het bezit van een dweilmachine waarmee men de schoongeveegde baan kan dweilen met water van 90 graden Celcius, waardoor een perfecte ijsvloer ontstaat. In 2010 is het gebouw opnieuw geheel door zelfwerkzaamheid van het bestuur en enkele vrijwilligers uitgebreid, om weer te voldoen aan de eisen des tijds.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Albergen.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Albergen op Facebook.

- Belangenorganisaties: - Dorpsraad Albergen. - Albergen mijn dorp 2030 is een werkgroep die ideeën en plannen ontwikkelt voor behoud en leefbaarheid van het dorp op de langere termijn.

- Muziek: - Muziekvereniging Concordia is opgericht in 1927 en heeft dus in 2017 het 90-jarig bestaan gevierd. De vereniging omvat een showband, een big band en sinds 2015 tevens een combo en Popkoor Happinezz.

- Met 't Koortje brengen de zussen Miriam, Pauline, Elise, broer Martin en 'geadopteerde' broers Arjan en Robin een tijdloos en breed repertoire voor elke gelegenheid.

- Koor Cantiamo. Cantiamo betekent "samen zingen" en dat doen ze al jaren met veel plezier.

- Sport: - Het in 1932 opgerichte RKSV De Tukkers heeft afdelingen voor voetbal en handbal.

- Overige verenigingen: - Het vormen van een lokale trekkerclub begon in 1990. Een drietal mensen ging met hun oude trekker naar Swifterbant voor een lustrum van de lokale Oude Tractoren en Motoren Vereniging (OTMV). Het was meer dan alleen een toertocht en een oldtimershow, het was vooral een gezellig samenzijn van oldtimerliefhebbers. Zoiets zou er in Albergen ook moeten komen, aldus deze mensen, en zo geschiedde. In de beginjaren was het een klein groepje oldtimerfanaten dat met elkaar evenementen bezocht. Later vormde dit groepje samen de Oude Trekker Club Albergen en Omstreken (OTCA), met momenteel circa 40 leden en circa 50 tractoren.

Tegenwoordig bezoeken de leden jaarlijks meerdere oldtimerevenementen en nemen deel aan toertochten en bijeenkomsten. Ze gaan een zondag per jaar met de eigen leden toeren en ze organiseren elke laatste zaterdag van augustus de Elfdorpentocht (zie daarvoor verder het kopje Evenementen en activiteiten). Verder verrichten ze hobbymatig verschillende werkzaamheden als ploegen en gras maaien/hooien. Dat is voor hen een genot om te doen, maar het is ook belangrijk dat de machines nog af en toe kunnen draaien. Zo blijven de machines en de kennis bewaard.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - Ondernemersvereniging Albergen en Fleringen. Op hun site vind je o.a. links naar lokale bedrijven en verenigingen.

Reactie toevoegen